Sunteți pe pagina 1din 4

GRILE

1. Cetăţenia europeană a fost stabilită prin:


a. Tratatul privind instituirea Comunităţii Economice Europene;
b. Tratatul de la Maastricht;
c. Tratatul de la Amsterdam.

2. Ziua Europei se sărbătoreşte în data de:


a. 5 martie;
b. 2 iunie;
c. 9 mai.

3. Comunitatea Europeană a Cărbunelui şi Oţelului a fost fondată în anul:


a. 1951, la Paris;
b. 1950, la Luxemburg;
c. 1955, la Berlin.

4. Printre semnatarii Tratatului din 1951 se numără:


a. Franţa, Italia, Belgia;
b. Grecia, Italia, Franţa;
c. Spania, Olanda, Luxemburg.

5. Comunitatea Europeană a Energiei Atomice a fost instituită în anul:


a. 1955;
b. 1960;
c. 1957.

6. Prima lărgire a Comunităţii Economice Europene a avut loc în anul:


a. 1965;
b. 1974;
c. 1963.

7. Rolul Consiliului European este acela de a:


a. Impulsiona dezvoltarea Uniunii şi de a stabili politicile generale necesare acestei
dezvoltări;
b. De a desemna numele persoanelor care ocupă funcţia de judecător la CJE;
c. De a favoriza conştientizarea şi încurajarea dezvoltării identităţii şi a diversităţii culturale
a Europei.

8. România a intrat în UE în:


a. 2000;
b. 2004;
c. 2007.

9. Parlamentarii europeni sunt:


a. aleși prin vot universal și direct;
b. desemnați de Parlamentul European;
c. desemnați de Consiliul European.

10. Tratatul de la Maastricht a fost semnat în anul:


a. 1990;
b. 1992;
c. 1991.

11. Una dintre noutăţile Tratatului de la Maastricht este:


a. Cetăţenia europeană;
b. Piaţa unică;
c. Introducerea monedei Euro.

12. Una dintre noutăţile Tratatului de la Maastricht este:


d. Constituirea Comitetului Regiunilor;
e. Piaţa unică;
f. Introducerea monedei Euro.

13. Grecia a intrat în CEE în anul:


a. 2000;
b. 2004;
c. 1981.

14. Ce este Consiliul Europei?


a. O organizaţie legată de Convenţia Europeană a Drepturilor Omului;
b. O instituţie a Uniunii Europene;
c. O organizaţie strâns legată de Declaraţia Universală a Drepturilor Omului.

15. Care era scopul Planului Marshall?


a. Să servească interesului politic şi economic rus;
b. Să ajute Europa în drumul spre redresare economică după război;
c. Să dea un ajutor financiar ţărilor Est Europene.

16. Ce este Planul Schuman?


a. Un plan pentru redresarea Germaniei de după cel de-al Doilea Război Mondial;
b. Un plan pentru strângerea resurselor de cărbune şi oţel, plan manageriat de un organism
supranaţional;
c. Un plan ce a pus baza liberei circulaţii a persoanelor.

17. Comisia Europeană reprezintă:


a. interesele statelor membre;
b. cetățenii europeni;
c. interesul general al UE.

18. Criza scaunului gol:


a. A însemnat boicotarea întâlnirilor Consiliului de către Franţa;
b. Nu a luat sfârşit prin Compromisul de la Luxemburg;
c. A avut drept cauză retragerea de către Preşedintele Charles de Gaulle a reprezentanţilor
Franţei în Consiliul European.

19. Care dintre următoarele ţări nu a aderat la Comunități în 1973:


a. Norvegia;
b. Irlanda;
c. Danemarca.

20. Tratatul de instituire a unei Constituţii pentru Europa:


a. A intrat în vigoare în 2004;
b. Nu a fost ratificat de toate statele semnatare;
c. Nu a fost semnat de toate statele membre UE.

21. Uniunea Europeanǎ, dupǎ modificǎrile aduse de Tratatul de la Lisabona:


a. Se adaugǎ CECO, CEE, CEEA;
b. Se adaugǎ Consiliului Europei;
c. Se substituie Comunitǎţii Europene.

22. Uniunea Europeanǎ, dupǎ modificǎrile aduse de Tratatul de la Lisabona:


a. Nu recunoaşte Convenţia europeanǎ pentru apǎrarea drepturilor omului şi a libertǎţilor
fundamentale;
b. Recunoaşte Convenţia europeanǎ pentru apǎrarea drepturilor omului şi a libertǎţilor
fundamentale, dar cu rezerve;
c. Aderǎ la Convenţia europeanǎ pentru apǎrarea drepturilor omului şi a libertǎţilor
fundamentale.

23. La iniţiativa a câţi cetǎţeni europeni, Comisia Europeanǎ poate fi invitatǎ sǎ prezinte o
propunere corespunzǎtoare în materii în care aceşti cetǎţeni considerǎ cǎ este necesar un act
juridic al Uniunii, în vederea aplicǎrii tratatelor:
a. Cel puţin un milion de cetǎţeni ai Uniunii, resortisanţi ai unui numǎr semnificativ de state
membre;
b. Cetǎţenii Uniunii Europene nu au acest drept;
c. Peste zece milioane de cetǎţeni ai Uniunii.

24. Carta Drepturilor fundamentale ale Uniunii Europene a fost adoptată prin Tratatul de la:
a. Maastricht;
b. Paris;
c. Nisa.

25. Carta Drepturilor fundamentale ale Uniunii Europene a intrat în vigoare prin Tratatul de
la:
a. Maastricht;
b. Lisabona;
c. Nisa.
26. În ce tratat au fost stabilite voturile care i-ar reveni României după integrarea în UE:
a. AUE;
b. TUE;
c. Tratatul de la Nisa.

27. COREPER este alcătuit din:


a. funcționari;
b. parlamentari;
c. comisari.

28. Comitetul Regiunilor are rol:


a. executiv;
b. decizional;
c. consultativ.

S-ar putea să vă placă și