Sunteți pe pagina 1din 7

FURNIZOR: Enel Energie Muntenia SA

Factură piață concurențială


Adresa: Bulevardul Mircea Voda, nr. 30, et. 5, Camera 5.3, sector
3, Bucuresti, cod poștal 030667
Cod TVA/CIF: RO24387371
ORODEL CARMEN
Nr. ord. reg. com.: J40/14506/2008
Cap. social subscris și vărsat: 37.004.350 lei Strada Persu Aurel, nr. 153, bl. CORP B, et. 1, ap. 21, sector 4,
Cont: RO52CITI0000000725076002 Bucuresti, cod poștal 041719
Banca: Citibank Europe plc, Dublin-Sucursala Romania
Operator de date cu caracter personal nr. 10585

DETALII NECESARE PLATII DATE FACTURA COD CLIENT: C102078258

ID FACTURA TOTAL DE PLATA Furnizare energie electrica Adresa domiciliu: Strada Persu Aurel, nr. 153, bl.
52004569076 Serie şi număr: 22MI05992485 CORP B, et. 1, ap. 21, sector 4, Bucuresti, cod
COD PLATA 85,65 lei Data emitere factură: 16.03.2022 poștal 041719
115361892
Data scadentă: 31.03.2022
Tip factură: Estimare
Perioada de facturare: 16.02.2022 - 15.03.2022

SINTEZA FACTURA
AVETI FACTURI
Total de plată factură curentă: 85,65 lei RESTANTE
Dacă aţi efectuat plata facturilor
restante, vă rugăm ignoraţi soldul
aferent acestora.
Componente reglementate -8,42 lei

Componente negociate 94,07 lei CONTACTE UTILE

www.enel.ro
www.my.enel.ro
Info Enel, apel cu tarif
normal: 021 9977,
DETALII FISCALE program L-V 08:00-20:00, S
08:00-13:00
Energie electrica de facturat 78,28 lei
Cod etic: www.enel.ro
Acciza de facturat 0,53 lei Descopera cel mai
Total baza de impozitare TVA 78,81 lei apropiat Magazin Enel pe
TVA 19% 14,97 lei www.enel.ro
Semnalare intreruperi:
Total scheme de sprijin -8,13 lei
0800 070 888
Valoare factura curenta 85,65 lei Adresa de corespondenta:
Bucuresti, Sector 3, bd.
DETALII PLATA Mircea Voda, nr. 30, etaj 5,
camera 5.3, cod postal
Total de plata 85,65 lei 030667
Valoare restanta de plata servicii Enel Energie Muntenia 197,69 lei
Sold total la data emiterii facturii 16.03.2022 283,34 lei
NECLARITĂȚI?
Dacă sunt informaţii neclare in
MESAJE noua factură, vizitaţi www.enel.ro,
secţiunea ghid nou factura.
Pentru efectuarea și alocarea corectă a plății facturii, folosește codul de plată și ID-ul acesteia sau doar codul
de plată când dorești numai plata soldului restant.
021 9977* - din 15 aprilie 2020, acesta este noul numar de telefon InfoEnel la care ne poti apela din Romania
pentru orice informatie comerciala, program L-V 08:00-20:00, S 08:00-13:00; +40372 436 436 - numar apelabil
din strainatate.
Pentru transmiterea indexului autocitit ramane valabil numarul gratuit 0800070701.
*numar cu tarif normal din orice retea

Scanaţi acest cod dacă doriţi să achitaţi factura curentă în valoare de Scanaţi acest cod dacă doriţi să achitaţi soldul total în valoare de
85,65 lei 283,34 lei

j5.F= 94=!%]Kk j"*=!%]Sk

5200456907600000000856516032211536189217 0000000000000000002833416032211536189202

Pagina 1 din 4 la factura 22MI05992485


TOTAL FACTURARE LOCURI DE CONSUM
NIVEL ACCIZA
CANTITATE UM VALOARE VALOARE
FĂRĂ TVA LEI TVA LEI
Total energie in perioada de facturare 98,00 kWh 113,99 21,65 Energie utilizata in scop comercial
2,61 lei/MWh; energie utilizată în
Plafonare pret final facturat (OUG nr. scop necomercial 5,23 lei/MWh.
98,00 kWh -42,27 -8,03
118/2021, la zi)
Plafonare energie activa (OUG nr. 118/2021,
98,00 kWh -3,05 -0,58
la zi)
TEMEI LEGAL
Contributie pentru cogenerare 98,00 kWh 2,50 0,48
Certificate verzi 0,098 MWh 7,11 1,35 Tarif ee:Contract Furnizare
Acciza energie 0,098 MWh 0,53 0,10 EE(CFEE); Ord.ANRE: 76/2016;
Total baza de impozitare TVA 78,81 6/2017; 234,235/2019;
din care cogenerare 2,50 188,190,214,215,216,
217,218,219,220,221,222,
din care certificate verzi 7,11 242/2020; 10,46,50,82,111/2021
din care acciza 0,53 Accize:L227/2015; Plata cf.CFEE;
TVA 19% 14,97 CV:L134/2012,L184/2018; OUG
24/2017,Ord.ANRE:187/2018,
Compensare acordata (OUG nr. 118/2021, la
-8,13 33/2019,18, 237/2020,9/2021;
zi)
L226/2021; Scheme de sprijin –
Valoare factura curenta 70,68 14,97 L259/2021
Total de plata 85,65
Valoare restanta de plata servicii 197,69
Sold total la data emiterii facturii 16.03.2022 283,34 lei

INFORMATII SUPLIMENTARE
Orice divergenţă precontractuală sau rezultată din derularea contractului de furnizare a energiei o puteţi
soluţiona impreună cu noi, în baza procedurii de soluţionare interna pe care o găsiţi publicată pe site-ul Enel.
În caz de neînţelegeri precontractuale şi/sau de neînţelegeri în derularea contractului, nesoluţionate împreună
cu furnizorul de energie electrică, vă puteţi adresa ANRE conform Ord. ANRE nr. 35/2013, Ord. 61/2013 sau
instanţelor competente.

IMPORTANT!
Vă rugăm să nu permiteţi accesul unor persoane neautorizate la echipamentul de măsurare a energiei
electrice! Efectuarea de intervenţii, modificări neautorizate la contorul electronic este strict interzisă, potrivit
legii şi contractului dvs. de furnizare a energiei electrice, faptă constituind infracţiune, pedepsită conform
dispoziţiilor Legii nr. 123/2012, cu completarile şi modificările ulterioare. Totodată, accesul fără drept la un
sistem informatic, în speţă contorul electronic, constituie infracţiune şi se pedepseşte potrivit dispoziţiilor
Codului Penal.

COMPONENTE PREŢ UNITAR CERTIFICATE VERZI:


Cota obligatorie estimata de achizitie certificate verzi pentru perioada ianuarie 2022 - decembrie 2022:
0,5014313 CV/MWh.
Pret mediu ponderat calculat valabil incepand cu 01.02.2022: 144,6598 lei/CV.

p = Ccv*pmpPCSV [lei/MWh] unde: p reprezinta pretul unitar, in lei/MWh; Ccv reprezinta cota obligatorie
estimata de achizitie de CV, in CV/MWh; pmpPCSCV reprezinta pretul mediu ponderat al tranzactiilor
incheiate pe piata centralizata anonima spot de CV din luna anterioara, publicat pe PCSCV de OPCV pe
site-ul propriu, aplicabil in intervalul de facturare, in lei/CV.

EXPLICAŢII SITUAŢIE SOLD

Sume din regularizări - consum plătit în avans până la data emiterii facturii curente
Total de plată factură curentă - valoare de plată factură curentă
Facturi restante - valoare de plată a facturilor precedente neachitate
Sold client - situaţia finală a soldului la data emiterii facturii curente

Valoarea Sold Client negativă (-) se va folosi pentru plata facturii următoare sau se va restitui la cerere.
Valoarea Sold Client pozitivă (+) reprezintă suma totală de plată la zi (factura curentă + facturi neachitate).

Pagina 2 din 4 la factura 22MI05992485


ORODEL CARMEN - LOCUINTA BUCURESTI SECTOR 4
TRANSMITERE INDEX
Adresa: Strada Persu Aurel, nr. 153, bl. CORP B, et. 1, ap. 21, sector 4, Bucuresti, cod poștal 041719

Contract nr.: 04462674 Perioada de facturare: 16.02.2022 - 15.03.2022 Numar IVR, apel gratuit:
Cod identificare loc consum: 5006075417 Consum anual estimat: 1.373 kWh 0800 07 07 01
Putere avizata: 4.55 kW Interval: 06.04.2022-15.04.2022
Oferta/Tarif/Nivel tensiune: Enel Fix Relaxat / / JT Citiri de regularizare interval:
06.05.2022 - 15.05.2022
Eneltel: 115361892

Cod Eneltel / Const. Index Index Factor


Serie contor Cantitate UM
POD grup vechi nou putere

CITIRI SI CANTITATI
13409/ 13456/
Energie activa 115361892/
001000654244011 1 estimat estimat 47 kWh
16.02.22-28.02.22 RO001E115361892
furnizor distribuitor
13456/ 13507/
Energie activa 115361892/
001000654244011 1 estimat estimat 51 kWh
01.03.22-15.03.22 RO001E115361892
distribuitor furnizor

Pret unitar Valoare Valoare


Cantitate UM
fara TVA lei fara TVA lei TVA lei

ENERGIE ACTIVA
Energie activa
98 kWh 0,797000 78,11 14,84
16.02.22-15.03.22
Abonament
13 Zile 0,570000 7,41 1,41
16.02.22-28.02.22
Abonament
15 Zile 0,570000 8,55 1,62
01.03.22-15.03.22
Distributie en.el
98 kWh 0,169870 16,64 3,16
16.02.22-15.03.22
Tarif de extragere en.el din
retea (TL) 98 kWh 0,022470 2,21 0,42
16.02.22-15.03.22
Tarif de introducere en.el
in retea (TG) 98 kWh 0,001490 0,15 0,03
16.02.22-15.03.22
Servicii sistem
98 kWh 0,009320 0,92 0,17
16.02.22-15.03.22
Certificate verzi
0,098 MWh 72,5369516 7,11 1,35
16.02.22-15.03.22
Acciza 16.02.22-15.03.22 0,098 MWh 5,420000 0,53 0,1
Cogenerare
98 kWh 0,025540 2,5 0,48
16.02.22-15.03.22
Plafonare pret final facturat
(OUG nr. 118/2021, la zi) 98 kWh 0,431380 -42,27 -8,03
16.02.22-15.03.22
Plafonare energie activa
(OUG nr. 118/2021, la zi) 98 kWh 0,031110 -3,05 -0,58
16.02.22-15.03.22

TOTAL LOC DE CONSUM


Total loc de consum 98,00 kWh 78,81 14,97

SCHEME DE COMPENSARE (LEGEA 259/2021)


Compensare acordata
(OUG nr. 118/2021, la zi) 98 kWh 0,082980 -8,13
16.02.22-15.03.22

Pagina 3 din 4 la factura 22MI05992485


Pret unitar Valoare Valoare
Cantitate UM
fara TVA lei fara TVA lei TVA lei

TOTAL SCHEME DE COMPENSARE


Total compensare
acordata (OUG nr. -8,13
118/2021, la zi)

Conform Legii nr. 259/2021, pentru perioada Noiembrie 2021- Ianuarie 2022, prețul final facturat a fost plafonat la valoarea de 1 leu/kWh din care
componenta de preț a energiei electrice a fost in valoare maximă de 0.525 lei/kWh.
Conform OUG nr 118/2021, la zi, în perioada Februarie 2022- Martie 2022, prețul final facturat va fi plafonat la valoarea de 0.8 lei/kWh, din care
componenta de preț a energiei electrice va fi in valoare maximă de 0.336 lei/kWh.

Pagina 4 din 4 la factura 22MI05992485


MODALITĂȚI DE PLATĂ ENEL ENERGIE MUNTENIA

DIRECT DEBIT* ONLINE


Alpha Bank, Banca Transilvania, BCR, BRD, CEC Bank, Credit Online doar cu Codul de plata pe
Europe Bank, Garanti Bank, ING, Leumi, OTP Bank, First Bank, plata.enel.ro
Raiffeisen Bank,UniCredit Bank, Veneto Banca
*Comision 0% pentru factura Enel. Pentru activarea mandatului de direct debit și verificarea
condițiilor specifice, vărugăm săcontactați banca dumneavoastră.

MYENEL
TRANSFER BANCAR Online cu cont MyEnel pe my.enel.ro sau
din aplicatiile mobile pentru Android &
Banca IOS
IBAN: RO29 BTRL RONI NCS0 0073 9001
Transilvania
BCR IBAN: RO98 RNCB 0072 1042 9161 0001
INTERNET/MOBILE BANKING
CEC IBAN: RO17 CECE B318 44RO N254 9940 Alpha Bank, Banca Transilvania, BCR,
Citi Bank IBAN: RO52 CITI 0000 0007 2507 6002 BRD, CEC Bank, Citi Bank, Credit
Europe Bank, Garanti Bank, Idea
Credit Europe Bank, ING, Intesa Sanpaolo Bank,
IBAN: RO77 FNNB 0001 0301 1231 RO02
Bank Leumi, First Bank, Raiffeisen Bank,
Garanti Bank IBAN: RO34 UGBI 0000 3620 0627 7RON UniCredit Bank, Veneto Banca

ING Bank IBAN: RO28 INGB 0001 0000 0000 3333


ATM
Intesa
Banca Transilvania, BCR, BRD,
Sanpaolo IBAN: RO15 WBAN 2511 0000 4150 3217
CEC Bank, Garanti Bank, Idea
Bank
Bank, ING, First Bank, UniCredit
First Bank IBAN: RO47 PIRB 4206 7279 9127 0000 Bank
Raiffeisen
IBAN: RO69 RZBR 0000 0600 1068 1082
Bank NUMERAR
UniCredit Banca Centrală Cooperatistă
IBAN: RO47 BACX 0000 0002 8377 2001
Bank Creditcoop, BCR, CEC Bank,
Credit Europe Bank, Garanti Bank,
Idea Bank, Paypoint, Qiwi, un-doi
Centru de plăți, UniCredit Bank,
Westaco Express

FACILITĂȚI

INTEROGARE SOLD PE BAZA COD


COPIA FACTURII
PLATĂ
PayPoint, Qiwi, un-doi Centru de plăţi, Online cu cod de plată si CNP/CUI titular de contract pe
Westaco Express factura.enel.ro
Enel Energie Muntenia S.A.

Bd. Mircea Vodã, nr. 30,


Cod poştal 030667
Sector 3, Bucuresti

Aceeași energie, în beneficiul tău!

Bine te-am regăsit!


Prin acest mesaj te anunțăm că am emis o nouă factură, care reflectă cele mai recente modificări legislative
în domeniul energiei. Acestea au fost aduse prin Ordonanța de Urgență nr. 3/2022, în vigoare din 1 februarie
2022. Ordonanța modifică și completează OUG nr. 118/2021 (aprobată prin Legea nr. 259/2021) privind măsurile
de sprijin aplicabile pentru perioada sezonului rece 1 noiembrie 2021- 31 martie 2022.

Astfel, factura emisă conține câmpuri dedicate acestor măsuri, pe care le poți identifica cu ușurință, în cazul în care
ești eligibil pentru aplicarea lor, conform legii. În cazul în care aceste câmpuri nu sunt marcate distinct pe factură,
înseamnă că măsurile prevăzute prin OUG nr. 118/2021, modificată, nu se aplică în cazul tău.

Pe scurt, măsurile de sprijin din perioada 1 februarie 2022 - 31 martie 2022 înseamnă:

l Plafonarea prețului final facturat* - nu vei plăti mai mult de 0,8 lei/kWh pentru energie electrică,
respectiv 0,31 lei/kWh pentru gazele naturale. Preţul final facturat include componenta de preţ a energiei,
precum şi celelalte tarife şi taxe reglementate, inclusiv TVA.

* Prețul final facturat pentru pentru energie electrică include componenta de preţ al energiei active, acciza, tarifele reglementate de
transport şi distribuţie, serviciile de sistem, certificatele verzi, contribuţia pentru cogenerare de înaltă eficienţă energetică, costurile de
furnizare şi TVA. Prețul final facturat pentru gaze naturale include componenta de preț al gazelor naturale, costul de transport, tariful de
înmagazinare, tariful de distribuţie, costurile de furnizare și TVA. Abonamentul este exclus din calculul prețului pe kWh în cazul acestei
măsuri de sprijin.

Perioada de 01 februarie 2022 – 01 noiembrie 2021 –


aplicare 31 martie 2022 31 ianuarie 2022
Componenta Gaze Energie Gaze Energie
naturale electrică naturale electrică
Preţul final facturat 0,31 lei/kWh 0,8 lei/kWh 0,37 lei/kWh 1 leu/kWh

l Compensația unitară se aplică prețului deja plafonat. Ea este în valoare de până la cel mult 0,291
lei/kWh pentru energie electrică, respectiv cel mult 40% din prețul gazelor naturale.

Îți reamintim că, pentru a beneficia de compensare, trebuie îndeplinite, simultan, următoarele condiții:
1. consumul realizat nu trebuie să depășească consumul lunar maxim prevăzut de lege și nici consumul maxim
stabilit pentru întreaga perioadă de aplicare a compensării;
2. consumul din perioada de facturare să nu fie mai mic de 1 kWh/zi pentru energie electrică și de 7 kWh/zi
pentru gaze naturale.

ENERGIE ELECTRICĂ
Luna și anul Noiembrie Decembrie Ianuarie Februarie Martie
2021 2021 2022 2022 2022

(30 de zile) (31 de zile) (31 de zile) (28 de zile) (31 de zile)
Consum zilnic de referință* cu 10,92 kWh 10,92 kWh 10,92 kWh 18,39 kWh 18,39 kWh
abatere maximă de 10% (kWh)
Consum lunar maxim** (kWh) (+ 297,9 kWh 307,83 kWh 307,83 kWh 468,16 kWh 518,32 kWh
maxim 10%) (327,69 kWh) (338,61 kWh) (338,61 kWh) (514,97 kWh) (570,09 kWh)
* Prețul de referință = preț energie activă + tarif distribuție + tarif transport + tarif servicii sistem + acciza + cogenerare + certificate verzi + TVA
** Include abaterea maximă de 10%

Enel Energie Muntenia S.A. – Bucuresti, Sector 3, bd. Mircea Voda, nr. 30, etaj 5, camera 5.3 – Cod unic de înregistrare 24387371, Nr. de ordine în Registrul
Comerțului J40/14506/2008 - Capital social subscris și vărsat 37.004.350 lei
Enel Energie Muntenia S.A.

Bd. Mircea Vodã, nr. 30,


Cod poştal 030667
Sector 3, Bucuresti

GAZE NATURALE
Luna și anul Noiembrie Decembrie Ianuarie Februarie Martie
2021 2021 2022 2022 2022
Consum mediu lunar* (kWh), 1649,05 kWh 2405,61 kWh 2762,51 kWh 3722,40 kWh 3452,49 kWh
inclusiv abatere de 10%
Consum mediu lunar * (mc), inclusiv 155,57 mc 226,94 mc 260,61 mc 351,17 mc 325,71 mc
abatere de 10%
* Include abaterea maximă de 10%

După aplicarea compensării, prețul final achitat de tine, client casnic, nu poate scădea sub prețul de referință,
respectiv de 0,68 lei/kWh pentru energie electrică (cu TVA și toate tarifele reglementate incluse) și 125 lei/MWh
pentru gaze naturale (fără TVA și tarife reglementate incluse).

Pentru o mai bună monitorizare a consumului, îți recomandăm să transmiți în fiecare luna indexul autocitit, pe
baza codului Eneltel, în perioada mentionată pe factură. Indexul autocitit poate fi transmis în vederea
înregistrării în sistem, începând cu ora 00:00 a primei zile din interval până la ora 19:00 a ultimei zile a intervalului
alocat, prin oricare dintre variantele de mai jos:

l Direct din contul MyEnel – secțiunea Index


l MyEnel App – secțiunea Index
l 0800 07 08 09 sau 0800 07 07 01 – tasta 1 – serviciul Telecitire
l Kiosk Enel – cu ajutorul contului MyEnel, secțiunea Index

Dacă ai nevoie de mai multe detalii, intră pe www.enel.ro, în secțiunea „Noutăți legislative" dedicată noilor modificări
legislative și măsurilor aferente acestora.

Îți rămânem alături,

Echipa Enel

Enel Energie Muntenia S.A. – Bucuresti, Sector 3, bd. Mircea Voda, nr. 30, etaj 5, camera 5.3 – Cod unic de înregistrare 24387371, Nr. de ordine în Registrul
Comerțului J40/14506/2008 - Capital social subscris și vărsat 37.004.350 lei