Sunteți pe pagina 1din 2

Substantivul

Exerciții
1.      Grupează substantivele următoare, în funcție de ceea ce exprimă, conform coloanelor din
tabel: elefant, viscol, telefon, cutie, lovire, furnică, blândețe, alergare, ierpure, ploaie,
ghiozdan, frumusețe, plecare, curaj.
 
Fenomene ale
Lucruri naturii Ființe Acțiuni Însușuri
 
 
 
         
 
2.      Taie intrusul din fiecare serie și precizează criteriul care a stat la baza alegerii tale.
a)      stradă, brad, zăpadă, Brașov, inel;
b)      dicționar, stilou, dulap, avion, câine;
c)      felinare, coleg, floare, revistă, baston;
 
3.      Subliniază varianta corectă a substantivelor din enunțurile următoare:
a)      Am luat de la magazin mai multe ciocolăți / ciocolate.
b)      Dan a găsit pe stradă două monede / monezi de 50 de bani.
c)      Sunetul acestor pâraie / pârâuri mă liniștește.
d)      În această zonă a magazinului sunt doar aragaze / aragazuri.
e)      Această chiuvetă / ghiuvetă trebuie schimbată.
f)       Bunica zice că aceste vremi / vremuri sunt ciudate.
 
4.      Transcrie din fragmentul următor un substantiv nearticulat și două substantive articulate
cu articol hotărât. 
„El trebuia să are câmpul, el trebuia să spargă lemne, să învârtă roata morii, să tragă căruţa în
locul calului, iar fraţii stăteau pe capră şi-l îmboldeau cu lovituri de bici. […] Se priveau în ochi
și își făceau semne vesele cu cotul.”
                                                                                    (Gianni Rodari, Părul uriașului)
 
5.      Articulează cu articol nehotărât, la singular și la plural, substantivul salcie.
 
6.      Transcrie din fragmentul de la exercițiul 3 substantivul care are aceeași formă și la
singular, și la plural.
7.      Precizează ce parte de propoziție sunt substantivele subliniate în fragmentul de la
exercițiul 3.
 
8.      Încercuiește literele corespunzătoare propozițiile simple:
a)      A venit primăvara.
b)      Gigi, Gina, Cecilia și Dan citesc.
c)      Copiii din parc aleargă.
d)      Câinele vecinilor latră mereu.
 
9.      Rescrie textul următor, corectând greșelile de orice natură:
Elevi au fost în Februarie într-o excursie la munte, aproape de Brașov. Pe tren au vorbit
despre materile preferate. Mulți au zis că le place Matematica.
 
10.  Analizează substantivele din textul următor, precizând felul, numărul, genul, tipul de
articol (dacă este cazul) și ce parte de propoziție sunt.
Florile de la fereastră sunt minunate. Ni le-a dăruit o vecină.