Sunteți pe pagina 1din 4

STUDENT(Ă): Popa Ioana-Alexandra (căs. Felecanu) DATA: 16.11.

2021

FIŞĂ DE ASISTENŢĂ Nr. 5

CLASA:I B

MENTOR:Marin Dorina

DISCIPLINA:Matematică și explorarea mediului

SUBIECTUL LECŢIEI:Numerele naturale de la 0 la100

TIPUL LECŢIEI:Consolidarea cunoștințelor

OBIECTIVE OPERAŢIONALE – pe parcursul lecției, elevii vor fi capabili:


O1 : Săefectueze corect exerciții de calcul;
O2 : Să compare numerele în concentrul 0-100;
O3 : Să ordoneze numerele în concentrul 0-100, folosind poziționarea pe axă.
O4 : Să compună/descompună numerele aflate în concentrul 0-100.

DESFĂŞURAREA LECŢIEI

Strategii didactice
Etapele
(metode/procedee/tehnici, Observaţii,
lecţiei Conţinut instructiv-educativ
mijloace de învăţământ, aprecieri,
+
forme de organizare a sugestii
timpul alocat
activităţii)

1. Moment S-a asigurat un mediu optim pentru Conversația


organizatoric desfășurarea lecției.

2. Verificarea S-a verificat tema. Doamna învățătoare Conversația


temei apreciază temele lucrate frumos.

3. Captarea S-a realizat prin venirea unei mascote care a Conversația


atenției adus un bilețel. Bilețelul îi îndruma să
urmărească materialul de la calculator, pentru Materiale:prezentarea ppt,
a avea o surpriză.Prezentarea a început cu ecran de prezentare,
imaginea Anei dintr-un film deja vizionat, elementul surpriză
care le cere să o ajute să se împace cu sora sa (mascota+bilețelul)
Elsa şi astfel să aducă din nou primăvara.
Pentru aceasta trebuie să treacă prin mai
multe probe.

4. Anunțarea S-au citit principalele obiective de pe


teme și a prezentare şi s-a concluzionat că astăzi la ora Conversația
obiectivelor de matematică vor recapitula numerele
naturale de la 0 la 100 şi localizarea Explicația
principalelor organe interne.
Doamna învățătoare a notat titlul pe tablă.
5.Dirijarea Acest moment organizatoric începe cu prima Conversația
învățării pagină a prezentării ppt cu exerciții (prima
probă data de Monstrul de gheață). Explicația

Pagina 1 : Exercițiul
- Vecinul mai mare al lui 13;
- Vecinul mai mic al lui 17; Problematizarea
- Succesorul lui 20;
- Predecesorul lui 40; Joc didactic
- Suma numerelor 20 şi 5;
- Diferenţa numerelor 19 şi 2; Materiale:
- Numărul cu 3 mai mare decât 10; - Fișa de lucru
- Numărul cu 4 mai mic decât 9; - Jetoane
- Rezultatul scăderii se numeşte........ - Riglete magnetice
- Numerele care se adună se numesc........ - Tabla
I. 15 vrăbii stau pe-o creangă
Şi se ceartă şi se-mpacă S-a lucrat atât frontal cât și
Dacă 4 au zburat pe echipe.
Câte sunt la numărat?
II. 4 fete şi-un balon
Au urcat în avion
Şi-au zburat fără zăbavă
Câţi copii erau în navă?
Câte un elev răspunde la câte o cerință.
Doamna învățătoare apreciază dacă răspunsul
este corect, iar dacă este greșit numește alt
elev pentru a da răspunsul corect.

Pagina 2 :
1.Compară numerele (<,=,>):
42……. 24 ; 53 ……. 46 ;
47 …….37 ; 21……. 40 ;
23 ……. 32; 68 ……. 68 ;
2. Scrie câte o cifră în căsuţă pentru a fi
adevărate relaţiile:
24 > 2... ; 67 > 6...;
62 >...2;2...= 25 .
3. Ordonează crescător numerele:
49; 35; 21; 13; 27.
4. Ordonează descrescător numerele:
52; 94; 18; 80; 76.
5. Află vecinii numerelor:
… 40 … ; … 51 … ; … 65 … ;
… 37 … ; … 90 … .

A fost scos la tablă câte un elev pentru a


rezolva câte un exercițiu, ceilalți elevi au
scris rezolvarea pe fișe. Doamna învățătoare
a oferit explicații la rezolvarea fiecărui
exercițiu.
Moment recreativ: cântec „Șade rața pe
butoi”
5.Dirijarea
învățării Pagina 3 :
NUMĂRAŢI CRESCĂTOR DE LA : Conversația
35 – 42; 47 – 54 .
NUMĂRAŢI DESCRESCĂTOR DE LA: Explicația
42 – 35; 64 – 57.
Exercițiul
Această probă s-a rezolvat oral: s-a numit
câte un elev din cei care au ridicat mâna Problematizarea
pentru a răspunde.
Joc didactic
Pagina 4 :
Copiii s-au împărțit în grupe de câte 6. Materiale:
Au avut de recunoscut numărul potrivit - Fișa de lucru
desenului, de reprezentat cu ajutorul - Jetoane
jetoanelor primite la grupă, de scris numărul - Riglete magnetice
pe fişă, apoi un elev a ieșit la tabla magnetică - Tabla
pentru a-l reprezenta cu ajutorul rigletelor
magnetice. S-a lucrat atât frontal cât și
Moment recreativ: cântec - pe echipe.
„Bat din palme: clap, clap, clap”

Pagina 5 :
Elevii au avut de realizat corespondența între
organele interne și rolul lor. Câte un elev a
ieșit la tablă, a ales un jeton, a citit propoziția
scrisă, iar colegii ridicau jetonul cu organul
intern corespunzător. Elevul din fața clasei a
ales și el jetonul cu imaginea și l-a prins pe
tabla magnetică.

A urmat un moment în care copiii au


interpretat cântecul „Corpul meu”.

Pagina 5 :
Pe ultima pagină apar cele două surori, Elsa
și Ana, care au devenit prietene, care
împreună cu Olaf , mulțumesc eroilor
(elevilor) pentru ajutorul acordat!

6. Evaluarea Copiii exprimă, prin mimica feței, cum s-au Conversația


simțit la această lecție. Cei mai mulți arată că
sunt fericiți și că le-a plăcut foarte mult. Au Explicația
fost îndemnați să spună ce moment le-a
plăcut cel mai mult.

7. Încheierea S-au făcut aprecieri asupra modului de Conversația


activității participare a elevilor la lecție. Cei mai activi
au fost recompensați cu calificative. S-a dat
tema pentru acasă.
OGLINDA TABLEI

S-ar putea să vă placă și