Sunteți pe pagina 1din 3

Varianta 16 / Booklet

Subiectul I
1. Sensul din text al secvenței „ a muncit cu sârg ” este „a munci cu zel, a persevera, a
fi sârguincios” și se referă la / are în vedere modul / modalitatea / maniera de lucru a
unei persoane (în text, emigrantul).

2. Emigrantul a făcut un gest neobișnuit pentru funcționarul bancar, a numărat banii și


i-a cerut acestuia să-i depună la loc, așa cum reiese din secvența „Mulțumesc! Puteți
să-l puneți la loc! Neavând încredere în instituțiile statului în care este rezident,
emigrantul a vrut doar să verifice în ce măsură banca deține fondurile pe care acesta
le-a depus anterior.

3. Una dintre sursele nedumeririi autorului privind sursa/ tema încrederii se referă la
modul de formare a / originea/ acesteia în societate. O sursă științifică la care face
apel autorul Liviu Papadima este „Psihologia poporului român” - un studiu / o
cercetare a UBB, „studiul coordonat de profesorul Daniel David ….” În cazul
interacțiunii dintre funcționar și client, nedumerirea are la bază gestul de a solicita
banii în vederea/ cu scopul unei verificări de rutină „ funcționarul nu prea a înțeles….”

4. Autorul consideră că încrederea este „un fel de learning by doing”, deoarece


încrederea se învață făcând sau practicând gesturi asociate acestei valori umane.
Liviu Papadima face trimitere la modalități specifice/ concrete de justificare/
certificare a încrederii: buna funcționare a unor mecanisme (ex. liftul), punctualitatea
mijloacelor de transport în comun (respectarea orarelor)..

5. Secvența surprinde concepția autorului privind semnificația banilor, rolul banilor ca


instrumente fiscale ce condiționează buna funcționare/ desfășurare a unor activități
curente. În viziunea lui Y. N. Harari, banii conservă/ augmentează stima de sine a
unei persoane/ a unui individ (influențând semnificativ respectul de care se bucură
acesta în relațiile/ interacțiunile cu ceilalți). …
I. B. Încrederea este o valoare umană care poate fi învățată sau nu prin
educație

Problematica pusă în discuție de textul fragmentar … ….se asociază cu modul în


care încrederea poate fi educată. Fragmentul extras pune în lumină dificultatea/problematica
învățării încrederii în familie sau în școală, respectiv în societate, în contexte formale sau
informale. Încrederea este o valoare umană care presupune, pe de o parte vulnerabilitate,
sinceritate, iar, pe de altă parte, nevoia de siguranță în relațiile cu sine și cu ceilalți. Consider
că încrederea poate fi educată într-o anumită/ mare măsură, aceasta contribuind
semnificativ la consolidarea relațiilor interumane, facilitând comunicarea/ interacțiunea
indivizilor, îmbunătățind considerabil relația cu autoritățile/ societatea/comunitate. În altă
ordine de idei, în lipsa încrederii, se produc efecte greu de echilibrat/restabilit/compensat:
distanțarea, în cazul indivizilor, servicii de calitate îndoielnică în relația cu autoritățile…
A.1. În primul rând, prin încrederea în sine / încrederea în celălalt/ ceilalți se
consolidează relațiile interumane. În relațiile pe care le stabilim cu celălalt încrederea
presupune/ impune ca fiecare să-și asume rolul, să fie persoana de încredere, să devină un
model de stabilitate/ echilibru, să influențeze/inspire pe celălalt în a avea încredere prin
oferirea unor exemple/gesturi de sinceritate/ solidaritate/ empatie. Fragmentul citat oferă
exemple privind încrederea, accentuând însă efectele/ impactul negativ în absența unor
persoane de încredere…
Ex. Relațiile de familie (triplu conflict în „Moromeții”: Moromete și fiii săi din prima
căsătorie: Achim, Paraschiv, Nilă, dar și Nicolae)
Excursia de la Odobesti „Ultima noapte de dragoste… ” Ștefan Gheorghidiu își pierde
încrederea în Ela, care devine interesată de viața mondenă…
Maitreyi - relația dintre Narendra Sen și Allan (Allan înțelege greșit intențiile lui Sen)
Moara cu noroc- relația Ana - Ghiță (Ana își pierde încrederea în soțul ei)
În psihologie, cele patru temperamente se adaptează diferit la anumite contexte: colericul,
sangvinicul, flegmaticul, …spre exemplu, melancolicul este emotiv și sensibil, are dificultăți
de adaptare; capacitate de lucru redusă, dar obține un randament progresiv; înclinat spre
reverie și interiorizare; putemic afectat de insucces, compensează insuccesele prin
închiderea în sine; capabil de activității de migală…

2 În al doilea rând, încrederea în instituții VIZEAZĂ CREȘTEREA CALITĂȚII


serviciilor (universități, școli, alte instituții ale statului).
valorificarea textului suport!!!
ex1: calitatea serviciilor unui centru universitar
ex2: relația cu instit. bancare
ex3. mentenanța în infrastructură (transporturi)
ex4. punctualitatea (respectarea unor orare)
II. Rafinat și elegiac, poemul …. ……surprinde / impresionează prin diversitatea
tematică și stilistică, înnoirile prozodice și multitudinea semnificațiilor / interpretărilor..
Tema centrală a poeziei este cea a iubirii, aceasta fiind abordată într-o manieră cu
totul inedită; la nivelul discursului liric, viziunea/ concepția despre misterul feminin este
asociată aici cu dimensiunea sacră a eternului feminin. Astfel, ridicând dragostea pentru
femeia iubită la rangul sentiment divin, eul liric își exprimă dorința de trăi plenar sentimentul.
Pentru a puncta tema poeziei (dragostea, creația), Ion Vinea apelează la motive
literare specifice….
O idee poetică relevantă / semnificativă pentru tema poeziei o reprezintă asocierea
frumuseții feminine cu divinitatea. ….
Comparația amplă„ochii tăi ….. călugării” validează frumusețea/ unicitatea femeii/
prezenței feminine și intensitatea sentimentelor de dragoste/ fascinația eului liric…..

S-ar putea să vă placă și