Sunteți pe pagina 1din 2

Cod 723-00-02

PROGRAM DE IGIENIZARE - APLICAREA PROCEDEELOR STANDARD DE LUCRU PENTRU SANITAŢIE

DETERGENT
UL ŞI MOD DE MONITORIZ CINE
Nr. OBIECTIVUL IGIENIZAT FRECVENTA PROCEDEE DE IGIENIZARE APLICATE DEZINFECTA SUPRAVEGHER IGIENIZĂRII RĂSPUNDE
crt. IGIENIZĂRII NTUL
FOLOSIT
E ŞI CONTROL

(CONC.)
1. IGIENIZAREA POSTOPERAŢIONALĂ – la sfârşitul programului de lucru
1 Zona receptie, depozit Zilnic la a-curăţire mecanică; Detergent Control vizual Registre de CESA
sfârşitul b-spălare cu apă caldă 30-40 ºC, (zilnic) monitorizare
programului, c-spălare cu detergent (timp de contact 15- Scris igiena
general la 20 min); depozite
sfarsitul d-clătire cu apă potabilă;
saptamanii şi e-dezinfectare cu soluţie dezinfectantă (timp Dezinfectant
ori de câte ori de contact 30 min) Examen
este necesar microbiologic
(teste de
sanitatie)
2 Utilaje – Zilnic la a-curăţenie mecanică; Detergent Control vizual Registru de CESA
sfârşitul b-spălare cu apă caldă 30-40ºC şi presiune (zilnic) monitorizare
programului şi de 3-4 atm.; Scris giena utilaje
ori de câte ori c-spălare cu detergent (timp de contact 15-
este necesar 20 min);
d-curăţirea suprafeţelor cu perii cu fire
plastic, bureţi de sârmă, şpacluri pentru
îndepărtarea completă a reziduurilor
e-spălarea cu apă caldă la 30-40ºC şi
presiune de 3-4 atm;
f-sterilizarea suprafeţelor cu apă fierbinte la
temperatura de 60-70 ºC şi presiune de 3-4
atm. Dezinfectant Examen
g-dezinfectare cu soluţie dezinfectantă microbiologic
(timp de contact 30 min) (săptămânal)
h-clătire cu apă potabilă
3 Transport – Autovehicul transport Zilnic la a. spalare cu apa fierbinte 70-800C Detergent Control vizual Registru
produse sfarsitul b. dezinfectare cu solutie Dezinfectant Scris igiena Coordonator
programului dezinfectanta(timp de contact 30 autovehicule Auto
min)
c. clatire cu apa apa potabila

4 Utilaje mobile – tomberoane, Zilnic la a-transport în sala de spălare; Detergent Control vizual Registru de CESA
cărucioare, suporti sfârşitul b-curăţire mecanică; (zilnic) monitorizare
programului şi c-curăţire cu bureţi de sârmă şi perii din igiena utilaje
ori de câte ori material plastic
este necesar e-clătire cu apă fierbinte la temperatura de
60-70 ºC şi presiune 3-4 atm;
f-dezinfectare cu soluţie dezinfectantă (timp Dezinfectant
de contact 30 min)
g-clătire cu apă potabilă;
h-utilaje mobile mari se igienizează
conform punctelor a-g în afara bazinelor de
spălare
5 Gurile de canalizare din pavimentele Zilnic, la a-se curăţă de resturi solide; Detergent Control vizual Registru de Coordonator
spaţiilor tehnologice sfârşitul b-se spală cu soluţie de detergent; (zilnic) monitorizare Productie
programului şi c-se clătesc cu apă; productie
ori de câte ori d-se dezinfectează cu soluţie dezinfectantă Dezinfectant
este necesar sau soluţie de hidroxid de sodiu (3-4%);
e-se clătesc cu apă potabilă;
f-se fixează clopotele şi sitele pe gurile de
canal
2. IGIENIZAREA OPERAŢIONALĂ – în timpul desfăşurării fluxului tehnologic
6 Igienizarea personală La începutul a-accesul în spaţiul tehnologic este Control vizual Registrul de CESA
programului şi obligatoriu cu: permanent igiena
permanent - echipament curat Săpun şi personal
- şi bonetă; soluţie Registrul
- fără bijuterii; dezinfectant epidemiolog
- fără nasturi la exteriorul echipamentului; ă ic
- intrarea în spaţiul tehnologic se face numai Teste de Registrul
pe la vestiarul tip filtru sanitaţie evidenta
Personal
Regisru de
sanitatie
7 Operaţiuni pe flux Ori de câte ori Spălarea şi dezinfectarea mâinilor, Dezinfectant Control vizual Registru
este necesar în şorţurilor, cuţitelor şi alte ustensile de mână permanent + igiena utilaje CESA
timpul lucrului Examen
microbiologic
(săptămânal)
8 Utilaje care vin în contact direct cu Ori de câte ori a-se spală cu apă caldă la 30-40 ºC Dezinfectant Control vizual Registru CESA
produsul este necesar în b-se dezinfectează cu solutie dezinfectantă; permanent igiena utilaje
timpul lucrului c-se clătesc cu apă potabilă
9 Trecerea de la o operatie la alta Ori de câte ori a-se spală mâinile; Dezinfectant Control vizual CESA
este necesar în b-se trec mainile prin dezinfectant permanent
timpul lucrului c-se clăteşte -

Intocmit: ESA Aprobat : Administrator

Data: