Sunteți pe pagina 1din 1

GRAFIC DE DESFASURARE

a inventarierii patrimoniului in anul 2020

Perioada de desfasurare a inventarierii 02.12.2020 – 21.12.2020 .

Perioada de inventariere
Nr. crt. Elementele patrimoniale
De la data de: Pana la data de:

0 1 2 3

02.12.2020 21.12.2020

1. Mijloace fixe 02.12.2020 21.12.2020

2. Materiale 02.12.2020 21.12.2020

3. Obiecte de inventar 02.12.2020 21.12.2020

Mijloace banesti si alte valori


(numerar in casierie,
4. disponibilitati banesti in 02.12.2020 21.12.2020
conturi, avansuri spre
decontare, alte valori, etc)
Capital social (pe baza de
5. Certificat Constatator eliberat 02.12.2020 21.12.2020
de Registrul Comertului)

Creante – clienti, debitori,


6. 02.12.2020 21.12.2020
creante fiscale, etc

Datorii – furnizori, creditori,


7. 02.12.2020 21.12.2020
obligatii fiscale, etc.

Odonator de credite, Președinte comisie inventariere,