Sunteți pe pagina 1din 5

TEST PREGĂTIRE BACALAUREAT 2018

TEST 8-V1
RELIEFUL, CLIMA, HIDROGRAFIA EUROPEI ȘI ROMÂNIEI

SUBIECTUL I 30 puncte
Subpunctul A
1. Identificați statele notate cu cifrele 27 și 43.
2. Identificați orașele- capitală notate cu cifrele 25 și 19.
4 puncte
Subpunctul B
1. Este situata în Munții Pirinei capitala statului notat pe hartă cu numărul ...............................
2. În statul notat pe hartă cu cifra 29 , climatul este în partea de vest temperat.....................
3. În statul notat pe hartă cu cifra 39 , climatul predominant este temperat...............................
4. Orașele notate pe hartă cu 21 și 22 sunt traversate de fluviul numit............................
5. Volga traversează teritoriul statului notat pe hartă cu numărul ...............................
6. Munții Matra sunt situați pe teritoriul statului notat pe harta cu numărul...............................
6 puncte
Subpunctul C
1. Lacurile Vatteren și Vaneren situate pe teritoriul statului notat pe hartă cu numărul 37 sunt
de origine :
a. vulcanică c. tectonică
b. glaciară d. carstică

Prof. Răducan Sorin Colegiul "Mihai Viteazul" Ineu


TEST PREGĂTIRE BACALAUREAT 2018
2. Lacul Geneva se află pe teritoriul staului notat pe hartă cu numărul:
a. 3 c. 24
b. 23 d. 25
3. Țărmul cu fiorduri este caracteristic statului marcat pe hartă cu numărul:
a. 27 c. 32
b. 28 d. 36
4. Majoritatea lacurilor din statul marcat pe hartă cu cifra 38 sunt de origine:
a. vulcanică c. antropică
b. glaciară d. de baraj natural
5. Mistralul este un vânt care bate pe teritoriul statului notat pe hartă cu nuărul:
a. 15 c. 33
b. 29 d. 45
6. Bora este un vânt care bate pe teritoriul statului notat pe hartă cu numărul:
a. 13 c. 21
b. 17 d. 25
7. Câmpia Andaluziei se regăsește pe teritoriul statului marcat pe hartă cu:
a. 29 c. 31
b. 30 d. 32
8. Țărmurile joase, unde predomină procesul de acumulare, sunt caracteristice:
a. Mării Nordului c. Mării Negre
b. Mării Norvegiei d. Oc. Atlantic
9. Delta Volga se regăsește pe teritoriul statului notat pe hartă cu numărul:
a. 43 c. 45
b. 44 d. 46
10. Mase de aer tropical pătrund pe teritoriul statului marcat pe hartă cu numărul:
a. 23 c. 30
b. 26 d. 33
10 puncte
Subpunctul D
1. Precizați două deosebiri și o asemănare între relieful Munților Alpi și relieful Munților
Scandinavici.
Nota1Deosebirile și asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale
reliefului: mod de formare, tipuri de roci, distribuția spațială a altitudinilor, gradul
de fragmentare, orientarea culmilor și văilor principale, tipuri genetice de relief,
alte aspecte specifice reliefului.
Nota 2. Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele douădeosebiriși asemănarea vor fi
prezentate comparativ și nu separat.

2. Precizați două deosebiri și o asemănare între climatul zonelor litorale din statul marcat pe
hartă cu numărul 30 și climatul zonelor litorale din statul marcat pe hartă cu numărul 32.
Nota1Deosebirile și asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de
climă: temperaturi medii anuale/vara/iarna, precipitații medii anuale, vânturi,
amplitudinea termică, factori care influențează clima, tipuri climatice, etaje
climatice.
Nota 2. Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri și asemănarea vor fi
prezentate comparativ și nu separat.
6 puncte
Subpunctul E
Precizați
1. Precizați două argumente pentru a demonstra afirmația “Cele mai multe râuri din statul marcat pe
hartă cu 35 sunt scurte și repezi”.
2. Menționați doi factori genetici ai climei Europei și modul în care aceștia o modifică.
4 puncte

Prof. Răducan Sorin Colegiul "Mihai Viteazul" Ineu


TEST PREGĂTIRE BACALAUREAT 2018

SUBIECTUL II 30 puncte
Subpunctul A
1. Identificați unitățile de relief notate B2 și H2.
2. Identificați unitățile de relief notate A2 și G2.
4 puncte
Subpunctul B
1. Unitatea de relief marcată pe hartă cu A1 prezintă influențe climatice ..............................
2. Unitatea de relief marcată pe hartă cu H1 prezintă influențe climatice ..............................
3. Argeșul izvorăște din unitatea montană numită Grupa..............................
4. Râul Jijia este afluent al râului..............................
5. Unitatea de relief notată pe hartă cu M2 se numește....................
6. Este formată dintr-un singur șir de depresiuni și culmi deluroase unitatea de relief marcată pe
hartă cu ................................
6 puncte
Subpunctul C
1. Brațul nordic al Dunării din sectorul Deltei se numește:
a. Borcea c. Chilia
b. Sulina d. Sf. Gheorghe
2. Râul Jiu traversează unitatea de relief numită:
a. Pod. Mehedinți c. Pod. Getic
b. C.Teleormanului d. Grupa Făgăraș
3. Munții formați în orogeneza hercinică se află în unitatea de relief notată pe hartă cu :
a. H1 c. H3
b. H2 d. I
4. Paralelismul petrografic este caracteristic unității de relief notate pe hartă cu :
a. B1 b. E
Prof. Răducan Sorin Colegiul "Mihai Viteazul" Ineu
TEST PREGĂTIRE BACALAUREAT 2018
c. D3 d. L2
5. Lacurile Bucura și Zănoaga se regăsesc în grupa montană, de relief numită:
a. Făgăraș c. Retezat-Godeanu
b. Parâng d. Bucegi
6. Dunele de nisip se regăsesc în unitatea de relief notată pe hartă cu:
a. A1 c. E
b. B2 d. D3
7. Influențe climatice submediteraneene pătrund în unitatea de relief notată pe hartă cu :
a. B4 c. F
b. C2 d. N1
8. Influențe climatice scandinavo-baltice pătrund în unitatea de relief notată pe hartă cu :
a. G2 c. L1
b. J3 d. A1
9. Influențe climatice pontice pătrund în unitatea de relief notată pe hartă cu :
a. A1 c. D1
b. B4 d. H3
10. Unitatea de relief notată pe hartă cu G2 este numită “câmpie” pentru că:
a. are altitudini sub 200 m c. este foarte netedă
b. are utilizare predominant agricolă d. este acoperită de stepă

10 puncte

Subpunctul D
1. Precizați două deosebiri și o asemănare între relieful unitîții de relief notate pe hartă cu J2 și
relieful unității de relief notate cu N3.
Nota1 Deosebirile și asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale
reliefului: mod de formare, tipuri de roci, distribuția spațială a altitudinilor, gradul
de fragmentare, orientarea culmilor și văilor principale, tipuri genetice de relief,
alte aspecte specifice reliefului.
Nota 2. Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri și asemănarea vor fi
prezentate comparativ și nu separat.

2. Precizați două deosebiri și o asemănare între clima unității marcate pe hartă cu litera E și clima
unitații notate cu litera D1.
Nota1Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: etaje climatice,
temperaturi medii anuale/vara/iarna, precipitații medii anuale, vânturi, influențe
climatice amplitudinea termică, factori care influențează clima .
Nota 2. Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate
comparativ și nu separat.
6 puncte

Subpunctul E

1. Precizați două argumente care să ilustreze importanța Mării Negre pentru țara noastră.
2. Explicați, prezentând două argumente, faptul că în partea de vest a țării cade o cantitate de
precipitații mai mare decât în estul țării.
4puncte

Prof. Răducan Sorin Colegiul "Mihai Viteazul" Ineu


TEST PREGĂTIRE BACALAUREAT 2018
SUBIECTUL III 30 puncte

Evoluţia debitului Tisei la Szeged


C. Precizaţi: 4 puncte
1. valoarea maximă a debitului mediu lunar şi luna în
care se înregistrează;
2. valoarea minimă a debitului mediu lunar şi luna în
care se înregistrează.
D Scrieţi, pe foaia răspunsul corect: 6 puncte
1. Luna în care valoarea debitului depăşeşte 500
m3/sec este:
a. aprilie b. februarie c. mai d. Septembrie
2. Luna în care valoarea debitului este sub 100
m3/sec este:
a. aprilie b. Iunie c. octombrie d. Septembrie
3. Statul traversat de fluviul al cărui debit este
reprezentat în diagrama alăturată este:
a. Romaniab. Serbiac. Ungariad. Slovacia

E. Pentru următoarele state sa cere să precizați-10 puncte


1. Bulgaria: 2. Rep. Moldova:
a. două state vecine membre UE; a. numele a două state vecine;
b. două unități de relief; b. un tip de climă;
c. un curs de apă; c. numele a două ape curgătoare;

Prof. Răducan Sorin Colegiul "Mihai Viteazul" Ineu

S-ar putea să vă placă și