Sunteți pe pagina 1din 174

Metabolismul proteinelor

1. Funcţiile biologice ale proteinelor:

a) [ ] coenzimatică
b) [x] catalitică
c) [x] plastică
d) [x] de transport
e) [x] imunologică

2. Funcţiile biologice ale proteinelor:

a) [x ] antigenică
b) [ ] genetică
c) [x] contractilă
d) [x] energetică
e) [x] reglatoare

3. Valoarea biologică a proteinelor este determinată de aminoacizii esenţiali:

a) [ ] alanină
b) [x] triptofan
c) [ ] acid glutamic
d) [x] fenilalanină
e) [ ] serină

4. Valoarea biologică a proteinelor este determinată de aminoacizii esenţiali:

a) [ ] asparagină
b) [ ] cisteină
c) [x] metionină
d) [x] treonină
e) [ ] prolină

5. Selectaţi aminoacizii semidispensabili:

a) [ ] asparagina
b) [x ] histidina
c) [ ] glicina
d) [x] arginina
e) [ ] fenilalanina

6. Afirmaţii corecte referitor la compusul chimic:

CH2 - CH - COOH
NH NH2

a) [ ] este histidina
b) [x] este aminoacid heterociclic
c) [ ] este aminoacid dispensabil
d) [ ] conţine ciclul imidazol
e) [x] dă reacţia xantoproteică pozitivă

7. Afirmaţii corecte referitor la compusul chimic:


HOOC-CH2-CH2-CH-COOH
|
NH2

a) [ ] este asparagina
b) [ ] este glutamina
c) [ ] este aminoacid esential
d) [x] dă reacţia ninhidrinică pozitivă
e) [ ] este aminoacid bazic

8. Afirmaţii corecte referitor la compusul chimic:


HOOC-CH2-CH2-CH-COOH
|
NH2

a) [ ] este încărcat pozitiv


b) [ ] dă reacţia Fol pozitivă
c) [ ] dă reacţia xantoproteică pozitivă
d) [x] posedă proprietăţi acide
e) [x ] este precursorul acidului gama-aminobutiric

9. Rolul HCl în digestia proteinelor:

a) [ ] activează tripsinogenul
b) [ ] activează chimotripsinogenul
c) [x] сreează рН optimal pentru acţiunea pepsinei
d) [ ] creează рН optimal pentru acţiunea carboxipeptidazelor
e) [x] denaturează parţial proteinele alimentare

10. Rolul HCl în digestia proteinelor:

a) [x] posedă acţiune antimicrobiană


b) [ ] este emulgator puternic
c) [x] accelerează absorbţia fierului
d) [ ] inhibă secreţia secretinei
e) [ ] stimulează formarea lactatului în stomac

11. Reglarea secreţiei sucului pancreatic şi intestinal:

a) [ ] secretina stimulează secreţia sucului pancreatic sărac în bicarbonaţi


b) [x] secretina stimulează secreţia sucului pancreatic sărac în enzime
c) [ ] pancreozimina este sintetizată în celulele stomacului
d) [ ] pancreozimina reglează secreţia sucului gastric
e) [x ] pancreozimina stimulează secreţia sucului pancreatic bogat în enzime

12. Proprietăţile pepsinei:

a) [x] pepsina este secretată sub formă de pepsinogen de celulele principale ale mucoasei stomacale
b) [ ] pepsina este secretată de celulele parietale ale mucoasei stomacului
c) [ ] activarea pepsinei are loc prin fosforilare
d) [x] activarea pepsinogenului constă în scindarea de la capătul N-terminal a unei peptide (41
de aminoacizi)
e) [ ] activarea pepsinei are loc în celulele mucoasei stomacale

13. Proprietăţile pepsinei:

a) [ ] activarea pepsinogenului are loc sub acţiunea bicarbonaţilor


b) [x] activarea pepsinogenului constă în proteoliza limitată
c) [ ] pH-ul optimal de acţiune a pepsinei este 3,0-4,0
d) [x] pH-ul optimal de acţiune a pepsinei este 1,5-2,5
e) [ ] este o enzimă lipolitică

14. Pepsina:

a) [x] scindează legăturile peptidice la formarea cărora participă grupările -NH2 ale Phe, Tyr, Trp
b) [ ] acţionează asupra tuturor legăturilor peptidice
c) [ ] scindează legăturile peptidice din keratine, histone, protamine şi mucopolizaharide
d) [ ] scindează proteinele până la aminoacizi liberi
e) [x] este o endopeptidază

15. Tripsina:

a) [x] este secretată sub formă de tripsinogen inactiv


b) [ ] este o aminopeptidază
c) [ ] este o carboxipeptidază
d) [x] activarea tripsinogenului are loc sub acţiunea enterokinazei şi a tripsinei
e) [ ] activarea tripsinogenului are loc sub acţiunea HCl

16. Tripsina:

a) [x] Ca++ exercită efect activator asupra tripsinei


b) [ ] este secretată de celulele principale ale mucoasei stomacale
c) [ ] este secretată de celulele mucoasei intestinale
d) [x] transformarea tripsinogenului în tripsină constă în proteoliza limitată
e) [ ] activarea tripsinei are loc în pancreas

17. Tripsina:

a) [ ] scindează legăturile peptidice la formarea cărora participă Lys şi Arg prin gruparea -NH2
b) [x] scindează legăturile peptidice la formarea cărora participă Lys si Arg prin gruparea -COOH
c) [x ] pH-ul optimal de acţiune a tripsinei este 7,2-7,8
d) [ ] pH-ul optimal de acţiune a tripsinei este 1,5-2,5
e) [ ] scindează proteinele până la aminoacizi liberi

18. Enterokinaza:

a) [ ] este o enzimă care scindează proteinele alimentare


b) [x ] scindează de la capătul N-terminal al tripsinogenului o hexapeptidă acidă
c) [x] e secretată de mucoasa intestinală sub formă de kinazogen inactiv
d) [ ] activarea enterokinazei are loc sub acţiunea bicarbonaţilor
e) [x] activarea enterokinazei are loc sub acţiunea tripsinei
19. Chimotripsina:

a) [ ] este secretată de mucoasa intestinală în formă de chimotripsinogen inactiv


b) [ ] este secretată de pancreasul exocrin în formă activă
c) [x] este o endopeptidază
d) [ ] activarea chimotripsinogenului are loc în pancreas
e) [x] activarea chimotripsinogenului are loc sub acţiunea tripsinei şi a chimotripsinei prin proteoliza
limitată

20. Chimotripsina:

a) [ ] scindează legăturile peptidice la formarea cărora participă Phe, Tyr, Trp prin gruparea -NH2
b) [ ] este sintetizată de celulele principale ale stomacului în formă activă
c) [ ] scindează proteinele până la aminoacizi liberi
d) [x] centrul activ al chimotripsinei conţine -OH al Ser şi inelul imidazolic al His
e) [ ] pH-ul optimal de acţiune este 1,5 – 2,5

21. Carboxipeptidazele:

a) [x] sunt secretate sub formă de zimogeni de pancreasul exocrin


b) [ ] sunt secretate de celulele mucoasei intestinale
c) [x] carboxipeptidaza A conţine Zn++ şi scindează de la capătul C-terminal aminoaczii aromatici
d) [x] carboxipeptidaza A posedă şi acţiune esterazică ce se amplifică la substituirea Zn++ cu Ca++
e) [ ] carboxipeptidaza B scindează Phe, Tyr şi Trp de la capătul C-terminal

22. Aminopeptidazele:

a) [ ] sunt endopeptidaze
b) [ ] posedă specificitate absolută de substrat
c) [ ] sunt secretate de pancreasul exocrin
d) [x] funcţionează preponderent intracelular
e) [x] sunt activate de Mg++ şi Mn++

23. Funcţiile proteazelor:

a) [x] de protecţie (coagularea sângelui, liza celulelor)


b) [x] generarea substanţelor biologic active (hormonilor, agenţilor vasoactivi)
c) [x] activarea enzimelor proteolitice digestive
d) [ ] sinteza zimogenilor
e) [ ] sinteza aminelor biogene

24. Absorbţia aminoacizilor (AA):

a) [ ] AA sunt absorbiţi prin difuzie simplă


b) [ ] transportul AA este activ primar şi necesită ATP
c) [ x] transportul AA este activ secundar şi necesită ATP
d) [x] la transportul AA participă Na+ ,K+ -АТP-aza
e) [ ] la transportul AA participă ATP-sintaza

25. Absorbţia aminoacizilor (AA):

a) [ ] ouabaina stimulează transportul AA


b) [x] la transportul AA are loc simportul AA şi a Na+
c) [ ] la transportul AA are loc antiportul AA şi a Na+
d) [x] peptidele si proteinele nehidrolizate se pot absorbi prin endocitoză
e) [x] în celule peptidele şi proteinele nehidrolizate pot fi scindate de proteazele lizozomale

26. Absorbţia aminoacizilor (AA):

a) [ ] are loc in stomac si în intestinul gros


b) [x] are loc in intestinul subţire
c) [x] este dependentă de concentraţia Na+
d) [ ] este dependentă de concentraţia Ca+ +
e) [x] exista sisteme specifice de transport pentru AA înrudiţi structural

27. Ciclul gama-glutamilic:

a) [ ] este un mecanism de transport al glucozei prin membranele celulare


b) [ ] decurge fără utilizare de energie
c) [x] enzima-cheie a ciclului este gama-glutamiltransferaza
d) [ ] cofactorul enzimei este acidul glutamic
e) [x] cofactorul enzimei este tripeptida glutation (GSH)

28. Ciclul gama-glutamilic:

a) [x] reprezintă un mecanism de transport al aminoacizilor prin membranele celulare


b) [ ] ATP-ul este utilizat direct la transportul aminoacizilor
c) [x] nemijlocit la transportul aminoacizilor e utilizată energia de hidroliză a legăturilor –CO–NH–
din glutation
d) [x] funcţionarea ciclului necesită resinteza glutationului
e) [ ] constă din 6 reacţii în care se utilizează 6 molecule de ATP

29. Putrefacţia aminoacizilor în intestin:

a) [x] este scindarea aminoacizilor sub acţiunea enzimelor microflorei intestinale


b) [ ] are loc sub acţiunea enzimelor proteolitice gastrice şi pancreatice
c) [x] conduce la formarea atât a substanţelor toxice, cât şi a celor netoxice
d) [ ] alcoolii, aminele, acizi graşi si cetoacizii sunt produse toxice
e) [ ] crezolul, fenolul, scatolul, indolul sunt produse netoxice

30. Produsele putrefacţiei aminoacizilor în intestin:

a) [ ] scatolul şi indolul se formează din histidină


b) [x] putrescina este produsul de decarboxilare a ornitinei
c) [ ] cadaverina este produsul de decarboxilare a ornitinei
d) [ ] crezolul şi fenolul se formează din triptofan
e) [ ] metilmercaptanul şi acidul sulfhidric se obţin din serină

31. Neutralizarea produselor de putrefacţie a aminoacizilor:

a) [ ] are loc în intestinul gros prin conjugarea cu acidul sulfuric şi acidul glucuronic
b) [x] forma activă a acidului sulfuric este fosfoadenozinfosfosulfatul (PAPS)
c) [ ] forma activă a acidului glucuronic este CDP-glucuronatul
d) [x] la conjugare participă enzimele hepatice UDP-glucuroniltransferaza şi arilsulfotransferaza
e) [x] conjugarea este precedată de oxidarea substanţelor toxice

32. Produsele de putrefacţie a aminoacizilor:

a) [ ] scatolul si indolul sunt produse de putrefacţie a tirozinei


b) [ ] indicanul este produsul de putrefacţie a triptofanului
c) [x] indicanul este indoxilsulfatul de potasiu
d) [x] cantitatea de indican in urină indică starea funcţională a ficatului
e) [x] cantitatea de indican in urină indică gradul de putrefacţie in intestin

33. Compusul chimic:

C - NH - CH2 - COOH

a) [ ] reprezintă acidul benzoic


b) [x] reprezintă acidul hipuric
c) [ ] se formează în intestin in procesul de putrefacţie
d) [x] se formează în ficat în rezultatul conjugării benzoil-CoA cu glicina
e) [x] este o probă de examinare a funcţiei de dezintoxicare a ficatului

34. Reglarea digestiei proteinelor în stomac:


a) [x] histamina stimulează secreţia de HCl şi mai puţin secreţia de pepsinogen
b) [ ] histamina stimulează secreţia de pepsinogen şi mai puţin secreţia de HCl
c) [ ] gastrina stimulează numai secreţia de HCl
d) [x] gastrina stimulează secreţia de HCl şi de pepsinogen
e) [x] gastrina acţionează prin AMP ciclic

35. Utilizarea aminoacizilor (AA) în ţesuturi:

a) [x] sinteza proteinelor, inclusiv şi a enzimelor


b) [ ] toţi AA pot fi utilizaţi în gluconeogeneză
c) [ ] surplusul de AA nu poate fi transformat în lipide
d) [x] toţi AA pot fi oxidaţi până la CO2 şi H2 O
e) [ ] scindarea AA nu generează energie

36. Căile generale de degradare a aminoacizilor:


a) [x] dezaminarea
b) [ ] transsulfurarea
c) [x] transaminarea
d) [x] decarboxilarea
e) [ ] transamidinarea

37. Tipurile de dezaminare a aminoacizilor:

a) [x] reductivă
b) [x] intramoleculară
c) [x] hidrolitică
d) [x] oxidativă
e) [ ] omega-dezaminare

38. Dezaminarea (DA) aminoacizilor:

a) [ ] DA intramoleculară este caracteristică pentru toţi aminoacizii


b) [x] DA oxidativă conduce la formarea alfa-cetoacizilor şi a amoniacului
c) [ ] toţi aminoacizii se supun DA oxidative directe
d) [ ] în rezultatul DA intramoleculare se obţin alfa-cetoacizi şi amoniac
e) [ ] DA reprezintă calea principală de sinteză a aminoacizilor dispensabili

39. Dezaminarea oxidativă a aminoacizilor (AA):

a) [x ] are loc sub acţiunea oxidazelor L- şi D aminoacizilor


b) [ ] coenzima oxidazelor L-AA este FAD
c) [ ] coenzima oxidazelor L-AA este NAD+
d) [ ] oxidazele L-AA posedă o activitate înaltă la pH-ul fiziologic
e) [ ] dezaminarea oxidativă directă este principala cale de dezaminare a tuturor L-AA

40. Dezaminarea directa a aminoacizilor:

a) [x ] este o cale minoră, caracteristică anumitor aminoacizi


b) [x] Ser + H2O → piruvat + NH3 + H2O (enzima – serindehidrataza)
c) [ ] Thr + H2O → piruvat + NH3 + H2O (enzima – treonindehidrataza)
d) [x ] His → acid urocanic + NH3 (enzima – histidin amonioliaza)
e) [ ] histidaza este o enzimă cardiospecifică

41. Dezaminarea oxidativa directa a acidului glutamic:

a) [ ] are loc sub acţiunea enzimei glutamat oxidaza


b) [ x] are loc sub acţiunea enzimei glutamat dehidrogenaza
c) [ ] este un proces ireversibil
d) [ x] coenzimele sunt NAD+ şi NADP+
e) [ ] coenzimele sunt FAD şi FMN

42. Dezaminarea oxidativa directa a acidului glutamic:

a) [x] este un proces reversibil


b) [x] în dezaminare se utilizează NAD+, iar în reaminare – NADPH
c) [ ] în dezaminare se utilizează NADP+, iar în reaminare – NADH
d) [ ] reaminarea este o etapă a catabolismului aminoacizilor
e) [ ] dezaminarea glutamatului este o etapă în sinteza aminoacizilor dispensabili

43. Glutamat dehidrogenaza:

a) [ ] este o enzimă din clasa hidrolazelor


b) [x] este enzimă alosterică
c) [ ] în calitate de coenzime utilizează FAD şi FMN
d) [x] ATP şi GTP sunt inhibitori alosterici ai enzimei
e) [ ] activitatea glutamat dehidrogenazei nu se reglează

44. Transaminarea aminoacizilor (TA):

a) [x] reprezintă transferul grupării -NH2 de la un alfa-aminoacid la un alfa-cetoacid


b) [x] este o etapă a dezaminării indirecte a aminoacizilor
c) [ ] este un proces ireversibil
d) [ ] Glu, Asp şi Ala nu se supun TA
e) [ ] numai Glu, Asp şi Ala se supun TA

45. Transaminazele aminoacizilor:

a) [ ] sunt enzime din clasa izomerazelor


b) [x] reacţiile catalizate de transaminaze sunt reversibile
c) [ ] toate transaminazele posedă specificitate absolută pentru substrat
d) [ ] specificitatea transaminazelor este determinată de coenzimă
e) [x] partea prostetică a transaminazelor este piridoxalfosfatul

46. Mecanismul reacţiei de transaminare (TA) a aminoacizilor:

a) [x ] TA are loc prin formarea unor compuşi intermediari (baze Schiff)


b) [ ] în procesul de TA are loc transformarea ireversibilă a piridoxalfosfatului (PALP) în
piridoxaminfosfat (PAMP)
c) [ ] în procesul de TA are loc transformarea ireversibilă a piridoxaminfosfatului în piridoxalfosfat
d) [x ] alfa-aminoacid + PALP ↔ alfa-cetoacid + PAMP
e) [ ] alfa-aminoacid + PAMP ↔ alfa-cetoacid + PALP

47. Transaminazele aminoacizilor:

a) [ ] sunt enzime excretorii hepatice


b) [ ] în condiţii normale posedă activitate înaltă în sânge
c) [ x] în hepatite creşte preponderent activitatea serică a alaninaminotransferazei (ALT)
d) [ x] în infarctul miocardic creşte considerabil activitatea serică a aspartataminotransferazei (AST)
e) [ ] ALT şi AST nu sunt enzime organospecifice

48. COOH-CH2-CHNH2-COOH + COOH-CH2-CH2-CO-COOH ↔


COOH-CH2-CO-COOH + COOH-CH2-CH2-CH NH2-COOH
a) [ ] este reacţia de transaminare a alaninei
b) [x] este o etapă a dezaminării indirecte a aspartatului
c) [ ] e catalizată de alaninaminotransferaza (ALT)
d) [x] e catalizată de aspartataminotransferaza (AST)
e) [ ] în rezultatul reacţiei se formează piruvat şi glutamat

49. CH3-CHNH2-COOH + COOH-CH2-CH2-CO-COOH ↔


CH3-CO-COOH + COOH-CH2-CH2-CHNH2-COOH

a) [x] este reacţia de transaminare a alaninei


b) [ ] este reacţia de dezaminare directă a aspartatului
c) [x] e catalizată de alaninaminotransferaza (ALT)
d) [ ] e catalizată de aspartataminotransferaza (AST)
e) [ ] în rezultatul reacţiei se formează oxaloacetat şi glutamat

50. Dezaminarea indirectă a aminoacizilor (transdezaminarea):

a) [ ] este un proces ireversibil


b) [ ] este principala cale de sinteză a aminoacizilor dispensabili
c) [x] în prima etapă are loc transaminarea aminoacidului cu alfa-cetoglutaratul
d) [x] în etapa a doua are loc dezaminarea oxidativă a acidului glutamic
e) [ ] la dezaminare glutamatdehidrogenaza utilizează NADPH+H+

51. Transreaminarea aminoacizilor:

a) [ ] este un proces ireversibil


b) [ ] este o cale de sinteză a tuturor aminoacizilor
c) [x] în prima etapă are loc aminarea reductivă a alfa-cetoglutaratului
d) [x] în etapa a doua are loc transaminarea glutamatului cu un alfa-cetoacid
e) [ ] la reaminare glutamatdehidrogenaza utilizează NAD+

52. Transdezaminarea alaninei:

a) [ ] este dezaminarea directă a alaninei


b) [ ] este procesul de biosinteză a alaninei din piruvat şi NH3
c) [x] include dezaminarea acidului glutamic
d) [x] participă enzimele alaninaminotransferaza (ALT) şi glutamatdehidrogenaza
e) [ ] în procesul de transdezaminare glutamatdehidrogenaza utilizează NADPH+H+

53. Transdezaminarea alaninei. Selectaţi reacţiile procesului (1) şi enzimele (2) ce catalizează
aceste reacţii:

a) [ ] Ala + H2O → piruvat + NH3 + H2O alanindehidrataza


b) [x] Ala + alfa-cetoglutarat → piruvat + Glu alaninaminotransferaza
c) [ ] Gln + H2O → Glu + NH3 glutaminaza
d) [x] Glu + NAD + H2O → alfa-cetoglutarat + NADH+H + NH3 glutamatdehidrogenaza
+ +

e) [ ] Glu + NADP+ + H2O → alfa-cetoglutarat + NADPH+H+ + NH3 glutamatdehidrogenaza

54. Biosinteza alaninei (transreaminarea):

a) [ ] este aminarea directă a piruvatului


b) [x] include aminarea reductivă a alfa-cetoglutaratului cu formarea glutamatului
c) [ ] include dezaminarea acidului glutamic
d) [x] participă enzimele alaninaminotransferaza (ALT) şi glutamatdehidrogenaza
e) [ ] în procesul de transreaminare glutamatdehidrogenaza utilizează NAD+

55. Biosinteza alaninei (transreaminarea). Selectaţi reacţiile procesului (1) şi enzimele (2) ce catalizează
aceste reacţii:

a) [ ] Glu + NH3 + ATP → Gln + ADP + H3PO4 glutaminsintetaza


b) [ ] alfa-cetoglutarat + NADH+H+ + NH3 → Glu + NAD+ + H2O glutamatdehidrogenaza
c) [x] alfa-cetoglutarat + NADPH+H+ + NH3 → Glu + NADP+ + H2O glutamatdehidrogenaza
d) [ ] piruvat + NH3 + H2O → Ala + H2O alaninhidrataza
e) [x] piruvat + Glu → Ala + alfa-cetoglutarat alaninaminotransferaza

56. Transdezaminarea aspartatului:

a) [ ] este dezaminarea directă a aspartatului


b) [ ] este procesul de biosinteză a aspartatului din oxaloacetat şi NH3
c) [ ] include dezaminarea asparaginei
d) [x] participă enzimele aspartataminotransferaza (AST) şi glutamatdehidrogenaza
e) [x ] participă coenzimele piridoxalfosfat şi NAD+

57. Transdezaminarea aspartatului. Selectaţi reacţiile procesului (1) şi enzimele (2) ce catalizează
aceste reacţii:

a) [ ] Asp + H2O → oxaloacetat + NH3 + H2O aspartatdehidrataza


b) [x] Asp + alfa-cetoglutarat → oxaloacetat + Glu aspartataminotransferaza
c) [ ] Asn + H2O → Asp + NH3 asparaginaza
d) [ ] Glu + NADP+ + H2O → alfa-cetoglutarat + NADPH+H+ + NH3 glutamatdehidrogenaza
e) [x] Glu + NAD+ + H2O → alfa-cetoglutarat + NADH+H+ + NH3 glutamatdehidrogenaza

58. Biosinteza aspartatului (transreaminarea):

a) [ ] este aminarea directă a oxaloacetatului


b) [x] include aminarea reductivă a alfa-cetoglutaratului cu formarea glutamatului
c) [ ] include dezaminarea acidului glutamic
d) [x] participă enzimele aspartataminotransferaza (AST) şi glutamatdehidrogenaza
e) [ ] participă coenzimele tiaminpirofosfat şi NAD+

59. Biosinteza aspartatului (transreaminarea). Selectaţi reacţiile procesului (1) şi enzimele (2)
ce catalizează aceste reacţii:

a) [ ] Glu + NH3 + ATP → Gln + ADP + H3PO4 glutaminsintetaza


b) [ ] alfa-cetoglutarat + NADH+H+ + NH3 → Glu + NAD+ + H2O glutamatdehidrogenaza
c) [x] alfa-cetoglutarat + NADPH+H+ + NH3 → Glu + NADP+ + H2O glutamatdehidrogenaza
d) [ ] oxaloacetat + NH3 + H2O → Asp + H2O aspartatsintaza
e) [x] oxaloacetat + Glu → Asp + alfa-cetoglutarat aspartataminotransferaza (AST)

60. Alaninaminotransferaza (ALT):

a) [ ] catalizează reacţia de transaminare dintre glutamină şi piruvat


b) [x] catalizează reacţia de transaminare dintre alanină şi alfa-cetoglutarat
c) [x] activitatea serică a ALT creşte în hepatitele acute şi cronice, hepatopatiile toxice
d) [ ] are valoare diagnostică înaltă în infarctul miocardic
e) [ ] în afecţiunile hepatice activitatea serică a ALT scade

61. Aspartataminotransferaza (AST):

a) [ ] catalizează reacţia de transaminare dintre glutamină şi oxaloacetat


b) [x] catalizează reacţia de transaminare dintre aspartat şi alfa-cetoglutarat
c) [x] activitatea serică a AST creşte semnificativ în formele grave ale afecţiunilor hepatice
d) [x] în infarctul miocardic activitatea serică a AST atinge valori maximale în 24-48 ore
e) [ ] în infarctul miocardic şi afecţiunile hepatice activitatea serică a AST scade
62. Decarboxilarea aminoacizilor:

a) [x] este reacţia de înlăturare a grupării –COOH din aminoacizi în formă de CO2
b) [ ] este un proces reversibil
c) [x] in organismele vii au fost descoperite 4 tipuri de decarboxilare
d) [ ] toţi aminoacizii se supun tuturor tipurilor de decarboxilare
e) [x] în rezultatul alfa-decarboxilării se obţin aminele biogene

63. Decarboxilazele aminoacizilor (AA):

a) [ ] toate decarboxilazele AA poseda specificitate absolută de substrat


b) [ ] specificitatea decarboxilazelor AA depinde de coenzimă
c) [x] coenzima decarboxilazelor AA este piridoxalfosfatul (derivatul vitaminei B6)
d) [ ] coenzima decarboxilazelor AA este tiaminpirofosfatul (derivatul vitaminei B1)
e) [ ] se disting de decarboxilazele cetoacizilor doar prin natura coenzimei

64. Reacţia chimică:

HC C
CH2 CH COOH HC C CH2 CH2 + CO2
N NH
NH2 N NH
NH2
a) [x] e alfa-decarboxilare
b) [ ] e omega-decarboxilare
c) [x] este reacţia de formare a histaminei
d) [ ] este reacţia de formare a serotoninei
e) [ ] produsul reacţiei posedă acţiune vasoconstrictoare

65. Reacţia chimică:

HC C
CH2 CH COOH HC C CH2 CH2 + CO2
N NH
NH2 N NH NH2
a) [ ] este reacţia de sinteză a triptaminei
b) [ ] este o reacţie de decarboxilare a alfa-cetoacizilior
c) [ ] produsul reacţiei inhibă secreţia de HCl în stomac
d) [x] produsul reacţiei posedă acţiune vasodilatatoare
e) [x] produsul reacţiei este mediator în reacţiile alergice şi inflamatorii

66. Reacţia chimică:

HO C HO C CH2 CH2 + CO2


CH2 CH COOH
NH NH
NH2 NH2
a) [ ] este reacţia de formare a histaminei
b) [x] este reacţia de formare a serotoninei
c) [ ] e reacţia de decarboxilare a triptofanului
d) [ ] e reacţia de decarboxilare a tirozinei
e) [x] produsul reacţiei posedă acţiune vasoconstrictoare

67. Reacţia chimică:


HO HO C CH2 CH2 + CO2
CH2 CH COOH
C NH2 NH NH2
NH

a) [ ] este reacţia de formare a histaminei


b) [ ] produsul reacţiei poseda acţiune vasodilatatoare
c) [ ] produsul reacţiei contribuie la secreţia de HCl în stomac
d) [x] produsul reacţiei participă la reglarea temperaturii, tensiunii arteriale, respiraţiei
e) [x] produsul reacţiei este mediator în SNC

68. Reacţia chimică:

HO CH2 CH COOH HO CH2 CH2 + CO2


HO NH2 HO
NH2

a) [ ] e reacţia de decarboxilare a tirozinei


b) [ ] e reacţia de decarboxilare a triptofanului
c) [x] este reacţia de formare a dopaminei
d) [ ] este reacţia de formare a tiraminei
e) [x] produsul reacţiei este precursorul noradrenalinei şi al adrenalinei

69. Reacţia chimică:

HO CH2 CH COOH HO CH2 CH2 + CO2


HO NH2 HO
NH2

a) [x] este reacţia de decarboxilare a 3,4-dioxifenilalaninei (DOPA)


b) [x] DOPA este precursorul melaninelor
c) [x] este catalizată de decarboxilaza aminoacizilor aromatici
d) [x] inhibitorul decarboxilazei aminoacizilor aromatici (alfa-metildopa) contribuie la scăderea tensiunii
arteriale
e) [ ] alfa-metildopa măreşte tensiunea arterială

70. Reacţia chimică:

R-CH2-NH2 + H2O + O2 → R-COH + NH3 + H2O2

a) [ ] este reacţia de formare a aminelor biogene


b) [x] este reacţia de neutralizare a aminelor biogene
c) [x] este catalizată de enzima monoaminoxidaza (MAO)
d) [ ] cofactorul MAO este piridoxalfosfatul
e) [x] cofactorul MAO este FAD-ul

71. Reacţia chimică:

NH2 NH2
| |
HOOC - CH- (CH2)2 - COOH → CH2 - (CH2)2 - COOH + CO2

a) [ ] este catalizată de enzima glutamatcarboxilaza


b) [ ] este catalizată de enzima glutamatdehidrogenaza
c) [x] produsul reacţiei este acidul gama-aminobutiric (GABA)
d) [ ] produsul reacţiei este mediator activator în SNC
e) [x] produsul reacţiei este utilizat în tratamentul epilepsiei

72. Vitaminele necesare pentru activitatea mono- şi diaminoxidazelor:

a) [ ] tiamina
b) [ ] niacina
c) [x] riboflavina
d) [ ] acidul ascorbic
e) [x] vitamina B6

73. Precursorul catecolaminelor:

a) [ ] glutamatul
b) [x] tirozina
c) [ ] triptofanul
d) [ ] histidina
e) [ ] glutamina

74. Precursorul histaminei:

a) [ ] triptofanul
b) [x] histidina
c) [ ] tirozina
d) [ ] fenilalanina
e) [ ] aspartatul

75. Serotonina se sintetizează din:

a) [ ] histidină
b) [ ] glutamat
c) [ ] tirozină
d) [ ] fenilalanină
e) [x] triptofan

76. Produsele finale ale scindării proteinelor simple:

a) [x] CO2
b) [x] NH3
c) [ ] CO
d) [x] H2O
e) [ ] acidul uric

77. Amoniacul se obţine în următoarele procese:

a) [ ] ciclul Krebs
b) [ ] beta-oxidarea acizilor graşi
c) [x] dezaminarea aminoacizilor
d) [ ] glicoliză
e) [x] degradarea nucleotidelor purinice şi pirimidinice
78. Amoniacul se obţine în următoarele procese:

a) [ ] transaminarea aminoacizilor
b) [x] neutralizarea aminelor biogene
c) [x] putrefacţia aminoacizilor în intestin
d) [ ] gluconeogeneză
e) [ ] oxidarea corpilor cetonici

79. Reacţia chimică:

Glu + NH3 + ATP → Gln + ADP + H3PO4

a) [x] este o reacţie de dezintoxicare temporară a amoniacului


b) [ ] are loc doar în ficat şi în rinichi
c) [x] este catalizată de glutaminsintetaza
d) [ ] Gln este unica formă de transport al NH3 de la ţesuturi spre ficat şi rinichi
e) [ ] Gln este forma finală de dezintoxicare a amoniacului

80. Ciclul glucoză-alanină:

a) [x] este un mecanism de transport al NH3 din muşchi spre ficat


b) [x] este un mecanism de transport al piruvatului din muşchi spre ficat
c) [ ] în muşchi are loc reacţia: NH3 + piruvat → Ala + H2O
d) [ ] în ficat are loc reacţia: Ala + H2O → piruvat + NH3
e) [x] implică transreaminarea şi transdezaminarea alaninei

81. Enzimele şi coenzimele ciclului glucoză-alanină:

a) [x] alaninaminotransferaza (ALAT)


b) [x] glutamatdehidrogenaza
c) [ ] aspartataminotransferaza (ASAT)
d) [ ] tiaminpirofosfat
e) [ ] FAD

82. Ureogeneza:

a) [x] are loc exclusiv în ficat


b) [ ] are loc în rinichi
c) [ ] este sinteza acidului uric
d) [x] decurge parţial în citoplasmă, iar parţial în mitocondrii
e) [x] este mecanismul de dezintoxicare finală a NH3

83. Ureogeneza:

a) [ ] este mecanismul de neutralizare temporară a NH3


b) [x] necesită consum de energie
c) [ ] are loc în toate ţesuturile
d) [ ] ureea este compus toxic
e) [x] ureea este sintetizată în ficat şi eliminată cu urina

84. Enzimele ciclului ureogenetic:

a) [ ] glutaminaza
b) [x] carbamoilfosfatsintetaza I
c) [x] ornitincarbamoiltransferaza
d) [ ] glutaminsintetaza
e) [ ] glutamatdehidrogenaza
85. Enzimele ciclului ureogenetic:

a) [ ] asparaginaza
b) [ ] asparaginsintetaza
c) [x] argininosuccinatsintetaza
d) [x] argininosuccinatliaza
e) [x] arginaza

86. Aminoacizii-intermediari ai ciclului ureogenetic:

a) [x] arginina
b) [ ] alanina
c) [x] ornitina
d) [x] citrulina
e) [ ] lizina

87. Câte molecule de ATP sunt necesare pentru sinteza unei molecule de uree?

a) [ ] 1
b) [ ] 2
c) [x] 3
d) [ ] 4
e) [ ] 5

88. Câte legături macroergice sunt utilizate la sinteza a 200 molecule de uree?

a) [ ] 200
b) [ ] 400
c) [ ] 600
d) [x] 800
e) [ ] 1000

89. Câte molecule de CO2 sunt necesare pentru sinteza a 100 molecule de uree?

a) [x] 100
b) [ ] 200
c) [ ] 300
d) [ ] 400
e) [ ] 500

90. Ciclul ureogenetic (prima reacţie):

a) [x ] debutează cu formarea carbamoilfosfatului


b) [ ] sursă de grupare amino pentru carbamoilfosfat este glutamatul
c) [ ] sursă de grupare amino pentru carbamoilfosfat este glutamina
d) [ ] pentru sinteza carbamoilfosfatului se utilizează o legătură macroergică
e) [x] carbamoilfosfatul este un compus macroergic

91. Sinteza carbamoilfosfatului (prima reacţie în sinteza ureei):

a) [ ] HCO3- + NH4+ + ATP + H2O → carbamoilfosfat + ADP + H3PO4


b) [x] HCO3- + NH4+ + 2ATP + H2O → carbamoilfosfat + 2ADP + H3PO4
c) [x] enzima este carbamoilfosfatsintetaza I (mitocondrială)
d) [ ] enzima este carbamoilfosfatsintetaza II (citoplasmatică)
e) [x] carbamoilfosfatsintetaza I este activată de N-acetilglutamat
92. Selectaţi reacţiile ciclului ornitinic:

a) [ ] carbamoilfosfat + ornitină + 2ATP→ citrulină + 2ADP + 2H3PO4


b) [x] carbamoilfosfat + ornitină → citrulină + H3PO4
c) [ ] carbamoilfosfat + ornitină + ATP→ citrulină + ADP + H3PO4
d) [ ] citrulină + Asp + ATP → argininosuccinat + ADP + H3PO4
e) [x] citrulină + Asp + ATP → argininosuccinat + AMP + H 4 P 2 O 7

93. Selectaţi reacţiile ciclului ornitinic:

a) [x ] argininosuccinat → arginină + fumarat


b) [ ] argininosuccinat + H2O → arginină + fumarat
c) [ ] argininosuccinat + ATP → arginină + fumarat + AMP + H 4 P 2 O 7
d) [ ] arginină → H2N-CO-NH2 + ornitină
e) [x] arginină + H2O → H2N-CO-NH2 + ornitină

94. Eliminarea renală a amoniacului:

a) [x] este cuplată cu menţinerea echilibrului acido-bazic


b) [ ] este cuplată cu menţinerea echilibrului fluido-coagulant
c) [x] în rinichi glutaminaza catalizează reacţia: Gln + H2O →Glu + NH3
d) [ ] glutaminaza nu este prezentă în rinichi
e) [x] NH3 + H+ + Cl- → NH4Cl este reacţia de formare a sărurilor de amoniu în rinichi

95. Care aminoacizi dispensabili se pot sintetiza din intermediarii ciclului Krebs cu
participarea transaminazelor?

a) [ ] serina
b) [x] acidul aspartic
c) [ ] tirozina
d) [x] acidul glutamic
e) [ ] glicina

96. Selectaţi compuşii care prin dezaminare pot genera amoniac:

a) [ ] alfa-cetoglutaratul
b) [x] guanina, adenina
c) [x] glutamina
d) [ ] piruvatul
e) [ ] oxaloacetatul

97. NH3 este utilizat:

a) [ ] la sinteza aminoacizilor esenţiali


b) [ ] la sinteza corpilor cetonici
c) [x] în aminarea reductivă a alfa-cetoglutaratului
d) [x] la sinteza glutaminei şi a asparaginei
e) [x] la formarea sărurilor de amoniu

98. NH3 este utilizat la sinteza:

a) [x] ureei
b) [ ] acidului uric
c) [ ] acetonei
d) [ ] beta-hidroxibutiratului
e) [ ] acetoacetatului
99. Selectaţi aminoacizii care transportă NH3 de la ţesuturi spre ficat şi rinichi:

a) [x] glutamina
b) [ ] glicina
c) [x] alanina
d) [ ] arginina
e) [x] asparagina

100. Sursele nemijlocite de azot pentru sinteza ureei sunt:

a) [ ] glutamatul
b) [x] aspartatul
c) [ ] glutamina
d) [ ] alanina
e) [x] NH4+

101. Glutamatdehidrogenaza face parte din:

a) [ ] hidrolaze
b) [ ] ligaze
c) [x] oxidoreductaze
d) [ ] liaze
e) [ ] izomeraze

102. Produsele finale de dezintoxicare a NH3:

a) [ ] glutamina
b) [ ] asparagina
c) [x] ureea
d) [x] sărurile de amoniu
e) [ ] acidul uric

103. Conexiunea dintre ciclul ureogenetic şi ciclul Krebs:

a) [ ] ciclul Krebs furnizează NADH şi FADH2 necesar pentru sinteza ureei


b) [x] ciclul Krebs asigură sinteza ureei cu ATP
c) [x] intermediarul comun al ciclurilor este fumaratul
d) [ ] fumaratul din ciclul Krebs este utilizat pentru sinteza ureei
e) [ ] intermediarul comun al ciclurilor este aspartatul

104. Azotul neproteic sangvin include:

a) [ ] proteidele
b) [x] ureea
c) [ ] hemoglobina
d) [x] aminoacizii
e) [x] peptidele

105. Azotul neproteic sangvin include:

a) [ ] glucoza
b) [x] creatina, creatinina
c) [x] acidul uric
d) [x] indicanul
e) [ ] corpii cetonici

106. Câte molecule de ATP se generează la oxidarea aerobă a unei molecule de alanină până la CO2, H2O
şi NH3?

a) [ ] 6
b) [ ] 15
c) [x] 18
d) [ ] 38
e) [ ] 36

107. Glicina:

a) [ ] este aminoacid esenţial


b) [x] se transformă în serină
c) [ ] este un aminoacid cetogen
d) [ ] transformarea glicinei în serină este o reacţie ireversibilă
e) [x] la transformarea glicinei în serină participă N5,N10-СН2-THF (tetrahidrofolat)

108. Glicina participă la sinteza:

a) [x] nucleotidelor purinice


b) [ ] glutaminei
c) [x] creatinei
d) [x] hemului
e) [ ] nucleotidelor pirimidinice

109. Glicina participă la:

a) [x] sinteza serinei


b) [ ] sinteza indicanului
c) [ ] sinteza metioninei
d) [x] conjugarea acizilor biliari
e) [x] serveşte ca sursă de grupări cu un atom de carbon pentru tetrahidrofolat (THF)

110. Glutationul:

a) [x] este o tripeptidă


b) [ ] este o enzimă conjugată
c) [x] participă la transportul aminoacizilor prin membrane
d) [ ] participă la transportul glucozei prin membrane
e) [x] este alcătuit din glutamat, cisteină şi glicină

111. Glutationul:

a) [ ] e coenzima glutamatdehidrogenazei
b) [x] e coenzima gama-glutamiltransferazei
c) [ ] e coenzima catalazei
d) [x] e coenzima glutationperoxidazei
e) [x] glutationul inactivează unele proteine (insulina)

112. Serina (Ser):

a) [ ] este aminoacid indispensabil


b) [ ] este aminoacid cetoformator
c) [x] se sintetizează din 3-fosfoglicerat
d) [x] se poate forma din glicină
e) [ ] participă la sinteza metioninei

113. Serina (Ser):


a) [x] participă la sinteza glicerofosfolipidelor
b) [x] serveşte ca sursă de fragmente cu un atom de carbon pentru tetrahidrofolat (THF)
c) [ ] participă la sinteza hemului
d) [ ] participă la sinteza nucleotidelor purinice şi pirimidinice
e) [x] întră în componenţa centrelor active ale serinproteinazelor

114. Cisteina (Cys):

a) [ ] e un aminoacid esenţial
b) [x] două molecule de Cys legate prin legătura disulfidică formează cistina
c) [ ] Cys este sursă de sulf pentru sinteza metioninei
d) [ ] Cys participă la sinteza serinei
e) [x] Cys se sintetizează din metionină şi serină

115. Cisteina (Cys):

a) [x] gruparea –SH a Cys se conţine în centrele active ale unor enzime
b) [ ] este un aminoacid cetoformator
c) [x] din Cys se sintetizează taurina, utilizată pentru conjugarea acizilor biliari
d) [ ] Cys degradează până la oxaloacetat şi NH3
e) [x] Cys se scindează până la H2S, SO32-, SCN-, NH3, piruvat

116. Metionina:

a) [ ] este aminoacid dispensabil


b) [ ] se sintetizează din cisteină şi treonină
c) [x] este aminoacid indispensabil
d) [x] este donator de sulf pentru sinteza cisteinei
e) [ ] este aminoacid cetoformator

117. Metionina (Met):

a) [ ] metionina liberă este donator de grupări -CH3 în reacţii de transmetilare


b) [x] din Met se sintetizează S-adenozilmetionină (SAM)
c) [ ] sinteza SAM nu necesită energie
d) [x ] SAM este donator de grupări -CH3 în reacţii de transmetilare
e) [x] în rezultatul transmetilării SAM se transformă în S-adenozilhomocisteină (SAHC)

118. S-adenozilmetionina (SAM):

a) [ ] este produsul de catabolism al metioninei


b) [x] este forma activă a metioninei
c) [x] serveşte ca donator de grupări -CH3
d) [ ] serveşte ca donator de adenozil
e) [ ] serveşte ca donator de metionină

119. S-adenozilmetionina (SAM) serveşte ca donator de grupare metil la sinteza:

a) [ ] noradrenalinei
b) [x] adrenalinei
c) [x] creatinei
d) [ ] fosfatidiletanolaminei din fosfatidilserină
e) [x] fosfatidilcolinei din fosfatidiletanolamină

120. Homocisteina:
a) [ ] se obţine prin demetilarea metioninei
b) [x] se obţine la hidroliza S-adenozilhomocisteinei (SAHC)
c) [x] este utilizată pentru resinteza metioninei
d) [x] este utilizată pentru sinteza cisteinei
e) [ ] este aminoacid proteinogen

121. Fenilalanina (Phe) şi tirozina (Tyr):

a) [ ] ambii aminoacizi sunt dispensabili


b) [ ] ambii aminoacizi sunt indispensabili
c) [x ] Tyr se sintetizează din Phe prin hidroxilare
d) [x] sunt aminoacizi micşti – gluco- şi cetoformatori
e) [ ] Phe este aminoacid glucoformator, iar Tyr – cetoformator

122. Fenilalanina (Phe) şi tirozina (Tyr) sunt precursorii:

a) [x] catecolaminelor
b) [ ] serotoninei
c) [ ] histaminei
d) [x] triiodtironinei (T3) şi tiroxinei (T4)
e) [x] melaninei

123. Sinteza tirozinei (Tyr) din fenilalanină (Phe):

a) [x] este catalizată de enzima fenilalaninhidroxilaza


b) [ ] fenilalaninhidroxilaza este hidrolază
c) [x] fenilalaninhidroxilaza este oxidoreductază
d) [x ] în calitate de cofactor enzima utilizează tetrahidrobiopterina
e) [ ] deficienţa ereditară a fenilalaninhidroxilazei cauzează alcaptonuria

124. Bolile ereditare cauzate de defectele enzimelor implicate în metabolismul fenilalaninei şi al tirozinei:

a) [x] alcaptonuria
b) [ ] boala Hartnup
c) [ ] boala urinei cu miros de arţar
d) [x] albinismul
e) [x] fenilcetonuria

125. Fenilcetonuria:

a) [x] este cauzată de deficienţa ereditară a fenilalaninhidroxilazei


b) [ ] manifestările clinice sunt determinate de mărirea concentraţiei de tirozină
c) [ ] manifestările clinice sunt determinate de micşorarea concentraţiei de fenilalanină
d) [x] manifestările clinice sunt determinate de mărirea concentraţiei fenilpiruvatului, fenillactatului,
fenilacetatului
e) [x] se manifestă clinic prin retard mental

126. Alcaptonuria:

a) [ ] este cauzată de deficienţa ereditară a fenilalaninhidroxilazei


b) [ ] se acumulează fenilpiruvat, fenillactat, fenilacetat
c) [x] este cauzată de deficienţa ereditară a homogentizatdioxigenazei
d) [x] urina se înnegreşte în contact cu aerul datorită prezenţei acidului homogentizinic
e) [x] conduce la artroze

127. Albinismul:
a) [ ] este cauzat de deficienţa ereditară a fenilalaninhidroxilazei
b) [x] este cauzat de deficienţa ereditară a tirozinazei
c) [x] persoanele cu albinism prezintă în risc crescut pentru cancerul de piele
d) [ ] persoanele cu albinism sunt protejate de razele ultraviolete
e) [ ] este însoţit de retard mental

128. Triptofanul (Trp):

a) [ ] este aminoacid dispensabil


b) [x] este precursorul serotoninei
c) [ ] este precursorul dopaminei
d) [x] din Trp se sintetizează nicotinamida
e) [ ] este aminoacid strict glucoformator

129. Histidina (His):

a) [x] pentru om este aminoacid semidispensabil


b) [ ] este aminoacid cetoformator
c) [ ] se supune dezaminării oxidative
d) [x] se supune dezaminării intramoleculare
e) [ ] prin decarboxilarea His se obţine serotonină

130. Acidul glutamic (Glu):

a) [ ] este aminoacid indispensabil


b) [x] prin alfa-decarboxilare din Glu se obţine acidul gama-aminobutiric (GABA)
c) [x] prin carboxilare din Glu se obţine acidul gama-carboxiglutamic
d) [ ] carboxilaza Glu utilizează ca coenzimă biotina
e) [x] carboxilaza Glu utilizează ca coenzimă vitamina K

131. Acidul glutamic (Glu):

a) [ ] este aminoacid cetoformator


b) [x] se supune dezaminării oxidative directe
c) [x] din Glu se sintetizează glutamina
d) [ ] se supune dezaminării intramoleculare
e) [x] se obţine din prolină, arginină, histidină

132. Acidul glutamic:

a) [x] este parte componentă a glutationului


b) [ ] este parte componentă a acidului pantotenic
c) [x] este parte componentă a acidului folic
d) [ ] la dezaminare se transformă în oxaloacetat
e) [ ] la dezaminare se transformă în piruvat

133. Biosinteza glutaminei (Gln):

a) [ ] Gln se sintetizează din asparagină


b) [x] Gln se sintetizează din acid glutamic
c) [ ] este catalizată de glutaminaza
d) [x] este catalizată de glutaminsintetaza
e) [ ] reacţia nu necesită energie

134. Acidul aspartic (Asp):

a) [ ] este aminoacid indispensabil


b) [ ] este aminoacid cetoformator
c) [ ] se supune dezaminării oxidative directe
d) [x] se supune transdezaminării
e) [ ] la dezaminare se transformă în alfa-cetoglutarat

135. Biosinteza asparaginei (Asn):

a) [x] Asn se sintetizează din acid aspartic


b) [ ] este catalizată de aspartataminotransferaza (AST)
c) [x] este catalizată de asparaginsintetaza
d) [ ] reacţia nu necesită energie
e) [ ] Asn se sintetizează din glutamină

136. Acidul aspartic (Asp) participă la sinteza:

a) [ ] carbamoilfosfatului
b) [x] nucleotidelor pirimidinice
c) [ ] glutationului
d) [x] ureei
e) [ ] corpilor cetonici

137. Acidul aspartic (Asp) participă la:

a) [x] sistema-navetă malat-aspartat


b) [ ] ciclul glucoză-alanină
c) [x] sinteza nucleotidelor purinice
d) [ ] sinteza hemului
e) [x] sinteza glucozei

138. Catabolismul aminoacizilor:

a) [x] Leu este aminoacid exclusiv cetoformator


b) [ ] Lys, Tyr, Phe, Trp sunt aminoacizi exclusiv cetoformatori
c) [x] Ala, Gly, Ser, Glu, Gln, Asp, Asn sunt aminoacizi glucoformatori
d) [ ] Val, Leu, Ile sunt aminoacizi cetoformatori
e) [ ] His, Arg, Pro sunt aminoacizi cetoformatori

139. Catabolismul aminoacizilor:

a) [x] Arg, His, Pro se includ în ciclul Krebs prin alfa-cetoglutarat


b) [ ] Tyr şi Phe intră în ciclul Krebs prin alfa-cetoglutarat
c) [x] Thr, Ile, Met şi Val se includ în ciclul Krebs prin succinil-CoA
d) [ ] Glu şi Gln intră în ciclul Krebs prin oxalilacetat
e) [ ] Asp şi Asn intră în ciclul Krebs prin fumarat

140. La catabolismul aminoacizilor participă enzimele:

a) [ ] topoizomerazele
b) [ ] acil-CoA-sintetaza
c) [x] transaminazele
d) [x] glutamatdehidrogenaza
e) [ ] acil-CoA-dehidrogenaza

141. La catabolismul aminoacizilor participă enzimele:

a) [x] mutazele, carboxilazele


b) [ ] hexokinazele
c) [x] metiltransferazele
d) [x] decarboxilazele
e) [ ] helicazele

142. La catabolismul aminoacizilor participă vitaminele:

a) [x] B1, B2, B6


b) [x] acidul nicotinic
c) [x] H
d) [ ] A, E
e) [ ] D

143. Vitamina (1), cofactorul (2) şi reacţia chimică (3) catalizată de acest cofactor:

a) [ ] vitamina B1 tiaminpirofosfat alfa-decarboxilarea aminoacizilor


b) [x] vitamina B6 piridoxalfosfat alfa-decarboxilarea aminoacizilor
c) [ ] vitamina B6 piridoxalfosfat carboxilarea aminoacizilor
d) [x] acid folic tetrahidrofolat sinteza glicinei din serină
e) [ ] acid folic tetrahidrobiopterină sinteza glicinei din serină

144. Acidul folic:

a) [ ] este aminoacid
b) [x] este vitamină
c) [ ] este coenzimă
d) [x] constă din pteridină, acid para-aminobenzoic şi acid glutamic
e) [ ] constă din pteridină, acid para-aminobenzoic şi glicină

145. Acidul tetrahidrofolic (THF):

a) [ ] este vitamină
b) [x] este cofactor
c) [ ] participă la carboxilarea aminoacizilor
d) [ ] participă la decarboxilarea aminoacizilor
e) [x] participă la transferul grupărilor cu un atom de carbon

146. Acidul tetrahidrofolic (THF):

a) [x] participă la metabolismul serinei (Ser) şi al glicinei (Gly)


b) [x Ser + THF ↔ Gly + N5,N10-CH2-THF + H2O
c) [ ] Gly + THF ↔ Ser + N5,N10-CH2-THF + H2O
d) [ ] Ser + THF → NH3 + CO2 + N5,N10-CH2-THF
e) [x] Gly + THF → NH3 + CO2 + N5,N10-CH2-THF

147. Acidul tetrahidrofolic (THF):

a) [x ] participă la metabolismul metioninei


b) [x] homocisteină + N5-metil-THF → Met + THF
c) [ ] Met + N5-metil-THF → homocisteină + THF
d) [x ] reacţia este catalizată de o metiltransferază
e) [ ] coenzima metiltransferazei este vitamina B6

148. Acidul tetrahidrofolic (THF) este donator şi acceptor de grupări:

a) [ ] acil
b) [x] metil
c) [ ] amino
d) [x ] metilen
e) [ ] carboxil

149. Biotina participă la:

a) [ ] carboxilarea glutamatului
b) [x] carboxilarea piruvatului, acetil-CoA, propionil-CoA
c) [ ] alfa-decarboxilarea aminoacizilor
d) [ ] decarboxilarea oxidativă a alfa-cetoacizilor
e) [ ] decarboxilarea glutamatului

150. Conexiunea metabolismului proteic şi glucidic:

a) [x] majoritatea aminoacizilor sunt glucoformatori


b) [ ] aminoacizii care se transformă în intermediari ai cuclului Krebs nu pot fi transformaţi în glucoză
c) [x] aminoacizii care se transformă în piruvat pot genera glucoză
d) [ ] glucoza nu poate fi utilizată pentru sinteza aminoacizilor
e) [x] aminoacizii dispensabili pot fi sintetizaţi din glucoză

151. Conexiunea metabolismului glucidic şi lipidic:

a) [ ] acizii graşi pot fi utilizaţi în gluconeogeneză


b) [x] glicerolul se transformă în glucoză
c) [ ] surplusul de glucoză nu poate fi convertit în acizi graşi
d) [x] glicerolul-3-fosfatul se obţine din intermediarul glicolizei – dihidroxiaceton-fosfat
e) [x] calea pentozo-fosfat de oxidare a glucozei furnizează NADPH pentru sinteza acizilor graşi

152. Conexiunea metabolismului proteic şi lipidic:

a) [ ] aminoacizii dispensabili pot fi sintetizaţi din acizi graşi


b) [x] surplusul de proteine poate fi convertit în acizi graşi
c) [x] aminoacizii glucoformatori pot fi utilizaţi pentru sinteza glicerol-3-fosfatului
d) [ ] aminoacizii cetoformatori pot fi utilizaţi pentru sinteza glicerol-3-fosfatului
e) [x] aminoacizii ce se transformă în intermediari ai ciclului Krebs nu pot fi utilizaţi pentru sinteza
lipidelor

153. Carenţa proteică:

a) [x] este rezultatul inaniţiei totale sau parţiale


b) [x] este rezultatul alimentaţiei proteice unilaterale (proteine de origine vegetală)
c) [ ] este însoţită de bilanţ azotat pozitiv
d) [x] este însoţită de bilanţ azotat negativ
e) [ ] bilanţul azotat nu este dereglat

154. Carenţa proteică se caracterizează prin:

a) [x] hipoproteinemie
b) [ ] mărirea presiunii osmotice
c) [x] edeme
d) [x] atrofie musculară
e) [ ] bilanţ azotat pozitiv

155. Digestia nucleoproteinelor:

a) [ ] componenta proteică se scindează exclusiv în stomac


b) [ ] acizii nucleici se scindează în stomac
c) [x] acizii nucleici se scindează în intestinul subţire
d) [x] scindarea acizilor nucleici are loc preponderent hidrolitic sub acţiunea DNA-zelor şi RNA-
zelor pancreatice
e) [ ] scindarea acizilor nucleici are loc preponderent fosforilitic

156. Selectaţi compuşii chimici care participă la sinteza nucleotidelor purinice:

a) [x] ribozo-5-fosfat
b) [x] glutamina
c) [ ] acidul glutamic
d) [ ] asparagina
e) [x] acidul aspartic

157. Selectaţi compuşii chimici care participă la sinteza nucleotidelor purinice:

a) [x] glicina
b) [ ] alanina
c) [x] derivaţii tetrahidrofolatului (THF)
d) [x] CO2
e) [ ] serina

158. Sinteza fosforibozil-pirofosfatului (PRPP) – prima reacţie în sinteza nucleotidelor purinice:

a) [ ] ribozo-5-fosfat + ATP → PRPP + ADP


b) [x] ribozo-5-fosfat + ATP → PRPP + AMP
c) [ ] ribozo-5-fosfat + ATP → PRPP + AMP + H 4 P 2 O 7
d) [x] reacţia este catalizată de enzima PRPP-sintetaza
e) [x ] PRPP-sintetaza este enzimă alosterică şi este inhibată de ATP şi GTP

159. Sinteza fosforibozilaminei din fosforibozil-pirofosfat (PRPP) – a doua reacţie din sinteza
nucleotidelor purinice:

a) [ ] PRPP + Glu → fosforibozilamină + alfa-cetoglutarat + H 4 P 2 O 7


b) [ ] PRPP + Gln → fosforibozilamină + Glu + AMP + H 4 P 2 O 7
c) [x] PRPP + Gln → fosforibozilamină + Glu + H 4 P 2 O 7
d) [x] reacţia este catalizată de enzima amidofosforiboziltransferaza
e) [x ]amidofosforiboziltransferaza este enzimă alosterică şi este inhibată de AMP şi GMP

160. Inozinmonofosfatul (IMP):

a) [ ] este intermediar în sinteza nucleotidelor pirimidinice


b) [x] este intermediar în sinteza nucleotidelor purinice
c) [x] este precursor în sinteza AMP-lui şi GMP-lui
d) [ ] este precursor în sinteza UMP-lui şi CMP-lui
e) [ ] este produsul catabolismului AMP-lui şi GMP-lui

161. Sinteza AMP-lui din inozinmonofosfat (IMP):

a) [x] are loc prin două reacţii succesive


b) [ ] sursă de grupare amino pentru AMP este glutamina
c) [x] sursă de grupare amino pentru AMP este acidul aspartic
d) [ ] necesită consum de energie sub formă de ATP
e) [x] procesul este activat de GTP

162. Sinteza GMP-lui din inozinmonofosfat (IMP):

a) [x] are loc prin două reacţii succesive


b) [x] sursă de grupare amino pentru GMP este glutamina
c) [ ] sursă de grupare amino pentru GMP este acidul aspartic
d) [ ] necesită consum de energie sub formă de GTP
e) [x] procesul este activat de ATP

163. Reglarea sintezei nucleotidelor purinice:

a) [x] fosforibozil-pirofosfat-sintetaza (PRPP-sintetaza) este enzimă alosterică


b) [x] amidofosforiboziltransferaza este enzimă alosterică
c) [ ] AMP şi GMP activează PRPP-sintetaza
d) [ ] ATP şi GTP activează amidofosforiboziltransferaza
e) [x] nucleotidele adenilice şi guanilice inhibă enzimele reglatoare

164. Reglarea sintezei nucleotidelor purinice:

a) [ ] GMP activează sinteza proprie


b) [ ] AMP activează sinteza proprie
c) [x] AMP inhibă sinteza proprie şi sinteza inozinmonofosfatului (IMP)
d) [x] GMP inhibă sinteza proprie şi sinteza IMP-lui
e) [x] ATP este utilizat la sinteza GMP-lui, iar GTP este utilizat la sinteza AMP-lui

165. Reutilizarea bazelor purinice:

a) [x] calea majoră este condensarea bazei purinice cu fosforibozil-pirofosfatul (PRPP)


b) [x] PRPP + adenină → AMP + H4P2O7, enzima adenin-fosforibozil-transferaza (APRT)
c) [x] PRPP + guanină → GMP + H4P2O7, enzima hipoxantin-guanin-fosforibozil-transferaza (HGPRT)
d) [ ] activitatea înaltă a HGPRT poate cauza guta
e) [ ] HGPRT posedă specificitate absolută de substrat

166. Sursele atomilor inelului pirimidinic:

a) [ ] glicina
b) [x] acidul aspartic
c) [ ] derivaţii tetrahidrofolatului (THF)
d) [x] CO2
e) [ ] asparagina

167. Sinteza nucleotidelor pirimidinice (formarea carbamoilfosfatului):

a) [ ] pentru sinteza carbamoilfosfatului se utilizează o moleculă de ATP


b) [ ] sursă de grupare amino pentru carbamoilfosfat este amoniacul
c) [x] sursă de grupare amino pentru carbamoilfosfat este glutamina
d) [ ] pentru sinteza carbamoilfosfatului se utilizează o legătură macroergică
e) [x] carbamoilfosfatul este un compus macroergic

168. Sinteza nucleotidelor pirimidinice (formarea carbamoilfosfatului):

a) [x ] HCO3- + Gln + 2ATP + H2O → carbamoilfosfat + Glu + 2ADP + H3PO4


b) [ ] HCO3- + NH4+ + 2ATP + H2O → carbamoilfosfat + 2ADP + H3PO4
c) [ ] HCO3- + NH4+ + ATP + H2O → carbamoilfosfat + ADP + H3PO4
d) [x] enzima este carbamoilfosfatsintetaza II (citoplasmatică)
e) [ ] enzima este carbamoilfosfatsintetaza I (mitocondrială)

169. Sinteza nucleotidelor pirimidinice (selectaţi reacţiile):

a) [ ] carbamoilfosfat + Asp + ATP → N-carbamoilaspartat + ADP + H3PO4


b) [x] carbamoilfosfat + Asp → N-carbamoilaspartat + H3PO4
c) [ ] N-carbamoilaspartat + H2O → acid dihidroorotic
d) [x] N-carbamoilaspartat → acid dihidroorotic + H2O
e) [x] acid dihidroorotic + NAD+ → acid orotic + NADH+H+

170. Sinteza nucleotidelor pirimidinice (selectaţi reacţiile):

a) [ ] acid orotic + ribozo-5-fosfat → orotidinmonofosfat (OMP)


b) [x] acid orotic + fosforibozil-pirofosfat (PRPP) → orotidinmonofosfat (OMP) + H 4 P 2 O 7
c) [ ] OMP + CO2 → UMP
d) [x] OMP → UMP + CO2
e) [ ] OMP → CMP + CO2

171. Biosinteza nucleotidelor citidilice:

a) [x] CTP se sintetizează din UTP


b) [ ] CMP se sintetizează din UMP
c) [ ] sursă de grupare amino pentru citozină este amoniacul liber
d) [x] sursă de grupare amino pentru citozină este Gln
e) [x] sinteza este cuplată cu hidroliza ATP-lui până la ADP şi H3PO4

172. Biosinteza dezoxiribonucleotidelor:

a) [x] dezoxiribonucleotidele se formează prin reducerea ribonucleotidelor


b) [ ] iniţial are loc formarea dezoxiribozei din riboză, care ulterior interacţionează cu baza
azotată corespunzătoare
c) [x] reacţia este catalizată de o reductază care conţine tioredoxină
d) [x] tioredoxina este o proteină ce conţine 2 grupări -SH
e) [ ] la reducerea tioredoxinei participă FADH2

173. Biosinteza nucleotidelor timidilice:

a) [ ] precursorul nucleotidelor timidilice este UMP


b) [x] precursorul nucleotidelor timidilice este dUMP
c) [ ] donator de grupare –CH3 pentru timină este S-adenozilmetionina (SAM)
d) [x] donator de grupare –CH3 pentru timină este N5,N10-CH2-THF (tetrahidrofolat)
e) [x] fluoruracilul inhiba ireversibil timidilatsintaza

174. Biosinteza nucleozid-difosfaţilor (NDP) şi nucleozid-trifosfaţilor (NTP) din nucleozid-


monofosfaţi (NMP):

a) [x] NMP + ATP → NDP + ADP


b) [ ] NMP + ATP → NTP + AMP
c) [x] NDP + ATP → NTP + ADP
d) [x] ADP + H3PO4 → ATP + H2O
e) [ ] AMP + H 4 P 2 O 7 → ATP + H2O

175. Produsul final al catabolismului nucleotidelor purinice:

a) [ ] inozina
b) [ ] hipoxantina
c) [ ] xantina
d) [x] acidul uric
e) [ ] ureea

176. Produşii catabolismului uracilului şi al citozinei:

a) [x] СО2
b) [x] NH3
c) [ ] alfa-alanina
d) [ ] acidul beta-aminoizobutiric
e) [x] beta-alanina

177. Produşii catabolismului timinei:

a) [x] СО2
b) [x] NH3
c) [ ] alfa-alanina
d) [x] acidul beta-aminoizobutiric
e) [ ] beta-alanina

178. Catabolismul nucleotidelor purinice (biosinteza acidului uric):

a) [x] hipoxantina se formează din adenină


b) [ ] hipoxantina se formează din guanină
c) [ ] xantina se oxidează la hipoxantină
d) [x] hipoxantina şi xantina se oxidează la acid uric sub acţiunea xantinoxidazei
e) [x] acidul uric este un compus greu solubil în apă

179. Guta:

a) [ ] principala modificare biochimică în gută este uremia


b) [x] principala modificare biochimică în gută este hiperuricemia
c) [ ] este cauzată de defecte ereditare ale enzimelor implicate în sinteza ureei
d) [x] este cauzată de defecte ereditare ale enzimelor implicate în sinteza nucleotidelor purinice
e) [ ] este cauzată de defecte ereditare ale enzimelor implicate în catabolismul nucleotidelor purinice

180. Selectaţi defectele ereditare care cauzează guta:

a) [x ] insuficienţa hipoxantin-guanin-fosforiboziltransferazei (HGPRT)


b) [x] deficienţa glucozo-6-fosfatazei
c) [ ] activitate înaltă a arginazei
d) [x] activitate înaltă a fosforibozilpirofosfat (PRPP)-sintetazei
e) [ ] activitate înaltă a xantinoxidazei

181. Manifestările clinice ale gutei:

a) [x ] artrită gutoasă
b) [ ] xantoame cutanate
c) [x] tofi gutoşi
d) [x] nefrolitiază
e) [ ] litiază biliară

182. Alopurinolul:

a) [ ] este analog structural al acidului uric


b) [x] este analog structural al hipoxantinei
c) [x] este inhibitor competitiv al xantinoxidazei
d) [ ] este inhibitor alosteric al xantinoxidazei
e) [x] în tratamentul cu alopurinol xantina şi hipoxantina sunt excretate drept produşi finali ai purinelor

183. La cromoproteine se referă:

a) [ ] nucleoproteinele
b) [ ] metaloproteinele
c) [x] flavoproteinele
d) [x] hemoproteinele
e) [ ] fosfoproteinele

184. Hemoproteinele:

a) [ ] sunt proteine simple


b) [ ] toate hemoproteinele conţin protoporfirina IX şi Fe2+
c) [x] la hemoproteine se referă hemoglobina şi mioglobina
d) [x] la hemoproteine se referă catalaza, citocromii, peroxidazele
e) [ ] mioglobina este o proteină oligomeră

185. Hemoglobina (Hb):

a) [ ] este o proteină tetrameră unită cu un hem


b) [x] hemul este format din protoporfirina IX şi Fe2+
c) [x] HbA (adultă majoră) este alcătuită din 2 lanţuri polipeptidice alfa, 2 lanţuri beta şi din 4 hemuri
d) [ ] fierul din hem, în procesul activităţii normale a Hb, îşi schimbă valenţa: Fe2+ ↔ Fe3+
e) [x] hemul se leagă prin intermediul Fe2+ la resturile de histidină din componenţa lanţurilor alfa şi beta

186. Hemoglobina (Hb) participă la:

a) [ x] transportul sangvin al O2
b) [x] transportul sangvin al CO2
c) [ ] reglarea echilibrului fluido-coagulant
d) [ ] transportul sangvin al fierului
e) [x] reglarea echilibrului acido-bazic

187. Biosinteza hemului (selectaţi substanţele necesare):

a) [ ] glutamina
b) [x] glicina
c) [x] succinil-CoA
d) [x] Fe2+
e) [ ] acidul aspartic

188. Biosinteza hemului (prima reacţie):

a) [x] Gly + succinil-CoA → acid delta-aminolevulinic + HS-CoA + CO2


b) [ ] Gly + succinil-CoA + ATP → acid delta-aminolevulinic + HS-CoA + CO2 + ADP + H3PO4
c) [x] reacţia este catalizată de delta-aminolevulinat sintaza
d) [ ] reacţia este catalizată de delta-aminolevulinat decarboxilaza
e) [x] enzima este reglată prin inducţie-represie de hem

189. Biosinteza hemului (a doua reacţie):

a) [ ] 2 molecule de acid delta-aminolevulinic +ATP → porfobilinogen + ADP + H3PO4 + H2O


b) [x] 2 molecule de acid delta-aminolevulinic → porfobilinogen + 2 H2O
c) [ ] reacţia este catalizată de porfobilinogen sintetaza
d) [x] reacţia este catalizată de delta-aminolevulinat dehidrataza
e) [ ] coenzima este piridoxalfosfatul

190. Biosinteza hemului (transformarea protoporfirinei IX în hem):

a) [ ] protoporfirina IX + Fe3+ → hem + 2H+


b) [x] protoporfirina IX + Fe2+ → hem + 2H+
c) [x] reacţia este catalizată de enzima fierochelataza
d) [ ] enzima este activată alosteric de hem
e) [x] deficienţa enzimei conduce la protoporfirie primară

191. Porfiriile:

a) [ ] porfiriile primare sunt determinate de deficienţele enzimelor implicate în catabolismul hemului


b) [x] porfiriile primare sunt determinate de deficienţele enzimelor implicate în biosinteza hemului
c) [ ] se mai numesc ictere
d) [x] mai frecvente sunt porfiriile hepatice şi eritropoietice
e) [ ] porfiriile sunt exclusiv cutanate

192. Catabolismul hemoglobinei (Hb):

a) [ ] începe în eritrocitele intacte


b) [ ] are loc exclusiv în sânge
c) [ ] are loc în toate ţesuturile
d) [x] are loc în celulele sistemului reticulo-endotelial
e) [x] zilnic se degradează ≈ 6g de Hb

193. Catabolismul hemoglobinei (Hb):

a) [x] succesiunea corectă a transformărilor este: Hb → verdoglobină → biliverdină → bilirubină


b) [ ] succesiunea corectă a transformărilor este: Hb → biliverdină → verdoglobină → bilirubină
c) [x] reacţiile au loc în celulele sistemului reticulo-endotelial
d) [ ] reacţiile au loc în hepatocite
e) [ ] reacţiile au loc în sânge

194. Catabolismul hemoglobinei (Hb) (transformarea Hb în biliverdină):

a) [ ] iniţial are loc detaşarea globinei de la hem


b) [ ] ulterior are loc oxidarea fierului şi desfacerea inelului porfinic cu obţinerea biliverdinei
c) [x] iniţial are loc oxidarea fierului şi desfacerea inelului porfinic cu obţinerea verdoglobinei
e) [x] ulterior de la verdoglobină se detaşează globina şi Fe3+ cu obţinerea biliverdinei
d) [ ] Hb se transformă direct în biliverdină

195. Catabolismul hemoglobinei (Hb) (transformarea biliverdinei în bilirubină):

a) [ ] are loc în hepatocite


b) [x] are loc în celulele sistemului reticulo-endotelial
c) [ ] biliverdină + NAD+ → bilirubină + NADH+H+
e) [x] biliverdină + NADPH+H+ → bilirubină + NADP+
d) [ ] reacţia este catalizată de biliverdin dehidrogenaza

196. Bilirubina indirectă:

a) [x] este o substanţă puţin solubilă în apă


b) [ ] circulă în plasmă în stare liberă
c) [x] este transportată de albumine
e) [x] complexul bilirubină-albumină se numeşte bilirubină liberă
d) [ ] complexul bilirubină-albumină se numeşte bilirubină conjugată

197. Bilirubina indirectă:

a) [x] este captată din sânge prin intermediul receptorilor specifici ai hepatocitelor
b) [x] este transportată în microzomi de ligandine
c) [ ] în microzomi se supune fosforilării pentru a preveni reîntoarcerea în sânge
e) [x] în microzomi se supune conjugării cu acidul glucuronic
d) [ ] agent de conjugare este UDP-glucoza

198. Conjugarea bilirubinei:

a) [x] agent de conjugare este UDP-glucuronatul


b) [x] enzima ce catalizează conjugarea este UDP-glucuronil-transferaza
c) [ ] în rezultatul conjugării bilirubina devine mai puţin solubilă
e) [ ] complexul bilirubină-acid glucuronic se numeşte bilirubină liberă (indirectă)
d) [x] complexul bilirubină-acid glucuronic se numeşte bilirubină conjugată (directă)

199. Etapele intestinale ale metabolismului bilirubinei:

a) [x] au loc în ileonul terminal şi în intestinul gros sub acţiunea enzimelor bacteriilor intestinale
b) [x] enzima beta-glucuronidaza scindează resturile de acid glucuronic de la bilirubină
c) [ ] succesiunea transformărilor în intestinul gros este: bilirubină → stercobilinogen → urobilinogen
e) [x] succesiunea transformărilor în intestinul gros este: bilirubină → mezobilirubină → urobilinogen →
stercobilinogen
d) [ ] pigmenţii biliari din intestin nu se reabsorb în sânge

200. Excreţia renală a pigmenţilor biliari:

a) [ ] urina persoanelor sănătoase nu conţine pigmenţi biliari


b) [ ] stercobilinogenul urinar este cel reabsorbit prin vena porta
c) [x] stercobilinogenul urinar este cel reabsorbit prin venele hemoroidale
e) [x] o parte din urobilinogenul reabsorbit din intestin în sânge trece în urină
d) [x] bilirubina conjugată poate trece în urină

201. Bilirubina serică:

a) [x] constituie 8,5 – 20,5 μmol/L


b) [x] creşterea concentraţiei bilirubinei serice se manifestă prin ictere
c) [ ] în condiţii fiziologice în ser predomină bilirubina conjugată
e) [ ] în condiţii fiziologice în ser este prezentă exclusiv bilirubina liberă
d) [x] determinarea fracţiilor bilirubinei permite diagnosticul diferenţial al icterelor

202. Cauzele icterelor:

a) [x] creşterea vitezei de formare a bilirubinei


b) [ ] diminuarea degradării hemoproteinelor
c) [x] scăderea capacităţii de captare a bilirubinei de către ficat
e) [x] scăderea capacităţii ficatului de a conjuga bilirubina
d) [ ] mărirea capacităţii ficatului de a conjuga bilirubina

203. Cauzele icterelor:

a) [x] perturbarea eliminării bilirubinei din hepatocite în bilă


b) [ ] mărirea capacităţii de captare a bilirubinei de către ficat
c) [ ] diminuarea sintezei hemoglobinei
d) [x] tulburări extrahepatice ale fluxului biliar
e) [ ] diminuarea formării bilirubinei în celulele sistemului reticulo-endotelial

204. Icterul neonatal:

a) [x] este determinat de o hemoliză intensă


b) [x] este determinat de o „imaturitate” a ficatului de a prelua, conjuga şi excreta bilirubina
c) [ ] creşte preponderent concentraţia bilirubinei conjugate
d) [x] bilirubina neconjugată trece bariera hemato-encefalică şi provoacă encefalopatie toxică
e) [ ] în icterul neonatal fenobarbitalul nu influenţează metabolizarea bilirubinei

205. Icterul prehepatic:

a) [ ] este determinat de diminuarea capacităţii de captare a bilirubinei de către ficat


b) [x] este determinat de hemoliza acută şi hemoliza cronică
c) [ ] în ser se măreşte preponderent concentraţia bilirubinei conjugate
d) [ ] conjugarea bilirubinei în ficat este dereglată
e) [x] în ser creşte preponderent cantitatea bilirubinei libere

206. Icterul hepatic premicrozomial:

a) [x] este specific sindromului Gilbert şi sindromului Crigler-Najjar I şi II


b) [x] sindromul Crigler-Najjar este cauzat de deficienţa UDP-glucuronil-transferazei specifice
pentru conjugarea bilirubinei
c) [ ] sindromul Crigler-Najjar este cauzat de o hemoliză intensă
d) [ ] în sindromul Crigler-Najjar I fenobarbitalul ameliorează metabolizarea bilirubinei
e) [x] sindromul Gilbert este cauzat de deficienţa captării bilirubinei de către ficat

207. Icterul hepatic premicrozomial (modificările pigmenţilor biliari):

a) [x] bilirubina totală – cantitatea crescută


b) [x] bilirubina liberă – cantitatea crescută
c) [ ] bilirubina conjugată – cantitatea crescută
d) [ ] pigmenţi biliari în intestin – cantitatea mărită
e) [ ] pigmenţi biliari în urină – cantitatea mărită

208. Icterul hepatic microzomial este determinat de:

a) [ ] hemolize masive
b) [x] hepatite virale
c) [x] ciroze hepatice
d) [ ] afecţiuni biliare
e) [x] hepatopatii alcoolice

209. Icterul hepatic microzomial (modificările pigmenţilor biliari):

a) [ ] bilirubina totală – cantitatea micşorată


b) [x] bilirubina liberă – cantitatea mărită
c) [x] bilirubina conjugată – cantitatea mărită
d) [ ] pigmenţi biliari în intestin – cantitatea crescută
e) [x ] în urină apare bilirubina conjugată

210. Icterul hepatic postmicrozomial:

a) [ ] este determinat de hemoliză


b) [ ] este cauzat de dereglarea conjugării bilirubinei în microzomi
c) [x] este cauzat de stază biliară intrahepatică
d) [x] este caracteristic sindromului Dubin-Johnson şi sindromului Rotor
e) [x] sindromul Dubin-Johnson este cauzat de deficienţa secreţiei bilirubinei conjugate din hepatocite în
capilarele biliare

211. Icterul hepatic postmicrozomial (modificările pigmenţilor biliari):

a) [ ] bilirubina totală – cantitatea micşorată


b) [x] bilirubina liberă – cantitatea crescută
c) [x] bilirubina conjugată – cantitatea crescută
d) [ ] pigmenţi biliari în intestin – cantitate mărită
e) [x] în urină apare bilirubina conjugată

212. Icterul posthepatic este cauzat de:

a) [ ] hemoliză
b) [ ] dereglarea conjugării bilirubinei în microzomi
c) [ ] stază biliară intrahepatică
d) [x] blocarea parţială sau totală a canalelor biliare
e) [ ] diminuarea capacităţii de captare a bilirubinei de către ficat

213. Icterul posthepatic (modificările pigmenţilor biliari):

a) [ ] bilirubina totală – cantitatea scăzută


b) [ ] bilirubina liberă – cantitatea crescută
c) [x] bilirubina conjugată – cantitatea crescută
d) [x] pigmenţi biliari în intestin – cantitatea scăzută
e) [x] în cazul obstrucţiei complete – lipsa urobilinogenului şi stercobilinogenului în urină

214. Transportul sangvin al oxigenului (O2):

a) [ ] O2 se transportă preponderent în formă dizolvată


b) [x] O2 se transportă preponderent în formă de oxihemoglobină
c) [ ] metxemoglobina este principala formă de transport al O2
d) [x] O2 se leagă la Fe2+ al hemului
e) [ ] O2 se leagă la subunităţile proteice ale hemoglobinei

215. Factorii ce măresc afinitatea hemoglobinei (Hb) faţă de oxigen (O2) :

a) [ ] micşorarea presiunii parţiale a oxigenului (pO2)


b) [x] mărirea pH-ului
c) [ ] creşterea temperaturii
d) [x] micşorarea concentraţiei 2,3-difosfogliceratului
e) [ ] micşorarea concentraţiei 1,3-difosfogliceratului

216. Factorii ce scad afinitatea hemoglobinei (Hb) faţă de oxigen (O2) :

a) [x] micşorarea presiunii parţiale a oxigenului (pO2)


b) [x] micşorarea pH-ului
c) [ ] micşorarea temperaturii
d) [x] mărirea concentraţiei 2,3-difosfogliceratului
e) [ ] creşterea concentraţiei 1,3-difosfogliceratului

217. Oxihemoglobina:

a) [ ] conţine o moleculă de oxigen (O2)


b) [ ] O2 se leagă la Fe3+ al hemului
c) [x] O2 se leagă la Fe2+ al hemului
d) [ ] O2 se leagă la partea proteică a hemoglobinei
e) [ ] O2 se leagă la inelul tetrapirolic al hemului

218. Formele de transport sangvin al dioxidului de carbon (CO2):

a) [x] dizolvat în plasmă


b) [x] carbhemoglobina
c) [ ] carboxihemoglobina
d) [ ] methemoglobina
e) [x] NaHCO3, KHCO3

219. Carbhemoglobina:

a) [ ] este hemoglobina legată cu CO


b) [x] este hemoglobina legată cu CO2
c) [ ] ligandul se leagă la Fe2+ al hemului
d) [x] ligandul se leagă la partea proteică a hemoglobinei
e) [ ] ligandul se leagă la inelul tetrapirolic al hemului

220. Formele patologice ale hemoglobinei sunt:

a) [ ] oxihemoglobina
b) [ ] carbhemoglobina
c) [x] carboxihemoglobina
d) [x] methemoglobina
e) [ ] deoxihemoglobina

221. Formele patologice ale hemoglobinei:

a) [x] carboxihemoglobina conţine monooxidul de carbon (CO)


b) [ ] CO posedă afinitate mai scăzută faţă de hemoglobină, comparativ cu oxigenul
c) [x] CO se leagă la Fe2+ din hem
d) [x] methemoglobina conţine Fe3+
e) [ ] methemoglobina posedă afinitate înaltă faţă de oxigen

222. Schimbul de O2 şi CO2 (selectaţi reacţiile care au loc la nivelul plămânilor):

a) [x] HHb + O2 → HHbO2


b) [ ] KHb + O2 → KHbO2
c) [x] HHbO2 + KHCO3 → KHbO2 + H2CO3
d) [ ] KHbO2 + H2CO3 → HHbO2 + KHCO3
e) [x] H2CO3 → CO2 + H2O

223. Schimbul de O2 şi CO2 (selectaţi reacţiile care au loc la nivelul ţesuturilor):

a) [ ] HHbO2 → HHb + O2
b) [x] KHbO2 → KHb + O2
c) [x] CO2 + H2O → H2CO3
d) [x] KHb + H2CO3 → HHb + KHCO3
e) [ ] HHb + KHCO3 → KHb + H2CO3

224. Hipoxiile:

a) [x] reprezintă micşorarea conţinutului de oxigen în ţesuturi


b) [ ] reprezintă micşorarea conţinutului de oxigen în sânge
c) [x] pot fi cauzate de micşorarea presiunii parţiale a oxigenului în aerul inspirat
d) [x] pot fi secundare anemiilor
e) [x] pot fi cauzate de patologii obstructive pulmonare

225. Anemia falciformă (HbS):

a) [x] este cauzată de substituţia Glu din poziţia 6 a lanţului beta al hemoglobinei (Hb) cu Val
b) [ ] HbS posedă solubilitate mai înaltă, comparativ cu HbA
c) [x] HbS dezoxigenată precipită uşor, formând fibre rigide ce deformează eritrocitul
d) [ ] anemia falciformă este cauzată de diminuarea sintezei Hb
e) [x] persoanele heterozigote sunt rezistente la malarie
1. Selectați compusul chimic care poate fi
utilizat pentru sinteza glucozei:

2 CS Hemoglobina (HB):
CS Selectați afirmațiile corecte referitor la eliminarea renală a amoniacului :

4 CS Selectați afirmația corectă referitoare la structura prezentată:


CS Selectați afirmația corectă referitoare la compusul prezentat

ASN asparagina

6 CS Referitor la reacția chimică prezentată este corectă afirmația:


7 CS Selectați afirmația corectă
referitoare la compusul prezentat

7 CS Selectați afirmația corectă referitoare la structura prezentată:


9 CS Selectați aminoacidul care servește ca sursă de grupare metilen pentru tetrahidrofolat THF:

10 CM Selectați afirmațiile corecte


referitoare la compusul chimic:
11 CS Catabolismul hemoglobinei (HB) (tranformarea biliverdinei in
bilirubină):

CS Dezaminarea oxidativa directa a acidului glutamic:


CS Selectați afirmațiile corecte referitor la eliminarea renală a amoniacului :

CS Selectați aminoacidul care servește ca sursă de grupare metilen pentru


tetrahidrofolat (THF)

CS Hemoglobina este implicată în HB


CS Selectați reacția corectă catalizată de ferohelataza

CS Absorbția aminoacizilor (AA)


CS Referitor la reacția chimică prezentată este corectă afirmația:

CS Icterul posthepatic (modificarile pigmenților biliari) :


CS Selectați gruparea funcțională, care poate fi transferată de tetrahidrofolat (THF) :

CS NH3 este utilizat la sinteza :

CS Selectați afirmațiile corecte referitor la sinteza ureei :


Tripsina
:

CS Bilanțul azotat echilibrat

CS Icterul neonatal este cauzat de


CS Utilizarea aminoacizilor (AA) în
țesuturi

CS Selectați afirmația corectă referitoare la structura prezentată


CS Catabolismul hemoglobinei (Hb)

CS Aspartataminotransferaza (AST) :
CS Selectați afirmația corectă referitoare la compusul prezentat

CS Referitor la reacția chimică


prezentată este corectă afirmația
CS Selectați afirmația corectă referitoare la structura prezentată

CS În ficat bilirubina indirecta se conjuga cu:

CS Selectați afirmația corectă


referitoare la conexiunea
metabolismului glucidic și
lipidic
CS Selectati afirmatia corecta referitoare la compusul prezentat :

Glutamina Glu

CM Selectati afirmatiile corecte referitoare la compusul chimic :


CM Selectati afirmatiile corecte referitoare la compusul chimic:

CS Selectati compusul chimic care


poate fi utilizat pentru sinteza
alaninei:
CS Selectați afirmațiile corecte referitor la procesul :
CS Decarboxilarea aminoacizilor

CS Selectați afirmațiile corecte


referitor la reacția chimică
Dezaminarea indirectă a aminoacizilor (transdezaminarea)

Selectați afirmațiile corecte referitor la reacția chimică

Icterul hepatic postmicrosomal este cauzat de

Produsul final de dezintoxicare a NH3


Cauze a icterului hepatic microzomal este

Selectați compusul chimic care poate fi utilizat pentru sinteza glucozei

Selectați derivatul tetrahidrofolatului (THF) utilizat pentru transformarea prezentată


Neutralizarea produselor de putrefacție a aminoacizilor

Care din următoarele răspunsuri nu se referă la funcțiile proteinelor

Selectați compusul chimic care poate fi utilizat pentru sinteza glucozei

Selectați afirmația corectă referitor la hemoproteine


Selectați enzima, deficiența ereditară a căreia este cauza alcaptonuriei

Selectați afirmațiile corecte referitor la reacția chimică

Transaminazele aminoacizilor
Selectați afirmațiile corecte referitor la procesul

Selectați afirmațiile corecte referiotr la produsul reacției următoare


Chimotripsina

Referitor la reacția chimică prezentatăeste corectă afirmația

Bilirubina indirectă
Selectați afirmația corectă referitoare la compusul prezentat

Selectați rolul produsului reacțiilor prezentate

Care dintre următoarele afirmații este corectă în ceea ce privește bilanțul azotat pozitiv

Aspartataminotransferaza (AST)
Catabolismul hemoglobinei (Hb) (transformarea Hb în biliverdină)

Selectați afirmațiile corecte referitor la eliminarea renală a amoniacului

Rolul lui HCl în digestia proteinelor


Selectați afirmația corectă referitoare la structura prezentată

Selectați aminoacizi care participă la biosinteza hemului

Selectați intermediarul glicolizei, utilizat pentru sinteza aminoacidului prezentat


Selectați afirmațiile corecte referitor la produul reacției următoare

Selectați secvența corectă de transformări în catabolismul hemoglobinei (Hb)

Amoniacul se obține în următoarele procese

Câte molecule de ATP sunt necesare pentru sinteza unei molecule de uree
Amoniacul se obține în următoarele procese

Selectați afirmațiile corecte referitor la produsul reacției următoare

Tripsina

Tripsina
Selectați afirmațiile corecte referitor la procesul

Icterul hepatic microzomal (modificări ale pigmenților biliari)

Selectați prima reacție a sintezei hemului


Aspartataminotransferaza (AST)

Selectați produsul reacșiilor prezentate (1) și sediul sintezei lui (2)

Selectați afirmația corectă referitoare la structura prezentată


Amoniacul se obține în următoarele procese

Selectați patologia cauzată de deficiența ereditară a enzimei ce catalizează reacția chimică prezentată

Selectați coenzimele utilizate pentru transformarea prezentată


Chimotripsina

Selectați afirmațiile corecte referitor la reacția chimică


Referitor la reacția chimică prezentată este corectă afirmația

Care din următorii compuși este produsul final al catabolismului proteinelor simple

Selectați afirmația corectă referitoare la compusul prezentat


Selectați afirmațiile corecte referitor la reacția chimică

Selectați procesele de utilizare a NH3

Care compus este precursorul catecolaminelor


Selectați afirmația corectă referitoare la structura prezentată

Referitor la reacțiachimică prezentată este corectă afirmația

Selectați afirmațiile corecte referitor la reacția chimică


Selectați aminoacidul precursor al melatoninei

Selectați afirmația corectă referitor la conexiunea metabolismului proteic și glucidic

Selectați reacția în care tetrahidrofolatul (THF) este acceptor de grupare metilen


Referitor la reacția chimică prezentată este corectă afirmația

Câte molecule de ATP sunt necesare pentru sinteza unei molecule de uree

Cauză a icterului hepatic microzomal este

Hemoglobina (Hb)
Selectați compusul chimic care poate fi utilizat pentru sinteza glucozei

Selectați funcțiile biologice ale proteinelor

Bilirubina indirectă este cunoscută sub numele de


Selectați reacțiile dezaminării directe a aminoacizilor

Carboxipeptidazele

Absorbția aminoacizilor (AA)


Hemoglobina este implicată în

Care dintre unrmătoarele nu este un tip de dezaminare a aminoacizilor

Selectați principala manifestare clinică a alcaptonuriei

Selectați principala manifestare clinică a fenilcetronuriei


Selectați afirmațiile corecte referitor la reacția chimică

Aspartataminotransferaza (AST)

Selectați enzime implicate în sinteza hemului


Selectați aminoacidul care servește ca sursă de grupare metilen pentru tetrahidrofolat (THF)

Neutralizarea produselor de putrefacție a aminoacizilor

Transdezaminarea aspartatului: selectați prima etapă (1) și enzima (2) acestui proces
Utilizarea aminoacizilor (AA) în țesuturi

Selectați enzimele ciclului ureogenetic

Selectați rolul metabolic al compusului chimic prezentat

Selectați afirmația corectă referitoare la compusul prezentat


Selectați aminoacidul precursor în sinteza NO

Transaminazele aminoacizilor
Selectați afirmațiile corecte referitor la reacția chimică

Pentru biosinteză hemului este nevoie de

Referitor la reacția chimică prezentată este corectă afirmația

Utilizarea aminoacizilor (AA) în țesuturi


Selectați afirmațiile corecte referitor la sinteza ureei

Selectați rolul metabolic al compusului prezentat

Ciclul gama-glutamilic
Care dintre următoarele nu este o cale generală a metabolismului aminoacizilor

Selectați afirmația corectă referitoare la structura prezentată

Produsele finale de dezintoxicare a NH3


Care dintre următorii compuși este produsul final al catabolismului proteinelor simple

Selectați coenzimele utilizate pentru transformarea prezentată

Selectați afirmația corectă referitoare la compusul prezentat


Bilanțul azotat negativ

Amoniacul se obține în următoarele procese

Selectați componentele structurale ale acidului folic


Selectați afirmațiile corecte referitor la procesul

Transreaminarea aminoacizilor implică

Icterul posthepatic este cauzat de


Referitor la reacția chimică prezentată este corectă afirmația

Selectați reacțiile dezaminării intramoleculare a aminoacizilor

Selectați compușii chimici care participă la sinteza creatinei


Selectați afirmația corectă referitoare la conexiunea metabolismului proteic și lipidic

Referitor la reacțiile prezentate este corectă afirmația

Cauză a icterului poate fi


Glutamatdehidrogenaza face parte din

Ciclul gama-glutamilic

Numește compusul chimic prezentat


Selectați afirmația corectă referitoare la compusul prezentat

Indicați precursorul cateholaminelor


Selectați afirmațiile corecte referitor la produsul reacției următoare

Selectați aminoacizii semidispensabili

Referitor la reacția chimică prezentată este corectă afirmația


Selectați afirmațiile corecte referitor la sinteza ureei

Selectați afirmațiile corecte referitor la reacția chimică

Rolul lui HCl în digestia proteinelor


Selectați afirmația corectă referitor la hemoproteine

Produsul de conjugare al bilirubinei se numește

Conexiunea dintre ciclul ureogenetic și ciclul krebs


Selectați aminoacidul care poate fi utilizat pentru sinteza aminoacidului prezentat

Selectați afirmația corectă referitoare la structura prezentată


Selectați vitamina, carența căreia poate conduce la hiperhomocisteinemie

Selectați afirmația corectă referitoare la structura prezentată

Care este rolul tetrahidrofolatului (THF) în metabolismul serinei și al glicinei


Bilirubina indirectă este conjugată în

Selectați enzima, deficiența ereditară a căreia este cauza albinismului

Neutralizarea produselor de putrefacție a aminoacizilor


Biosinteza Hemului (a doua reacție)

Selectați compusul chimic care poate fi utilizat pentru sinteza alaninei


Care compus este precursorul histaminei

Selectați afirmațiile corecte referitor la sinteza carbamoilfosfatului în ciclul ornitinic

Icterul hepatic premicrosomal (modificări ale pigmenților biliari)


Selectați reacțiile dezaminării directe a aminoacizilor

Pepsina

Selectați afirmația corectă referitoare la compusul prezentat


Selectați coenzimele utilizate pentru transformarea prezentată

Selectați enzimele ciclului ureogenetic


Caracteristic pentru icterul hepatic postmicrosomial este

Selectați afirmația corectă referitoare la compusul prezentat

Hemoglobina (Hb)
Sindromul Dubin-Johnson este cauzat de

Sindromul Crigler-Najjar este cauzat de deficiența

Pepsina

Selectați enzima ce catalizează reacția chimică prezentată


Selectați afirmația corectă referitoare la compusul prezentat

Selectațo afirmațiile corecte referitor la reacția chimică

Selectați reacțiile ciclului ornitinic


Selectați aminoacizii ce determină valoarea biologică a proteinelor

Transdezaminarea aspartatului: selectați etapa a doua (1) și enzima (2) acestui proces

Selectați afirmațiile corecte referitor la reacția chimică


Selectați afirmația corectă referitoare la compusul prezentat

Selectați procesele de utilizare a NH3


Selectați afirmațiile corecte referiotr la produsul reacției următoare

Selectați succesiunea corectă a reacțiilor de sinteză a serinei din 3-fosfoglicerat

Selectați enzimele ciclului ureogenetic


Selectați compusul chimic care poate fi utilizat pentru sinteza acidului aspargic

Ciclul gama-glutamilic
Referitor la reacția chimică prezentată este corectă afirmația

Decarboxilareaq aminoacizilor
Aminopeptidazele

Conexiunea dintre ciclul ureogenetic și ciclul Krebs


Referitor la reacția chimică prezentată este corectă afirmația

Dezaminarea aminoacizilor (DA)


În icterul prehepatic în ser crește, în principal, valoarea

Selectați afirmațiile corecte referitor la reacția chimică


Numiți enzima ce catalizează reacția chimică prezentată

Transreaminarea aminoacizilor
Selectați gruparea funcțională, care poate fi transferată de tetrahidrofolat (THF)

Selectați rolul metabolic al compusului prezentat

Care este rolul tetrahidrofolatului (THF) în metabolismul nucleotidelor pirimidinice


Indicați precursorul melaninelor

Dezaminarea indirectă a aminoacizilor (transdezaminarea)


Selectați afirmația corectă referitoare la structua prezentată

Selectați aminoacizii semidispensabili

Glutamat dehidrogenaza
Selectați reacțiile ciclului ornitinic

Referitor la structura chimică prezentată este corectă afirmația


Selectați enzima, deficiența ereditară a căreia este cauza fenilcetonuriei

Selectați afirmația corectă referitor la conexiunea metabolismului proteic și glucidic

Alaninaminotransferaza (ALT)
Selectați enzima, deficiența ereditară a căreia este cauza fenilcetonuriei

1. Icterul hepatic premicrosomial (modificări ale pigmenților)


a. Crește concentrația de pigmenți biliari îndeosebi în intestin
b. Crește concentrația serică de bilirubină liberă și conjugată
c. Crește concentrația de pigmenți biliari îndeosebi în urină
d. Crește concentrația serică de bilirubină
conjugată e. Crește concentrația serică de bilirubină
liberă
2. Transaminazele aminoacizilor:
a. sunt izorneraze
b. toate transaminazele posedă specificitate absolută pentru substrat
c. reacțiile catalizate de transaminaze sunt ireversibile
d. coenzimele transaminazelor sunt piridoxalfosfatul și piridoxaminfosfatul
e. specificitatea transaminazelor este determinată de coenzimă

3. Selectati afirmația corectă referitor la hemoproteine:


a. toate hemoproteinele conțin porfirina IX și Fe2+
b. hemoglobina și mioglobina sunt hemoproteine
c. toate hemoproteinele contin porfirina IX și Fe3+
d. mioglobina este o proteină oligomerică
e. sunt proteine simple

4. Decarboxilarea aminoacizilor:
a. este reacția de înlăturare a grupării -COOH din aminoacizi în formă de CO2
b. toți aminoacizii se supun tuturor tipurilor de decarboxilare
c. coenzima decarboxilazelor este NAD+
d. este un proces reversibil
e. în rezultatul alfa-decarboxilării se obțin alfa-cetoacizi

5. Carboxipeptidazele:
a. sunt secretate de către pancreas în formă activă
b. sunt secretate de celulelele epiteliale ale intestinului
c. sunt esteraze
d. scindează legătura peptidică a aminoacidului de la capătul C-terminal
e. sunt endopeptidaze
Selectați enzima, deficiența ereditară a căreia este cauza fenilcetonuriei
6. Selectați afirmațiile corecte referitor la sinteza carbamoilfosfatului în ciclul ornitinic:
a. HCO3- + NH4+ + ATP -- carbamoilfosfat + ADP + Pi
b. HCO3- + Gln+ 2ATP -- carbamoilfosfat + Glu + 2ADP +
P1 c. HCO3- + NH4+ + 2ATP -- carbamoilfosfat + 2ADP + Pi
d. HCO3- + Glu+ 2ATP -- carbamoilfosfat + alfa-cetoglutarat +2ADP + Pi
e. HCO3- + NH4+ + ATP -- carbamoilfosfat + AMP + 2 Pi

7. Selectați afirmațiile corecte referitor la eliminarea renală a amoniacului:


a. este cuplată cu menținerea echilibrului acido-bazic
b. în rinichi glutaminaza catalizează reacția: Glu + H20 ~Gln + NH3
c. glutaminaza nu este prezentă în rinichi
d. este cuplată cu menținerea echilibrului fluido-coagulant
e. NH3 + H+ +HO- NH4OH este reacția de formare a sărurilor de amoniu în rinichi
8. Selectați
Selectați afirmațiile
enzima, deficiențacorecte referitor
ereditară a căreialaeste
reacția chimică:
cauza fenilcetonuriei
Glu + NH3 + ATP —› Gln + ADP + H3PO4
a. are loc doar în ficat și în rinichi
b. Gln este forma finală de dezintoxicare a amoniacului
c. Gln este unica formă de transport al NH3 de la țesuturi spre ficat și rinichi
d. este catalizată de glutaminaza
e. este o reacție de dezintoxicare temporară a amoniacului

9. Biosinteza Hemului (a doua reacție):


a. acidul delta aminolevulinic + ATP protoporfobilinogen + AMP + PPi + H20
b. 2 molecule de acid delta-aminolevulinic + ATP protoporfobilinogen + ADP + H3PO4 + H20
c. 2 molecule de acid delta-aminolevulinic + ATP porfobilinogen + ADP + H3PO4 + H20
d. 2 molecule de acid delta aminolevulinic + ATP porfobilinogen +Arv1P + PPi +
H20 e. 2 molecule de acid delta aminolevulinic porfobilinogen + 2 H20

10. Aspartataminotransferaza (AST):


a. catalizează reacția de reaminare a oxaloacetatului b. în
infarctul miocardic activitatea serică crește
c. catalizează reacția de dezaminare directă a aspartatului
d. în afecțiunile hepatice activitatea serica scade
e. este localizată în citoplasmă și microsomi
11. Produsul de conjugare al bilirubinei se numește:
a. bilirubina conjugată (directă non-toxică)
b. bilirubina conjugată (directă toxică)
c. bilirubina liberă non-toxică
d. bilirubina conjugată (indirectă toxic)
e. bilirubina conjugată (indirectă netoxică)

12. Icterul hepatic microzomal (modificări ale pigmenților biliari):


a. scade cantitatea serică de bilirubină totală
b. crește cantitatea serica de bilirubină liberă și conjugată
c. crește cantitatea pigmenților biliari în intestin
d. scade cantitatea de bilirubină conjugată
e. crește cantitatea serică de bilirubină pe baza celei conjugate

13. Selectați aminoacizii semidispensabili:


a. acidul aspartic
b. serina
c. alanina
d. arginina
e. Leucina
14. Selectați
Selectați enzima,afirmația
deficiențacorectă referitoare
ereditară la compusul
a căreia este prezentat.
cauza fenilcetonuriei

a. se sintetizează din alfa-cetoglutarat


b. participă la sinteza creatinei
c. este component structural al glutationului
d. participă la sinteza ureei
e. este aminoacid mixt- gluco-și cetogen

15. Neutralizarea produselor de putrefacție a aminoacizilor


a. la conjugare participă enzimele hepatice UDP-glucuroniltransferaza și arilsulfotransferaza
b. forma activă a acidului sulfuric este fosfosulfatul
c. are loc în intestinul subțire
d. are loc in intestinul gros prin conjugarea cu acidul sulfuric și acidul glucuronic
e. forma activă a acidului glucuronic este CDP-glucuronatul
16. Selectați aminoacizii semidispensabili.
a. histidina
b. treonina
c. tirozina
d. serina
e. lizina

17. Selectați enzima, deficiența ereditară a căreia este cauza albinismului:


a. transaminaza aminoacizilor aromatici
b. homogentizat
dioxigenaza c. tirozinaza
d. fenilpiruvat dioxigenaza
e. fenilalanin hidroxilaza

18. Care este rolul tetrahidrofolatului (THF) în metabolismul serinei și al glicinei?


a. THF este acceptor de grupare metiilen în reacția de sinteză a serinei din glicină
b. THF este acceptor de grupare metenil în reacția de sinteză a serinei din glicină
c. N5, N10 -metilen-THF este donor de grupare metilen în reacția de sinteză a serinei din glicină
d. THF este acceptor de grupare metil în reacția de sinteză a glicinei din serină
e. N5-metil-THF este donor de grupare hidroximetil în reacția de sinteză a glicinei din serină

19. Selectati vitamina, carenta careia poate conduce la hiperhomocisteinemie:


a. biotina
b. vitamina K
c. vitamina
B12
d. acidul pantotenic
e. nicotinamida
20. Selectați
Selectați enzima,reacțiile ciclului
deficiența ornitinic:
ereditară a căreia este cauza fenilcetonuriei
a. carbamoillfosfat + ornitina + ATP _ citrulina + ADP + H3PO4
b. carbamoillfosfat + ornitina + 2ATP _ citrulina + 2ADP + 2H3PO4
c. carbamoillfosfat + ornitina _ citrulina + PPi
d. citrulina + Asp + ATP _ argininsuccinat + ADP + H3PO4
e. citrulina + Asp + ATP _ argininosuccinat + AMP + H4P207

21. Care dintre urmatoarele afirmații este corectă în ceea ce privește bilanțul azotat pozitiv
a. cantitatea azolului ingerat este mai mica decat a celui eliminat
b. este caractcristic pentru adulții sănătoși
c. biosinteza proteinelor depășește catabolismul proteinelor
d. este caracteristic pentru persoanele bolnave
e. este caracteristic pentru persoanele în vârstă

22. Sindromul Dubin-Johnson este cauzat de


a. diminuarea conjugării bilirubinei în microzomii
b. diminuarea conjugării bilirubinei și staza blliară intrahepatică
c. secreția crescută a bilirubinei conjugate din hepatocite în capilarele biliare
d. secreția deficitară a bilirubinei conjugate din hepatocite în capilarele biliare
e. hemoliza și eșecul conjugării bilirubinei

23. Câte molecule de ATP sunt necesare pentru sinteza unei molecule de uree
a. 2 b.
3
c. 5
d. 1
e. 4

24. Alaninaminotransferaza (ALT):


a. are valoare diagnostică înaltă în infarctul miocardic
b. Catalizează reacția de transaminare dintre glutamină și piruvat
c. în afecțiunile hepatice activitatea serică a ALT scade
d. catalizează reacția de transaminare dintre alanina și alfa-cetoglutarat
e. este localizată în citoplasmă și mitocondrii

25. Cromoproteinele conțin


a. proteină + metale
b. proteină +
lipide c. proteină +
hem
d. proteină + acid nucleic
e. preteină + fosfat

26. Utilizarea aminoacizilor (AA) în țesuturi:


a. AA nu pot fi transformați în glucoză
b. toți AA pot fi utilizați în cetogeneză
c. toți AA pot fi oxidați pâna la CO2 si H2O
d. scindarea AA nu generează energie
e. sinteza bilirubinei
27. Putrefacția
Selectați aminoacizilor
enzima, deficiența în intestin
ereditară a căreia este cauza fenilcetonuriei
a. conduce la formarea doar a substanțelor toxice
b. alcoolii, acizi grași și cetoacizii sunt produse toxice
c. are loc sub acțiunea enzimelor proteolitice gastrice și pancreatice
d. crezolul, fenolul, scatolul, indolul sunt produse netoxice
e. este scindarea aminoacizilor sub acțiunea enzimelor microflorei intestinale

28. Bilirubina indirectă


a. este transportată de globulinele
b. este transportată de albumine și globulinele
c. circulă în plasmă, în stare liberă
d. este transportată de albumine
e. este transportată de proteine specifice

29. Icterul posthepatic este cauzat de


a. hemoliza
b. blocarea parțială sau totală a canalelor biliare
c. reducerea capacității ficatului de a capta bilirubina
d. diminuarea conjugării bilirubinei în microzomi
e. staza biliară intrahepatică
e. sunt secretate de celulelele epiteliale ale intestinului

30. Selectați rolul metabolic al tetrahidrofolatului (THF):


a. THF este acceptor de fragmente cu un atom de carbon
b. THF participă la reacția de transaminare a aminoacizilor
c. derivații THF participă la reacții de decarboxilare oxidativă a alfa-cetoacizilor
d. derivații THF sunt coenzime ale oxidazelor aminoacizilor
e. THF participă în reacții de transfer a radicalilor acil

31. Chimotripsina:
a. este secretată de celulele beta ale pancreasului în formă neactivă de chimotripsinogen b. este o
endopeptidază
c. enterokinaza activează chimotripsinogenul prin proteoliza parțială
d. chimotripsinogenul este activat în jejun
e. este secretată de pancreasul exocrin în formă activă

32. Tripsina
a. activarea tripsinogenului are loc sub acțiunea HCl
b. este secretată în formă activă
c. este o exopeptidază
d. este o endopeptidază
e. pH-ul optimal de acțiune a tripsinei este 1,5-2,5

33. Pepsina
a. scindează legaturile peptidice din keratine, histone, protamine și mucopolizaharide b. este o
endopeptidază
c. scindează proteinele până la aminoacizi liberi
d. acționează asupra tuturor legăturilor peptidice
e. scindează legaturile peptidice la formarea cărora participă gruparile –NH2 ale Phe, Arg și Lys
34. Selectați
Selectați enzima,afirmația
deficiențacorecta referitor
ereditară a căreialaeste
conexiunea metabolismului proteic și glucidic
cauza fenilcetonuriei
a. aminoacizii care se transformă în piruvat nu pot genera glucoza
b. toți aminoacizii sunt substraturi pentru gluconeogeneză
c. glucoza poate fi utilizată pentru sinteza aminoacizilor cetogeni
d. aminoacizii esențiali pot fi sintetizati din glucoză
e. aminoacizii ce se transfomă in intermediari ai ciclului Krebs pot fi utifizați pentru sinteza
glucozei

35. Bilanțul azotat echilibrat


a. arată predominarea proceselor de degradare a prot biosinteza
b. este caracteristic pentru copii, adolescenti și gravide
c. este caracteristic pentru adulții sănătoși
d. este caracteristic pentru persoanele de vârsta a trei
e. denotă că cantitatea azotului îngerat este mai mare decât a celui eliminat

36. Amoniacul se obține în urmatoarele procese


a. sinteza aminelor biogene
b. putrefacția aminoacizilor în intestin
c. gluconeogeneza
d. transaminarea aminoacizilor
e. oxidarea corpilor cetonici

37. Selectați compușii chimici care participă la sinteza creatinei:


a. glutamina, asparagina, S-adenozilmetionina
b. glicina, asparagina, metionina
c. glicina, arginina, S-adenozilmetionina
d. glutamina, arginina, metionina
e. glutamina, arginina, S-adenozilmetionina

38. Selectați aminoacizi care participă la biosinteza hemului


a. glutamina
b. acid aspartic
c. asparagina
d. leucina
e. glicina

39. Selectați afirmațiile corecte referitor la sinteza ureei


a. are loc în rinichi
b. are loc exclusiv în ficat
c. este mecanismul de dezintoxicare finală a acidului uric
d. este mecanismul de activare a NH3
e. decurge parțial în citoplasmă, iar parțial în microsomi

40. Selectați reacțiile dezaminării directe a aminoacizilor:


a. Thr + H2O  lactat + NH3 (enzima - treonindehidrataza)
b. Ser + H2O  lactat + NH3 (enzima - serindehidrataza)
c. Glu + NAD+ + H20  alfa-cetoglutarat + NADH+H+ + NH3 (enzima – glutamat
dehidrogenaza)
d. Cys + H2O  piruvat + NH3 (enzima - serindehidrataza)
e. Thr  piruvat + NH3 + H2O (enzima - treonindehidrataza)
41. Selectați
Selectați enzima,afirmația
deficiențacorectă referitoare
ereditară la structura
a căreia este prezentată:
cauza fenilcetonuriei

a. este aminoacid indispensabil


b. este component structural al acidului folic
c. prin transaminare se transformă în oxifenilpiruvat
d. este aminoacid strict cetogen
e. este precursorul serotoninei

42. Selectați afirmația corecta referitoare la compusul prezentat:

a. participă la sinteza hemului


b. prin decarboxilare se transformă în
GABA c. este aminoacid glucogen
d. participă la sinteza inelului purinic
e. este aminoacid indispensabil

43. Selectați coenzimele utilizate la transformarea prezentată:

a. FAD, piridoxalfosfat (PALP)


b. NAD+; tiaminpirofosfat (TPP)
c. biotina, NAD+
d. FAD, HS-CoA
e. tetrahidrofolat (THF), metilcobalamina

44. Selectați afirmațiile corecte referitor la reacția chimică:

a. este reacția de decarboxilare a triptofanului


b. este reacția de formare a tiaminei
c. este reacția de decarboxilare a tirozinei
d. este reacția de formare a dopaminei
e. este reacția de formarea a serotoninei
45. Selectați
Selectați enzima,enzima ce catalizeaza
deficiența reacțiaeste
ereditară a căreia chimică
cauza prezentată:
fenilcetonuriei

a. fenilanin hidroxilaza
b. fenilanin dehidrogenaza
c. tirozin sintetaza
d. fenilanin hidrataza
e. fenilanin dioxigenaza

46. Selectați reacțiile dezaminării directe a aminoacizilor:


a. Thr + H2O  alfa-cetoglutarat + NH3 (enzima - treonindehidrataza)
b. Ser + H2O  lactat + NH3 (enzima - serindehidrataza)
c. Glu + NAD+ + H20  alfa-cetobutirat + NADH+H+ + NH3 (enzima – glutamat
dehidrogenaza)
d. Ser + H2O  piruvat + NH3 (enzima - serindehidrataza)
e. Thr  piruvat + NH3 + H2O (enzima - treonindehidrataza)

47. Selectați afirmația corecta referitoare la structura prezentată:

a. prin hidroxilare se transformă în tirozină


b. este precursorul histaminei
c. este component structural al acidului folic
d. în urma dezaminării oxidative se transformă în oxifenilpiruvat
e. este aminoacid strict glucogen

48. Catabolismul hemoglobinei (Hb) (transformarea biliverdinei în bilirubină):


a. biliverdină + NADPH + H+  bilirubină + NADP+
b. biliverdină + NADP+  bilirubină + NADPH
c. biliverdină + NADH + H+  bilirubină + NAD+
d. biliverdin + NAD+  NADH + H+ + bilirubină
e. biliverdină + NADPH + H+  bilirubină + NAD(P)+

49. Transreaminarea aminoacizilor implică:


a. oxidazele aminoacizilor FMN dependente b.
glutamatdehidrogenaza NAD dependentă
c. dehidrogenaza aminoacizilor NAD dependentă
d. glutamatdehidrogenaza NADPH dependentă
e. oxidazele aminoacizilor FAD dependentă

50. Selectați enzimele implicate în sinteza hemului:


a. δ-aminolevulinat sintetaza, δ-aminolevulinat dehidraza, Ferocheltaza
b. δ-aminolevulinat sintaza, δ-aminolevulinat hidrataza, Feroheltaza
c. δ-aminolevulinat sintaza, δ-aminolevulinat dehidrataza, ferohelataza
d. δ-aminolevulinat sintetaza, δ-aminolevulinat hidrataza, ferihelataza
e. δ-aminolevulinat sintetaza, δ-aminolevulinat hidrataza, ferihelataza
51. Bilirubina
Selectați indirectă este
enzima, deficiența conjugată
ereditară în:este cauza fenilcetonuriei
a căreia
a. macrofage
b. hepatocite și macrofage
c. sistemul reticuloendotelial și macrofage
d. sistemul reticuloendotelial
e. hepatocite

52. Selectați compusul chimic care poate fi utilizat pentru sinteza glucozei:

53. Catabolismul hemoglobinei (Hb) (transformarea Hb în biliverdină):


a. inițial are loc oxidarea fierului și ruperea inelului porfirinei cu formarea biliverdinei
b. Hb este transformată direct în biliverdină
c. inițial globina se separă de hem
d. inițial globină se desprinde de verdoglobină cu formarea biliverdinei
e. inițial are loc oxidarea fierului și ruperea punții metinice cu formarea verdoglobinei

54. Care dintre următorii compuși este produsul final al catabolismului proteinelor simple?
a. acidul uric
b. NO
c. CO
d. H2O2
e. NH3

55. Icterul posthepatic (modificările pigmenților biliari):


a. creșterea cantității serice de bilirubină liberă și conjugată b.
creșterea cantității serice de bilirubină conjugată
c. scăderea cantității serice de bilirubină conjugată
d. creșterea cantității serice de bilirubină liberă
e. scăderea cantității serice de bilirubină

56. Câte legături macroergice sunt utilizate la sinteza unei molecule de uree:
a. 6
b. 8
c. 10
d. 4
e. 2
57. Caracteristic
Selectați pentru ereditară
enzima, deficiența icterul hepatic postmicrosomial
a căreia este:
este cauza fenilcetonuriei
a. cantitatea serică scăzută de bilirubină liberă
b. cantitatea crescută de pigmenți biliari în intestin
c. cantitate serică scăzută de bilirubină conjugată
d. cantitate serică scăzută de bilirubină liberă și
conjugată e. cantitate serică crescută de bilirubină
conjugată

58. Selectați enzimele ciclului ureogenetic:


a. ornitincarbamoilaza
b. glutaminaza
c. carbamoilfosfatsintetaza I
d. glutaminsintetaza
e. glutamatdehidrogenaza

59. Bilanțul azotat negativ:


a. denotă că biosinteza proteinei predomină fața de catabolismul proteinei
b. este caracteristic atleților
c. este caracteristic copiilor
d. denotă că cantitatea azotului îngerat este mai mare decât a celui eliminat
e. este caracteristic pentru pacienții cu maladii severe

60. Selectați reacțiile dezaminarii directe a aminoacizilor:


a. Thr + H2O  lactat + NH3 (enzima - treonindehidrataza)
b. Cys + H2O  piruvat + NH3 (enzima - serindehidrataza)
c. Glu + NAD+ + H20  alfa-cetoglutarat + NADH+H+ + NH3 (enzima – glutamat
dehidrogenaza)
d. Ser + H2O  lactat + NH3 (enzima - serindehidrataza)
e. Thr  piruvat + NH3 + H2O (enzima - treonindehidrataza)

61. Selectați rolul metabolic al compusului chimic prezentat:

a. este precursorul serotoninei


b. intră în componența acidului folic
c. este precursor al catecolaminelor
d. participă la sinteza melatoninei
e. participă la sinteza glutationului

62. Selectați compusul chimic care poate fi utilizat pentru sinteza alaninei:
63. Referitor
Selectați la reacțiile
enzima, deficiența prezentate
ereditară a căreiaeste
estecorecta afirmația:
cauza fenilcetonuriei

a. sunt reacțiile de sinteză a hormonilor tiroidieni din tirozină b.


reprezintă sinteza melatoninei din serotonină
c. sunt reacțiile de sinteză a adrenalinei din dopamină
d. reprezintă sinteza melanei din DOPA
e. sunt reacțiile de sinteză a serotoninei din triptofan

64. Selectați compușii chimici care participă la sinteza creatinei:


a. glutamina, arginina, S-adenozilmetionina
b. glutamina, asparagina, S-adenozilmetionina
c. glicina, asparagina, metionina
d. glicina, arginina, S-adenozilmetionina
e. glutamina, arginina, metionina

65. Selectați afirmațiile corecte referitor la produsul reacției următoare

a. crește secreția enzimelor gastrice


b. produce vasoconstricție
c. induce secreția de pepsinogen
d. crește secreția
pepsinei e. crește secreția
lui HCl

66. Utilizarea aminoacizilor (AA) în țesuturi:


a. la sinteza vitaminelor
b. la sinteza acidului linoleic și linolenic
c. la sinteza bilirubinei
d. la sinteza acidului uric
e. la sinteza nucleotidelor și hemului

67. Referitor la reacția chimică prezentată este corectă afirmația:

a. este reacția de transaminare a alaninei


b. e catalizată de alaninaminotransferaza (ALT)
c. în rezultatul reacției se formează piruvat și glutamat
d. este dezaminarea directă a aspartatului
e. e catalizată de aspartataminotransferaza (AST)
68. Selectați
Selectați enzima,gruparea
deficiențafuncțională, care poate
ereditară a căreia fi transferată
este cauza de tetrahidrofolat (THF):
fenilcetonuriei
a. –CH3
b. –NH2
c. –COOH
d. –CO-CH3
e. –PO3H2

69. Absorbția aminoacizilor (AA):


a. la transportul AA are loc simportul AA și a Na+ și necesită ATP
b. la transportul AA are loc antiportul AA și a Na+ și nu necesită ATP
c. AA sunt absorbiți prin difuziune simplă
d. AA sunt transportați de GLUT-2
e. ATP-sintaza este implicată în transportul AA

70. Aminopeptidazele:
a. sunt secretate de celulele epiteliale ale intestinului
b. sunt endopeptidaze
c. scindează legătura peptidică a aminoacidului de la capătul C-terminal
d. au specificitate absolută de substrat
e. sunt secretate în formă neactivă

71. Selectați afirmațiile corecte referitor la sinteza carbamoilfosfatului în ciclul ornitinic:


a. enzima este aminotranscarbamilaza
b. enizma este carbamoilfosfatsintetaza II (citoplasmatică)
c. enzima ornitintranscarbamilaza
d. inhibitorul reacției este N-acetilglutamatul
e. enzima este carbamoilfosfatsintetaza I (mitocondrială)
72. Porfiria:
a. porfiriile primare sunt cauzate de deficiențe ale enzimelor implicate în biosinteza hemului
b. este numită și icter
c. porfiriile sunt exclusiv cutanate
d. porfiriile primare sunt cauzate de deficiențe ale enzimelor implicate în catabolismul hemului
e. porfiriile primare sunt cauzate de deficiențe ale enzimelor implicate în biosinteza și
catabolismul hemului
73. Icterul hepatic premicrosomial este specific:
a. numai pentru sindromul Gilbert și Crigler-Najjar tip II
b. pentru sindromul Gilbert și sindromul Crigler-Najjar tip I și II
c. numai pentru sindromul Grigler-Najjar tip II
d. numai pentru Gilbert
e. numai pentru sindromul Grigler-Najjar tip I
74. Selectați afirmația corectă referitoare la structura prezentată:

a. se sintetizează din oxaloacetat


b. participă la sinteza metioninei
c. este precursorul dopaminei
d. participă la sinteza creatinei
e. este aminoacid mixt – gluco- și cetogen
75. Icterul
Selectați prehepatic
enzima, este
deficiența determinat
ereditară de:este cauza fenilcetonuriei
a căreia
a. acumularea bilirubinei directe în țesuturi
b. hemoliza acută și capacitatea redusă a ficatului de a capta bilirubina
conjugată c. hemoliza acută și cronică cu creșterea concentrației sericei de
bilirubină liberă
d. hemoliza acută și cronică cu creșterea, în principal, a concentrației de bilirubină conjugată
e. hemoliza acută și cronică și rata crescută a sintezei de hem

76. Selectați rolul dre bază al compusului chimic prezentat:

a. reglează temperatura corpului


b. reglează secreția sucului gastric
c. este mediator al reacțiilor alergice
d. reglează tensiunea arterială
e. reglează ciclului veche-somn
77. Care compus este precursorul histaminei:
a. fenilanina
b. triptofanul
c. histidina
d. tirozina
e. prolina

78. Selectați enzimele ciclului ureogenetic:


a. argininosuccinathidrolaza
b. asparaginsintetaza
c. asparaginaza
d. argininosuccinatdehidrogenaza
e. arginaza
79. Selectați afirmația corectă referitoare la compusul prezentat:

a. participă la sinteaza catecolaminelor


b. este aminoacid proteinogen
c. participă la sinteza metioninei din cisteină ca sursă de sulf
d. participă la sinteza cisteinei ca donor de grupare tio
e. se sintetizează din cisteină cu participarea N5,N10-metilen-THF
80. Care
Selectați din urmatoarele
enzima, reacții este
deficiența ereditară catalizată
a căreia de glutamat
este cauza dehidrogenaza:
fenilcetonuriei
a. Glu + NADP+ + H2O  alfa-cetobutirat + NADH+H+ + NH3 b. Glu
+ NAD+ + H2O  alfa-cetoglutarat + NADH+H+ + NH3
c. Glu+ NAD+  alfa-cetoglutarat + NADH+H+ + NH3
d. Gln + NAD+ + H2O  Glu + NADH+H+ + NH3

81. Bilirubina indirectă este cunoscută sub numele de:


a. bilirubina liberă în complex cu albumină
b. bilirubină conjugată în complex cu globulinele
c. bilirubină conjugată în complex cu albumină
d. bilirubină conjugată
e. bilirubina liberă în complex cu albumină sau globulinele
82. Pentru biosinteza hemului este nevoie de:
a. glutamină, glicină, succinil-CoA, Fe2+
b. glutaminp, glicină, succinil-CoA, Fe3+
c. glicinp, succinil-CoA, Fe3+
d. glicină, succinil-CoA, Fe2+
e. glutamină, succinil-CoA, Fe3+

83. Selectați afirmația corectă referitoare la compusul prezentat:

a. se sintetizează din oxaloacetat și amoniac


b. este component structural al glutationului
c. participă la sinteza inelului pirimidinic
d. participă la sinteza creatinei
e. prin dezaminare se transformă în alfa-cetoglutarat
84. Selectați procesele de utilizare a NH3
a. în aminarea reductivă a oxaloacetatului b. la
formarea sărurilor de amoniu
c. sinteza aminoacizilor esențiali
d. sinteza hemului
e. sinteza corpilor cetonici
85. Care dintre urmatoarele afirmații este corectă în ceea ce privește bilanțul azotat (BA):
a. BA este raportul dintre azotul eliminat și azotul îngerat
b. BA este produsul dintre azotul îngerat către azotul eliminat
c. BA este diferența dintre azotul îngerat și azotul eliminat
d. BA este raportul dintre azotul eliminat către azotul îngerat
e. BA este suma dintre azotul eliminat și azotul îngerat
Selectați enzima, deficiența ereditară a căreia este cauza fenilcetonuriei
86. Selectați enzima care participa la dezaminarea aminoacidului prezentat:

a. hidrolaza
b. dehidrogenaza
c. dehidrataza
d. amonioliaza
e. reductaza

87. Selectați afirmația corectă referitoare la conexinea metabolismului proteic și lipidic:


a. surplusul de acizi grasi poate fi convertit în proteine
b. acizii grași nu pot fi sintetizați din aminoacizi
c. glicerolul poate fi obținut din aminoacizii cetogeni
d. doar aminoacizii glucogeni pot fi utilizați pentru sinteza acizilor grași
e. aminoacizii glucogeni pot fi utilizați pentru sinteza glicerol-3-fosfatului
88. Indicați precursorul cateholaminelor
89. Glutamatdehidrogenaza
Selectați enzima, deficiența ereditarăface parte
a căreia din:
este cauza fenilcetonuriei
a. liaze
b. izomeraze
c. ligaze
d. hidrolaze
e. oxidoreductaze
90. Produsele finale de dezintoxicare a NH3:
a. acidul uric
b. sărurile de amoniu
c. glutamina
d. asparagina
e. creatinina
91. Selectați afirmațiile corecte referitor la procesul:

a. este biosinteza Asp din piruvat și NH3


b. este transreaminarea asparaginei
c. participă enzimele aspartat aminotransferaza (AST) și glutamat dehidrogenaza
d. include aminarea directă a oxaloacetatului
e. în transdezaminare glutamat dehidrogenaza utilizează NADPH+H+
92. Selectați
Selectați enzima,aminoacidul care poate
deficiența ereditară fi utilizat
a căreia pentru
este cauza sinteza aminoacidului prezentat:
fenilcetonuriei

93. Rolul lui HCl în digestia proteinelor:


a. determină pH optimal al sucului gastric
b. stimulează formarea pepsinogenului în stomac
c. are rol antiinflamator
d. inhibă secreția reninei
e. este emulgator puternic
94. Conexiunea dintre ciclul ureogenetic și ciclul Krebs:
a. intermediarul comun al ciclurilor este fumaratul
b. intermediarul comun al ciclurilor este oxaloacetatul
c. ciclul Krebs furnizează FADH2 necesar pentru sinteza ureei
d. ciclul Krebs furnizează NADPH necesar pentru sinteza ureei
e. fumaratul din ciclul Krebs este utilizat pentru sinteza ureei
95. Hemoglobina este implicată în:
a. transportul de O2 și CO2 prin sânge
b. transportul de O2, CO2 și fier prin sânge
c. transportul numai de O2 prin sânge
d. transportul O2 și fierului prin sânge
e. reglarea echilibrului fluido coagulant
Selectați enzima, deficiența ereditară a căreia este cauza fenilcetonuriei
96. Selectați funcțiile biologice ale proteinelor
a. electric izolatoare b.
structurală
c. coenzimatică
d. osmotică
e. genetică

97. Selectați afirmațiile corecte referitor la produsul reacției următoare:

a. crește secreția pepsinei


b. acționează prin intermediul receptorilor histaminei (H1-H4)
c. crește tensiunea arterială
d. acționează prin intermediul receptorilor alfa-adrenergici
e. produce vasoconstricție
98. Selectați compusul chimic care poate fi utilizat pentru sinteza glucozei:

99. Numește compusul chimic prezentat:

a. creatina
b. adrenalina
c. melanina
d. melatonina
e. serotonina
100. Selectați
Selectați afirmația corectă
enzima, deficiența ereditarăreferitoare la cauza
a căreia este structura prezentată:
fenilcetonuriei

a. este precursorul serotoninei


b. este aminoacid strict cetogen
c. este aminoacid indispensabil
d. este component structural al acidului folic
e. prin transaminare se transformă în oxifenilpiruvat
101. Selectați afirmația corectă referitoare la compusul prezentat:

a. participă la sinteza serinei


b. este precursorul serotoninei
c. este aminoacid
glucoformator
d. participă la sinteza nucleotidelor pirimidinice
e. este aminoacid dispensabil

102. Ciclul gama-glutamilic:


a. este un mecanism de transport al glucozei prin membranele celulare
b. cofactorul enzimei este vit. A
c. cofactorul enzimei este acidul glutamic
d. este mecanismul principal al abosrbției aminoacizilor din intestin
e. enzima-cheie a ciclului este gama-glutamil transferaza
103. Cauză a icterului poate fi:
a. scăderea capacității ficatului de a conjuga bilirubina
b. creșterea capacității ficatului de a conjuga bilirubina
c. reducerea formării de bilirubină în celulele sistemului reticuloendotelial
d. creșterea capacității ficatului de a capta bilirubina
e. scăderea ratei de sinteză a hemoglobinei
104. Selectați afirmația corectă referitor la hemoproteine:
a. mioglobina este o proteină oligomerică
b. toate hemoproteinele conțin porfirina IX și Fe3+
c. hemoglobina și mioglobina sunt hemoproteine
d. toate hemoproteinele conțin porfirina IX și Fe2+
e. sunt proteine simple
105. Selectați
Selectați afirmația corecta
enzima, deficiența ereditarăreferitoare la cauza
a căreia este compusul prezentat:
fenilcetonuriei

a. este aminoacid indispensabil


b. participă la sinteza creatinei
c. prin dezaminare se transformă în oxaloacetat
d. este component structural al
glutationului e. participă la sinteza inelului
pirimidinic
106. Aspartataminotransferaza (AST):
a. catalizează reacția de transaminare dintre aspartat și alfa-cetoglutarat
b. este localizată în citoplasmă și nucleu
c. este localizată în aparatul Golgi și mitocondrii
d. catalizează reacția de reaminare a oxaloacetatului
e. catalizează reacția de deazminare directă a aspartatului
107. Cauza a icterului hepatic microzomal este:
a. hepatitele virale, ciroza
b. hemoliza masivă
c. ciroza și boli biliare
d. hemoliza masivă și ciroza
e. bolile biliare
108. Selectați gruparea funcțională, care poate fi transferată de tetrahidrofolat (THF):
a. –CH=
b. =O
c. =NH
d. –S-CH3
e. - OH

109. Referitor la reacția chimică prezentată este corectă afirmația:

a. este reacția de formare a creatinei


b. decurge intens doar în ficat și rinici
c. în timpul exercițiului fizic intens, are loc în sensul sintezei creatin-fosfatului din creatină
d. este catalizată de enzima creatinfosfokinaza (CPK)
e. în stare de repaus decurge în sensul transformării creatin-fosfatului în creatină

110. Selectați principala manifestare clinică a fenilcetonuriei


a. ciroză
b. retard mintal
c. artroză
d. nefrolitiază
e. ocronoză
111. Selectați
Selectați aminoacidul
enzima, deficiența care poate
ereditară fi utilizat
a căreia pentru
este cauza sinteza aminoacidului prezentat
fenilcetonuriei

112. Selectați reacțiile dezaminării intramoleculare a aminoacizilor:


a. Thr + H2O  lactat + NH3 (enzima – treonindehidrataza)
b. Ser + H2O  lactat + NH3 (enzima - serindehidrataza)
c. Thr  piruvat + NH3 + H2O (enzima - treonindehidrataza)
d. Cys + H2O  piruvat + NH3 (enzima - serindehidrataza)
e. His  acidul urocanic + NH3 (enzima - histidinamonioliaza)
113. Icterul neonatal este cauzat de:
a. hemoliza intensă și acumularea de bilirubină conjugată
b. creșterea concentrației bilirubinei conjugate în piele și sclere
c. ”imaturitate” a capacității rinichilor de a excreta bilirubina
d. ”imaturitate” a capacității hepatice de a oxida bilirubina
e. ”imaturitate” a capacității hepatice de a conjuga și excreta bilirubina
114. Icterul posthepatic este cauzat de:
a. afectarea conjugării bilirubinei și blocarea totalp a canalelor biliare
b. afectarea conjugării bilirubinei și blocarea parțială a canalelor
biliare c. blocarea parțială sau totală a canalelor biliare
d. stază biliară intrahepatică
e. reducerea capacității ficatului de a capta bilirubina
115. Selectați
Selectați coenzimele
enzima, deficiența utilizate
ereditară pentrueste
a căreia transformarea prezentată:
cauza fenilcetonuriei

a. NAD+, FAD
b. piridoxalfosfat (PALP),
FAD c. tetrahidrofolat (THF),
NAD+
d. tiaminpirofosfat (TPP), HS-CoA
e. FAD, biotina

116. Selectați componentele structurale ale acidului folic:


a. pirimidina, acidul para-aminobenzoic și acidul glutamic b.
pteridina, acidul para-aminobenzoic și acidul glutamic
c. pteridina, acidul benzoic și glutamina
d. pteridina, acidul para-aminobenzoic și glutamina
e. pirimidina, acidul para-aminobenzoic și glicina
118. Ciclul gama-glutamilic:
a. enzima-cheie a ciclului este glutation- S-transferaza
b. este un mecanism de transport al aminoacizilor din sânge în celule
c. cofactorul enzimei este acidul glutamic
d. decurge fără utilizare de energie
e. cofactorul enzimei este Coenzima –A
119. Amoniacul se obține în urmatoarele procese:
a. degradarea nucleotidelor purinice și pirimidinice
b. beta-oxidarea acizilor grași
c. transaminarea aminoacizilor
d. glicoliză
e. ciclul Krebs
120. Selectați afirmația corectă referitoare la structura prezentată:

a. se sintetizează prin hidroxilarea fenilaninei


b. este component structural al acidului folic
c. este precursorul histaminei
d. este aminoacid strict glucogen
e. participă la sinteza nucleotidelor purinice
121. Absorbția aminoacizilor (AA):
a. AA sunt absorbiți prin difuzie simplă
b. ATP-sintaza este implicată în transportul AA
c. la transportul AA are loc simportul AA și a Na+ și necesită ATP
d. la transportul AA are loc antiportul AA și a Na+ și nu necesită ATP
e. AA sunt transportați de GLUT-2
122. Care
Selectați dintre
enzima, urmatoarele
deficiența nu este
ereditară o cale
a căreia estegenerală a metabolismului aminoacizilor?
cauza fenilcetonuriei
a. dezaminarea directă
b. decarboxilarea
c. dezaminarea indirectă
d. transaminarea
e. transsulfurarea
123. Selectați afirmațiile corecte referitor la reacția chimică:

a. produsul reacției este acidul alfa-aminobutiric


b. este catalizată de enzima glutamatdehidrogenaza
c. produsul reacției este un inhibitor al SNC
d. produsul reacției este utilizat în tratamentul alergiei
e. este catalizată de enzima glutamatcarboxilaza

124. Referitor la reacția chimică prezentată este corectă afirmația:

a. în rezultatul reacției se formează piruvat și glutamat


b. e catalizată de alaninaminotransferaza (ALT)
c. e catalizată de aspartataminotransferaza
(AST)
d. este dezaminarea directă a aspartatului
e. este reacția de transaminare a alaninei

125. Referitor la reacția chimică prezentată este corectă afirmația:

a. este o reacție intermediară în sinteza metioninei


b. în calitate de coenzimă la reacție participă tetrahidrofolatul
c. ca coenzimă la reacție participă tiaminpirofosfatul
d. este o reacție intermediară în sinteza serinei
e. este o reacție intermediară în sinteza
cisteinei
126. Selectați
Selectați afirmațiileereditară
enzima, deficiența corecte areferitor la procesul:
căreia este cauza fenilcetonuriei

a. este biosinteza alaninei din piruvat și NH3


b. este biosinteza alaninei din oxaloacetat și NH3
c. este dezaminarea directă a alaninei
d. este dezaminarea indirectă a
alaninei
e. este transreaminarea Asp

127. Selectați coenzimele utilizate pentru transformarea prezentată:

a. NADP+, glutation
b. tetrahidrobiopteridina, NADPH
c. tiaminpirofosfatul (TPP), HS-CoA
d. FAD, biotina
e. piridoxalfosfat (PALP), FAD
128. Selectați afirmațiile corecte referitor la reacția chimică:

a. este catalizată de decarboxilarea histaminei


b. ca coenzimă este NAD+
c. este reversibilă
d. este catalizată de decarboxilarea histidinei
e. ca coenzimă este tiaminpirofosfatul (TPP)
129. Referitor la reacția chimica prezentată este corectă afirmația:

a. în rezultatul reacției se formează piruvat și glutamat


b. e catalizată de alaninaminotransferaza (ALT)
c. este reacția de transaminare a alaninei
d. e catalizată de aspartataminotransferaza (AST)
e. este dezaminarea directă a aspartatului
130. Selectați
Selectați afirmațiileereditară
enzima, deficiența corecte areferitor la procesul:
căreia este cauza fenilcetonuriei

a. este dezaminarea directă a alaninei


b. este biosinteza alaninei din pirvat și NH3
c. include dezaminarea oxidativă directă a acidului glutamic
d. în transdezaminare glutamatdehidrogenaza
131. Selectați cetoacidul care se obține la dezaminarea aminoacidului prezentat:

a. oxaloacetat b.
piruvat
c. alfa-cetoglutarat
d. alfa-cetobutirat
e. acetoacetat
132. Selectați rolul metabolic al compusului prezentat:

a. este donor de grupare amino la sinteza nucleotidelor pirimidinice


b. este donor de grupare metil la sinteza fosfatidilcolinei din fosfatidiletanolamină
c. este donor de riboză la sinteza nucleotidelor pirimidinice
d. servește ca donor de metionină la sinteza proteinelor
e. servește ca donor de adenină la sinteza nucleotidelor purinice
133. Referitor
Selectați la reacția ereditară
enzima, deficiența chimică aprezentată
căreia esteeste corectă
cauza afirmația:
fenilcetonuriei

a. este reacția de sinteză a melatoninei și decurge în epifiză


b. este o reacție din ciclul ureogenetic și decurge în rinichi
c. este o reacție din sinteza hemului și decurge în măduva osoasă
d. este o etapă din sinteza NO și decurge în endoteliul vascular
e. este reacția de sinteză a creatinei și are loc în ficat
Teste caiet
1. Care este rolul HCl în digestia proteinelor:
a) poseda actiune antimicrobiana
b) este emulgator puternic
c) creeaza рН optimal pentru actiunea pepsinei
d) inhibă secreția secretinei
e) stimuleaza formarea lactatului in stomac

2. Care din urmatoarele procese se desfașoară în stomac?


a) absorbția produselor finale de digestie
b) emulsificarea lipidelor
c) digestia lipidelor
d) digestia proteinelor
e) digestia amidonului

3. Selectați afirmațiile corecte referitoare la pepsina:


a) scindeaza legaturile peptidice la formarea carora participa gruparile -NH2 ale Phe, Tyr, Trp
b) actioneaza asupra tuturor legaturilor peptidice
c) scindeaza legaturile peptidice din keratine, histone, protamine si mucopolizaharide
d) scindeaza proteinele pana la aminoacizi liberi
e) este o endopeptidaza

4. Selectați afirmațiile corecte referitoare la tripsina:


a) este secretata sub forma de tripsinogen inactiv
b) este o aminopeptidaza
c) este o carboxipeptidaza
d) activarea tripsinogenului are loc sub actiunea enterokinazei si autocatalitic
e) pH-ul optimal de actiune a tripsinei este 1,5-2,0

5. Selectați afirmațiile corecte referitoare la chimotripsina:


a) este secretata de celulele principale ale mucoasei stomacale in forma activa
b) este secretata de pancreasul endocrin in forma activa
c) este o endopeptidaza
d) activarea chimotripsinogenului are loc in pancreas
e) activarea chimotripsinogenului are loc sub actiunea tripsinei si autocatalitic
6. Pepsina
Selectați și tripsina
enzima, sunt:
deficiența ereditară a căreia este cauza fenilcetonuriei
a) aminopeptidaze
b) carboxipeptidaze
c) endopeptidaze
d) exopeptidaze
e) dipeptidaze

7. Referitor la absorbtia aminoacizilor (AA) sunt corecte afirmațiile:


a) AA sunt absorbiti prin difuzie simpla
b) la transportul AA are loc simportul AA si a Na+
c) la transportul AA are loc antiportul AA si a Na+
d) la transportul AA participa Na+,K+-АТP-aza
e) exista sisteme specifice de transport pentru AA inruditi structural

8. Selectați afirmațiile corecte referitoare la ciclul gama-glutamilic:


a) este un mecanism de transport al aminoacizilor prin membranele celulare
b) decurge fara utilizare de energie
c) enzima-cheie a ciclului este gama-glutamiltransferaza
d) cofactorul enzimei este acidul glutamic
e) cofactorul enzimei este tripeptida glutation (GSH)

9. Referitor la putrefactia aminoacizilor in intestin sunt corecte afirmațiile:


a) este scindarea aminoacizilor sub actiunea enzimelor microflorei intestinale
b) are loc sub actiunea enzimelor proteolitice gastrice si pancreatice
c) conduce la formarea atat a substantelor toxice, cat și a celor netoxice
d) alcoolii, acizi grasi si cetoacizii sunt produse toxice
e) crezolul, fenolul, scatolul, indolul sunt produse netoxice

10. Selectați afirmațiile corecte referitoare la neutralizarea produselor de putrefactie a


aminoacizilor:
a) are loc in intestinul gros prin conjugarea cu acidul sulfuric, acidul glucuronic b) forma
activa a acidului sulfuric este fosfoadenozinfosfosulfatul (PAPS)
c) forma activa a acidului glucuronic este CDP-glucuronatul
d) la conjugare participa enzimele hepatice UDP-glucuroniltransferaza si arilsulfotransferaza
e) are loc in ficat prin conjugarea cu acizii biliari

1. Selectați afirmația corecta referitoare la dezaminarea aminoacizilor (DA):


a) DA intramoleculara este caracteristica pentru toti aminoacizii
b) toti aminoacizii se supun DA oxidative directe
c) in rezultatul DA intramoleculare se obtin alfa-cetoacizi si ammoniac
d) DA reprezinta calea principala de sinteza a aminoacizilor dispensabili
e) DA oxidativa conduce la formarea alfa-cetoacizilor si a amoniacului

2. Selectați compusul produs in reactia de deaminare oxidativa a unui aminoacid?


a) un ceto acid
b) un acid organic și amoniac
c) amoniac și un ceto acid
d) un hidroxi acid
e) un iminoacid și amoniac
3. Selectați
Selectați enzima,reacțiile deereditară
deficiența dezaminare directa
a căreia esteacauza
aminoacizilor:
fenilcetonuriei
a) His > acid urocanic + NH3 (enzima – histidinamonioliaza)
b) Ser + H2O > piruvat + NH3 + H2O (enzima – serindehidrataza)
c) Thr + H2O > piruvat + NH3 + H2O (enzima – treonindehidrataza)
d) Thr + H2O > α-cetobutirat + NH3 + H2O (enzima – treonindehidrataza)
e) Glu + NAD+ + H2O - alfa-cetoglutarat + NADH+H+ + NH3 (enzima –
glutamatdehidrogenaza)

4. Referitor la dezaminarea indirecta a aminoacizilor sunt corecte afirmațiile:


a) este un proces ireversibil
b) este principala cale de sinteza a aminoacizilor dispensabili
c) in prima etapa are loc transaminarea aminoacidului cu alfa-cetoglutaratul
d) in etapa a doua are loc dezaminarea oxidativa a acidului glutamic
e) la dezaminare glutamatdehidrogenaza utilizeaza NADPH+H+

5. Selectați afirmațiile corecte referitoare la transreaminarea aminoacizilor:


a) este un proces ireversibil
b) este o cale de sinteza a tuturor aminoacizilor
c) in prima etapa are loc aminarea reductiva a alfa-cetoglutaratului
d) in etapa a doua are loc transaminarea glutamatului cu un alfa-cetoacid
e) la reaminare glutamatdehidrogenaza utilizeaza NAD+

6. Selectați afirmațiile corecte referitoare la reactia chimica:

a) este o reactie de dezintoxicare temporara a amoniacului


b) are loc doar in ficat si in rinichi
c) este catalizata de glutaminsintetaza
d) Gln este unica forma de transport al NH3 de la tesuturi spre ficat si rinichi
e) Gln este forma finala de dezintoxicare a amoniacului

7. Selectați afirmațiile corecte referitoare la ureogeneza:


a) are loc exclusiv in ficat
b) are loc in rinichi
c) este sinteza acidului uric
d) decurge partial in citoplasma, iar partial in
mitocondrii e) este mecanismul de dezintoxicare finala a
NH3

8. Selectați afirmațiile corecte referitoare la ureogeneza:


a) este formarea NH3
b) necesita consum de energie
c) are loc in toate tesuturile
d) in condiții fiziologice sinteza de uree este
minimala e) ureea este sintetizata in ficat si eliminata
cu urina
9. Selectați
Selectați enzima,afirmațiile
deficiențacorecte
ereditarăreferitoare la conexiunea
a căreia este dintre ciclul ureogenetic si ciclul Krebs:
cauza fenilcetonuriei
a) ciclul Krebs furnizeaza NADPH necesar pentru sinteza ureei b) ciclul
Krebs asigura sinteza ureei cu ATP
c) intermediarul comun al ciclurilor este fumaratul
d) fumaratul din ciclul Krebs este utilizat pentru sinteza ureei
e) intermediarul comun al ciclurilor este aspartatul

10. Referitor la reacția chimica prezentata sunt corecte afirmațiile:


R-CH2-NH2 + H2O + O2 > R-COH + NH3 + H2O2
a) este reacția de formare a aminelor biogene
b) este reactia de neutralizare a aminelor biogene
c) este catalizata de enzima monoaminoxidaza (MAO)
d) coenzima a enzimei MAO este piridoxalfosfatul
e) coenzima a enzimei MAO este NAD+

1. Selectați afirmațiile corecte referitoare la glicina:


a) este aminoacid esential
b) este un aminoacid cetogen
c) se transforma in serina
d) transformarea glicinei in serina este o reactie ireversibila
e) la transformarea glicinei in serina participa N5,N10-СН2-THF

2. Selectați afirmațiile corecte referitoare la serina:


a) participa la sinteza glicerofosfolipidelor
b) serveste ca sursa de fragmente cu un atom de carbon pentru tetrahidrofolat (THF)
c) participa la sinteza hemului
d) participa la sinteza nucleotidelor purinice si pirimidinice
e) participa la biosinteza corpilor cetonici

3. Selectați afirmațiile corecte referitoare la acidul glutamic (Glu):


a) este aminoacid indispensabil
b) prin alfa-decarboxilare din Glu se obtine acidul gama-aminobutiric
(GABA) c) prin carboxilare din Glu se obtine acidul gama-carboxiglutamic
d) carboxilaza Glu utilizeaza ca coenzima biotina
e) decarboxilaza Glu utilizeaza ca coenzima vitamina C

4. Referitor la S-adenozilmetionina (SAM) sunt corecte afirmațiile:


a) este produsul de catabolism al metioninei
b) este forma activa a metioninei
c) serveste ca donator de grupare – CH3
d) serveste ca donator de adenozil
e) serveste ca donator de metionina

5. Selectați afirmațiile corecte referitoare la fenilcetonurie:


a) este cauzata de deficienta ereditara a fenilalaninhidroxilazei
b) manifestarile clinice sunt determinate de marirea concentratiei de tirozina
c) manifestarile clinice sunt determinate de micsorarea concentratiei de
fenilalanina d) semnele clinice sunt determinate de acumularea fenilpiruvatului,
fenillactatului, fenilacetatului
e) se manifesta clinic prin retard mintal
6. Referitor
Selectați enzima,ladeficiența
albinism ereditară
sunt adevarate
a căreiaafirmațiile:
este cauza fenilcetonuriei
a) este cauzat de deficienta ereditara a fenilalaninhidroxilazei b) este
cauzat de deficienta ereditara a tirozinazei
c) persoanele cu albinism prezinta in risc crescut pentru cancerul de piele
d) persoanele cu albinism sunt protejate de razele ultraviolete
e) este insotit de retard mintal

7. Selectați afirmațiile corecte referitoare la alcaptonurie:


a) este cauzata de deficienta ereditara a fenilalaninhidroxilazei
b) se acumuleaza fenilpiruvat, fenillactat, fenilacetat
c) este cauzata de deficienta ereditara a homogentizatdioxigenazei
d) urina se innegreste in contact cu aerul datorita prezentei acidului homogentizinic
e) conduce la artroze

8. Selectați afirmațiile corecte referitoare la serotonina:


a) este sintetizata din 5-hidoiltriptofan
b) se sintetizeaza din histidina
c) in creier este implicat in mecanismele de cunoaștere, dispoziție și anxietate
d) controleaza peristaltica intestinala și poate provoca diaree
e) regleaza contracția musculara scheletica

9. Selectați afirmațiile corecte referitoare NO:


a) este sintetizat din toți aminoacizii bazici - Lys, Arg și His
b) sinteza sa este catalizata de sintaze de NOS - oxid de azot
c) exista trei izoforme ale NOS: doua constitutive (cNOS) și una inducibila
(iNOS) d) este un mediator principal de vasodilatare
e) producția sa crește odata cu varsta

10. Selectați reacțiile corecte referitoare la acidul tetrahidrofolic (THF):


a) Met + N5-CH3-THF > Нomocisteina
b) Ser + THF - Gly + N5,N10-CH2-THF + H2O
c) Gly + THF - Ser + N5,N10-CH2-THF + H2O
d) Ser + THF > NH3 + CO2 + N5,N10-CH2-THF
e) Gly + THF > NH3 + CO2 + N5,N10-CH2-THF

11. Referitor la reacția chimica prezentata sunt corecte afirmațiile:


DOPA > dopamina + CO2
a) enzima ce catalizeaza aceasta reacție poseda specificitate absoluta de substrat
b) ca coenzima este utilizat FAD
c) este catalizata de decarboxilaza aminoacizilor aromatici
d) inhibitorul decarboxilazei aminoacizilor aromatici (alfa-metildopa) scade tensiunea arteriala
e) alfa-metildopa mareste tensiunea arteriala

1. Referitor la hemoglobina (Hb) sunt corecte afirmațiile:


a) Hb este o proteina tetramera unita cu un hem
b) hemul este format din protoporfirina IX si Fe2+
c) HbA este alcatuita din 2 lanturi polipeptidice alfa, 2 lanturi beta si din 4 hemuri
d) fierul din hem, in procesul funcționarii Hb, isi schimba valenta: Fe2+ - Fe3+
e) Hb este o nucleoproteina
2. Selectati
Selectați enzima,substantele necesare apentru
deficiența ereditară căreiabiosinteza
este cauza hemului:
fenilcetonuriei
a) glutamina b)
glicina
c) succinil-CoA d)
Fe2+
e) acidul aspartic

3. Referitor la porfiriile primare sunt corecte afirmațiile:


a) sunt determinate de deficientele enzimelor implicate in catabolismul hemului b) sunt
determinate de deficientele enzimelor implicate in biosinteza hemului
c) sunt dereglari in catabolismul bazelor azotate purinice
d) se caracterizeaza prin excretia crescuta de porfirine si precursori ai acestora
e) se caracterizeaza prin excretie crescuta de acid uric

4. Selectați cauzele posibile ale icterelor:


a) perturbarea eliminarii bilirubinei din hepatocite in bila
b) diminuarea degradarii hemoproteinelor
c) scaderea capacitatii de captare a bilirubinei de catre ficat
d) diminuarea formarii bilirubinei in celulele sistemului reticulo-endotelial
e) scaderea capacitatii ficatului de a conjuga bilirubina

5. Icterul hepatic - selectați afirmațiile corecte:


a) este determinat de hemoliza masiva b)
apare in boala hepatocelulara
c) este caracteristic disfunctilor biliare
d) apare in tulburarile de eliminare biliara
e) este specific pentru toate cazurile enumerate

6. Icterul posthepatic - selectați cauzele tulburarii:


a) hemoliza
b) diminuarea conjugarii bilirubinei in microzomi
c) excreția de bilirubina din hepatocite este afectata
d) staza bila intrahepatica
e) tulburari de eliminare biliara in intestin

7. Referitor la conexiunea metabolismului proteic si glucidic sunt corecte afirmațiile:


a) majoritatea aminoacizilor sunt glucoformatori
b) aminoacizii care se transforma in intermediari ai ciclului Krebs nu pot fi transformati in
glucoza
c) aminoacizii care se transforma in piruvat pot genera glucoza
d) glucoza nu poate fi utilizata pentru sinteza aminoacizilor
e) aminoacizii dispensabili pot fi sintetizati din glucoza

8. Referitor la conexiunea metabolismului glucidic si lipidic sunt corecte afirmațiile:


a) acizii grasi pot fi utilizati in gluconeogeneza b)
glicerolul se transforma in glucoza
c) surplusul de glucoza nu poate fi convertit in acizi grasi
d) glicerolul-3-fosfatul se obtine din intermediarul glicolizei – dihidroxiaceton-fosfat
e) calea pentozo-fosfat de oxidare a glucozei furnizeaza NADPH pentru sinteza acizilor grasi
9. Referitor
Selectați enzima,ladeficiența
conexiunea metabolismului
ereditară proteic
a căreia este cauza si lipidic sunt corecte afirmațiile:
fenilcetonuriei
a) aminoacizii dispensabili pot fi sintetizati din acizi grasi
b) surplusul de proteine nu poate fi convertit in acizi grasi
c) aminoacizii glucoformatori pot fi utilizati pentru sinteza glicerol-3-fosfatului
d) aminoacizii cetoformatori pot fi utilizati pentru sinteza glicerol-3-fosfatului
e) toti aminoacizii pot fi transformati in acizi grasi

Teste ziua 2

1. Selectați afirmațiile corecte referitor la sinteza ureei:


a. are loc doar în rinichi
b. are loc în celulele Kupffer din ficat
c. este mecanismul de dezintoxicare finală a NH3
d. decurge parțial în citoplasmă, iar parțial în microsomi
e. se sintetizează acidul uric

2. Dezaminarea oxidativa directa a acidului glutamic:


a. are loc sub acțiunea enzimei glutamat reductaza
b. are loc sub acțiunea enzimei glutamat oxidaza
c. este un proces ireversibil
d. coenzimele sunt FAD și FMN
e. coenzimele sunt NAD+ și NADP+

3. Selectați afirmația corectă referitoare la conexiunea metabolismului proteic și lipidic:


a. surplusul de acizi grași poate fi convertit în proteine
b. aminoacizii glucogeni pot fi utilizați pentru sinteza glicerol-3-fosfatului
c. acizii grași nu pot fi sintetizați din aminoacizi
d. doar aminoacizii glucogeni pot fi utilizați pentru sinteza acizilor grași
e. glicerolul poate fi obținut din aminoacizii cetogeni

4. Selectați afirmațiile corecte referitor la reacția chimică:


R-CH2-NH2 + H2O + O2 == R-COH + NH3 + H2O2

a. este reacția de activare a aminelor biogene


b. coenzima este TPP
c. este reacția de formare a aminelor
biogene d. coenzima este FAD
e. este catalizată de enzima dezaminaza

5. Selectați aminoacizii ce determină valoarea biologică a proteinelor:


a. acidul glutamic
b. tirozina
c. lizina
d. asparagina
e. acidul aspartic
6. În ficat
Selectați bilirubina
enzima, indirectă
deficiența se conjugă
ereditară cu: cauza fenilcetonuriei
a căreia este
a. UDP-galactoză
b. UDP-glucuronat și UDP-glucoză
c. PAPS
d. UDP-glucoză
e. UDP-Glucuronat

7. Sindromul Crigler-Najjar este cauzat de deficiența:


a. UDP-glucuronil transferazei și acumularea de bilirubină liberă și conjugată
b. UDP-glucuronil transferazei și acumularea de bilirubină
directă c. UDP-glucuronil transferazei și acumularea de bilirubină
liberă
d. UDP-glucozil transferazei și acumularea de bilirubină liberă
e. UDP-glucuronil transferazei și acumularea de bilirubină conjugată

8. Referitor la reacția chimocă este corectă afirmația:

a. e catalizată de alaninaminotransferaza (ALT)


b. produsele finale sunt piruvatul și glutamatul
c. este reacția de deazminare directă a acidului
aspartic d. este reacția de transaminare a aspartatului
e. coenzima acestei reacții este NADP+ (vit. PP)

9. Selectați vitamina, carența căreia poate conduce în timpul exercisteinemie:


a. acidul retinoic
b. acidul ascorbic
c. vitamina B6
d. tiamina
e. tocoferolul

10. Selectați afirmația corectă referitoare la structura prezentată: (Phe)

a. este precursorul serotoninei


b. este component structural al acidului folic
c. este aminoacid strict cetogen
d. este aminoacid indispensabil
e. în urma dezaminării oxidative se transformă în oxifenilpiruvat
11. Selectați
Selectați enzima,afirmația
deficiențacorectă referitoare
ereditară la compusul
a căreia este prezentat:
cauza fenilcetonuriei

a. este precursorul serotoninei


b. participă la sinteza hemului
c. se sintetizează din indol și alanină
d. este aminoacid strict cetogen
e. participă la sinteza nucleotidelor piurinice

12. Referitor la reacția chimica prezentată este corecta afirmația:

a. în stare de repaus decurge în ambele direcții


b. în timpul exercițiului fizic intens, are loc de la dreapta spre stânga
c. este catalizată de enzima creatin-sfosfat sintetaza
d. este reacția de formare a creatininei
e. decurge intens doar în rinichi

13. Aminopeptidazele:
a. posedă specificitate absolută de substrat
b. scindează legătura peptidică a aminoacidului de la capătul N-terminal
c. sunt secretate în forme neactive
d. sunt endopeptidaze
e. sunt secretate de pancreasul exocrin

14. Neutralizarea produselor de putrefacție a aminoacizilor:


a. enzimele de detoxifiere sunt localizate în mitocondrii b. are
loc în ficat
c. forma activă a acidului glucuronic este UTP-glucuronatul
d. forma activă a acidului sulfuric este fosfatul
e. are loc în intestinul gros prin conjugarea cu acidul sulfuric și acidul glucuronic

15. Selectați produsele de catabolism ale fenilalaninei și tirozinei:


a. acidul piruvic, acidul beta-hidroxibutiric b.
acidul fumaric, acidul acetoacetic
c. acidul piruvic, acidul acetoacetic
d. acidul propionic, acidul beta-hidroxibutiric
e. acidul acetic, acetona
16. Selectați
Selectați enzima,afirmația
deficiențacorectă referitoare
ereditară la compusul
a căreia este prezentat:
cauza fenilcetonuriei

a. prin dezaminare se transformă în piruvat


b. participă la sinteza hemului
c. participă la sinteza inelului pirimidinic
d. este component al acidului folic
e. este aminoacid indispensabil

17. Selectați compusul chimic care poate fi utilizat pentru sinteza glucozei:

18. Selectați enzimele ciclului ureogenetic:


a. asparaginsintetaza
b. argininosuccinatdehidrogenaza
c. argininsintaza
d. argininosuccinatliaza
e. asparaginaza

19. Selectați rolul metabolic al tetrahidrofolatului (THF):


a. derivații THFsunt donori de fragmente cu un atom de carbon
b. derivații THF participă la reacții de izomerizare a aminoacizilor
c. THF participă la reacții de decarboxilare a aminoacizilor
d. THF participă la reacții de transfer a resturilor fosfat
e. derivații THF sunt coenzime ale reductazelor

20. Selectați afirmațiile corecte referitor la prima reacție a sintezei ureei:


a. carbamoilfosfatul este un compus macroergic
b. sursă de grupare amino pentru carbamoilfosfat este glutamatul
c. sursă de grupare amino pentru carbamoilfosfat este glutamina
d. pentru sinteza carbamoilfosfatului se utilizează o legătură macroergică
e. debutează cu oxidarea carbamoilfosfatului
21. amg
Selectați Icteruldeficiența
enzima, hepatic microzomal (modificări
ereditară a căreia ale fenilcetonuriei
este cauza pigmenților biliari):
a. în urină este prezentă bilirubina liberă
b. scade cantitatea serică de bilirubină liberă și
conjugată c. în urină este prezentă bilirubina conjugată
d. scade cantitatea serică de bilirubină conjugată
e. scade cantitatea serică de bilirubină liberă

22. Carboxipeptidazele:
a. sunt secretate de către pancreasul expcrin în formă neactivă
b. sunt secretate de celulelele epiteliale ale intestinului
c. sunt esteraze
d. scindează legătura peptidică a aminoacidului de la capătul N-terminal
e. sunt endopeptidaze

23. Referitor la structura chimică prezentată este corectă afirmația:

a. este aminoacid cetogen


b. participă la sinteza creatinei
c. participă la sinteza nucleotidelor purinice
d. este component structural al acidului
folic e. se sintetizează din serină și
metionină

24. Decarboxilarea aminoacizilor:


a. este reacția grupării –NH2 îndepărtată din aminoacizi ca CO2
b. toți aminoacizii se supun tuturor tipurilor de decarboxilare
c. coenzima decarboxilazelor este NAD+
d. este un proces reversibil
e. în rezultatul alfa-decarboxilării se obțin aminele biogene

25. Selectați procesele de utilizare a NH3


a. în aminarea reductivă a alfa-cetoglutaratului
b. sinteza aminoacizilor esențiali
c. sinteza acizilor grași
d. sinteza acidului uric
e. sinteza corpilor cetonici

26. Transreaminarea aminoacizilor:


a. în etapa a doua are loc aminarea reductivă a alfa-cetoglutaratului
b. are o singură etapă
c. în prima etapă are loc transaminarea glutamatului cu alfa-cetoacidului
d. în reaminare glutamatdehidrogenaza utilizează NAD+
e. are două etape
27. Selectați
Selectați enzima,produsul
deficiențareacțiilor
ereditarăprezentate (1)cauza
a căreia este și sediul sintezei lui (2):
fenilcetonuriei

a. melatonina epifiza
b. tiroxina glanda tiroidă
c. creatina ficatul
d. adrenalina medulosuprarenalele
e. melanina melanocitele

28. Selectați pigmenții intestinali prioritari eliminați renal:


a. stercobilinogenul reabsorbit prin intermediul sistemului venei portă
b. stercobilinogenul și urobilinogenul reabsorbit prin intermediul sistemului venei portă
c. cea mai mare parte revine stercobilinogenului reabsorbit prin venele hemoroidale
d. o mică fracțiune din stercobilinogen reabsorbit prin venele hemoroidale
e. cea mai mare parte de urobilinogen reabsorbit prin venele hemoroidale

29. Selectați afirmația corectă referitoare la compusul prezentat:

a. este component structural al acidului folic


b. prin decarboxilare se transformă în acidul gama-
carboxiglutamic c. se sintetizează prin aminarea acidului glutamic
d. participă la sinteza ureei
e. este aminoacid cetogen

30. Selectați afirmația corectă referitoare la structura prezentată:

a. participă la sinteza nucleotidelor purinice


b. participă la sinteza glicolipidelor
c. este precursorul serotoninei
d. este aminoacid indispensabil
e. este component al acidului folic

31. Selectați compusul chimic care poate fi utilizat pentru sinteza alaninei:
32. NH
Selectați 3 este utilizat
enzima, deficiențapentru sinteza:
ereditară a căreia este cauza fenilcetonuriei
a. acidului uric
b. acetoacetatului
c. beta-hidroxibutiratului
d. ureei
e. acetonei

33. Utilizarea aminoacizilor (AA) în țesuturi:


a. toți AA pot fi utilizați pentru sinteza proteinelor
b. Trp și Phe nu se pot oxida până la CO2 și H2O
c. excesul de AA nu poate fi transformat în grăsimi
d. AA catabolizați nu generează energie
e. toți AA pot fi utilizați în gluconeogeneză

34. Ciclul gama-glutamilic:


a. enzima-cheie a ciclului este glutation- S-transferaza
b. este un mecanism de transport al glucozei prin membranele
celule c. cofactorul enzimei este tripeptida glutation (GSH)
d. decurge fără utilizare de energie
e. cofactorul enzimei este acidul glutamic

35. Selectați afirmația corectă referitoare la compusul prezentat:

a. prin decarboxilare se transformă în GABA


b. participă la sinteza hemului
c. este aminoacid mix – gluco- și cetogen
d. participă la sinteza inelului purinic
e. este aminoacid indispensabil

36. Care dintre urmatorii compuși este produsul final al catabolismului proteinelor simple?
a. acidul uric
b. NO
c. CO
d. H2O2
e. CO2

37. Selectati afirmația corectă referitor la hemoproteine:


a. toate hemoproteinele conțin porfirina IX și Fe2+
b. catalaza, citocromii și peroxidazele sunt hemoproteine
c. toate hemoproteinele contin porfirina IX și Fe3+
d. mioglobina este o proteină oligomerică
e. sunt proteine simple
38. Aminopeptidazele:
Selectați enzima, deficiența ereditară a căreia este cauza fenilcetonuriei
a. posedă specificitate absolută de substrat
b. scindează legătura peptidică a aminoacidului de la capătul C-terminal
c. sunt secretate în forme
neactive d. sunt exopeptidaze
e. sunt secretate de pancreasul exocrin

39. Selectați aminoacidul precursor al melatoninei:

40. Selectați afirmațiile corecte referitor la sinteza ureei:


a. are loc în rinichi
b. are loc în celulele Kupffer din ficat
c. este mecanismul de activare a NH3
d. decurge parțial în citoplasmă, iar parțial în mitocondrii
e. se sintetizează acidul uric

41. Transdezaminarea aspartatului: selectați etapa a doua (1) și enzima (2) acestui proces:
a. Glu + NAD+ + H2O  alfa-cetoglutarat + NADH+H+ + NH3 glutamatdehidrogenaza
b. Asp + H2O  oxaloacetat + NH3 + H2O aspartatdehidrataza
c. Glu + NADP+ + H2O  alfa-cetoglutarat + NADPH+H+ + NH3 glutamatdehidrogenaza
d. Asp + alfa-cetoglutarat  oxaloacetat + Glu aspartataminotransferaza
e. Asn + H2O  Asp + NH3 asparagina
42. Referitor
Selectați enzima, la reacția chimică
deficiența ereditarăprezentată estecauza
a căreia este corectă afirmația:
fenilcetonuriei

a. în stare de repaus decurge în ambele direcții


b. decurge intens doar în rinichi
c. în timpul exercițiului fizic intens, are loc de la dreapta spre stânga
d. este reacția de formare a creatininei
e. este catalizată de enzima creatin-fosfat sintetaza

43. Care este rolul tetrahidrofolatului (THF) în metabolismul nucleotidelor pirimidinice?


a. N5-metil-THF este donor de grupare metil la sinteza nucleotidelor timidilice din cele uridilice
b. derivații THF servesc ca donori de grupări amino la sinteza nucleotidelor pirimidinice
c. THF este acceptor de grupări metil la catabolismul nuceleotidelor timidilice
d. THF este acceptor de grupări amino la catabolismul nucleotidelor pirimidinice
e. N5,N10-metilen-THF este sursă de grupare metil la sinteza nucleotidelor timidilice din cele
uridilice

44. Indicați precursorul melaninelor:

45. Selectați compusul chimic care poate fi utilizat pentru sinteza alaninei:
46. Selectați
Selectați enzima,afirmațiile corecte referitor
deficiența ereditară a căreia la reacția
este cauzachimică:
fenilcetonuriei

a. produsul reacției este un mediator în inflamație


b. produsul reacției este mediator activator în SNC
c. este catalizată de enzima glutamatdehidrogenaza
d. produsul reacției este acidul gama-aminobutiric (GABA)
e. este catalizată de enzima glutamatcarboxilaza

47. Selectați afirmația cprectă referitoare la compusul prezentat.

a. este precursorul catecolaminelor


b. participă la sinteza nucleotidelor pirimidinice
c. este aminoacid mixt- gluco- și cetogen
d. este precursorul tirozinei
e. este aminoacid dispensabil

48. Selectați secvența corectă de transformări în catabolismul hemoglobinei (Hb):


a. Hb  verdoglobină  bilirubină conjugată  bilirubină liberă
b. Hb  verdoglobină  biliverdină conjugată  bilirubină liberă
c. Hb  verdoglobină  biliverdină + bilirubină
d. Hb  biliverdină  verdoglobină  bilirubină
e. Hb  verdoglobină  biliverdină  bilirubină

49. Selectați enzima, deficiența ereditară a căreia este cauza fenilcetonuriei:


a. hidroxifenilpiruvat dioxigenaza
b. homogentizat
dioxigenaza c. fenilanin
hidroxilaza
d. tirozinaza
e. transaminaza aminoacizilor aromatici

50. Glutamat dehidrogenaza:


a. în calitate de coenzime utilizează FAD și FMN
b. ATP și GTP sunt activatori alosterici ai
enzimei c. este o oxidoreductază
d. este o hidrolază
e. activitatea glutamat dehidrogenazei nu se reglează

51. Tripsina:
a. se secretă în formă activă
b. scindează legăturile peptidice la formarea cărora participă grupările –COOH ale Lys și Arg
c. pH-ul optimal de acțiune a trispinei este 1.5-2.5
d. activitatea tripsinogenului are loc sub acțiunea pepsinei
e. este o glicozidază
52. Referitor
Selectați enzima, la structuraereditară
deficiența chimicăaprezentată
căreia esteeste corectă
cauza afirmația:
fenilcetonuriei

a. este aminoacid indispensabil


b. la dezaminare se transformă în oxaloacetat
c. participă la sinteza serinei
d. participă la sinteza nucleotidelor pirimidinice
e. este component structural al glutationului

53. Dezaminarea indirectă a aminoacizilor (transdezaminarea):


a. în prima etapă are loc transaminarea aminoacidului cu alfa-cetoglutaratul
b. la dezaminare glutamatdehidrogenaza utilizează NADPH+H+
c. este un proces ireversibil
d. este principala cale de sinteză a aminoacizilor dispensabili
e. în prima etapă are loc dezaminarea oxidativă a acidului glutamic

54. Selectați afirmația corectă referitoare la structura prezentată:

a. este aminoacid cetogen


b. în urma dezaminării se transformă în oxaloacetat
c. participă la sinteza glicerofosfolipidelor
d. participă la sinteza hemului
e. este component structural al glutationului

55. Selectați afirmația corectă referitoare la compusul prezentat:

a. participă la sinteza inelului purinic


b. este aminoacid indispensabil
c. participă la sinteza hemului
d. prin dezaminare se transformă în
oxaloacetat e. este precursorul GABA

56. Alaninaminotransferaza (ALT):


a. are valoare diagnostică înaltă în infarctul miocardic
b. catalizează reacția de transaminare dintre glutamină și piruvat
c. în afecțiunile musculare activitatea serică a ALT scade
d. catalizează reacția de dezaminare directă a alaninei
e. în afecțiunile hepatice activitatea serică a ALT
crește
57. Selectați
Selectați enzima,afirmația
deficiențacorectă referitoare
ereditară la conexiunea
a căreia este metabolismului glucidic și lipidic:
cauza fenilcetonuriei
a. glicerolul nu poate fi sintetizat din glucoză
b. toți acizii grași pot fi utilizați în
gluconeogeneză c. glicerolul poate fi transformat
în glucoză
d. surplusul de glucoză nu poate fi convertit în acizi grași
e. doar acizii grași indispensabili pot fi utilizați ca substraturi pentru gluconeogeneză

58. Selectați enzima, deficiența ereditară a căreia este cauza alcaptonuriei:


a. transaminaza aminoacizilor aromatici b.
homogentizat dioxigenaza
c. tirozinaza
d. fenilpiruvat dioxigenaza
e. fenilalanin hidroxilaza

59. În icterul prehepatic în ser crește, în principal, valoarea:


a. bilirubinei conjugate și directe
b. bilirubinei conjugate și
directe c. bilirubinei libere
d. bilirubinei conjugate și libere
e. bilirubinei conjugate

60. Catabolsimul hemoglobinei (Hb):


a. începe în eritrocitele intacte și continuă în sistemul reticuloendotelial b. are
loc în celulele sistemului reticuloendotelial
c. are loc în toate țesuturile
d. are loc numai în sânge
e. are loc în eritrocitele intacte

61. Care compus este precursorul catecolaminelor?


a. glutamina
b. prolina
c. histidina
d. tirozina
e. triptofanul

62. Care din următoarele răspunsuri nu se referă la funcțiile proteinelor:


a. structurală
b. hormonală
c. contractilă
d. vitaminică
e. catalitică

63. Selectați gruparea funcțională, care poate fi transferată de tetrahidrofolat (THF):


a. –CONH2 b.
–CH2-
c.
–CO-CH3
d.
–SO3H
e.
– SH
64. Amoniacul
Selectați se obțineereditară
enzima, deficiența în următoarele
a căreiaprocese:
este cauza fenilcetonuriei
a. dezaminarea aminoacizilor
b. decarboxilarea aminoacizilor
c. beta-oxidarea acizilor grași
d. ciclul Krebs
e. glicoliză

65. NH3 este utilizat la sinteza:


a. ureei
b. acetoacetatului
c. cetonei
d. acidului uric
e. beta-hidroxibutiratului

66. Decarboxilarea aminoacizilor:


a. este un proces reversibil
b. este reacția grupării – NH2 îndepărtată din aminoacizii ca CO2
c. în rezultatul alfa-decarboxilării se obțin alfa-cetoacizi
d. toți aminoacizii se supun tuturor tipurilor de decarboxilare
e. coenzima decarboxilazelor AA este piridoxalfosfatul (derivatul vitaminei B6)

67. Referitor la reacția chimică prezentată este corectă afirmația:

a. este catalizată de enzima glutamatsintetaa


b. enzima ce catalizează reacția are ca coenzimă piridoxalfosfatul
c. este o reacție de sinteză a glutamatului din glutamină
d. este o reacție de dezintoxicare finală a amoniacului
e. este catalizată de enzima glutamatkinaza

68. Conexiunea dintre ciclul ureogenetic și ciclul Krebs:


a. intermediarul comun al ciclurilor este aspartatul
b. intermediarul comun al ciclurilor este
oxaloacetatul c. ciclul Krebs asigură sinteza ureei cu
ATP
d. ciclul Krebs furnizează NADPH necesar pentru sinteza ureei
e. fumaratul din ciclul Krebs este utilizat pentru sinteza ureei

70. Transreaminarea aminoacizilor:


a. în etapa a doua are loc aminarea reductivă a alfa-cetoglutaratului
b. are o singură etapă
c. în prima etapă are loc transaminarea glutamatului cu alfa-cetoacidul
d. în reaminare glutamatdehidrogenaza utilizează NAD+
e. în reaminare glutamat dehidrogenaza utilizează NADPH+H+
71. Selectați
Selectați enzima,rolul metabolic
deficiența al compusului
ereditară a căreia esteprezentat:
cauza fenilcetonuriei

a. participă la sinteza glicinei din serină în calitate de accepotor de grupare metil


b. este donor de grupare amino la sinteza nucleotidelor pirimidinice
c. este donor de riboză la sinteza FAD-lui
d. servește ca donor de adenină la sinteza NAD+-lui
e. participă la sinteza creatinei în calitate de donor de grupare metil
72. Referitor la reacția chimică prezentată este corectă afirmația:

a. este reacția de transaminare a aspartatului b.


coenzima acestei reacții este PALP (vit B6)
c. e catalizată de aspartataminotransferaza (AST)
d. în rezultatul reacției se formează oxaloacetat și glutamat
e. este reacția de dezaminare directă a aspartatului
73. Numiți enzima ce catalizează reacția chimică prezentată:

a. ornitin sintetaza
b. glicin-amidinotransferaza
c. glicin-guanidinotransferaza
d. lizin sintetaza
e. guanidinoacetat sintetaza
74. Selectați
Selectați enzima,enzima ce catalizează
deficiența reacțiaeste
ereditară a căreia chimică
cauza prezentată:
fenilcetonuriei

a. tirozin hidroxilaza
b. tirozin dioxigenaza
c. DOPA sintetaza
d. tirozin dehidrogenaza
e. tirozin hidrataza
75. Dezaminarea oxidativă directă a acidului glutamic:
a. are loc sub acțiunea enzimei glutamat dehidrogenaza
b. coenzima este FMN
c. coenzima este FAD
d. are loc sub acțiunea enzimei glutamat oxidaza
e. este un proces ireversibil
76. Hemoglobina (Hb):
a. în condiții normale, fierul din hemul Hb își schimbă valența: Fe2+ - Fe3+
b. hem Fe2+ se leagă prin resturile de histidină din lanțurile alfa
c. HbA (adultă) este formată din două lanțuri alfa, două beta și 4 molecule hem
d. HbA (adultă) este formată din patru lanțuri polipeptidice alfa și 4 molecule de hem
e. este activă după compactizarea terțiară
77. Care din următoarele răspunsuri nu se referă la funcțiile proteinelor:
a. hormonală
b. structurală
c. contractilă
d. vitaminică
e. catalitică

78. Selectați afirmațiile corecte referitor la prima reacție a sintezei ureei:


a. sursă de grupare amino pentru carbamoilfosfat este glutamina
b. sursă de grupare amino pentru carbamoilfosfat este glutamatul
c. pentru sinteza carbamoilfosfatului se utilizează o legătură macroergică
d. debutează cu oxidarea carbamoilfosfatului
e. carbamoilfosfatul este un compus macroergic
79. Selectați enzima ce catalizează reacția chimică prezentată:

a. DOPA dioxigenaza
b. tirozinaza
c. homogentizat hidroxilaza
d. homogentizat dioxigenaza
e. DOPA hidroxilaza
80. Selectați
Selectați enzima,rolul metabolic
deficiența al compusului
ereditară a căreia esteprezentat: -?
cauza fenilcetonuriei

a. este donor de grupare metil pentru sinteza timinei din uracil


b. participă la sinteza hemului
c. este aminoacid cetogen
d. servește ca sursă de sulf pentru cisteină
e. participă la sinteza nucleotidelor purinice

81. Selectați reacția în care tetrahidrofolatul (THF) este donor de grupare metil:
a. sinteza glicinei din serina
b. sinteza cisteinei din serină și homocisteină
c. sinteza metioninei din homocisteină
d. sinteza serinei din glicină
e. sinteza tirozinei din fenilanină

82. Biosinteza hemului (formarea porfobilinogenului, reacția II ), este catalizată de:


a. delta aminolevulinat hidratază b.
delta aminolevulinat dehidratază
c. porfobilinogen sintază
d. porfobilinogen sintetază
e. delta aminolevulinat decarboxilază
83. Transreaminarea aminoacizilor este:
a. specifică tuturor aminoacizilor
b. un proces
ireversibil c. un proces
reversibil
d. o cale de catabolizare a aminoacizilor
e. o cale de sinteză a tuturor aminoacizilor

84. Selectați afirmația corectă referitoare la structura prezentată:

a. participă la sinteza hemului


b. este precursorul dopaminei
c. se sintetizează din oxaloacetat
d. este aminoacid mixt – gluco- și cetogen
e. participă la sinteza alaninei
85. Aspartataminotransferaza (AST):
a. catalizează reacția de reaminare a oxaloacetatului
b. în infarctul miocardic activitatea serică scade
c. catalizează reacția de dezaminare directă a aspartatului
d. în afecțiunile hepatice activitatea serica crește
e. este localizată în citoplasmă și microsomi
86. Chimotripsina:
Selectați enzima, deficiența ereditară a căreia este cauza fenilcetonuriei
a. este secretată de pancreasul exocrin în formă activă
b. pH-ul optimal de acțiune a chimotripsinei este 1.5-2.5
c. este o exopeptidază
d. este o glicozidază
e. scindează legăturile peptidice la formarea cărora participă grupările –COOH ale Phe, Tyr, Trp
87. Referitor la reacțiile chimice prezentate este corectă afirmația:

a. în calitate de coenzimă la reacții participă piridoxalfosfatul


b. sunt reacții de sinteză a S-adenozilmetioninei
c. ca coenzimă la reacții participă tiaminpirofosfatul
d. în calitate de coenzimă la reacții participă biotina
e. sunt reacțiile de sinteză a homocisteinei
88. Selectați afirmațiile corecte referitor la produsul reacției urmatoare

a. crește secreția enzimelor gastrice b.


produce vasodilatație
c. induce secreția enzimelor pancreatice
d. crește tensiunea arterială
e. scade secreția lui HCl

89. Selectați succesiunea corectă a reacțiilor de sinteză a serinei din 3-fosfoglicerat:


a. oxidare, hidroliza, dezaminare
b. dehidrogenare, transaminare, hidroliză
c. dehidrogenare, decarboxilare, dezaminare
d. hidratare, dezaminare, reducere
e. reducere, dezaminare, hidratare

90. Referitor la reactia chimica prezentata sunt corecte afirmațiile:


R-CH2-NH2 + H2O + O2 > R-COH + NH3 + H2O2
a) este reacția de formare a aminelor biogene
b) este reactia de activare a aminelor biogene
c) este catalizata de enzima monoaminoxidaza (MAO)
d) coenzima este NAD-ul
e) coenzima este TPP

91. Transaminarea aminoacizilor (TA):


a. în acest proces se formează amoniac b.
coenzima TA este PALP (vit B6)
c. este o etapă a decarboxilării aminoacizilor
d. este un proces ireversibil
e. enzimele TA sunt oxidoreductazele
92. Selectați
Selectați enzima,aminoacidul precursor
deficiența ereditară al melaninei:
a căreia este cauza fenilcetonuriei

93. Selectați rolul metabolic al compusului chimic prezentat:

a. prin decarboxilare generează putrescină b. este


precursorul melaninei
c. participă la sinteza hemului
d. participă la sinteza nucleotidelor purinice
e. participă la sinteza glicerofosfolipidelor
94. Care dintre următoarele afirmații este corectă în ceeea ce privește bilanțul azotat (BA):
a. BA arată starea metabolismului acizilor nucleici
b. BA arată starea metabolismului
energetic c. BA arată starea metabolismului
proteic
d. BA arată starea metabolismului glucidic
e. BA arată starea metabolismului lipidic

95. Transreaminarea aminoacizilor este:


a. o cale de sinteză a aminoacizilor neesențiali
b. o cale de catabolizare a aminoacizilor neesențiali
c. un proces ireversibil
d. o cale de catabolizare a tuturor neesențiali
e. o cale de sinteză a tuturor aminoacizilor
96. Înenzima,
Selectați ficat bilirubina indirectă
deficiența ereditarăseaconjugă cu:cauza fenilcetonuriei
căreia este
a. UDP-galactoză
b. UDP-glucuronat și UDP-glucoză
c. PAPS
d. UDP-glucoză
e. UDP-Glucuronat
97. Catabolismul hemoglobinei (Hb):
a. începe în eritrocitele intacte și continuă în sistemul reticuloendotelial b. are
loc în celulele sistemului reticuloendotelial
c. are loc în toate țesuturile
d. are loc numai în sânge
e. are loc în eritrocitele intacte

98. Selectați afirmațiile corecte referitor la sinteza ureei:


a. este sintetiza acidului uric
b. are loc în toate țesuturile
c. necesită consum de
energie
d. ureea este sintetizată în rinichi și eliminată cu bila
e. urea este un produs toxic

99. Selectați enzimele ciclului ureogenetic:


a. asparaginsintetaza
b. argininosuccinatdehidrogenaza
c. argininsintaza
d. argininosuccinatliaza
e. asparaginaza
100. Selectați patologia cauzată de deficiența ereditară a enzimei ce catalizează reacția chimică
prezentată:

a. anemia megaloblastică b.
albinismul
c. hiperoxaluria
d. alcaptonuria
e. fenilcetonuria
101. Care este rolul tetrahidrofolatului (THF) în metabolismul metioninei?
a. THF este acceptor de grupare metil în reacția de sinteză a homocisteinei din metionină
b. THF este acceptor de grupare metiilen în procesul de transformare a metioninei în cisteină
c. THF este donor de grupare tio în procesul de transformare a metioninei în cisteină
d. N5-metil-THF este donor de grupare metil în reacția de resinteză a metioninei din
homocisteină
e. N5,N10-metilen-THF este donor de grupare metilen în reacția de sinteză a homocisteinei din metionină
102. Transaminarea
Selectați aminoacizilor
enzima, deficiența (TA): este cauza fenilcetonuriei
ereditară a căreia
a. este un proces ireversibil
b. în acest proces se formează amoniac
c. coenzimele TA sunt NAD+ și NADP+
d. transaminazele sunt enzimele TA
e. este o etapă a decarboxilării aminoacizilor

103. Referitor la reacția chimică prezentată este corectă afirmația:

a. este reacția de sinteză a acidului glutamic din alfa-cetoglutarat b.


reacția decurge intens în rinichi
c. este catalizată de enzima glutaminhidrataza
d. enzima ce catalizează reacția utilizează ca coenzimă NAD+
e. este catalizată de enima glutamatsintetaza
104. Selectați principala manifestare clinica a alcaptonuriei:
a. ciroză
b. retard mintal
c. xantoame
d. nefrolitiază
e. ocronoză

105. Selectați compusul chimic care poate fi utilizat pentru sinteza acidului aspargic:

106. Selectați enzimele ciclului ureogenetic:


a. asparaginsintetaza
b. argininosuccinathidrolaza
c. argininsintaza
d. argininosuccinatsintetaza
e. asparaginaza
107. Selectați
Selectați aminoacidul
enzima, deficiența care servește
ereditară a căreia ca
estesursă defenilcetonuriei
cauza grupare metilen pentru tetrahidrofolat (THF):
a. Leu
b. Met
c. Gly
d. Gln
e. Ile

108. Aspartataminotransferaza (AST):


a. catalizează reacția de reaminare a oxaloacetatului
b. în infarctul miocardic activitatea serică scade
c. catalizează reacția de dezaminare directă a aspartatului
d. în afecțiunile hepatice activitatea serică
scade e. este localizată în citoplasmă și
mitocondrii
109. Selectați rolul metabolic al compusului chimic prezentat.

a. participă la sinteza hemului


b. este substrat pentru sinteza NO
c. este aminoacid indispensabil
d. participă la sinteza nucleotidelor pirimidinice
e. este component al glutationului

110. Selectați afirmațiile corecte referitor la produsul reacției următoare:

a. reglează secreția sucului pancreatic


b. reglează secreția enzimelor intestinale
c. reglează motilitatea intestinală
d. reglează secreția bilei
e. reglează secreția sucului gastric
111. Selectați
Selectați afirmația corectă
enzima, deficiența ereditarăreferitoare la cauza
a căreia este compusul prezentat:
fenilcetonuriei

a. este principala formă de transport a amoniacului spre rinichi


b. se sintetizează din acidul aspargic
c. prin carboxilare se transformă în acid gama-carboxiglutamic
d. este component structural al acidului folic
e. este aminoacid cetogen

112. Selectați rolul dre bază al compusului chimic prezentat: (melatonina)

a. reglează secreția sucului gastric


b. reglează tensiunea arterială
c. reglează temperatura corpului
d. este mediator al reacțiilor
alergice e. reglează ciclul veghe-
somn

113. Selectați afirmațiile corecte referitor la reacția chimică:

a. este reacția de formare a DOPaminei


b. este decarboxilarea 5-hidroxitriptofanului
c. e alfa-decarboxilare
d. este reacția de formare a serotoninei
e. e omega-decarboxilare

114. Care este principala cauză a retardului mintal din fenilcetonurie?


a. mărirea concentrației de tirozină
b. micșorarea concentrație de fenilanină
c. creșterea conținutului de acid homogentizic
d. acumularea de fenilpiruvat, fenillactat, fenilacetat
e. lipsa melaninei
115. Selectați
Selectați afirmațiileereditară
enzima, deficiența corecte areferitor la reacția
căreia este chimică:
cauza fenilcetonuriei

a. este reacția de sinteză a fenilalaninei


b. coenzima este TPP
c. este reversibilă
d. este reacția de decarboxilare a 3,4-dihidroxifenilalaninei (DOPA)
e. este catalizată de tirozin carboxilază

116. Selectați afirmația corectă referitoare la structura prezentată:

a. se sintetizează din cisteină


b. este precursorul serotoninei
c. poate fi transformat în serină
d. participă la sinteza colesterolului
e. participă la sinteza nucleotidelor pirimidinice

117. Absorbția aminoacizilor (AA):


a. este dependentă de concentrația Ca++
b. este dependentă de concentrația K+
c. are loc în intestinul gros
d. nu există sisteme specifice de transport pentru AA înrudiți
structural e. are loc în intestinul subțire

118. Care este rolul tetrahidrofolatului (THF) în metabolismul nucleotidelor purinice?


a.derivații THF sunt surse de atomi de carbon pentru nucleul purinic
b. THF este acceptor de grupări oxo la catabolismul nucleotidelor purinice
c. THF este acceptor de grupări amino la catabolismul nucleotidelor purinice
d. derivații THF sunt surse de atomi de azot pentru nucleul purinic
e. derivații THF servesc ca donori de grupări amino la sinteza nucleotidelor purinice

119. Pepsina:
a. este o exopeptidază
b. scindează legăturile peptidice la formarea cărora participă grupările – NH2 ale Phe, Tyr, Trp
c. acționează asupra tuturor legăturilor peptidice
d. scindează proteinele până la aminoacizi liberi
e. scindează legăturile din toți polimerii

120. Dezaminarea indirectă a aminoacizilor (transdezaminarea):


a. este principala cale de sinteză a aminoacizilor dispensabili
b. la dezaminare glutamatdehidrogenaza utilizează
NADPH+H+ c. este un proces reversibil
d. în etapa a doua are loc transaminarea aminoacidului cu alfa-cetoglutaratul
e. în prima etapă are loc dezaminarea oxidativă a acidului glutamic
121. Selectați
Selectați afirmațiileereditară
enzima, deficiența corecte areferitor la reacția
căreia este chimică:
cauza fenilcetonuriei

a. este reacția de sinteză a tirozinei


b. inhibitorul decarboxilazei aminoacizilor aromatici contribuie la creșterea tensiunii arteriale
c. produsul reacției este precursorul catecolaminelor
d. alfa-metildopa crește viteza reacției
e. este reacția de sinteză a 3,4-dihidroxifenilalaninei (DOPA)

122. Selectați reacțiile ciclului ornitinic:


a. arginină  H2N-CO-NH2 + ornitină
b. arginină + H2O  H2N-CO-NH2 + ornitină
c. argininosuccinat + H2O  arginină + fumarat
d. argininosuccinat + ATP  arginină + fumarat + AMP + H4P2O7
e. argininosuccinat + H2O  arginină + fumarat

123. Selectați enzima ce catalizează conjugarea bilirubinei:


a. UDP-glucoziltransferaza
b. CDP-glucuroniltransferaza
c. UDP-gluconiltransferaza
d. UDP-galactoziltransferaza
e. UDP-glucuroniltransferaza

124. Selectați aminoacidul precursor al serotoninei:


Selectați enzima, deficiența ereditară a căreia este cauza fenilcetonuriei
125. Selectați coenzima utilizată pentru transformarea prezentată

a. FAD
b. tiaminpirofosfat (TPP)
c. tetrahidrofolat (THF)
c. biotina
e. NAD+

126. Hemoglobina (Hb):


a. este o proteină homotetramerică care conține un hem
b. hem Fe2+ se leagă prin resturile de histidină din lanțurile alfa și beta
c. Fe3+ din hem se leagă de resturile de histidină din lanțuri alfa și beta
d. în condiții normale, fierul din hemul Hb își schimbă valența: Fe2+  Fe3+
e. HbA (adultă) este formată din patru lanțuri polipeptidice alfa și 4 molecule de hem

127. Transaminazele aminoacizilor:


a. în leziunile cerebrale ischemice este semnificativ crescută activitatea alanin aminotransferazei
(ALT) în ser
b. la persoanele sănătoase nu sunt prezente în sânge
c. în serul pacienților cu hepatite sunt crescute, în special, activitatea alanin aminotransferazei
(ALT)
d. sunt enzimele hepatice excretorii
e. în infarctul miocardic este semnificativ crescută activitatea alanin aminotransferazei (ALT)
în ser

128. Selectați compusul chimic care poate fi utilizat pentru sinteza glucozei:
129. Selectați afirmațiile corecte referitor la eliminarea renală a amoniacului:
a. este cuplată cu menținerea balanței O2/CO2
b. în rinichi glutaminaza catalizează reacția: Glu + H20 ~ Gln + NH3
c. glutaminaza nu este prezentă în rinichi
d. este cuplată cu menținerea echilibrului fluido-coagulant
e. NH3 + H+ + Cl- NH4Cl este reacția de formare a sărurilor de amoniu în rinichi

130. Care dintre următoarele nu este un tip de dezaminare a aminoacizilor?


a. oxidativă
b. intramoleculară
c. omega-dezaminare
d. reductivă
e. hidrolitică

131. Icterul hepatic postmicrosomal este cauzat de:


a. hemoliza
b. diminuarea conjugării bilirubinei
c. diminuarea conjugării bilirubinei și staza biliară intrahepatică d.
staza biliară intrahepatică
e. deficiență UDP-glucuroniltransferazei și acumularea de bilirubină conjugată

132. Selectați afirmațiile corecte referitor la produsul reacției următoare: - ?

a. crește tensiunea arterială


b. scade densitatea mineral osoasă
c. cauzează vasodilatație
d. scade motilitatea intestinală
e. stimulează secreția lui HCl în stomac

133. Tripsina:
a. este o glicozidază
b. este secretată sub formă de tripsinogen
c. activarea tripsinogenului are loc sub acțiunea pepsinei
d. pH-ul optimal de acțiune a tripsinei este 1.5-2.5
e. este o exopeptidază

134. Selectați vitamina, carența căreia poate conduce la hiperhomocisteinemie:


a. acidul retinoic
b. acidul ascorbic c.
vitamina B6
d. tiamina
e. tocoferolul

S-ar putea să vă placă și