Sunteți pe pagina 1din 1

Operatorul economic titular al licentei de operare a sistemului de distributie gaze naturale:

S.C.MEGACONSTRUCT S.A.

Anexa 12 la Ordinul 89/2018

FIŞA TEHNICĂ A CONDUCTEI DE DISTRIBUŢIE A GAZELOR NATURALE


(1) _
Localitatea principală Tarlungeni ., localitatea aparţinătoare .....Tarlungeni ..., strada ...Mesterul
Manole .Brasov de la nr. .....24......... la nr. ..25..
(2) Conducta:
- tip:
- material:PE
- diametru:32 mm
- lungime: 5
- izolaţie:
- recepţionată cu PVRT nr. ..427...., din data de: ziua ..24..., luna ....11..., anul .2021.
- pusă în funcţiune la data de: ziua ....25..., luna ...11., anul .2021
(3) Anexe:
1. Tuburi de protecţie:
- diametru: ....................................................................
- material: .....................................................................
- locul de montare: .......................................................
2. Răsuflători:
cu capac GN, bucăţi ...............................
fără capac GN, bucăţi .............................
3. Îmbinări electroizolante:
- diametru .................................................
- bucăţi ......................................................
4. Robinete:
- tip .....Bila gaz ...................................................
- diametru .....1”.........................................
- bucăţi ..........1.........................................
5. Sudurile au fost executate:
- aparat ......MSA 3000.................................
- procedeu ...Electrofuziune................................
- întărite cu ................................................
6. C ămine de vane:
- bucăţi: .....................................
7. Protecţie catodică: ..........................................................................
8. Lucrarea a fost executată de operatorul economic autorizat ANRE .Sc Intendo Instal Srl .............
(denumirea, Autorizaţia ANRE nr. .../data..., tip autorizaţie ....), prin instalatorul autorizat ANRE
tip ...EGD, Legitimaţia nr. 509201371
(4) _
Întocmit Verificat

(5) Lucrări executate după montarea conductei de distribuţie a gazelor naturale:


Nr. crt. Data executării Descrierea lucrării Executantul
Ziua Luna Anul

......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

S-ar putea să vă placă și