Sunteți pe pagina 1din 4

Nume şi prenume…………………………………..

Data…………………………

Probă de evaluare la limba şi literatura română-U.Î. Universul şcolii

Citeşte cu atenţie textul de mai jos. Șoarecele care mânca pisici

de Gianni Rodari

Un bătrân şoarece de bibliotecă merse să-şi caute rudele, care locuiau ȋn pod şi nu prea
cunoşteau lumea.
- Voi habar n-aveţi de lumea asta, le spunea el sfioaselor sale rude, şi bănuiesc că nu ştiţi
nici măcar să citiţi.
-Păi, cine mai e ca tine ? oftau rudele.
- De pildă, uite, aţi mâncat vreodată o pisică ?
-Păi, cine mai e ca tine ? La noi pisicile mânâncă şoareci.
-Se vede că nu ştiți nimic. Eu am mâncat nu una, ci sumedenie, şi vă asigur că nici n-au
apucat să zică : Au !
-Și ce gust aveau ?
-Gust de hârtie şi cerneală,după părerea mea. Dar asta e un fleac. Ați mâncat vreodată un
câine ?
-Vai de mine !
-Eu am mâncat unul chiar ieri. Un câine-lup. Avea nişte colți… Mă rog, s-a lăsat ȋnghițit
fără fasoane şi nici n-a apucat să zică : Au !
-Și ce gust avea ?
-Gust de hârtie. Dar un rinocer ați mâncat vreodată ?
-Păi, cine mai e ca tine ? Noi rinocer nici n-am văzut măcar. Seamănă mai mult cu
parmezanul sau cu caşcavalul ?
-Seamănă cu un rinocer, bineȋnțeles. Dar un elefant, un călugăr, o prințesă, un pom de
Crăciun ați mâncat ?
În clipa aia, motanul, care stătuse ascuns după un cufăr şi ascultase, sări după el
mieunând amenințător. Era un motan adevărat, ȋn carne şi oase, cu mustăți şi gheare. Toți
şoriceii se făcură nevăzuți prin cotloane, ȋn afară de şoarecele de bibliotecă. Acesta, surprins,
rămăsese nemişcat pe lăbuțe, de parcă ar fi fost statuetă. Motanul ȋl ȋnhăță şi ȋncepu să se joace
cu el.
-Te pomeneşti că tu eşti şoarecele care mănâncă pisici ?
-Nu, Excelență… Să vedeți… Stând mereu ȋn bibliotecă…
-Am priceput, am priceput. Le mănânci imaginea tipărită de prin cărți.
-Da, câteodată, dar numai din motive de ȋnvățătură.
-Sigur că da. Și eu apreciez literatura. Dar nu ți se pare că ar fi trebuit să ȋnveți şi oleacă şi
din viață ? Ai fi ȋnțeles atunci că nu toate pisicile sunt de hârtie şi nu toți rinocerii se lasă ronțăiți
de şoareci.
Din fericire pentru sărmanul prizonier, motanul se zăpăci o clipă, fiindcă văzuse un
păianjen trecând pe pardoseală. Dintr-un salt, şoarecele de bibliotecă se ȋntoarse ȋntre cărțile lui,
iar motanul trebui să se mulțumească să mănânce păianjenul.
1.Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect.

*Unde locuiau rudele bătrânului şoarece ? Rudele bătrânului şoarece locuiau

a)ȋn bibliotecă ; b)ȋn pod ; c)ȋn bucătărie .

*Ce mânca, de fapt, şoarecele de bibliotecă ? Șoarecele de bibliotecă mânca

a)pisici şi alte animale ; b)caşcaval şi parmazen ; c)hârtie şi cerneală ;

*Ce s-a ȋntâmplat, ȋn final, cu şoarecele de biblioteca ? Șoarecele de bibliotecă

a) a fost mâncat de motan;


b)a scăpat ȋn momentul de neatenție al motanului ;
c) a mâncat motanul

2.Delimitează textul în fragmente, apoi scrie ideile principale.

…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

3.Răspunde la următoarele întrebări :

a) Ce animale se lăuda că a mâncat şoarecele de bibliotecă?

…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
b)Unde era ascuns motanul ?

…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………c)Cum
i s-a adresat şoarecele de bibliotecă motanului  ?

…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

4.Găseşte cuvinte : a)cu înţeles asemănător b)cu sens opus


neamurile = ………………… mulțime=………………….ȋndrăznețe ǂ ………………mişcatǂ ……
opinie = ………………. timide=………………. din nefericireǂ……………….

5.Taie forma scrisă greşit a verbelor :

voi fi ieau luăm ieşti era v-a spune s-a lăudat să fi nu fi se ȋnoptează

voi fii iau lom eşti erea va spune sa lăudat să fii nu fii se ȋnnoptează

6.Completează enunțurile cu ortograma potrivită (ți-ar, ne-au, mi-am, te-am, ne-ar)  :


Copiii ………………promis că vor fi ascultători.
De la librărie eu ……………. cumpărat o carte cu poveşti.
…………………văzut plimbându-te pe stradă.
…………………prinde bine o ceaşcă cu ceai.
Ne-a spus că ……………….duce la muzeu.

7.Subliniază verbele din textul de mai jos, apoi completează tabelul, făcând precizările necesare.

Cristina se ȋntoarce spre casă. Păşeşte fără grabă printre oamenii care au ieşit la plimbare, ea
este obosită, ȋncă parcă mai simte săpăliga ȋn mâini, dar le surâde tuturor. Au săpat toată ziua sănțulețe
pe lotul de roşii, şi apa venea cuminte după fiecare lovitură de sapă, ca un cățeluş, iar ei toți, băieți şi
fete o dirijau ca pe nişte portative spre setea fiecărui răsad. Da, fața ȋi arde, mâinile au ceva băşici,
noroiul s-a uscat pe picioare ca o crustă. Dar ce contează ? Mâine vor adăpa celălalt lot, după-amiază
vor culege caise, iar spre seară se vor scălda ȋn Criş…

Verbul Timpul Persoana Numărul


se ȋntoarce prezent a III-a singular

8.Scrie verbele, urmărind cerința exprimată.

a scrietimpul prezent, persoana a II-a, nr. singular…………………………………………………………


a răspundetimpul trecut, persoana I, nr. singular ………………………………………………………….
a telefona timpul viitor, persoana a III-a, nr. singular …………………………………………………….. .
a cânta timpul viitor, persoana a III-a, nr. plural …………………………………………………………
a rezolvatimpul trecut, persoana a II-a, nr. plural ……………………………………………………..
a ȋntrebatimpul prezent, persoana I, nr. plural ……………………………………………………..

9. Exprimă-ți opinia ȋn 6-8 enunțuri, prezentând trei argumente ȋn legătură cu acordul tău sau
dezacordul tău cu privire la activitățile clubului de lectură din clasa noastră.

Sunt de acord/ Nu sunt de acord …………………………………...............................................................


…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………