Sunteți pe pagina 1din 3

Nume, prenume ______________________ Data ____________________

Test de evaluare sumativă la Limba și lit. Română, clasa V-a

Citește textul de mai jos, apoi realizează sarcinile.

Dintre jocurile pe care le-a învățat cu mine Colțun, un cățelandru ciobănesc, s-a dovedit că săritura în
înălțime era meșteșugul lui principal. Săream și eu peste un gărduț de scândurele subțiri, după care mama
Anghelina își răsădise legumele. El sărea odată cu mine, pe deasupra mea. Ce s-a ales din răsadurile
dădacei mele nu mai spun. Am găsit-o într-un rând contemplându-le neclintit, cu mâna la gură. M-am
mâhnit și eu.
De isprava noastră aflase mătușa Leona, și m-a descântat într-o joi după-amiază cu atâtea vorbe de
dojană, până ce mi s-au încrucișat ochii.
- Te rog, iartă-mă, dragă mătușă, n-o să ne mai jucăm pe-acasă.
- Ce-mi folosește mie regretul dumitale după ce-ai săvârșit o pagubă ca asta?

( Mihail Sadoveanu ,, Nada florilor”)

1. Răspunde în enunțuri complete la întrebările de mai jos: 6p

a) Cine era Colțun?

_______________________________________________________________________________________

b) De ce s-a mâhnit mama Anghelina?

_______________________________________________________________________________________

c) Ce a făcut mătușa Leona după ce aflase de isprava copilului?

_______________________________________________________________________________________

2. Rezumă textul de mai sus, în 40-45 de cuvinte. 10 p

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

3. Completați tabelul cu formele potrivite: 30 p

Verbul Timp Pers. Nr Verbul Timp Pers. Nr


Noi am mers Tu vei cânta
Ei alergau Eu zâmbeam
Ea va visa Noi am hotărât
Ei vor petrece Voi trăgeați
V-ați odihnit Ele au obosit
4.Redactează un plan de idei pentru o compunere având ca sprijin ilustrațiile (după ce le-ai
numerotat în ordinea în care se petrec momentele întâmplării).

Planul compunerii
1. ____________________________________________________________________________________________
2. ____________________________________________________________________________________________
3. ____________________________________________________________________________________________
4. ____________________________________________________________________________________________
5. ____________________________________________________________________________________________

_______________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

22 puncte
a) Numerotarea corectă a imaginilor ........5 puncte
b) Elaborarea planului simplu de idei....... 5 puncte
c) Realizarea compunerii în baza planului simplu de idei......5 puncte
d) Titlu potrivit.....2 puncte
e) Ortografie și punctuație ......5 puncte

10 9 8 7 6 5 4 3 2
68-67 66-64 63-57 56-48 47-34 33-23 22-15 14-9 8-0