Sunteți pe pagina 1din 3

NUME ȘI PRENUME:…………………………………

DATA:………………………

Evaluare sumativă. Clasa a VII-a A

Citește fragmentul de mai jos. Rezolvă apoi cerințele:

Azi sunt îndrăgostit. E-un curcubeu În vii vibrează struguri străvezii –

Deasupra lumii sufletului meu. Cristalurile cântecelor grele –

Izvoarele s-au luminat și sună Și stropi scăpărători de melodii

Oglinzile ritmându-și-le-n dans, Ca roua nasc în ierburile mele.

Și brazii mei vuiesc fără furtună Eu curg întreg în acest cântec sfânt:

Într-un amețitor, sonor balans, Eu nu mai sunt, e-un cântec tot ce sunt.

Nicolae Labiș, Primele iubiri

A. 60 de puncte

1) Identifică substantivele din al doilea vers din textul dat, precizând cazul și funcția sintactică a acestora. 6 puncte

…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………..

2) Indică numărul de forme flexionare al adjectivelor sonor și străvezii. 6 puncte

…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

3) Construiește două enunțuri în care adjectivul greu să fie, pe rând, la comparativ de egalitate și la superlativ

absolut. 6 puncte

…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

4) Menționează felul și numărul de forme al adjectivelor îndrăgostit și scăpărători, indicând cazul și funcția

sintactică a acestora. 6 puncte

…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

1
5) Precizează funcția sintactică a cuvintelor un curcubeu și fără furtună. 6 puncte

…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

6) Numește sentimentul dominant exprimat în versurile date și explică felul în care se răsfrânge asupra naturii.
6 puncte

…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

7) Alege litera corespunzătoare răspunsului corect.

Epitetul grele sugerează că este vorba de:

a cântece greu de executat;

b cântece greu de înțeles;

c cântece pline de emoții puternice. 6 puncte

8) Transcrie comparația din text, arătând ce îți sugerează. 6 puncte

…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

9) Explică sensul pe care îl are cuvântului curcubeu în textul dat. 6 puncte

…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

10 Comentează, în 6 – 10 rânduri, ultimele două versuri din textul dat. 6 puncte

…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

2
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

B. 30 de puncte

Redactează o compunere de cel puțin 150 de cuvinte, în care să descrii un prieten. În redactarea textului tău, vei
avea în vedere:

• să precizezi detalii semnificative privind chipul, statura, îmbrăcămintea obișnuită a persoanei alese;

• să menționezi două trăsături morale sugerate de înfățișarea sa și un comportament obișnuit al prietenului tău;

• să folosești în compunerea ta patru epitete și o comparație;

• să respecți normele ortografice și de punctuație;

• să ai o așezare în pagină corectă și un scris lizibil.

Notă. Se acordă 10 puncte din oficiu.

…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

S-ar putea să vă placă și