Sunteți pe pagina 1din 1

În planificarea activităţilor din serviciul de tip rezidenţial se pot reliefa cateva tipuri de

activităţi:
Rutinele
Tranziţiile
Activităţile de învăţare

Rutinele desemnează activităţile ce se repetă zilnic la intervale aproximativ stabile şi care


au aceleaşi conţinuturi (trezirea, micul dejun, igiena – spălatul şi toaleta, masa de prânz,
somnul de după-amiază, gustările, igiena, somnul de noapte). Activităţile cuprinse în cadrul
rutinei sunt activităţi care acoperă nevoile de bază ale adolescentului şi sunt importante
pentru dezvoltarea echilibrată a acestuia.
Prin intermediul rutinei, copilul:
anticipează ce urmează să facă, activităţile pe care trebuie să le realizeze sau la care
urmează să participe.
exersează noţiunile de timp şi spatiu în care se vor derula activităţile (anumite activităţi
sau acţiuni se realizează în anumite momente ale zilei, individual sau în grup, într-un anumit
loc special amenajat pentru o persoană sau pentru mai multe);
îsi dezvoltă autonomia (ştie când trebuie să se trezească, când trebuie să servească
masa, când trebuie să se spele,etc) şi se simte confortabil într-un spaţiu pe care îl cunoaşte
şi îl stăpâneşte (ştie unde se serveşte masa, cunoaşte organizarea bucătăriei, se poate
autoservi, ştie care sunt potenţialele pericole sau riscuri, îşi asumă responsabilităţi
referitoare la acest spaţiu – menţine spaţiul curat,etc).

Tranziţiile sunt activităţile de scurtă durată, care fac trecerea dintre rutine şi activităţile
şcolare , de la momentele de activitate educativă la cele de (auto)îngrijire, între diversele
momente ale zilei (ascultă pentru câteva momente muzică, până îşi bea ceaiul înainte de a
pleca la şcoală sau când se întoarce de la şcoală, până se odihneşte sau îşi face temele).
Rutinele şi tranziţiile sunt activităţi în cadrul cărora adolescentul învaţă permanent:
autonomia se exersează în cadrul acestor momente, sunt deprinse noţiuni de
autogospodărire şi de igienă personală sau a spaţiului, de sănătate , relaţionarea în cadrul
grupului se realizează prin respectarea unor reguli care ţin cont de necesităţile fiecărui
membru al grupului, etc.
Activităţile de învăţare organizate în Serviciul de tip rezidenţial pot fi acele activităţi care
au o tematică şi un obiectiv clar, care sunt organizate:
împreună cu şi pentru fiecare copil – realizarea temelor, însoţirea sau orientarea către
activităţile extracurriculare, susţinerea în autogospodărire, orientarea în stabilirea costurilor
individuale necesare vieţii cotidiene, modalităţi de gestionare a bugetului personal, etc
împreună cu şi pentru întregul grup de copii - realizarea meniului pentru o săptămâna,
stabilirea regulilor de viaţă cotidiană în serviciul de tip rezidenţial, stabilirea programelor de
curăţenie generală în serviciul de tip rezidenţial şi de persoanele responsabile cu aceasta,
organizarea sărbătorilor şi distribuirea responsabilităţilor în organizarea acestora.1

1
***Integrarea socială activă a tinerilor. (2004). Manualul Educatorului, CRIPS, pp.44-45.