Sunteți pe pagina 1din 4

Desfăşurarea lecţiei

Nr. Secventele lectiei Timp Metodica lectiei Strategie


Crt. (min) Activitatea Activitatea elevului Metode Mijloace Organizare
profesorului
1. Organizarea clasei 2 - noteaza absente in - asculta Conversaţie
pentru lecţie şi catalog explicatiile si
captarea atenţiei - creaza o stare indicatiile
elevilor psihologica profesorului; se
favorabila pregatesc de test
desfăşurării lecţiei
2. Formularea 2 - comunica clasei de - anunță elevii că Conversaţie Test evaluare Frontală
obiectivelor urmărite elevi competenţelor vor fi evaluați prin cu grilă de
de testul de evaluare derivate ce se testare scrisă în răspuns
sumativă urmaresc a fi formate privința
pe parcursul lectiei: informațiilor
Competente derivate:
Pe baza cunostintelor care au
despre calificarea
fost tratate in cadrul lectiilor personalului care
anterioare in care au fost
prezentate pe larg notiuni
activaza in
referitoare la calificarea structurile de
personalului care activeaza in
structurile de primire turistice
primire turistice cu
cu functiuni de cazare si functiuni de cazare
alimentatie, elevii trebuie sa
demonstreze ca au dobandit
si alimentatie;
performantele preconizate
explicit in urmatoarele
competente derivate:
CO1 – Sa identifice nivele de
calificare care se pot obtine in
tara noastra (competenta se
considera atinsa daca au
raspuns corect la 4
intrebari/afirmatii din 9)
CO2 – Sa recunoasca
caracteristicile personalului
aferent unitatilor de turism si
alimentatie publica din Romania
(competenta se considera atinsa
daca au raspuns corect la 4
intrebari/afirmatii din 9)
3. Reactualizarea 2 - solicita elevilor sa- - raspund la Conversatie Caiet de Frontala
cunoștințelor si aminteasca intrebarile notite
dobândite anterior tematica orei profesorului Manual
anterioare;
4. Prezentarea 2 - imparte testele de - primesc testele, Problematizare Test de Individuală
continutului sarcinilor evaluare; îşi reamintesc , observatie evaluare cu
de invatare si - comunică elevilor elementele independenta, grila de
conducerea invatarii condițiile de bună esenţiale pe care descoperire raspuns
desfășurare a testului le-au avut de independenta
(elevii nu au voie să învăţat în urma
copieze, să discute studierii acestei
între ei, să folosească teme
telefonul), precum și - raspund la
aspecte legate de intrebarile din test
obținerea punctajelor folosind grila de
maxime la test (să raspuns
abordeze toate
subiectele, să încerce
soluționarea cât mai
corectă a subiectelor,
să aibă grija la
lizibilitatea scrisului);
5. Obtinerea 40 - lasă elevii să - citesc cu atenție Problematizare Test de Individuală
performantei; feed- răspundă în scris la testul și sunt , observatie evaluare cu
back; evaluarea întrebările formulate preocupați de independenta, grila de
performantei în testul de evaluare rezolvarea acestuia descoperire raspuns
sumativă şi asigură în timp util. independenta
un climat de lucru
corespunzător în
clasă Frontala,
- dupa terminarea - participa la Observatia, Cheia de
discutii si noteaza, aprecierea rezolvare, individiduala
timpului alocat
eventual, verbala, manual
testului si strangerea explicatiile conversatia,
lucrarilor scrise profesorului explicatia
indica elevilor
raspunsurile corecte
si criteriul de
evaluare;
-stabileste, daca este
cazul, problemele cu
care s-au confruntat
majoritatea elevilor si
lamureste prin - sunt consultati in
discutii cu clasa; legatura cu nota ce
- aprecieaza li se cuvine, cu
evaluarea facuta, probemele pe care
folosind criteriile le-au intampinat si
valorice a atitudinilor participa la discutii
si rezultatelor;
formuleaza
concluziile cu privire
la activitatea
desfasurata, la
realizarea
competentelor
propuse si apreciaza
nivelul clasei

6. Intensificarea retentiei 2 - recomanda elevilor - noteaza in caiete Conversatie, Caiet de Frontala,


si transferului studierea materialului recomandarile problematizare notite, diferentiata
bibliografic, in bibliografiece si manual
special in legatura cu tema data spre
punctele din test in rezolvare.
rezolvarea carora au
intampinat greutati
- se indica sarcini
diferite in functie de
rezultatele obtinute
de elevi: celor care au
raspuns corect la
majoritatea
intrebarilor li se cere
sa formulize si alte
intrebari; celorlalti
elevi li se recomanda
sa incerce din nou
rezolvarea testului, sa
aprecieze si sa
compare rezultatele

S-ar putea să vă placă și