Sunteți pe pagina 1din 3

TOPOGRAFIE

1. Noţiuni geodezice de bază. Suprafaţa şi forma pământului.


2. Noţiuni geodezice de bază. Sistem de referinţă geodezic.
3. Noţiuni geodezice de bază. Reţea geodezică.
4. Noţiuni geodezice de bază. Sistemul de proiecţie. Definiţii, clasificarea sistemelor de proiecţii.
5. Noţiuni geodezice de bază. Sistemul de proiecţie. Proiecţii conice. Proiecţii cilindrice. Proiecţii
azimutale.
6. Noţiuni geodezice de bază. Sistemul de proiecţie. Sisteme de proiecţii folosite în România.
Proiecţia Gauss-Krüger.
7. Noţiuni geodezice de bază. Sistemul de proiecţie. Sisteme de proiecţii folosite în România.
Proiecţia stereografică.
8. Noţiuni geodezice de bază. Coordonate.
9. Marcarea şi semnalizarea punctelor topografice. Marcarea reţelelor planimetrice.
10. Marcarea şi semnalizarea punctelor topografice. Marcarea reţelelor nivelitice (altimetrice).
11. Marcarea şi semnalizarea punctelor topografice. Semnalizarea punctelor – definiţie, clasificare,
caracteristici. Semnale portabile.
12. Marcarea şi semnalizarea punctelor topografice. Semnale permanente.
13. Elemente topografice. Punct topografic. Distanţă înclinată. Distanţă orizontală. Aliniament.
Diferenţe de coordonate.
14. Elemente topografice. Unghi orizontal. Unghi de pantă şi unghi zenital. Plan orizontal de
proiecţie.
15. Elemente topografice. Cercul topografic.
16. Elemente topografice. Orientări. Profil topografic.
17. Hărţi şi planuri. Definiţii. Elementele hărţilor şi planurilor.
18. Hărţi şi planuri. Clasificarea hărţilor şi planurilor.
19. Hărţi şi planuri. Scara hărţilor şi planurilor. Scara numerică.
20. Hărţi şi planuri. Scara hărţilor şi planurilor. Scara grafică. Scara directă. Scara de proporţie.
21. Hărţi şi planuri. Cadrul hărţii.
22. Hărţi şi planuri. Nomenclatura hărţilor.
23. Hărţi şi planuri. Elemente de orientare. Declinaţia magnetică şi unghiul de convergenţă medie a
meridianelor.
24. Hărţi şi planuri. Elemente de orientare. Graficul înclinării versanţilor. Graficul de
calculare a pantelor. Canevasul.
25. Hărţi şi planuri. Semne convenţionale. Definiţie. Clasificare. Semne convenţionale pentru
reprezentarea planimetrică.
26. Hărţi şi planuri. Semne convenţionale. Semne convenţionale pentru reprezentarea reliefului.
Curbe de nivel, echidistanţă. Clasificarea curbelor de nivel.
27. Hărţi şi planuri. Semne convenţionale. Puncte cotate. Indicatoare de pantă. Puncte propriu-zise.
28. Forme de relief. Depresiunea. Înălţimea. Valea.
29. Forme de relief. Creasta. Şaua. Bazinul hidrografic.
30. Rezolvarea unor probleme pe hărţi şi planuri. Determinarea coordonatelor geografice şi
rectangulare ale unui punct.
31. Rezolvarea unor probleme pe hărţi şi planuri. Raportarea pe hartă a unui punct de coordonate
rectangulare plane date.
32. Rezolvarea unor probleme pe hărţi şi planuri. Determinarea distanţei pe hartă. Curbimetrul.
33. Rezolvarea unor probleme pe hărţi şi planuri. Determinarea cotei unui punct prin interpolare
între curbele de nivel.
34. Rezolvarea unor probleme pe hărţi şi planuri. Calculul pantei între două puncte de cotă
cunoscută.
35. Rezolvarea unor probleme pe hărţi şi planuri. Trasarea pe hartă cu curbe de nivel a unei linii de
pantă impusă între două puncte.
36. Rezolvarea unor probleme pe hărţi şi planuri. Redactarea profilului topografic al terenului.
37. Calculul suprafeţelor. Procedeul analitic.
38. Calculul suprafeţelor. Procedeul trigonometric.
39. Calculul suprafeţelor. Procedeul geometric.
40. Calculul suprafeţelor. Procedee grafice.
41. Calculul suprafeţelor. Metoda grafo-analitică. Planimetrul.Componente.
42. Calculul suprafeţelor. Metoda grafo-analitică. Planimetrul. Citirea. Reguli de planimetrare.
43. Calculul suprafeţelor. Metoda grafo-analitică. Planimetrul. Modul de lucru.
44. Măsurarea distanţelor şi unghiurilor. Măsurarea distanţelor. Tehnica de măsurare prin metode
directe.
45. Măsurarea distanţelor şi unghiurilor. Măsurarea distanţelor. Tehnologia de măsurare a unei
distanţe înclinate.
46. Măsurarea distanţelor şi unghiurilor. Măsurarea indirectă a distanţelor. Măsurarea optică a
distanţelor (pe terenuri orizontale).
47. Măsurarea distanţelor şi unghiurilor. Măsurarea indirectă a distanţelor. Măsurarea optică a
distanţelor (pe terenuri înclinate).
48. Măsurarea distanţelor şi unghiurilor. Măsurarea indirectă a distanţelor. Măsurarea distanţelor cu
ajutorul undelor.
49. Măsurarea distanţelor şi unghiurilor. Măsurare unghiurilor. Instrumente de masurare a
unghiurilor. Clasificarea teodolitelor.
50. Măsurarea distanţelor şi unghiurilor. Măsurare unghiurilor. Teodolitul – alcătiute, axe, anexe.
51. Teodolitul. Aşezarea în staţie a teodolitului. Centrarea şi calarea.
52. Teodolitul. Vizarea şi citirea.
53. Măsurare unghiurilor. Măsurarea unghiului vertical.
54. Măsurare unghiurilor. Măsurarea unghiurilor orizontale. Metoda simplă.
55. Măsurare unghiurilor. Măsurarea unghiurilor orizontale. Metoda cu tur de orizont.
56. Ridicări planimetrice. Etapele de bază ce stau la baza unei ridicări planimetrice. Tipuri de
ridicări.
57. Metoda intersecţiei înainte. Procedeul trigonometric.
58. Metoda intersecţiei înapoi.
59. Metoda intersecţiei înapoi. Procedeul Delambre.
60. Drumuirea planimetrică. Definiţie. Clasificare.
61. Drumuirea planimetrică. Condiţii. Etape de teren.
62. Drumuirea planimetrică sprijinită. Etape de birou.
63. Drumuirea planimetrică în circuit închis. Etape de birou.
64. Metoda radierilor.
65. Întocmirea planului/harta topografică.
66. Altimetria. Măsurători altimetrice. Generalităţi. Instrumente de nivelment.
67. Altimetria. Axele nivelei. Modul de lucru cu nivela.
68. Altimetria. Tipuri de nivelment. Nivelmentul geometric de mijloc.
69. Altimetria. Tipuri de nivelment. Nivelmentul geometric de capăt.
70. Altimetria. Tipuri de nivelment. Nivelmentul geometric cu deschideri inegale.
71. Altimetria. Tipuri de nivelment. Nivelmentul trigonometric la distanţe mari (D mai mare de
400m).
72. Altimetria. Tipuri de nivelment. Nivelmentul trigonometric la distanţe mici (nivelment
tahimetric).
73. Altimetria. Metoda drumuirii nivelitice. Clasificare. Faza de teren. Faza de birou.
74. Altimetria. Metoda radierii nivelitice ca metrodă fundamentală.
75. Altimetria. Metoda radierii nivelitice ca metrodă ajutătoare.
76. Altimetria. Metoda profilelor transversale.
77. Altimetria. Nivelmentul suprafeţelor pe patrate mici.
78. Altimetria. Nivelmentul suprafetelor prin patrate mari.
79. Altimetria. Nivelmentul în conditii speciale. Nivelmentul terenurilor cu panta mare.
80. Altimetria. Obţinerea curbelor de nivel pe plan.