Sunteți pe pagina 1din 5

Grile-exercitiu/capitole

Concepte, standarde

1. Care din elementele de mai jos nu sunt cuprinse in definitia valorii de piata:
a. suma estimata;
b. data evaluarii;
c. proprietarul activului;
d. marketing adecvat.
2. Nu este un principiu al evaluarii:
a. principiul similaritatii;
b. principiul contributiei;
c. principiul comparabilitatii;
d. principiul cererii si ofertei.
3. Ultima etapa a procesului de evaluare este:
a. prezentarea anexelor care au fundamentat calculul valorii;
b. stabilirea ipotezelor si conditiilor limitative;
c. reconcilierea rezultatelor evaluarii si stabilirea valorii finale;
d. aplicarea metodelor de evaluare.
4. Principiul anticiparii arata ca:
a. valoarea unei parti a afacerii depinde de cat de mult contribuie aceasta
la valoarea intregului;
b. valoarea afacerii exprima cat va plati un investitor la data evaluarii;
c. valoarea afacerii este suma actualizata a beneficiilor viitoare anticipate
generate de afacere;
d. valoarea afacerii este suma profiturilor viitoare pe care le genereaza
afacerea.
5. Standardele internaţionale de evaluare:
a. sunt obligatorii
b. reprezintă cea mai buna practica
c. sunt impuse de autoritatile statului
d. reprezinta o moda
6. Valoarea unei proprietăţi este dată de:
a. utilitate
b. raritate - atractivitate
c. dorinţă şi putere reală de cumpărare
d. toate cele de mai sus simultan
7.Tipul de valoare pentru un anumit investitor este:
a. valoarea de piata
b. valoarea de inpozitare
c. valoarea de asigurare
d. valoarea de investitie
8. Intre obiectivele standardelor de evaluare fac parte:
a. sprijinirea evaluatorilor sa elaboreze rapoarte coerente pentru clienti
b. promovarea intelegerii uniforme (coerentei) prin utilizarea unor
definitii standard ale evaluării de piata
c. a si b
d. niciunul
9. Standardele de evaluare sunt necesare pentru:
a. o intelegere uniforma a termenilor si procedurilor de evaluare
b. pentru a putea fi verificate rapoartele de evaluare
c. pentru a putea fi atestati evaluatorii
d. pentru alinierea la cerintele integrarii în U.E.

Diagnosticul pentru evaluare

11. Nivelul de 5,5 al ratei lichiditatii generale (Active curente/Datorii curente) reprezinta:
a) o situatie favorabila a rentabilitatii;
b) o asigurare pentru creditorii firmei privind recuperarea sumelor datorate de firma;
c) o gestionare eficienta a activelor curente;
d) b si c

12. Elementele analizate in cadrul diagnosticului comercial sunt:


a) piata, calitatea produselor, clientii, furnizorii, promovarea, concurenta, distributia;
b) piata, oferta de produse/servicii, clientii, furnizorii, promovarea, concurenta, distributia;
c) piata, oferta de produse/servicii, clientii, promovarea, concurenta, distributia;
d) oferta de produse/servicii, clientii, furnizorii, promovarea, concurenta.

13. Activele redundante sunt identificate in cadrul:


a) diagnosticului juridic;
b) diagnosticului tehnic;
c) diagnosticului economico-financiar;
d) metodei ANC.

14. Scopul analizei financiare in raportul de evaluare este sa permita:


a) urmarirea evolutiei in timp a echilibrelor şi performantelor afacerii;
b) compararea cu afaceri similare;
c) ajustarea informatiilor financiare istorice;
d) toate cele de mai sus.

15. Ce reprezinta “X“ şi “Y” in formula de mai jos (formula Du Pont)


Profit net/ X = Y/ Venituri x Venituri/ Active x Active/ Cap.propriu
a) ambii termeni reprezinta cap.proprii;
b) X = cap.propriu şi Y = Profit net;
c) X = venituri şi Y = Profit net;
d) X = cap.propriu şi Y = Cifra de afaceri.
16. Care din ratele financiare este folosita pentru estimarea NFR:
a) lichiditatea generala
b) rata de finantare a NFR
c) NFR/CA
d) rata rentabilitatii comerciale
17. Prima etapa in procesul de evaluare este:
a) diagnosticul pentru evaluare
b) prezentarea firmei de evaluat si a evaluatorului
c) definirea problemei (scopul evaluarii, valoarea, data evaluarii, conditiile limitative etc)
d) sinteza rezultatelor evaluarii.

Abordarea prin venituri

1.Calculul unui flux de disponibilitati la dispozitia actionarilor se va corela cu o rata de


actualizare calculata:
a) pe baza costului mediu ponderat al capitalului;
b) fara rata inflatiei;
c) pe baza costului capitalului propriu;
d) prin metoda de construire in trepte.

2.La 31.12.2005 profitul brut reproductibil a fost de 231.745 mii RON, rata de capitalizare a
fost stabilita la 13% si rata de crestere continua la 4%. Valoarea firmei este de:
a) 3.215.925 mii RON; b) 2.574.944 mii RON; c) 3.009.336 mii RON;d) 2.873.124
mii RON.

3.Primul element care trebuie previzionat in cadrul metodei DCF este:


a) investitia necesara;
b) modificarea NFR;
c) cifra de afaceri;
d) cheltuielile cu amortizarea.

4.Daca rata rentabilitatii fara risc este de 6%, rentabilitatea medie a pietei 11%, iar coeficientul
de volatilitate (beta) este 1,512, care e nivelul ratei de actualizare pentru o firma cotata:
a) 12,50%; b) 14,63%; c) 14,58%; d) 13,56%

5.Daca rata de capitalizare este de 18%, coeficientul multiplicator al profitului net va fi:
a) 55,5;
b) 0,555;
c) 5,55;
d) 4,45.

6.Durata perioadei de previziune a cash-flow-ului trebuie sa fie:


a) 5 ani
b) 10 ani
c) sfarsitul unui ciclu economic
d) atingerea unui nivel normal si mentenabil pe termen lung al profitului

7.Care din urmatoarele relatii este corecta:


a) CF actualizat plus Val.reziduala actualizata = valoare;
b) CF capitalizat plus Val.reziduala capitalizata = valoare;
c) CF actualizat plus Val.reziduala actualizata minus active redundante =
valoare;
d) CF actualizat minus Val.reziduala actualizata plus active redundante =
valoare;

8.Pentru ultimul an al perioadei de previziune explicita tabloul fluxurilor de numerar arata


urmatoarea situatie: profitul net e 134.700 mii RON, modificarea necesarului de fond de
rulment e 170 mii RON si variatia creditelor e 3.000 mii RON. La o rata de actualizare de 14%,
valoarea reziduala a firmei calculata pe baza cash-flow-ului va fi de:
a) 658.447 mii RON; b) 874.589 mii RON;
c) 982.357 mii RON; d) 1.325.602 mii RON.

Abordarea prin comparatie


(exista in materialele trimise)

Abordarea prin active


1. Metoda adecvata de evaluare a unei cladiri din proprietate si inchiriata pe termen lung unei alte firme
este:
a) costul de inlocuire net;
b) costul de reconstructie net;
c) capitalizarea chiriei;
d) comparatia de piata.

2. Cea mai utilizata metoda de evaluare a terenului este:


a) metoda proportiei;
b) metoda extractiei;
c) metoda comparatiei de piata;
d) metoda valorii reziduale.

3. Experienta profesionala a salariatilor reprezinta:


a) un activ necorporal identificabil, apartinand salariatilor;
b) un activ necorporal neidentificabil, apartinand firmei;
c) proprietate intelectuala pentru firma;
d) un activ necorporal neidentificabil, apartinand salariatilor.

4. In cazul aplicarii metodei ANC o corectie obligatorie se face pentru :


a) un avantaj de contract neinregistrat in bilant ;
b) disponibilitati in lei ;
c) stocul de materii prime necesare fabricatiei ;
d) certificate de depozit la termen.

5. Ce caracteristici trebuie sa fie considerate in evaluarile echipamentelor si utilajelor utilizate de firma:


a) fizice ;
b) functionale;
c) economice;
d) toate.

6. Valoarea intreprinderii stabilita prin ANC este o valoare :


a) pe baza minoritara;
b) pe baza de control;
c) fie o valoare de control, fie pe baza minoritara;
d) nici una.

7. De regula, metoda relevanta de evaluare a unui brevet de inventie utilizat de titular este :
a) comparatia de piata;
b) costul de recreare;
c) capitalizarea supraprofitului;
d) capitalizarea economiei de cheltuieli si/sau a economiei de redeventa.

8. Deprecierea functionala a unui activ care produce 15 unitati fizice/zi fata de cea a unui substitut ce
produce 17 unitati fizice/zi, nefiind o situatie influentata de cerere, este :
a) 11,8% ;
b) 13,3% ;
c) nu este o depreciere functionala ;
d) nu reprezinta o depreciere.

9. Un contract cu un furnizor genereaza urmatoarele economii de costuri in viitorii 3 ani de activitate:


750 mii lei in N+1, 780 mii lei in N+2 si 810 mii lei in N+3. Valoarea contractului la o rata de actualizare
de 15% va fi de:
a) 1.775 mii lei;
b) 1.491 mii lei;
c) 3.115 mii lei;
d) 1.557 mii lei.

10. Un brevet cedat spre folosinta unei alte firme, pe o durata de 5 ani, genereaza o redeventa bruta
anuala de 200 mii lei. Valoarea brevetului, pentru o rata de actualizare de 19 %, este de :
a) 457,5 mii lei ;
b) 150 mii lei
c) 512,4 mii lei
d) 200 mii lei.

Corectii pentru stabilirea valorii finale


(exista in materialele trimise)