Sunteți pe pagina 1din 4

ANEXA B

UNITATEA SCOLARA:
ANUL SCOLAR:
LOGOPED:
PLANIFICAREA ANUALA ACTIVITATILOR LOGOPEDICE
TERAPIA DISLALIEI POLIMORFE SAU SIMPLE

SUBETAPA MATERIALE
NR ETAPA COMPETENŢE PERIOA
TERAPEUTI ACTIVITATI TERAPEUTICE SI METODE OBS
CRT TERAPEUTICA TERAPEUTICE DA
CA FOLOSITE
Jocuri
Cunoasterea copilului
ETAPA Diagnosticarea complexa pentru Teste verbale
Completarea anamnezei
1 PREGATI completarea fisei psihologopedice si neverbale S1,2,3,4
Familiarizarea cu mediul
TOARE Convorbiri terapeutice Alfabetul
cabinetului
ilustrat
Gimnastica generala
ETAPA - gimnastica bratelor si a
Dezvolatarea mobilitatii
TERAPIEI TERAPIA mainilor Baloane
2 corporale legate de S5,6
RECUPERA GENERALA - gimnastica gatului si a capului lumanari
limbajul verbal
TORII - mersul ritmat

Educarea respiratiei
Educarea respiratiei
- exercitii pentru expiratie si
Marirea capacitatii
inspiratie ( mirosit flori, suflat) S6,7,8,9
respiratorii
- exercitii pentru respiratia
diferentiata
Antrenarea motricitatii labiale
Dezvoltarea
-umflarea si retragerea simultana a
mobilitatii Antrenarea mobilitatii
obrajilor oglinda S10
fono- labiale
- imitarea zambetului
articulatorii

224
Antrenarea motricitatii linguale
- miscari rapide de scoatere si
Antrenarea motricitatii
retragere a limbii oglinda S10
linguale
- ridicarea si coborarea limbii in
cavitatea bucala
Antrenarea miscarilor mandibulare
-ridicarea si coborarea ritmica a
Antrenarea miscarilor
mandibulei (maxilare) oglinda S10
mandibulare
-miscari stanga –dreapta ale
mandibulei

Antrenarea miscarilor velo-palatine Obtinerea elasticitatii


oglinda S10
- imitarea tusei, cascatului, deglutitiei aparatului fonoarticulator

Analiza auditiva a sunetului ( la


inceput, la mijloc, la sfarsitul Inregistrati pe
cuvantului) Formarea capacitatii de casetofon
Dezvoltarea
- repetarea unor silabe sau sunete in diferentiere fonematica Reportofon
auzului S11,12
scopul diferentierii surde-sonore Formarea perceptiei digital
fonematic
- analiza fonetica a cuvantului care fonetice Anexe din
contine sunetul de corectat dosare
- diferentierea sunetelor in cuvinte
paronime
TERAPIA Obtinerea izolata a Palatograme S13,14,1
RECUPERAT Emiterea sunetelor prin sunetului cu pozitia 5,16,
ORIE demonstratie si imitarea in fata Corectarea si ameliorarea corecta a 17,18
SPECIFICA oglinzii pronuntiei, dar si dezv lbj, organelor
obtinerea si - exercitii specifice pt fiecare sunet a capacitatii de fonatoare
exersarea impostat comunicare Oglinda
sunetului - pronuntia concomitenta logopedica
deficitar - pronuntia reflectata
- pronuntia independenta
-sunetele linguo-dentale:s,t,n,d,l,r
-sunetele prepalatale:s,j,ce,ge,gi
- exercitii de gimnastica a aparatului

225
fonoarticulator specifice fiecarui
sunet
- emiterea de onomatopee

Introducerea sunetului in silabe


- silabe directe si inverse:sa, se, si,
TERAPIE su,es,is,us Exercitiul
Dezvoltarea capacitatii de
RECUPERATO Consolidarea - structuri reversibile : sa- as, is-si etc fonematic
3 a identifica si diferentia S19,20,21
RIE sunetului - structuri silabice Exercitiul
fonemele
SPECIFICA consonantice :stru,stre,stra, stri grafic
- diferentierea silabelor:sa-se;
se-si;za-ze
- exersarea sunetului in pozitia initiala,
la mijloc si la final;
- exersarea sunetului in cuvinte
monosilabice:sac,sar,cub Corectarea si ameliorarea
Alfabetare
Introducerea - exersarea sunetului in cuvinte pronuntiei, dar si
Palategrame
sunetului in bisilabice:sare;supa dezvoltarea limbajului, a S 22,23,24
Seturi de
cuvinte - exersarea sunetului in cuvinte capacitatii de comunicare
cuvinte
plurisilabice:salam,silaba
- exersarea in cuvinte in care fonemul
deficitar se afla precedat sau urmat de
consoane (str,fl,pt)
Diferentierea -exercitii ptr diferentierea consoanelor Dezvoltarea capacitatii de Seturi de S 25,26,27
sunetului la surde de cele sonore:b-d;ta-de;at-ad a identifica si diferentia cuvinte
nivelul - diferentierea consoanelor surde de sunetele limbii de a lega Culegeri de
cuvantului cele sonore in cuvinte:scoala-scala fonemul de grafem, de a exercitii pt
-exercitii pt diferentierea sunetelor cu lega imaginea grafica de exprimarea
punct de articulare apropiat:s-s; grafem si de fonem corecta
- exercitii de transformare si formare
de cuvinte prin inlocuire de
silabe:co/pac;co/pil; co/vor
- exercitii de completarea a lacunelor
-scrierea unor cuvinte cu litera
corectata

226
-gasirea cuvintelor cu litera invatata
intr-un text
Jocuri
didactice
Exersarea sunetului
Seturi de
deficitar in propozitii
-exercitii de pronuntie a unor imagini si
simple in care sunetul este
propozitii simple in care sunetul cuvinte
prezent in diferite medii
Automatizare deficitar sa fie in cuvinte la inceput, la Pliante cu
fonetice la inceputul, la S 28,29,30
a sunetului mijloc, la finalul cuvantului imagini
sfarsitul si la mijlocul
- sintagme cu frecventa mare a Carti cu
cuvantului;
sunetului deficitar poezii,
Dezvoltarea limbajului si a
povesti,
capacitatii de comunicare
imagini
colorate
- citirea unor texte formate din
3-4 prop in care sa apara
sunetul deficitar corectat
Exersarea - povestiri si repovestiri dupa Imbogatirea si dezvoltarea Culegeri de
sunetului imagini vocabularului activ si a texte
deficitar - memorarea unor scurte poezii capacitatii de comunicare Planse S
corectat in in care cuvintele care prezinta Exersarea sunetului Seturi de 31,32,33,3
scurte texte, dificultati se repeta corectat in scurte texte, imagini 4,
povesti, - exersarea sunetului corectat in povestiri,poezii,jocuri etc Carti de 35
ghicitori, texte texte scurte cu dificultati Memorarea unor scurte povesti
hazlii variabile poezii
- dialoguri
- compuneri cu tema data

227

S-ar putea să vă placă și