Sunteți pe pagina 1din 13

CONCURS DE ADMITERE ˗ SESIUNEA IULIE 2020

BIOLOGIE

7. Selectați sistemele care derivă din mezodermul embrionar:


A. Respirator
B. Osos
C. Muscular
D. Reproducátor
E. Urinar
36. Referitor la axul transversal al corpului uman, sunt adevărate următoarele afirmații:
A. Are ca punct de plecare creştetul capului
B. Are un pol stâng şi unul drept
C. Este axul grosimii corpului
D. Este vertical la om
E. Este poziționat orizontal la om
49. Pentru membrele inferioare se folosesc următorii termeni anatomici:
A. Distal, mai apropiat de centură
B. Proximal, mai îndepărtat de centură
C. Tibial, în loc de medial
D. Fibular, în loc de lateral
E. Superficial, în loc de profund
55. identificați afirmațiile corecte referitoare la microtubuli:
A. Mențin forma celulei
B. Fac parte din citoscheletul celulei
C. Sintetizează proteine
D. Sunt furnizori de energie
E. Intervin in fagocitoză
58. Mitocondriile sunt organite intracitoplasmatice comune ceiuielor, cu următoarele
caracteristici:
A. Au membrană dublă
B. Nu au membrană
C. Produc adenozintrifosfat (ATP) la nivelul cristelor
D. Asigură digestia celulară
E. Sunt organite intracitoplasmatice nespecifice
63. Selectați răspunsurile corecte ce caracterizează iizozomii:
A. Sunt vezicule delimitate de membrane simple
B. Contin enzime hidrolitice
C. Au rol în sinteza proteinelor specifice
D. Sunt implicați în diviziunea celulară
E. Sunt în număr mare în osteoclaste
82. Epiteliile pseudostratificate prezintă următoarele caracteristici:
A. Sunt formate dintr-un singur rând de celule
B. Nucleii celulelor sunt la înălțimi diferite
C. Nucleii celulelor sunt la aceeaşi înălțime
D. Se întâlnesc în trahee
E. Se intâlnesc în intestin
E. Muşchii irisului
110. Țesutul conjunctiv lax se întâlnește în:
A. Tendoane
B. Aponevroze
C. Vilozități intestinale
D. Canale Havers
E. Splină
117. Cartilajul hialin este prezent în:
A. Epiglotă
B. Meniscuri
C. Bronhii
D. Trahee
E. Cartilajele nazale
132. Selectați afirmațiile corecte referitoare la bazofile:
A. Nu prezintă nucleu
B. Sunt elemente figurate cu nucleu
C. Migrează in tesuturi şi devin macrofage
D.Au granulații bazofile
E. Conțin heparină și histaminá
187. ARN-ul se găseşte:
A. La nivelul miofibrilelor
B. La nivelul nucleolilor
C. Ataşat membranei celulare
D. Ataşat lizozomilor
E. Asociat microtubulilor
190. Care dintre afirmațile legate de transportul pasiv prin celule sunt adevărate?
A. Asigură deplasarea ionilor împotriva gradientului electrochimic
B. Se realizează cu consum de energie
C. Asigură deplasarea ionilor in sensul gradientului electrochimic
D. Nu necesită consum de energie
E. Este facilitat de proteine transportoare
200. Care dintre următoarele afirmații referitoare la osmoză sunt adevărate?
A. Forța care trebuie aplicată pentru a preveni osmoza se numeşte concentrație osmotică
B. Forta care trebuie aplicată pentru a preveni osmoza se numeşte presiune osmotică
C. Presiunea osmotică este invers proporțională cu concentrația osmotică
D. Concentrația osmotică este direct proporțională cu numărul de particule dizolvate în soluție
E. Apa va trece dinspre compartimentul cu presiune osmotică mai mare spre compartimentul cu
presiune osmotică mai mică
209. Potențialul de repaus neuronal este rezuitatul distribuției asimetrice a ionilor pe cele
două fețe ale membranei, după cum urmează:
A. În interiorul celulei există o concentrație mai mare de ioni de Na +
B. În interiorul celulei există o concentrație mai mare de anioni proteici nedifuzabili
C. În lichidul intercelular predomină onii de K +
D. În lichidul intracelular predomină ionii de Ca 2+
E. În spațiul dintre celule predomină ionii de Na + şi Cl-
219. Selectați afirmațiile false privind fazele potențialului de acțiune neuronal:
A. Depolarizarea presupune creşterea permeabilități pentru Na +, care pătrunde în celulă
B. Repolarizarea se face prin scăderea permeabilității pentru Na +, care rămâne în celulă
C. Repolarizarea se face prin creşterea permeabilității pentru K +, care părăseşte celula
D. Efuxul de K+ din faza de repolarizare restabileşte echilibrul ionic
E. Activarea pompei Na+ /K+ restabileşte echilibrul electric
12. În coarnele anterioare ale măduvei spinării se găsesc neuroni de formă:
A. Sferică
B. Ovalară
C. Piramidală
D. Stelată
E. Fusiformă
34. Neuroplasma conține:
A. Ribozomi
B. Incluziuni pigmentare
C. Centrozomi
D. Celule Schwann
E. Reticul endoplasmatic
54. Referitor la teaca Henle, este adevărat că aceasta:
A. Face parte din tecile ce învelesc axonul neuronilor sistemului nervos periferic
B. Face parte din tecile ce învelesc axonul neuronilor sistemului nervos central
C. Se dispune în jurul tecii de mielină
D. Separă membrana plasmatică a celulei Schwann de țesutul epitelial din jur
E. Are rol în permeabilitate şi rezistență
74. Selectați afirmațiile corecte referitoare la sinapsele chimice:
A. Sub actiunea impulsului nervos se elibereazà cuante de mediator chimic în fanta sinaptică
B. Mediatorul chimic interacționează cu receptorii nespecifici de pe membrana postsinaptică
C. Mediatorul chimic interacționează cu receptorii nespecifici de pe membrana presinaptică
D. Conducerea este unidirecțională
E. Conducerea este dinspre terminația presinaptică spre cea postsinaptică
84. Selectați afirmatia corectă referitoare la corpusculii senzitivi:
A. Sunt celule epiteliale diferențiate şi specializate în celule senzoriale
B. Sunt celule epiteliale nediferențiate şi specializate în celule senzoriale
C. Sunt mici organe unicelulare alcătuite din celule, fibre conjunctive şi terminații nervoase
dendritice
D. Sunt mici organe pluricelulare alcătuite din celule, fibre conjunctive şi terminații nervoase
dendritice
E. Sunt mici organe pluricelulare alcătuite din celule, fibre epiteliale şi terminații nervoase
dendritice
122. Referitor la coarnele laterale ale măduvei spinării, este adevărat ca acestea conțin:
A. Dispozitivul somatomotor
B. Doua tipuri de neuroni somatomotori
C. Neuroni ai căilor senzitive care au semnificația de deutoneuron
D. Neuroni ai căilor senzitive care au semnificația de protoneuron
E. Neuroni vegetativi simpatici preganglionari
130. În cazul căilor sensibilității termice şi dureroase, este adevărat că:
A. Axonul protoneuronului trece în cordonul lateral opus unde fornmează fasciculul spinotalamic
lateral
B. Axonul protoneuronului trece în cordonul lateral de aceeaşi parte unde formează fasciculul
spinotalamic lateral
C. Axonul deutoneuronului trece în cordonul lateral opus unde formează fasciculul spinotalamic
lateral
D. Axonul deutoneuronului trece în cordonul lateral opus unde formează fasciculul spinotalamic
anterior
E. Axonul deutoneuronului trece în cordonul lateral de aceeaşi parte unde formează fasciculul
spinotalamic anterior
140. Selectați receptorii sensibilității kinestezice (proprioceptive conştiente):
A. Fusurile neuromusculare
B. Corpusculii neurotendinoşi Golgi
C. Corpusculii Ruffini
D. Corpusculii lamelați
E. Corpusculii Krause
157. Selectați afirmațiile corecte referitoare la fasciculul piramidal:
A. Are origini corticale diferite
B. Îşi are originea in aria somestezică l din lobul temporal
C. Îşi are originea în aria somestezică I din lobul occipital
D. Are traiect ascendent
E. Are traiect descendent
165. Selectați afirmatile corecte referitoare la căile extrapiramidale:
A. De la nucleii din mezencefal (nucleul roşu, substanta neagră și nucleii vestibular) se continuă
spre măduvă prin fasciculele rubrospinale, nigrospinale şi vestibulospinale
B. De la nucleii din mezencefal (nucleul roşu, substanța neagră şi nucleii vestibulari) se continuă
spre măduvă prin fasciculele rubrospinale, nigrospinale și reticulospinale
C. De la nucleii din mezencefal (nucleul roşu, substanta neagră şi formația reticulată) se continuă
spre măduvă prin fasciculele rubrospinale, nigrospinale şi reticulospinale
D. De la nivelul nucleilor bulbari (nucleul roşu, substanta neagră şi nucleii vestibulari) se continuă
spre măduvă prin fasciculele rubrospinale,nigrospinale şi vestibulospinale
E. De la nivelul nucleilor bulbari (olivari şi vestibulari) se continuă spre măduvă cu fasciculele
olivospinale şi vestibulospinale
176. Fibra vegetativă simpatică postganglionară intră în nervul spinal prin ramura:
A. Ventrală
B. Dorsală
C. Meningeala
D. Comunicantă albă
E. Comunicantă cenuşie
189. Este adevărat că reflexul miotatic:
A. Este un reflex polisinaptic
B. Are receptori localizați in piele
C. Se pune în evidență lovind cu un ciocan de cauciuc tendonul muşchiului
D. Se cercetează în mod curent la nivelul tendonului lui Ahile şi a tendonului de inserție a
muşchiului triceps femural pe gambă
E. Se cercetează în mod curent la nivelul tendonului lui Ahile şi a tendonului de inserție a
muşchiului cvadriceps femural pe gambă
220. În cazul nervilor oculomotori, este adevărat că originea:
A. Reală a fibrelor motorii se află în nucleul accesor din mezencefal
B. Reală a fibrelor motorii se află în nucleul motor al oculomotorului din mezencefal
C. Aparentă a fibrelor motorii se aflå in nucleul motor al oculomotorului din mezencefal
D. Aparentă a fibrelor motorii se află în nucleul accesor din mezencefal
E. Reală a fibrelor parasimpatice se află în nucleul accesor din mezencefal
228. În cazul nervilor trigemeni, este adevărat că fibrele:
A. Senzitive se distribuie la pielea fetei
B. Senzitive se distribuie la pielea gâtului
C. Parasimpatice inervează glandele lacrimale
D. Motori inervează muşchii masticatori
E. Motori inervează muşchii mimicii
241. Originea reală a fibrelor motorii ale nervului glosofaringian se găseste în:
A. Nucleul ambiguu din punte
B. Nucleul ambiguu din bulb
C. Nucleul solitar din bulb
D. Nucleul salivator inferior din bulb
E. Şanțul retroolivar
254. Fibrele senzoriale ale nervului vag culeg sensibilitatea gustativă:
A. De la vârful limbii
B. Din treimea anterioară a limbii
C. Din treimea mijlocie a limbii
D. Din cele două treimi anterioare ale limbii
E. De la baza rădăcinii limbii
262. Care dintre următoarele afirmații cu privire la nervii cranieni este adevărată?
A. Nervii oculomotori reprezintă perechea IV de nervi cranieni
B. Nervii trohleari au originea reală în punte
C. Nervii trigemeni sunt nervi micşti
D. Nervii abducens inervează fibrele muşchiului oblic superior al globului ocular
E. Nervii abducens inervează fibrele muşchiului oblic inferior al globului ocular
269. Selectați afirmațiile corecte referitoare la pedunculii cerebeloși
A. Reprezintă una din cele trei porțiuni ale trunchiului cerebral
B. Leagă bulbul, puntea şi mezencefalul de cerebel
C. Leagă bulbul, puntea şi diencefalul de cerebel
D. Contin doar fibre aferente
E. Contin fibre aferente şi eferente
281. Talamusul este:
A. Un centru superior de integrare, reglare şi coordonare pentru metabolismul intermediar
B. Un centru superior de integrare, reglare şi coordonare pentru termoreglare
C. Un centru superior de integrare, reglare şi coordonare pentru digestie prin centrii foamei
D. Un releu pentru sensibilitatea olfactivă
E. Un releu pentru sensibilitățile tactile, termică şi dureroasă
303. Selectați afirmațiile corecte referitoare la şanturile orbitare:
A. Sunt dispuse lateral față de şanțul olfactiv
B. Sunt dispuse medial față de şanțul olfactiv
C. Sunt dispuse sub forma literei H
D. Sunt dispuse sub forma literei J
E. Delimitează girii orbitali (girusurile orbitale)
308. Selectați afirmatiile corecte referitoare la nucleii bazali:
A. Reprezintă nuclel importanți ai sistemului piramidal
B. Reprezintă nuclei importanți ai sistemului extrapiramidal
C. Reprezintă nuclei importanți atât ai sistemului piramidal cât şi al celui extrapiramidal
D. Sunt situați deasupra şi lateral de talamus
E. Sunt stuați dedesubt și lateral de talamus
326. In cazul formării reflexului condiționat, excitanții indiferenți pot încărcați prin
semnificații noi şi transformați în stimuli condiționali prin:
A. Asociere
B. Disociere
C. Precesiune
D. Dominanță (cu condiția ca animalul să fie sătul)
E. Dominanță (cu condiția ca animalul să fie flămând)
340. Ganglionul reprezintă un grup de:
A. Corpi neuronali localizați în interiorul sistemului nervos central
B. Corpi neuronali localizați în afara sistemului nervos central
C. Prelungiri neuronale localizate în afara sistemului nervos central
D. Prelungiri neuronale localizate în interiorul sistemului nervos central
E. Interneuroni
363. Diferențierea celor două componente ale sistemului nervos vegetativ
este făcută de:
A. Originea fibrelor preganglionare în zonele toracică şi lombară ale măduvei spinării pentru
sistemul simpatic, trunchiul cerebral şi zona sacrală a măduvei spinării pentru sistemul
parasimpatic
B. Originea fibrelor preganglionare în zonele toracică şi lombară ale măduvei spinarii pentru
sistemul parasimpatic, trunchiul cerebral şi zona sacrală a măduvei spinării pentru sistemul
simpatic
C. Localizarea ganglionilor în lanțurile para şi prevertebrale pentru sistemul simpatic, ganglionii
intramurali sau juxtaviscerali pentru sistemul parasimpatic
D. Localizarea ganglionilor în lanțurile para şi prevertebrale pentru sistemul parasimpatic,
ganglioni intramurali sau juxtaviscerali pentru sistemul simpatic
E. Distributia fibrelor postganglianare în intregul organism pentru simpatic, limitată în principal la
cap și viscere pentru parasimpatic
373. Simpaticul şi parasimpaticul pot acționa complementar:
A. În reglarea diametrului pupilar
B. În reglarea secreției salivare
C. La nivelul aparatului reproducător
D. În micțiune
E. În defecație
5. În cazul analizatorilor, este adevărat că impulsurile sunt conduse:
A. Pe cale directă, cu sinapse puține, rapid şi proiectate într-o arie corticală specifică fiecărui
analizator
B. Pe cale directä, cu sinapse putine, lent și proiectate intr-o arie corticala specifică fiecărui
analizator
C. Pe cale directă, cu sinapse multiple, lent şi proiectate într-o arie corticală specifica fiecărui
analizator
D. Pe cale indirectă, lent şi proiectate într-o arie corticală specifică fiecărui analizator
E. Pe cale indirectă, lent şi proiectate cortical în mod difuz şi nespecific
20. Selectați afirmația corectă referitoare la hipoderm:
A. Conține corpusculii Meissner şi Krause
B. Conține papilele dermice
C. Este un epiteliu stratificat keratinizat
D. Este un epiteliu stratiíficat nekeratinizat
E. Conține glomerulli glandelor sudoripare
41. Selectați afirmațiile corecte referitoare la discurile Merkel:
A. Sunt receptori tactili
B. Sunt localizați în partea superioară a dermului
C. Sunt situați în partea profundă a dermului
D. Receptionează atingerea
E. Recepționează presiunea
54. Selectați afirmațiile corecte referitoare la corpusculii neurotendinoşi Golgi:
A. Au In componentă 1-3 fibre nervoase care sunt stimulate de întinderea puternică a tendonului
B. Au în componență 1-3 fibre nervoase care sunt stimulate de relaxarea tendonului
C. Monitorizează continuu tensiunea produsă in tendoane
D. Monitorizează continuu relaxarea produsă in tendoane
E. Ajută la prevenirea contracției musculare excesive
62. Simțul tonusului muscular este transmis prin fasciculele:
A. Spinobulbare
B. Spinocerebelos ventral
C. Spinocerebelos dorsal
D. Spinotalamic anterior
E. Spinotalamic posterior
67. Este adevărat că celulele bipolare din mucoasa olfactivä au:
A. Rol de prim neuron
B. Rol de deutoneuron
C. Un axon scurt şi gros care se termină cu o veziculă, butonul olfactiv
D. O dendrită lungă şi subțire care se termină cu o veziculă, butonul olfactiv
E. O dendrită scurtă şi groasă care se termină cu o veziculă, butonul olfactiv
89. Deutoneuronul căii gustative se află situat în nucleul:
A. Solitar din mezencefal
B. Solitar din punte
C. Solitar din bulb
D. Ambiguu din bulb
E. Ambiguu din punte
112. Referitor la cornee, se poate afirma că:
A. Are forma unei lentile biconvexe
B. Este situată între coroidă şi ora serrata
C. Face parte din tunica internă a globului ocular
D. Are în structura sa numeroase fibre nervoase
E. Are o putere de refracție de aproximativ 40 de dioptrii
122. Selectați afirmațiile corecte referitoare la muşchiul ciliar:
A. Este format din fibre musculare striate
B. Prezintă fibre circulare inervate de parasimpatic
C. Prezintă fibre radiare inervate de parasimpatic
D. Este format din fibre musculare netede
E. Este situat in tunica internă a globului ocular
162. Selectați afirmațiile corecte referitoare la acomodarea vizuală:
A. Se datorează aparatului suspensor al corneei
B. Este un act reflex reglat de centrii corticali
C. Este un act reflex reglat de coliculii cvadrigemeni superiori
D. Se datorează elasticității cristalinului
E. Are ca şi organ pasiv muşchiul ciliar
174. În funcție de distanța la care se află retina față de centrul optic există ochiul:
A. Emetrop la care retina se află la 7 mm în spatele centrului optic
B. Emetrop la care retina se află la 17 mm în spatele centrului optic
C. Miop la care retina se află la 7 mm în spatele centrului optic
D. Miop la care retina se aflăla mai puțin de 17 mm de centrul optic
E. Hipermetrop la care retina se află la mai puțin de 17 mm de centrul optic
184. Prin expunerea mult timp la lumină puternică, este adevărat că:
A. Pigmentul vizual este descompus în retinen şi opsine doar la nivelul conurilor
B. Pigmentul vizual este descompus in retinen şi opsine doar la nivelul bastonaşelor
C. Pigmentul vizual este descompus în retinen şi opsine atât la nivelul conurilor, cât şi la nivelul
bastonaşelor
D. Cea mai mare parte a retinenului este transformat în vitamina A
E. Cea mai mare parte a retinenului este transformat în vitamina C
211. Care dintre următoarele afirmații cu privire la calea optică sunt adevărate?
A. Reprezintă segmentul periferic al analizatorului vizual
B. Reprezintă segmentul intermediar al analizatorului vizual
C. Are al Il-lea neuron situat în celulele bipolare din retină
D. Are al III-lea neuron situat în corpul geniculat extern (lateral)
E. Are al II-lea neuron situat în corpul geniculat intern (medial)
218. Selectați afirmațiile corecte referitoare la afazia vizuală:
A. Apare în urma distrugerii arilor vizuale primare
B. Apare în urma distrugerii ariilor vizuale secundare
C. Determină orbirea
D. Se caracterizează prin faptul că bolnavul vede literele scrise, dar nu înțelege semnificația
cuvintelor citite
E. Se caracterizează prin faptul că bolnavul nu vede literele scrise, dar înțelege semnificația
cuvintelor citite
237. Care dintre următoarele afirmații cu privire la urechea internă este adevărată?
A. Peretele său lateral este reprezentat de timpan
B. Pe peretele său anterior se deschide trompa lui Eustachio
C. Contine o serie de încäperi, labirintul membranos în interiorul căruia se află labirintul osos
D. Conține o serie de încăperi, numite labirint osos, săpate în stânca temporalului
E. Conține un lanț articulat de oscioare
250. Rampa timpanică este situată:
A. În canalele semicirculare
B. Deasupra membranei vestibulare
C. Deasupra membranei Reissner
D. Deasupra membranei bazilare
E. Sub membrana bazilară
267. Crestele ampulare sunt:
A. Formate din celule senzoriale
B. Formate din celule de susținere
C. Localizate în ampulele canalelor semicirculare membranoase
D. Înglobate în membana bazilară
E. Localizate in membrana otolitică
282. Care dintre următoarele afirmatii cu privire la mecanismul recepției auditive sunt
adevărate?
A. Pavilionul urechii captează şi dirijează sunetele spre conductul auditiv extern
B. La capătul conductului auditiv extern unda sonoră pune în vibrație membrana tectoria
C. La capătul conductului auditiv extern unda sonoră pune în vibrație membrana timpanului
D. Variatile de presiune ale endolimfei fac să vibreze membrana otolitică
E. Variațile de presiune ale endolimfei fac să vibreze membrana bazilară
291. Este adevărat că atunci când capul şi corpul suferă accelerări liniare:
A. Otolitele sunt mai dense decât endolimfa
B. Otolitele sunt mai puțin dense decât endolimfa
C. Fortele de inerție împing otolitele în sensul mişcării
D. Fortele de inerție împing otolitele în sens invers mişcării
E. Se declanşează la nivelul centrilor nervoşi reactii motorii corectoare ale poziției corpului şi
capului
309. Referitor la glaucom, este adevărat că:
A. Reprezintă principala cauză de pierdere a vederii
B. Reprezintă a doua cauză de pierdere a vederii
C. Umoarea apoasă nu se drenează corespunzätor prin comparație cu viteza de producere
D. Presiunea intraoculară este normală
E. Poate afecta doar persoanele de várstä tânără
CHIMIE ORGANICĂ
La testele numerotate de la 61 la 73 alegeți un singur răspuns corect
7. Care dintre următoarele eşantioane de gaz conține numărul cel mai mare de atomi? Toate
gazele se găsesc în condiții normale (0 °C și 1 atm)
A. 33.6 litri Cl2 B. 66.0 grame CO2 C. 22.4 litri H2
D. 8 grame CH4 E. 64.0 grame O2

33. Distilarea poate fi folosită ca metodă de separare în cazul următorului amestec:


A. glicogen + celulozä B. acid benzoic + apă C. naftalină + NaCI
D. acetonă + acid acetic E. proteine + fenol

56. Numărul izomerilor cu formula moleculară C 7H16, care conțin cel puțin un atom de carbon
cuaternar, este:
A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 E. 6

91. Numărul de izomeri geometrici ai 3-cloro-1,3,5-hexatrienei este:


A. 0 B. 2 C. 4 D. 6 E. 8

9. Un amestec format din ciclohexenă, 1,4-ciclohexadiena, 2-metl-1,3-ciclohexadienă, 3-vinil-


ciclopentena și 2,3-dimetil-1,3- ciclohexadienă se oxideaza cu permanganat de potasiu în mediu
de acid sulfuric. Amestecul rezultat nu conține
A. acid cetopropionic B. acid malonic C. acid succinic
D. acid 2-metilbutandioic E. butandiona

45. Alchena care prin oxidare cu dicromat de potasiu/acid sulfuric formează şi acid acetic este:
A. 2-metil-2-butena B. 3-hexena C. 2-metil-2-pentena
D. 2,3-dimetil-2-butena E. 1-butena

99. Este incorectă afirmația:


A Toluenul se nitrează mai uşor decât benzenul.
B. Naftalina se oxideaza mai greu decât antracenul.
C Benzenul se oxidează mai ușor decât antracenul.
D. Arenele sunt solubile în alcani.
E. Arenele sunt insolubile apă.

103. Alcanul cu M = 72, care prin clorurare formează şase izomeri monoclorurați, este
A. n-pentan B. izopentan C. neopentan
D. ciclopentan E. 2-metil-propan

4. La încălzirea fenolului xu acid sulfuric concentrat se obține:


A. acid 3-hidroxi- B. acid 4-hidroxi- C. sulfat de benzil
benzensulfonic benzensulfonic
D. benzen E. acid benzensulfonic

43. Un diol saturat ciclic este izomer de funcțiune cu:


A. o dialdehidă B. un acid carboxilic saturat C. un difenol
D. un ester nesaturat E. un dieter saturat
6. Se dă schema:

A este hidrocarbura cu cel mai mic procent masic de carbon. F este:


A. Etilenglicol B. Glicerina C. Propanol
D. 1,2 Propilenglicol E. 1,3 Propilenglicol

43. Se dau reacțiile:

Compusul A este aromatic și conține 7,69% hidrogen. Compusul D este primul din seris omoloagă
a alcanilor. Compusul H este:
A. o, o’- dihidroxidifenil C. p, p’-

B. p, p - dihidroxidifenil dihidroxidifenilmetan
D. alcool o-hidroxibenzilic E. alcool p- hidroxibenzilic

103. Se consideră șirul de transformări:

Compusul C conține 64,45% carbon. Compusul A este:


A. propenă B. etan C. acetilenă
D. etenă E. propină

La testele 74 și 75 răspunsul corect se obține astfel:


Pentru fiecare enunț conținut în coloana notată cu cifre arabe (1-5) trebuie să asociați o
literă din coloana notată cu litere mici (a-e). După asociere precizați ărin una din literele A-E
secvența pe care o considerați corectă.
71.
1. monoetil glutamat a. 6 atomi hidrogen
2. acetat de vinil b. 8 atomi carbon
3. stearat de metil c. 13 atomi hidrogen
4. oleat de metil d. 38 atomi hidrogen
5. dimetiladipat e. 36 atomi hidrogen
A. 1c, 2a, 3d, 4e, 5b;
B. 1b, 2a, 3d, 4e, 5c,
C. 1c, 2a, 3d, 4b, 5e;
D. 1c, 2a, 3e, 4d, 5b;
E. 1e, 2a, 3d, 4c, 5b.

74.
1. acroleină + H2 (Ni) a. sec-butanol
2. acroleină + reactiv Tollens b. izopropanol
3. butanonă + H2 c. acid acrilic
4. propanonă + H2 d. n-butanol
5. butanal + H2 e. propanol

A. 1b, 2c, 3a, 4d, 5e;


B. 1b, 2c, 3a, 4e, 5d;
C. 1e, 2c, 3a, 4b, 5d;
D. 1c, 2d, 3b, 4a, 5e;
E. 1d, 2c, 3b, 4a, 5e.

Pentru testele numerotate de la 76 la 85 răspunsul corect este:


A. Dacă numai afirmațiile 1, 2 și 3 sunt corecte
B. Dacă numai afirmațiile 1 și 3 sunt corecte
C. Dacă numai afirmațiile 2 și 4 sunt corecte
D. Dacă numai afirmația 4 este corectă
E. Dacă toate afirmațiile sunt corecte
19
1. Participarea atomului de carbon la formarea legături duble este posibilä numai dacă adoptă
starea de hibridizare sp.
2. Lungimea legăturii C-C este mai mică decât cea a legăturii C=C
3. Azotul este un element organogen, care nu poate lipsi din compușii organici.
4. Carbonul participă la legături doar în stare hibridizată.

24.
1. Analiza elementară cantitativă organică determină oxigenul cu metode directe.
2. 2-metil-1-butena are doi atomi de carbon secundari.
3. În urma analizei cantitative elementare a substantelor organice, sulful se obtine su formă
elementară.
4. În urma analizei cantitative elementare a substantelor organice, hidrogenul se obține sub
formă de apă.

68.
1. Despre hexan se poate afirma că are cu 7 izomeri mai putin decât heptanul.
2. Formulei moleculare C5H12O îi corespund maxim 4 izomeri ce conțin atomi de carbon
cuaternari.
3. Formulei molecululare C6H14 îi corespund 8 izomeri având câte un atom de carbon cuaternar.
4. Prin monosubstituirea fenolului la nucleul aromatic cu un radical alchil având 2 atomi de carbon
se pot obține 3 izomeri de poziție.

71.
1. Formulei moleculare C5H12O îi corespund 2 eteri etilici.
2. Formulei moleculare C5H13N îi corespund 5 izomeri amine secundare.
3. Prin trisubstituirea benzenului se obțin 6 izomeri de poziție, dacă substituenți sunt de două
tipuri.
4. Formulei moleculare C5H12O îi corespund 3 alcooli primari.
33.
1. Compusul organic rezultat la oxidarea izoprenului cu dicromat de potasiu în mediu de acid
sulfuric este acidul cetopropionic.
2. 2,4-Hexadiena se prezintă sub forma a trei izomeri geometrici.
3. 1,5-Hexadiena nu are izomerie geometrică.
4. Dienele sunt izomere cu cicloalchenele.

55. Referitor la hidrocarburile aromatice sunt corecte afimatile:


1. Acidul ftalic se poate obtine prin oxidarea naftalinei sau a o-xilenului
2. Acidul ftalic se poate obtine prin oxidarea naftalinei sau a p-xilenului
3. Acidul benzoic se poate obtine prin hidroliza feniltriclormetanului
4. Acidul benzoic se poate obține prin oxidarea feniltriclormetanului

95. Alegeți afirmațile corecte referitoare la alchenele cu formula moleculară C 5H10:


1. Numai 2 dintre ele formează acid propionic la oxidare energică.
2. Numai 2 dintre ele formează cetone la oxidare energică.
3. Numai 3 dintre ele fomează CO2 la oxidare energică.
4. Numai 2 dintre ele formează acid acetic la oxidare energică.

103.
1. Conținutul procentual în hidrogen peniru cicloalcani este mai mic decât pentru alcani.
2. Punctul de fierbere pentru izobutan este mai mare decât pentru n-butan.
3. La 25°C, volumul ocupat de un mol de C 20H42 este mai mic decât pentru un mol de butan.
4. Punctul de fierbere pentru izopentan este mai mare decât pentru pentan.

26.
1. Glicerina este un alcool terțiar.
2. După explozia unui mol de trinitrat de glicerină, amestecul gazos rezultat se räceste la
20°C, apoi se măsoară rezultand un volum de 162,4 litri.
3. Glicerina se poate obține prin hidroliza acroleinei.
4. Trinitratul de glicerină este un ester.

34.
1. Fenolul are caracter acid mai puternic decât alcoolul etilic.
2. Fenolul are caracter acid mai slab decât acidul acetic.
3. Fenoxizii sunt descompuşi de acidul carbonic.
4. Fenolii reacționează cu hidroxizii alcalini şi cu metalele alcaline.

La testele numerotate de la 86 la 90 alegeți un singur răspuns corect


26. Un amestec de doi alcooli, aflați în raport molar 2:3, conține 21,62% oxigen. Primul dintre ei
este omologul inferior celui folosit în bäuturile alcoolice. Cel de-al doilea alcool este:
A. metanol B. etanol C. butanol D. pentanol E. hexanol

59. Un acid monocarboxilic saturat se tratează cu PCl 5 şi rezultă o clorură acidă. Ştiind că masa
moleculară a acidului reprezintă 80% din cea a clorurii acide, acidul corespunzätor va fi:
A. acid propanoic B. acid acetic C. acid formic
D. acid butanoic E. acid benzoic

56. La 94 grame fenol se adaugă 200 grame soluție NaOH de concentrație 40%. Volumul de
soluție de acid clorhidric de concentrație 0,8 M care reactionează cu compuşii din amestecul de
mai sus, este de:
A. 0,5 l B. 1,5 l C. 2,5 l D. 2 l E. 4 l
44. Utilizând condiții adecvate de reacție are loc policondensarea alaninei cu forrmarea unui
singur tip de polipeptid (randament 100%). Considerand că s-a pornit de la o soluțje de 10%
alanină, iar la sfârşitul reacției se obtine o soluție de concentrație 8,18%, se cere sä se identifice
polipeptidul obținut.
A. dipeptid B. decapeptid C. octapeptid D. pentapeptid
E. toate răspunsurile A-D sunt corecte

64. Un mol de trigliceridă, cântărind 858 grame, este supusă saponificării folosind hidroxid de
sodiu 30%, în exces de 100% față de necesar şi 500 grame soluție de clorură de sodiu 10%
pentru separarea mai bunä a săpunului. Săpunul separat conține palmitat de sodiu, oleat de
sodiu şi 11,4% apă. Stabiliți cantitatea de săpun hidratat obținută.
A. 860 g B. 880 g C. 1000 g D. 100 g E. 990 g