Sunteți pe pagina 1din 1

Data ____________________ Numele____________________ Prenumele_______________

clasa a VI-a A

Citeşte atent textul: SUCCES!!!


Costel se gîndeşte la Adrian, prietenul lui de la mare. Îi revine în minte clipa în care Adrian l-a
salvat de la înec. Parcă aude spunîndu-i: „Mai rezistă puţin!”.
1. Identifică pronumele personale şi precizează: 16p.
Exemplul Partea de Forma Persoana Genul Numărul Forma. Cazul Funcţia
vorbire iniţială acc./neacc. sintactică

2. Încercuieşte răspunsul corect:


- Pronumele este partea de vorbire care: a) se conjugă b) se declină c) nu îşi schimbă forma 1p.
- În propoziţia: El şi-a uitat mănuşile la noi, există:
a) trei pronume personale b) două pronume personale c) două pronume personale şi un pronume reflexiv 1p.
- În propoziţia: Haina lui este în cuier, cuvîntul subliniat este:
a) pronume reflexiv b) pronume personal c) pronume personal de politeţe 1p.
şi are funcţia sintactică de: a) atribut pronominal b) atribut adjectival c) subiect 1p.
- În propoziţia: Şi-au ales cele mai bune locuri, cuvîntul subliniat este:
a) conjuncţie b) pronume personal c) pronume reflexiv şi are funcţia sintactică de: 1p.
a) subiect b) nu are funcţie sintactică c) complement indirect 1p.

3. Precizează cazul şi funcţia sintactică pentru substantivele marcate:


Arată-ţi puterea, campionule! Cazul____ F.sint.____. Vîntul împrăştie frunzele copacilor. Cazul___F.sint.___
Le-am scris bunicilor. Cazul___F.sint.____ A răsărit soarele. Cazul ___ F.sint.____
Acestea sunt caietele Anei. Cazul_____ F.sint.____ 10p.
4. Scrie în spaţiul rezervat articolul genitival/posesiv potrivit:
Îmi place această rochie _______ Mariei. Cocostîrcul este un vestitor ______ primăverii. Am citit poezii _____
colegului de clasă. Fulgii răspîndesc înfiorare pe _______ ţării umeri dalbi. 4p.

5. Scrie înaintea cuvintelor articolele demonstrative cel, cea, cei sau ortogramele ce-l, ce-a, ce-i:

______ harnic; _______ spus; ______ mai frumoasă; _______ mic. Pentru ______ cerţi? ______ dintîi; după
_______ mărturiseşti; ________ de făcut? ______ mică; ______ adus? 10p.

6. Înlocuieşte pronumele personale cu formele pronumelui de politeţe:

* Tu/_________________________ mergi mîine la expoziţie? * Ei/________________________ vizitează şcoala


noastră. * Ea/ __________________ ne ascultă. * El/_______________________ ne conduce la gară.
* Voi/__________________________ aţi vizitat oraşul. 5p.

7. Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect:


- În exemplul Părerea celui de-al doilea este corectă. numeralul ordinal este în cazul: a) N. b) G. c) D. 1p.
- În enunţul Au fost invitaţi treizeci de absolvenţi. numeralul cardinal are funcţia sintactică de:
a) subiect b) complement direct c) atribut adjectival 1p.

corectitudine – 3 p. acurateţe – 1p. lizibilitate – 1p. Total – 58 de p. Ai acumulat - NOTA -

S-ar putea să vă placă și