Sunteți pe pagina 1din 1

TEST DE EVALUARE NR.

Notă! Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.

I.Răspundeţi la următoarele cerinţe:


a. Descrieţi pe scurt în ce constă pregătirea corporală a personalului. 5p
b. Precizaţi aspectele ce condiţionează odihna turiştilor. 10p
c. Caracterizaţi servirea de tip fast- food. 20p.

II. Apreciaţi cu adevărat sau fals următoarele enunţuri: 30p


a. Pregătirea primirii clienţilor are rolul de a asigura condiţiile necesare unei pregătiri
propriu- zise corespunzătoare, fără, incidente.
b. Primirea propriu- zisă este o activitate a front- ofice- ului .
c. În cadrul recepţiei se stabileşte primul contact cu clientul.
d. Personalul compartimentului housekeeping îşi desfăşoară activitatea doar în spaţiile de
cazare.
e. Odihna turiştilor este condiţionată de funcţionarea şi întreţinerea echipamentelor.
f. Transformaţi un enunţ fals în forma lui adevărată.
III. Realizaţi corelaţiile între elementele coloanei A(forme de servire ) şi B (caracteristicile
acestora): 25p
A B
1. servirea de către a. oferta sortimentală este limitată şi standardizată.
ospătar b. clienţii sunt informaţi de gama sortimentală prin intermediul
2. autoservirea listelor de preparate şi băuturi aflate în camere.
3. servirea de tip c. presupune vizualizarea preparatelor şi băuturilor în vitrine de
fast- food prezentare.
4. servirea se tip d. preparatele sunt consumate imediat la mesele din incinta unităţii
room- service sau în afara acesteia.
e. se poate desfăşura prin serviciul direct şi serviciul indirect.

S-ar putea să vă placă și