Sunteți pe pagina 1din 5

PROIECT DE LECȚIE

Colegiul Economic ”Maria Teiuleanu”

Disciplina : Gestiune Economică


Profesor : Boescu Cristina
Clasa : a X a
Unitatea de învățare :Evaluarea curentă
Tema : Informatica economica
Tipul lecției : Formare de priceperi și deprinderi
Locul desfașurării: Laborator informatică
Data:
Competența specifică:să urmărirească eficienţa învăţării, motivării elevului şi raţionalizării conţinutului
Competențe derivate : C1-să realizeze transferuri și asociații
C2-să înţelegă structurarea şi asimilarea cunoştinţelor, operarea cu noile cunoştinţe
C3-să dezvolte atenţia concentrată şi spiritul de observaţie

STRATEGII DIDACTICE :
a) Principii didactice :
- principiul participării şi învăţării active
- principiul asigurării progresului gradat al performanţei
- principiul conexiunii inverse
b) Metode de învăţare :
- metode de comunicare orală :
 expunerea
 conversaţia
 problematizarea
 descoperirea
 experimentul virtual
- metode de acţiune :
 exerciţiul interactiv
 învăţarea prin descoperire
c) Procedee de instruire :
- explicaţia
- problematizarea prin crearea situaţiilor problemă
d) Forme de organizare :
- Individuală
- Frontală
e) Forme de dirijare a învăţării :
- dirijată de profesor
- independentă
f) Mijloace de învăţare:
- table multimedia(monitorul)
- tutoriale sisteme de simulare a lecţiilor
- sisteme de monitorizare
- sisteme tutoriale inteligente
- jocuri didactice
- sisteme pentru exersare(drill and practice)
g) Metode de evaluare :
- evaluarea iniţială
- verificari orale

Bibliografie

1. Cioară Dana,Solomon Carmen”Gestiune Economică”, manual pentru clasa a X-a, Ministerul


Educaţiei şi cercetării,Editura Corvin Deva, 2006
2. Bălan, Elena; Teşeleanu, Angela, Economie - sinteze şi aplicaţii, Editura Badea, Bucureşti, 2003.
3. ro.wikipedia.org/wiki/Economie;
4. www.economice.ro;
5. reflectiieconomice.zilistean
DESFĂŞURAREA LECŢIEI

Secvenţele Conţinuturi de instruire Tip de Strategii didactice


lecţiei învăţare

Activitatea profesorului (P) Activitatea elevilor Mod de Metode de Mijloace de Evaluare


(E) învăţare învăţăre
organizare
0 2 3 4 5 6 7 8
1.Moment Notarea absenţelor, verificarea Răspund solicitărilor Colectiv Conversaţi
organizatoric
ţinutei elevilor; verificarea clasei, profesului. a
pregătirea mijloacelor de interogativ
( 2 min) învăţământ. ă

2.Reactualizarea -P informează E despe ceea ce -E formulează mintal Receptiv Frontal Conversaţi Planşe Aprecieri
cunoștințelor învață pentru a spori motivația și răspunsurile la repro- a verbale
teoretice didactice
a favoriza învățarea, printr-un întrebările lansate de interogativ
necesare pentru ductiv
vocabular adaptat la nivelul E P. ă P.C.
formarea
priceperilor și se reactualizează cunoștințele -E prezintă Problematizar
deprinderilor predate anterior pentru a asigura răspunsurile la ea
Precizarea temei continuitatea logică a învățării întrebările lansate de
şi a obiectivelor P.
noii activităţii -P precizează obiectivele lecției.
(5 min)
- P solicită E să-și deschidă -E execută cerințele Exercițiu Aprecieri
individual calculatorul şi să intre în P,tastează parola și interactiv verbale
Planşe didactice
programul Microsoft Word. deschide pagina de
Stimularea Observare
3.Activitatea Start,urmareşte fişa de Receptiv P.C.
-P împarte elevilor fişele de lucru curentă
independentă a lucru şi în programul repro-
şi le explică modul în care vor Support pentru
elevilor ales de profesor
lucra în programul propus ductiv Invățarea open- learning
realizează tbelul Activitate
(30 min) cerut,tastează prin
-P urmărește munca individuală a individuală -instrumente
informaţiile şi descoperire
E. pentru
calculează prin metoda Frontală
structurarea
FIFO stocul iniţial şi Activitate cunostințelor
mişcările elementelor Invățarea
individuală
patrimoniale de activ şi dirijată. -sisteme de
de pasiv. simulare

Activitate -sisteme de
individuală monitorizare

4.Realizarea -P construiește pe tablă un tabel cu -E completeză tabelul Receptiv Colectiv Conversaţie


feed-back-ului următoarele coloane : răspunzând la reproduct examinatori
întrebările P. iv e
( 5 min )
Ș-ceea ce VȘ-ceea Î-ceea ce
știam ce vrem am
să știm învățat

-P evaluează elevii prin aprecieri Colectiv


verbale și notează 5 elevi care au
5.Evaluarea
participat activ sau mai puțin activ
activității
la oră.Trece notele în carnetele Individual Aprecieri
(5 min) elevilor. verbale
Aprecieri
prin note

De învățat :Evaluarea periodică -E notează în caiete


explicațiile lui P, utile
6.Sarcini de De scris :Exerciţiul 1,pag 22.
realizării temei pentru
lucru pentru
acasă.
acasă.
(3 min)

S-ar putea să vă placă și