Sunteți pe pagina 1din 1

Proces verbal de control in faza determinanta a executiei lucrarilor

Incheiat astazi ………. / …………………………… ca urmare a controlului efectuat la


obiectivul:

BRANSAMENT GAZE NATURALE - Str. MESTERUL MANOLE Nr.23-24


TARLUNGENI, realizat in baza:
Acord administrator drum
Proiect nr.: 10.1/2021 elaborat de S.C. INTENDO INSTAL S.R.L. verificat de Popovici
Sergiu V140400096, domeniile A,B,C D, E, F.
Pentru faza determinanta:
Proba de rezistenta la p= 9.0 Pa timp de 1 ore si etanseitate p= 6.0 Pa timp de 24 ore
Retea gaze naturale PE 100 SDR11, Dn 32 L=5,00 m in prezenta:
- Investitorului: S.C. MEGACONSTRUCT S.A., reprezentat prin diriginte de santier Soare
Cornel, cu autorizatia nr. ………………………………, domeniul de autorizare: 9.4
- Proiectantului S.C. INTENDO INSTAL S.R.L., reprezentat prin Mihai Daniel Ion
- Executantului S.C. INTENDO INSTAL S.R.L., reprezentat prin Banu Horatiu Mihai

In baza prevederilor Legii nr.10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile si


completarile ulterioare, a reglementarilor tehnice in vigoare, precum si a controlului efectuat in
teren cu privire la existenta documentelor ce atesta calitatea lucrarilor executate si a
produselor de constructii puse in opera, se constanta ca:

SUNT / NU SUNT respectate detaliile de executie din plansele Ig 01 – 03;


SUNT / NU SUNT respectate prevederile reglementarilor tehnice in vigoare;
SUNT / NU SUNT asigurate conditiile de continuare a executiei lucrarilor.

Mentiuni speciale: ………………………………………………………………………………………


…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
In baza celor de mai sus:
SE (NU SE) AUTORIZEAZA CONTINUAREA EXECUTARII LUCRARILOR
Prezentul proces verbal s-a intocmit in 3 exemplare, cate unul pentru fiecare semnatar

Reprezentanti autorizati Nume si prenume Semnatura


INVESTITOR SC CAVILAS CONSTRUCT SRL
PROIECTANT ING. MIHAI DANIEL
EXECUTANT R.T.E. ING. CHIFU NICOLAE GABRIEL

S-ar putea să vă placă și