Sunteți pe pagina 1din 2

ORAR clasa I

ZIUA
ORA LUNI MARŢI MIERCURI JOI VINERI

1.
Comunicare în limba Matematică şi Matematică şi Comunicare în Matematică şi
română explorarea mediului explorarea mediului limba română explorar ea
mediului

2.
Comunicare în limba Comunicare în limba Comunicare în Dezvoltare
Limba engleză personală
română română limba română

3.
Arte vizuale şi abilități
practice Comunicare în limba Comunicare în limba Matematică şi
română română explorarea mediului Religie

4.
Muzică şi mişcare Educaţie fizică Arte vizuale şi abilități Educaţie fizică Muzică şi mişcare
practice
Școala Gimnazială Râșești

Schema orară

Nr. ore
conform Nr. de ore
Nr. ARIA CURRICULARĂ / DISCIPLINA
plan- cadru alocate
I LIMBĂ ŞI COMUNICARE 8 8
Comunicare în limba română 7 7
Limba engleză 1 1
II MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE ALE 4 4
NATURII
Matematică şi explorarea mediului 4 4
III OM ŞI SOCIETATE 1 1
Religie 1 1
IV ARTE 2 2
Muzică şi mişcare 2 2
V TEHNOLOGII 2 2
Arte vizuale şi abilităţi practice 2 2
VI EDUCAŢIE FIZICĂ, SPORT ŞI 2 2
SĂNĂTATE
Educaţie fizică 2 2
VII CONSILIERE ŞI ORIENTARE 1 1
Dezvoltare personală 1 1
CURRICULUM LA DECIZIA 0-1 0
ŞCOLII
Nr. total de ore de trunchi comun 20 20
Total nr. ore pe săptămână 20