Sunteți pe pagina 1din 3

3/18/22, 3:06 PM Calendarul zilei 17 martie: Sf. Cuv.

Alexie, omul lui Dumnezeu | R3media

ACTUALITATE  Calendarul zilei 17 martie: Sf. Cuv. Alexie, omul lui Dumnezeu
ACTUALITATE ȘTIRI

Calendarul zilei 17 martie: Sf. Cuv. Alexie, omul


lui Dumnezeu
Redacția 16/03/2022

Pe 17 martie, Biserica Ortodoxă îl pomenește pe Sfântul Cuvios Alexie.

https://r3media.ro/calendarul-zilei-17-martie-sf-cuv-alexie-omul-lui-dumnezeu/ 1/3
3/18/22, 3:06 PM Calendarul zilei 17 martie: Sf. Cuv. Alexie, omul lui Dumnezeu | R3media

Acesta s-a născut la Roma, în vremea împăraților Arcadie (395-408) și Onoriu (395-423),
din părinți creștini, foarte bogați, Eufimian și Aglaida.

ADVERTISING

Părinții au dorit ca fiul lor să se căsătorească și, prin urmare, i-au găsit la vârsta cuvenită o
logodnică de neam împărătesc. În noaptea nunții, Alexie a fugit, în taină, pe o corabie care
pleca în zori spre Laodiceea (Frigia, Asia Mică). A trăit necunoscut de nimeni, vreme de 17
ani la Edesa, în Siria.

Sfântul Alexie a stat în Edesa, lîngă biserica Preasfintei de Dumnezeu Născătoare, 17 ani și s-
a făcut iubit lui Dumnezeu. După aceasta, s-a făcut pentru dânsul descoperire eclesiarhului,
căci acesta a văzut în vedenie icoana Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, grăind către
dânsul: “Adă în biserica mea pe omul lui Dumnezeu, fiindcă este vrednic de cereasca
împărăție; căci rugăciunea lui se suie ca niște tămâie cu bun miros înaintea lui Dumnezeu
și precum stă coroana pe capul împărătesc, așa Duhul Sfînt se odihnește peste dânsul”. Iar
eclesiarhul, după vedenia aceea, căutând pe un om ca acela și neaflîndu-l, s-a întors spre
icoana Născătoarei de Dumnezeu, rugând-o să-i arate pe omul lui Dumnezeu. Și a auzit
iarăși în vedenie cuvânt de la Preasfânta Născătoare de Dumnezeu, că săracul cel ce șade în
pridvor la ușa bisericii, acela este omul bisericii, acela este “Omul lui Dumnezeu”.

Deci, aflându-l eclesiarhul, l-a dus în biserică, ca să rămână acolo. Atunci s-a știut de mulți
viața lui cea sfântă și au început a-l cinsti. Iar Sfântul Alexie, fugind de slava și cinstea
omenească,a plecat din cetatea Edesa, fără să știe nimeni.

În acest timp, părinții l-au căutat și au ajuns chiar până la biserica din Edesa, dar nu au știut
că unul din săracii din pridvorul bisericii era chiar fiul lor. Simțindu-se în pericol de a fi
descoperit, a hotărât să meargă la casa părinților săi, la Roma, ca un necunoscut. Tatăl său l-
a primit ca pe un sărac oarecare și, nemaifiind cunoscut de nimeni, și-a petrecut viața
înaintea porții casei în care se născuse.

Când a simțit că i se apropie sfârșitul, a cerut o bucată de hârtie pe care a scris cine este, dar
și toată viața sa, consemnând unele taine știute numai de părinți, iar după ce a terminat de

https://r3media.ro/calendarul-zilei-17-martie-sf-cuv-alexie-omul-lui-dumnezeu/ 2/3
3/18/22, 3:06 PM Calendarul zilei 17 martie: Sf. Cuv. Alexie, omul lui Dumnezeu | R3media

scris această scrisoare a trecut la Domnul la data de la 17 martie, în anul de la facerea lumii
5919, iar de la întruparea Cuvîntului lui Dumnezeu 411.

Sfântul Alexie a fost găsit a doua zi de părinți și slujitorii casei, care l-au îngropat pe
muntele Aventin. Moaștele Sfântului au fost găsite în anul 1216. Astăzi, se păstrează într-o
biserică din Roma, zidită în cinstea Sfântului Bonifaciu și a Sfântului Alexie.

După o descoperire dumnezeiască în Biserica celor Doisprezece Apostoli, împăratul și


patriarhul au primit poruncă de a-l caută pe „omul lui Dumnezeu”. La scurt timp, s-a
descoperit că acest „om al lui Dumnezeu” era fiul lui Eufimian, care trăise ca un cerșetor în
curtea acestuia, timp de șaptesprezece ani. Împăratul a citit scrisoarea cu voce tare și toți au
fost cuprinși de spaimă. La atingerea de sfintele sale moaște, bolnavii se vindecau, căci din
trupul lui izvora un mir bine-mirositor.

https://r3media.ro/calendarul-zilei-17-martie-sf-cuv-alexie-omul-lui-dumnezeu/ 3/3

S-ar putea să vă placă și