Sunteți pe pagina 1din 2

Test de evaluare la disciplina Chimie

Clasa a IX-a
Varianta - I

Numele şi prenumele elevului:____________________________


Clasa:_________________

1. Definiți noțiunea de:


 Coroziune
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________.

2. Completați ecuațiile reacțiilor (în cazul în care pot avea loc):


a) Zn + CrCl3 →
b) Sn + Pb(NO3)2 →
c) Fe + CuSO4 →
d) Fe + NiSO4 →
e) Fe + ZnSO4 →
f) Cr + FeSO4 →
3. Scrie ecuaţiile reacţiilor pentru următoarea transformare chimică:
Fe2O3→Fe→FeCl3→Fe(OH)3→Fe2O3→FeCl3
1)_______________________________________________________________
2)_______________________________________________________________
3)_______________________________________________________________
4)_______________________________________________________________
5)_______________________________________________________________

4. Rezolvați problema:

Calciul interacționează cu acidul clorhidric și cu acidul sulfuric.


Dacă admitem că acești doi acizi se folosesc în cantități egale de substanțe,
calculează în care reacție masa de calciu consumată este mai mare și cu cît?

5. Rezolvați problema:
Obiectele din fier se distrug sub acțiunea acidului sulfuric, care, uneori, cade
odată cu ploile acide. Calculează masa fierului care a ruginit în urma ploilor
acide ce conțineau 980 g acid sulfuric.
Test de evaluare la disciplina Chimie
Clasa a IX-a
Varianta - II

Numele şi prenumele elevului:____________________________


Clasa:_________________

1. Definiți noțiunia de:


 Aliaj
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________.

2. Completați ecuațiile reacțiilor (în cazul în care pot avea loc):


a) Cu + AgNO3 →
b) Pb + CuSO4 →
c) Cu + FeSO4 →
d) Hg + AgNO3 →
e) Cu + Hg(NO3)2 →
f) Sn + Al2(SO4)3 →
3. Scrie ecuaţiile reacţiilor pentru următoarea transformare chimică:
Fe2O3→Fe→FeCl3→Fe(OH)3→Fe2O3→FeCl3
1)_______________________________________________________________
2)_______________________________________________________________
3)_______________________________________________________________
4)_______________________________________________________________
5)_______________________________________________________________

4. Rezolvați problema:

Bariu interacționează cu acidul clorhidric și cu acidul sulfuric. Dacă admitem că


acești doi acizi se folosesc în cantități egale de substanțe, calculează în care
reacție masa de bariu consumată este mai mare și cu cît?

5. Rezolvați problema:
Obiectele din fier se distrug sub acțiunea acidului sulfuric, care, uneori, cade
odată cu ploile acide. Calculează masa fierului care a ruginit în urma ploilor
acide ce conțineau 980 g acid sulfuric.