Sunteți pe pagina 1din 2

Procedura privind igiena spaţiilor de depozitare

Scopul şi domeniul de aplicare

Prezenta procedură se aplică pentru stabilirea condiţiilor generale de igienă ce trebuie asigurate în
spaţiile de depozitare aparţinînd organizatiei.
Procedura are drept scop prevenirea contaminării produselor preparate în cadrul organizatiei.

Generalităţi

Depozitarea ingredientelor şi produselor în cadrul unităţiilor de productie se va realiza în încăperi sau


spaţii special destinate acestui scop, curate, lipsite de mucegai, suficient de mari, protejate de insecte şi
rozătoare şi dotate cu instalaţiile şi aparatura necesară pentru asigurarea şi controlul condiţiilor de temperatură,
umiditate, ventilaţie.
În vederea depozitării se vor respecta următoarele reguli :
- produsele se vor aşeza separat, pe sortimente şi cînd este cazul pe zile de fabricaţie, cu respectarea
tuturor regulilor de vecinătate care să prevină insalubrizarea sau deprecierea produselor
(ingrediente, produsele intermediare sau finite, veselă, feţe de masă se vor depozita în spaţii
separate pentru fiecare dintre acestea)
- în spaţiile de depozitare care nu necesită regim termic special, aşezarea produselor, a vaselor se va
face numai pe grătare, rafturi, sau dulapuri. Acestea vor fi rezistente şi vor fi realizate din materiale
care nu vor contamina diferitele produsele
- pentru a se asigura o bună ventilaţie şi accesul uşor al persoanelor care manipulează ingredientele se
vor aşeza la o distanţă corespunzătoare. Se va avea în vedere ca ingredientele sa fie asezate pe
rafturi corespunzătoare iar la scoaterea din depozit se va respecta principiul primul intrat-primul
ieşit FIFO
- nu se vor introduce în spaţiile de depozitare produsele alimentare conţinute în ambalaje murdare,
degradate sau care nu corespund normelor de igienă
- este interzisă introducerea în spaţiile de depozitare a produselor cu miros pătrunzător sau care pot
constitui surse de contaminare a alimentelor
- se vor respecta condiţiile de păstrare indicate pe eticheta produselor
- nu se permite supraaglomerarea spaţiilor de depozitare
- se va asigura protecţia produselor împotriva dăunătorilor, a insectelor şi a rozătoarelor
- depozitele frigorifice vor fi dotate cu aparatură pentru măsurarea temperaturii
În vederea igienizării spaţiilor de depozitare se vor respecta aceleaşi reguli în ceea ce priveşte
soluţiile se spălare-dezinfectare precum si modul de aplicare, identic cu cel al igienizării bucătăriei

MONITORIZAREA
Ce:
- se verifică modul de igienizare pentru pardoseala, uşi, protecţii corpuri de iluminat, ferestre, rafturi
- se verifică modul în care s-a efectuat zugrăvirea şi repararea pereţilor
Cum:
-vizual
-teste de sanitaţie
Cînd
-vizual – zilnic

Cine:
-verificarea vizuală – şef unitate
-teste de sanitaţie –laborator acreditat

H-723-04 Rev 0 Ex. DOCUMENT CONTROLAT


Proprietar Proces: Coord HACCP/CESA Igiena Spaţiului de
Numele: depozitare Pagina 1 din 2
Data: Semnatura: © Igiena Depozite.doc
CORECŢII

C1 – se dispune repetarea operaţiei de igienizare

ACŢIUNI CORECTIVE

-instruire personal referitor la respectarea normelor de igienă


-responsabil acţiune corectivă – şef unitate, coordonator HACCP/CESA

DOCUMENTE

Cod Denumire document Tip Durata de Unde se Arhivare


păstrare păstrează
723-04-01 Registrul de igienă depozite Registru 2 ani Sef Unitate 5 ani

H-723-04 Rev 0 Ex. DOCUMENT CONTROLAT


Proprietar Proces: Coord HACCP/CESA Igiena Spaţiului de
Numele: depozitare Pagina 2 din 2
Data: Semnatura: © Igiena Depozite.doc