Sunteți pe pagina 1din 11

1.

Tratatul UE (TUE) cuprinde dispozitii:

- dispozitii din ambele categorii.

2. Principiul subsidiaritatii este:

- dezirabil pentru orice structura de stat ori asociere comunitara.

3.Cine dispune asupra aprobarii finale a ansamblului bugetului UE?

 - Parlamentul European;

4. Consiliul European a luat fiinta:

- pe cale neconventionala( prin decizia sefilor de stat sau de guvern).

5.Uniunea vamala sa realizat la:

-1 iulie 1968;

6. Indiferent de natura cauzei, procedura Curtii de Justitie a UE include:

- o fază scrisă și o fază orală care, în general, este publică.

7. Tratatele comunitare au o structură aproape identică,care se bazează pe patru


categorii de clauze:

- . preambulul și dispozițiile preliminarii;


- dispoziţii instituţionale;
- dispoziţii materiale;
- dispoziţii finale.

8. Dreptul primar sau originar al UE este format din:

- . tratatele institutive și cele modificatoare, inclusiv protocoalele și declarațiile anexate


lor, precum și tratatele de aderare a noilor membri.

9. Procedura legislativă ordinară cuprinde mai multe etape:

- prima lectură; a doua lectură;concilierea ; a treia lectură.

10. Cand a solicitat Romania aderarea la UE?

1
- la 22 iunie 1995;

11. Inițial, Consiliul (în calitatea sa de for decizional) era obligat ca înaintea adoptării
unor acte legislative:

- să consulte Parlamentul European, care nu era învestit cu puteri legislative.

12. Spațiul de libertate, securitate și justiție este asigurat prin:

- absența oricărui control asupra persoanelor la trecerea frontierelor interne ale Uniunii
Europene;
politică comună a vizelor și altor premise de ședere de scurtă durată;

13. Dreptul Uniunii a luat naştere prin acordul de voinţă al statelor membre?

- da;

14. Normele juridice de drept unional sunt aplicabile în ordinea juridică a statelor
membre:

- imediat, direct și prioritar;

15. În cadrul procedurilor avizului conform, Parlamentul European are la dispoziție:

- doar exprimarea acordului sau opoziţiei faţă de actul respectiv, neputând propune sau
impune amendamente.

16. Au atributii de control In cadrul Uniunii Europene urmatoarele institutii:

- Curtea de Justitie, Curtea de Conturi.

17. Recomadările și avizele se disting față de celelalte acte prin faptul că:.

- nu sunt obligatorii.

18. In ce priveste natura juridica a autoritatii sale, Parlamentul European este:

- o institutie democratica a reprezentarii vointei politice a cetatenilor europeni;

19. Cine dispune asupra aprobarii finale a ansamblului bugetului UE?

- Parlamentul European;

2
20. Uniunea Europena cel mai mare teritoriu comercial din lume și numără in present:

-27 de state membre .

21. Structura de baza a sistemului institutional al UE este format din:

- Parlamentul, Comisia, Curtea de Justitie, Consiliul.

22. În cadrul Procedurii întrebărilor preliminare, Curtea de Justiție:

- colaborează cu instanţele judecătoreşti din state membre (care sunt instanţele de drept
comun în materia dreptului comunitar) privind interpretarea dreptului comunitar.

23. Consiliul European are calitatea de instituție comunitară?

-  da;

24. La procesul decizional din UE participa institutiile:

- Consiliul, Parlamentul, Comisia;

25. Care sunt cele 6 state care au semnat In 1951 Tratatul instituind Comunitatea
Europeana a Carbunelui si Otelului?

-  Franta, Germania, Italia, Belgia, Olanda, Luxemburg;

26. Tratatul care a stabilit ca denumirea acestei instituții să fie „Curtea de Justiție a
Uniunii Europene” este:

- Tratatul de la Lisboa.

27. Inițial, Consiliul (în calitatea sa de for decizional) era obligat ca înaintea adoptării
unor acte legislative:

-  să consulte Parlamentul European, care nu era învestit cu puteri legislative.

28. Consiliul Uniunii Europene este principalul pentru legislativ al Uniunii Europene:

- singur sau împreună cu Parlamentul European.

29. Conform precizărilor Curții de Justiție a Uniunii Europene, dreptul Uniunii este
distinct de sisteme de drept național și are următoarele caracteristici:

3
- aplicabilitate imediată, aplicabilitate directă și aplicabilitate prioritară.

30. Curtea de Justiție a Uniunii Europene are în componență:

- Tribunalul de Prima Instanta

31. Dreptul de retragere unilaterală al unui stat membru din UE a fost introdus de :

- Tratatul de la Lisboa;

32. Uniunea vamala sa realizat la:

- 1 iulie 1968;

33. Principiului supremaţiei dreptului Uniunii :

- nu se regăsește în niciunul dintre textele tratatelor,aceasta realizându-se în practica


jurisdicțională a Curții de Justiție.

34. Conform precizărilor Curții de Justiție a Uniunii Europene, dreptul Uniunii este
distinct de sisteme de drept național și are următoarele caracteristici:

- aplicabilitate imediată, aplicabilitate directă și aplicabilitate prioritară.

35. Tratatul UE (TUE) cuprinde dispozitii:

-  dispozitii din ambele categorii.

36. In ce priveste natura juridica a autoritatii sale, Parlamentul European este:

- o institutie democratica a reprezentarii vointei politice a cetatenilor europeni;

37. Dreptul Uniunii a luat naştere prin acordul de voinţă al statelor membre?

- da;

38. Consiliul European a luat fiinta:

- pe cale neconventionala( prin decizia sefilor de stat sau de guvern).

39. Spațiul de libertate, securitate și justiție este asigurat prin

4
- absența oricărui control asupra persoanelor la trecerea frontierelor interne ale Uniunii
Europene;
politică comună a vizelor și altor premise de ședere de scurtă durată;

40. Indiferent de natura cauzei, procedura Curtii de Justitie a UE include:

- o fază scrisă și o fază orală care, în general, este publică.

41. Tratatul UE (TUE) cuprinde dispozitii:

- dispozitii din ambele categorii.

42. Care sunt cele 6 state care au semnat In 1951 Tratatul instituind Comunitatea
Europeana a Carbunelui si Otelului?

- Franta, Germania, Italia, Belgia, Olanda, Luxemburg;

43. Fac parte din triunghiul instituțional al Uniunii Europene:

- Parlamentul, Consiliul, Comisia;

44. Tratatul care a stabilit ca denumirea acestei instituții să fie „Curtea de Justiție a
Uniunii Europene” este:

- Tratatul de la Lisboa.

45. Inaintea adoptarii Tratatului de la Lisabona (2007), cine dispunea de personalitate


juridica in UE?

- Comunitatile;

46. Structura de baza a sistemului institutional al UE este format din:

- Parlamentul, Comisia, Curtea de Justitie, Consiliul.

47. Normele juridice de drept unional sunt aplicabile în ordinea juridică a statelor
membre:

- imediat, direct și prioritar;

48. Curtea deliberează în camera de consiliu, la deliberări luând parte:

5
- numai judecătorii care au participat la faza orală a procedurii și, eventual, raportorul
adjunct însărcinat cu studiile cauzei.

49. La procesul decizional din UE participa institutiile:

-  Consiliul, Parlamentul, Comisia;

50. În cadrul procedurilor avizului conform, Parlamentul European are la dispoziție:

- doar exprimarea acordului sau opoziţiei faţă de actul respectiv, neputând propune sau
impune amendamente.

51. Consiliul European are calitatea de institutie comunitara?

-  da;

52. Odată cu adoptarea Tratatului de la Lisabona, procedura de codecizie a fost


redenumită:

- procedura legislativă ordinară“.

53. Structura de baza a sistemului institutional al UE este formata din:

- Parlamentul, Comisia, Curtea de Justitie, Consiliul.

54. Normele juridice de drept unional sunt aplicabile în ordinea juridică a statelor
membre:

-  imediat, direct şi prioritar;

55. Pentru exercitarea competenţelor Uniunii, instituţiile adoptă:

- egulamente;
directive;
decizii;
recomandări şi avize.

56. Curtea de Justiţie a Uniunii Europene are în componenţă:

-  Tribunalul de Prima Instanta

6
57. Tratatele comunitare au o structură aproape identică,care se bazează pe patru
categorii de clauze:

- preambulul şi dispoziţiile preliminarii;


- dispoziţii instituţionale;
- dispoziţii materiale;
- dispoziţii finale

58. Curtea deliberează în camera de consiliu, la deliberări luând parte:

- numai judecătorii care au participat la faza orală a procedurii şi, eventual, raportorul
adjunct însărcinat cu studierea cauzei.

59. In cadrul Procedurii întrebărilor preliminare, Curtea de Justiţie:

- colaborează cu instanţele judecătoreşti din statele membre (care sunt instanţele de


drept comun în materia dreptului comunitar) privind interpretarea dreptului comunitar.

60. Dreptul de retragere unilaterală al unui stat membru din UE a fost introdus de :

-  Tratatul de la Lisabona;

61. Inaintea adoptarii Tratatului de la Lisabona (2007), cine dispunea de personalitate


juridica in UE?

-  Comunitatile;

62. Normele juridice de drept unional sunt aplicabile în ordinea juridică a statelor
membre:

-  imediat, direct și prioritar;

63. Uniunea vamala sa realizat la:

- 1 iulie 1968;

64. Consiliul Uniunii Europene este principalul pentru legislativ al Uniunii Europene:

- singur sau împreună cu Parlamentul European.

65. In ce priveste natura juridica a autoritatii sale, Parlamentul European este:

7
- o institutie democratica a reprezentarii vointei politice a cetatenilor europeni;

66. Procedura legislativă ordinară cuprinde mai multe etape:

- prima lectură; a doua lectură;concilierea ; a treia lectură.

67. Curtea de Justiție a Uniunii Europene are în componență:

- Tribunalul de Prima Instanta

68. Principiului supremaţiei dreptului Uniunii :

- nu se regăsește în niciunul dintre textele tratatelor,aceasta realizându-se în practica


jurisdicțională a Curții de Justiție.

69. Cine dispune asupra aprobarii finale a ansamblului bugetului UE?

- Parlamentul European;

70. Curtea de Justiție a UE se întrunește în Marea Cameră:

-  la cererea unui stat membru sau a unei instituții care este parte într-un proces,
precum și în cauzele deosebite de complex sau de importantă.

71. Spațiul de libertate, securitate și justiție este asigurat prin:

- absența oricărui control asupra persoanelor la trecerea frontierelor interne ale Uniunii
Europene;
politică comună a vizelor și altor premise de ședere de scurtă durată;

72. Uniunea vamala sa realizat la:

- 1 iulie 1968;

73. Conform precizărilor Curții de Justiție a Uniunii Europene, dreptul Uniunii este
distinct de sisteme de drept național și are următoarele caracteristici:

- aplicabilitate imediată, aplicabilitate directă și aplicabilitate prioritară

74. Dreptul primar sau originar al UE este format din:

- tratatele institutive și cele modificatoare, inclusiv protocoalele și declarațiile anexate


lor, precum și tratatele de aderare a noilor membri.

8
75. Inaintea adoptarii Tratatului de la Lisabona (2007), cine dispunea de personalitate
juridica in UE?

- Comunitatile;

76. Fac parte din triunghiul instituțional al Uniunii Europene:

-  Parlamentul, Consiliul, Comisia;

77. În cadrul procedurilor avizului conform, Parlamentul European are la dispoziție:

- doar exprimarea acordului sau opoziţiei faţă de actul respectiv, neputând propune sau
impune amendamente.

78. Procedura legislativă ordinară cuprinde mai multe etape:

- prima lectură; a doua lectură;concilierea ; a treia lectură.

79. Care este autenticul suport al integrarii europene?

- unitatea in diversitate etno-culturala.

80. Dreptul Uniunii a luat naştere prin acordul de voinţă al statelor membre?

-  da;

81. Recomadările și avizele se disting față de celelalte acte prin faptul că:.

- nu sunt obligatorii.

82. Cand a solicitat Romania aderarea la UE?

- la 22 iunie 1995;

83. Dreptul Uniunii a luat naştere prin acordul de voinţă al statelor membre?

- da;

84. Indiferent de natura cauzei, procedura Curtii de Justitie a UE include:

- o fază scrisă și o fază orală care, în general, este publică.

85. Dreptul primar sau originar al UE este format din:

9
- tratatele institutive și cele modificatoare, inclusiv protocoalele și declarațiile anexate
lor, precum și tratatele de aderare a noilor membri.

86. Fac parte din triunghiul instituțional al Uniunii Europene:

- Parlamentul, Consiliul, Comisia;

87. Structura de baza a sistemului institutional al UE este format din:

- Parlamentul, Comisia, Curtea de Justitie, Consiliul.

88. Consiliul Uniunii Europene este principalul pentru legislativ al Uniunii Europene:

- singur sau împreună cu Parlamentul European.

89. Principiului supremaţiei dreptului Uniunii :

-  nu se regăsește în niciunul dintre textele tratatelor,aceasta realizându-se în practica


jurisdicțională a Curții de Justiție.

90. Care este autenticul suport al integrarii europene?

-  unitatea in diversitate etno-culturala.

91. Comisia Europeană are inițiativa legislativă în virtutea căreia:

- pregătește și prezenta Consiliului și Parlamentului European proiecte de acte


normative.

92. În cadrul procedurilor avizului conform, Parlamentul European are la dispoziție:

- doar exprimarea acordului sau opoziţiei faţă de actul respectiv, neputând propune sau
impune amendamente.

93. Curtea de Justiție a UE se întrunește în Marea Cameră:

-  la cererea unui stat membru sau a unei instituții care este parte într-un proces,
precum și în cauzele deosebite de complex sau de importantă.

94. Odată cu adoptarea Tratatului de la Lisabona, procedura de codecizie a fost


redenumită:

- „procedura legislativă ordinară“.

10
95. Consiliul European are calitatea de instituție comunitară?

- da;

96. Care sunt cele 6 state care au semnat In 1951 Tratatul instituind Comunitatea
Europeana a Carbunelui si Otelului?

-  Franta, Germania, Italia, Belgia, Olanda, Luxemburg;

97. Curtea deliberează în camera de consiliu, la deliberări luând parte:

- numai judecătorii care au participat la faza orală a procedurii și, eventual, raportorul
adjunct însărcinat cu studiile cauzei.

98. Care este autenticul suport al integrarii europene?

- unitatea in diversitate etno-culturala.

99. Principiului supremaţiei dreptului Uniunii :

- nu se regăsește în niciunul dintre textele tratatelor,aceasta realizându-se în practica


jurisdicțională a Curții de Justiție.

100. În cadrul Procedurii întrebărilor preliminare, Curtea de Justiție:

- colaborează cu instanţele judecătoreşti din state membre (care sunt instanţele de drept
comun în materia dreptului comunitar) privind interpretarea dreptului comunitar.

11

S-ar putea să vă placă și