Sunteți pe pagina 1din 50

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE, FACULTATEA

MANAGEMENT ADMINISTRATIE PUBLICA

PRIMARIA TARGOVISTE
-proiect practica-
Cuprins

1. PRIMARIA TARGOVISTE..............................................................................................................................4
1.1 -ISTORIC-................................................................................................................................................4
1.2. BAZA LEGALA DE FUNCTIONARE.................................................................................................................11
1.3. LEGISLATIA PE BAZA CAREIA ISI DESFASOARA ACTIVITATEA.....................................................................12
1.4. OBIECTIVE FUNDAMENTALE URMARITE PE URMATORII DOI ANI.................................................................12
1.5. MINISTER COORDONATOR...........................................................................................................................13
1.6. MODALITATI DE ORGANIZARE A ACTIVITATII IN CADRUL INSTITUTIEI ANALIZATE....................................14
2. ASPECTE LEGATE DE ACTIVITATEA DE FINANTARE IN INSTITUTIA ANALIZATA.............16
2.1 ANALIZA INSTITUTIEI DIN PUNCT DE VEDERE ECONOMICO-FINANCIAR.......................................................16
2.2. MODALITATI DE FINANTARE A ACTIVITATII DESFASURATE; PARTICULARITATI..........................................19
2.3 POSIBILITATI DE OBTINERE A UNOR RESURSE FINANCIARE DIN SPONSORIZARI; CONTINUTUL ACORDULUI DE
SPONSORIZARE....................................................................................................................................................20
2.4 NIVELUL SI STRUCTURA CHELTUIELILOR SI A VENITURILOR INSTITUTIEI ANALIZATE IN ULTIMII DOI ANI(MII
LEI)......................................................................................................................................................................20

3. ASPECTE PRIVIND COMUNICAREA SI TRANSPARENTA IN INSTITUTIA ANALIZATA..........21


3.1 PREZENTAREA ACTIVITATII DE RELATII PUBLICE, PARTICULARITATI ALE ORGANIZARII..............................21
3.2 PARTICULARITATI ALE PROCESULUI DE COMUNICARE INTERNA SI EXTERNA DIN INSTITUTIA ANALIZATA..23
PARTICULARITATI ALE PROCESULUI DE COMUNICARE INTERNA........................................................................23
3.3 ANALIZA MODULUI DE APLICARE A LEGII 52/21.01.2003 PRIVIND TRANSPARENTA DECIZIONALA IN
ADMINISTRATIA PUBLICA (MONITORUL OFICIAL 70/3.02.2003) SI A LEGII 544/2007 PRIVIND LIBERAL ACCES
LA INFORMATIILE DE INTERES PUBLIC DIN MONITORUL OFICIAL......................................................................24

4. ANALIZA DATELOR STATISTICE CU CARE OPEREAZA INSTITUTIA ANALIZATA.................26


5 PROIECTE IN CURS DE IMPLEMENTARE..............................................................................................30
6. ACTE ADMINISTRATIVE. CIRCUITUL DOCUMENTELOR................................................................32
7. ASPECTE PRIVIND EXERCITAREA CONTROLULUI IN INSTITUTIA ANALIZATA...................33
CONTROLUL EXERCITAT DE AUTORITATILE ADMINISTRATIEI PUBLICE..............................................................35
8. RESURSELE UMANE IN INSTITUTIA ANALIZATA..............................................................................35
8.1 PREZENTAREA NORMELOR REGLEMENTARE IN DOMENIU RESURSELOR UMANE..........................................35
8.2 PROCEDURI DE SELECTIE SI RECRUTARE A PERSONALULUI DE GESTIUNE SI EXECUTIE................................36
8.3. MODALITATI DE PROMOVARE SI MOTIVARE A SALARIATILOR: INSTRUMENTE, MIJLOACE..........................38
8.4 PROCEDURI DE EVALUARE SI CONTROL A SALARIATILOR; INSTRUMENTE, COMPETENTE, FORME,
INDICATORI DE PERFORMANTA FOLOSITI SAU CARE AR TREBUI FOLOSITI..........................................................39
8.5 COMPARTIMENTE SPECIALIZATE IN ACTIVITATEA DE PERSONAL; PREZENTAREA DETALIATA A ORGANIZARII
SALE, INCADRARI CU PERSONAL, ACTIVITATI CE SE DERULEAZA AICI...............................................................40
8.6. APRECIEREA PERSONALA AUPRA STILULUI DE LUCRU SI A PERFORMANTELOR ANGAJATILOR..................41
9. ELEMENTE PRIVIND STRATEGIA INSTITUTIEI ANALIZATE.........................................................42
9.1 PARTICULARITATI STRATEGICE ALE INSTITUTIEI PUBLICE ANALIZATE TINAND CONT DE SPECIFICULUI
DOMENIULUI DE ACTIVITATE..............................................................................................................................42
9.2 IDENTIFICAREA SI CARACTERIZAREA FACTORILOR DE MEDIU SI A VARIABILELOR ORGANIZATIONALE CE
INFLUENTEAZA PROCESELE INTERNE ALE INSTITUTIEI.......................................................................................43

10.Elaborarea unui diagnostic global in institutia analizata....................................................................................47

2
TÂRGOVISTE, VECHE CETATE DE SCAUN

Resedinta domneasca si capitala intre 1396 si 1714,


Târgovistea a detinut mai bine de trei secole statutul de cel
mai important centru economic, politico-militar si cultural-
artistic al Tarii Românesti.
      Sapaturile arheologice efectuate pe teritoriul si in
imprejurimile orasului au dovedit ca aceasta regiune era
locuita inca din neolitic. In Muzeul de Arheologie se gasesc
vestigii ale culturilor din aceste vremuri, precum si din
perioada bronzului si din epoca fierului. Bine ilustrate in
muzeu sunt podoabe, unelte si monede geto-dacice, din vremea regilor Burebista si
Decebal, precum si din epoca bizantina.
      Prima mentiune a orasului dateaza din 1396, iar primul act oficial din 1406 si
apartine lui Mircea cel Batrân, voievod al Tarii Românesti, ce a opus trei decenii de
rezistenta in fata Imperiului Otoman, cu victorii rasunatoare. Din 1424 se pastreaza
prima reglementare comerciala facuta de domnitorul Dan II, ce stabileste relatiile
vamale ale târgovetilor locali cu alti negustori.
Vlad Tepes urca pe tron in 1456 si se inscrie in istorie cu victoria din 1462
impotriva sultanului Mehmet II, cuceritorul Constantinopolelui. Voievodul Radu cel
Mare recladeste, incepând cu 1499 biserica "Sf. Nicolae din Deal", cunoscuta azi ca
Manastirea Dealu.
      Mihai Viteazul a reusit in 1600, pentru prima oara, unirea celor trei principate
românesti si era recunoscut in intreaga Europa ca un aparator al crestinatatii.
      Matei Basarab (1632-1654) a fost un mare sprijinitor al culturii.
El a intarit fortificatiile orasului, a reparat vechi biserici si a construit
multe altele noi. Dupa Constantin Brâncoveanu, care a asigurat
timp de un sfert de veac stabilitatea tarii, a urmat un secol al
domnilor fanarioti. Vechea cetate de scaun este cu adevarat
parasita.
      Rascoala lui Tudor Vladimirescu, din 1821, dupa ce straluceste
la Bucuresti, restabilind domniile pamântene pe scaunul tarii, se
sfârseste trist la Târgoviste. Tudor si multi dintre soldatii sai sunt
masacrati de eteristi pe locul din fata Mitropoliei, unde s-a ridicat o
cruce de piatra, in amintirea lor.
      Târgovistenii au participat activ la revolutia romana din 1848 si
au sustinut toate actele politice ale unionistilor.
      Modernizarea societatii romanesti la sfârsitul secolului al XIX-lea a insemnat un
mare avans economic, ilustrat prin iluminarea orasului in 1863, inaugurarea cursei de
diligente si apoi de cale ferata Bucuresti-Târgoviste, infiintarea primei intreprinderi
industriale - Arsenalul armatei si construirea rafinariilor de petrol.
      Târgovistea si-a platit tributul de sânge in toate marile batalii ale natiunii: razboiul
de independenta din 1877-1878, primul si al doilea razboi mondial.
      Jumatate de secol de dictatura comunista a provocat constrângeri in viata
politica, sociala si culturala. Dupa 22 decembrie 1989, o noua constitutie a tarii a
repus viata politica pe un curs democratic.

3
1. Primaria Targoviste
1.1 -istoric-

Institutia publica in care s-a desfasurat practica este Primaria Municipiului


Targoviste.
La 31 Martie 1864, domnitorul Alexandru Ioan Cuza promulga mult asteptata
lege de organizare administrativa prin care se pun bazele administratiei moderne. In
fruntea administratiei orasului Targoviste se afla un primar ajutat de doi ajutori de
primar. Principalele atributii ale primarului constau in: publicarea si executarea
legilor, executarea masurilor de siguranta publica, coordonarea politiei si a pietelor
publice, conservarea si administrarea proprietatilor comunale, adjudecarea lucrarilor
comunale, reprezentarea in instanta a orasului, intocmirea listelor electorale.
Primarul putea fi revocat de Ministerul de Interne in localitatile mai mari de 6000 de
locuitori. Avea, ca semn distinctiv, o esarfa in culorile nationale fixate la cingatoare.
De-a lungul anilor, s-a dezvoltat si modificat continuu schema de organizare a
Primariei. Potrivit situatiei statistice datand din 1890 si completate pentru Anuarul
general al Romaniei, orasul era condus de un primar, doi ajutori de primar si un
consiliu comunal de 11 persoane.
Partidele politice au cautat, prin nume, prin programe, prin tactica si prin liderii
lor, sa se adapteze la noile realitati. Unele au reusit, altele au fost inghitite de
neiertatoarele valurile ale istoriei. Alegerile au oferit targovistenilor posibilitatea de a
invata din mers regurile democratiei si de a lua la cunostinta cu jocurile, uneori
incorecte, ale culiselor.
In viata orasului Targoviste un rol important l-au avut primarii, veniti sau plecati
din functie dupa schimbarile pe care timpul si oamenii le-au adus pe plan politic.
Alegerile aduceau de fiecare data mutatii importante in configuratia administratiei
locale. De aceea, ele au reprezentat evenimente importante, carora formatiunile
politice le-au acordat toata atentia. ( M.Curculescu, Politica si istorie in Dambovita
interbelica, Times Bucuresti, 1996, pag.127)

4
Primaria, ca autoritate executiva isi desfasoara activitatea pe baza Legii 215/
2001, potrivit careia administratia publica in unitatile administrative-teritoriale se
intemeiaza pe principiile autonomiei locale, descentralizarii serviciilor publice,
eligibilitatii autoritatilor administratiei publice locale, legalitatii si consultarii
cetatenilor in problemele locale de interes public.

Obiect de activitate, misiunea, valorile organizatiei


Conform codului CAEN 8411 in care este incadrata, aceasta institutie ce are ca
obiect de activitate prestarea de servicii in adiministratia publica, avand drept ca
activitati mai importante dupa cum urmeaza:
 Activitatea de gospodarie comunala: reparatii strazi, iluminat public,
semaforizare, salubritate, spatii verzi, sere si Gradina Zoo;
 Activitatea de incasare a taxelor si impozitelor locale;
 Activitatea de administrare a pietelor;
 Activitatea de administrare a fondului locativ;
 Activitatea de autoritate tutelara, asistenta si protectie sociala;
 Activitatea de administrare a domeniului public si privat;
 Activitatea de evidenta informatizata a persoanei si stare civila;
 Activitatea de rezolvare a cererilor, reclamatiilor si sesizarile cetatenilor;
 Activitatea de aplicare a Legilor de restituire a proprietatilor;
 Activitatea de asigurare cu agent termic;
 Activitatea de transport public;
 Activitateade asigurare a ordinii publice;
 Activitatea de urbanism;
 Activitati stiintifice, invatamant, sanatate, cultura, sportive si de
agrement.
Primaria Municipiului Targoviste este condusa de primarul jr. Gabriel Florin
Boriga, viceprimarul jr. George Bogdan Ana, ing. Paul Robert Briceag, secretarul jr.
Chiru Catalin Cristea si administratorul public ing. Marius Constantinescu impreuna
cu aparatul propriu de specialitatea al Consiliului Local, formad o structura
functionala cu activitate permanenta care adduce la indeplinire hotararile Consiliului

5
Local si dispozitiile primarului, avand rolul de a solutiona problemele colectivitatii
locale.
Primarul indeplineste o functie de autoritate publica. El este seful
administratiei publice locale si al aparatului propriu de specialitate al autoritatilor
administratiei publice locale, pe care il conduce si il controleaza.

Viceprimarul este subordonat primarului si inlocuitorul de drept al acestuia


care ii poate delega atributiile sale. Viceprimarul este ales cu votul majoritatii
consilierilor locali in functie, din randul membrilor acestuia. Schimbarea din functie a
viceprimarului se face de catre cosiliul local, prin hotarare adoptata cu votul
majoritatii consilierilor , la propunerea primarului sau a unei treimi din numarul
consilierilor locali in functie.
Pe durata mandatului primarul si viceprimarul primesc o indemnizatie lunara,
ca unica forma de remunerare a activitatii corspunzatoare functiei de primar,
respective de viceprimar. Acestia nu beneficiaza de sporul de vechime in munca si
nici de alte sporuri prevazute de lege.

Primarul indeplineste o functie de autoritate publica. Acesta asigura respectarea


drepturilor si libertatilor fundamentale ale cetatenilor, a prevederilor Constitutiei,
precum si punerea în aplicare a legilor, a decretelor Presedintelui Romaniei, a
hotararilor si ordonantelor Guvernului; dispune masurile necesare si acorda sprijin
pentru aplicarea ordinelor si instructiunilor cu caracter normativ ale ministrilor si ale
celorlalti conducatori ai autoritatilor administratiei publice centrale, precum si a
hotararilor consiliului judetean.
Primarul asigura aducerea la indeplinire a hotararilor consiliului local. In
situatia in care apreciaza ca o hotarare este ilegala, in termen de 3 zile de la
adoptare il sesizeaza pe prefect. Poate propune consiliului local consultarea
populatiei prin referendum, cu privire la problemele locale de interes deosebit. Pe
baza hotararii consiliului local ia masuri pentru organizarea acestei consultari, in
conditiile legii. Prezinta consiliului local, anual sau ori de cate ori este necesar,
informari, privind starea economica si sociala a orasului, in concordanta cu atributiile
ce revin autoritatilor administratiei publice locale, precum si informari asupra modului
de aducere la indeplinire a hotararilor consiliului local.
Primarul intocmeste proiectul bugetului local si contul de incheiere a exercitiului

6
bugetar si le supune spre aprobare consiliului local; exercita functia de ordonator
principal de credite.
Atribuţiile Primarului

Primarul are următoarele atribuţii principale:


 asigură respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale
cetăţenilor, a prevederilor Constituţiei şi ale legilor ţării, ale decretelor Preşedintelui
României, ale hotărârilor Guvernului, ale actelor emise de ministere şi alte autorităţi
ale administraţiei publice centrale
 asigură executarea hotărârilor Consiliului Local; în cazul în care se
apreciază că o hotărâre a acestuia este ilegală, în termen de 3 zile de la data luării la
cunoştinţă sesizează pe Prefectul Municipiului Targoviste;
 poate propune Consiliului Local consultarea populaţiei, prin referendum,
cu privire la problemele locale de interes deosebit şi, pe baza hotărârii Consiliului
Local, ia măsuri pentru organizarea acestei consultări;
 prezintă Consiliului Local, anual, de regulă în luna Decembrie, sau ori
de câte ori este necesar, într-o şedinţă publică, o informare privind starea economică
 întocmeşte proiectul bugetului local şi contul de încheiere a exerciţiului
bugetar şi le supune aprobării Consiliului Local şi acordului Consiliului General;
 exercită drepturile şi asigură îndeplinirea obligaţiilor ce revin
Municipiului Targoviste în calitate de persoană juridică civilă;
 exercită funcţia de ordonator principal de credite;
 verifică, din oficiu sau la cerere, încasarea şi cheltuirea sumelor din
bugetul local şi comunică Consiliului Local cele constatate;
 ia măsuri pentru prevenirea şi limitarea urmărilor calamităţilor,
catastrofelor, incendiilor, epidemiilor sau epizotiilor, împreună cu organele
specializate ale statului. În acest scop, poate mobiliza şi populaţia, agenţii economici
şi instituţiile publice, acestea fiind obligate să execute măsurile stabilite. Elaborează
planuri de apărare împotriva inundaţiilor, a fenomenelor meteorologice periculoase,
pe care le supune spre aprobare Consiliului Local ;
 îndrumă şi supraveghează activitatea gardienilor publici, conform
angajamentelor contractuale;
 controlează igiena şi salubritatea localurilor publice şi a produselor
alimentare puse în vânzare pentru populaţie, cu sprijinul organelor de specialitate;

7
 ia măsuri pentru prevenirea şi combaterea pericolelor provocate de
animale;
 asigură elaborarea regulamentului local de urbanism şi a
documentaţiilor de urbanism şi amenajare a teritoriului şi le supune aprobării
Consiliului Local ;
 asigură întreţinerea drumurilor publice, desfăşurarea normală a
traficului rutier şi pietonal;
 supraveghează târgurile, pieţele, locurile şi parcurile de distracţie şi ia
măsuri operative pentru buna desfăşurare a acestora;
 conduce serviciile publice locale, inclusiv serviciile de stare civilă şi de
autoritate tutelară; supraveghează realizarea măsurilor de asistenţă, ajutor social;
 îndeplineşte funcţia de ofiţer de stare civilă;
 emite avizele, acordurile şi autorizaţiile prevăzute de lege;
 elaborează proiectul Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a
aparatului propriu din Primăria Municipiului Targoviste, propune structura
organizatorică, numărul de personal şi salarizarea acestuia şi le supune spre
aprobare Consiliului Local

Secretarul indeplineste atributiile prevazute in articolul 85 alin. (1) din Legea nr.
215/2001 privind administratia publica locala, precum si alte atributii prevazute de
lege sau insarcinari date de consiliul local ori de primar; prin delegare de
competenta, poate coordona si alte servicii ale aparatului propriu de specialitateal
consiliului localtabilita de primar.
Directorii, sefii serviciilor si birourilor raspund in fata Primarului de modul de
rezolvare a sarcinilor ce le revin si colaboreaza permanent in vederea indeplinirii in
termen legal a lucrarilor ce intra in competenta lor, precum si a altor sarcini potrivit
nevoilor unitatii. Totodata, au obligatia de a stabili sarcini de serviciu pentru
personalul din subordine in vederea desfasurarii in bune conditii a activitatii si de a
lua masuri corespunzatoare pentru imbunatatirea acestei activitati.
Primaria Targoviste urmareste sa-si atinga obiectivele propuse pentru a asigura
cetatenilor bunuri publice si un nivel de trai ridicat. De asemenea se implica si in
organizarea evenimentelor culturale.

8
Atributiile Consiliului Local potrivit Legii 215/ 2001:
 alege din randul consilierilor viceprimarul, respectiv
viceprimarii, dupa caz; stabileste, in limitele normelor legale, numarul de personal din
aparatul propriu;
 aproba statutul comunei sau al orasului, precum si
regulamentul de organizare si functionare a consiliului;
 avizeaza sau aproba, dupa caz, studii, prognoze si programe
de dezvoltare economico-sociala, de organizare si amenajare a teritoriului,
documentatii de amenajare a teritoriului si urbanism, inclusiv participarea la
programe de dezvoltare judeteana, regionala, zonala si de cooperare
transfrontaliera, in conditiile legii;
 aproba bugetul local, imprumuturile, virarile de credite si modul
de utilizare a rezervei bugetare; aproba contul de incheiere a exercitiului bugetar;
stabileste impozite si taxe locale, precum si taxe speciale, in conditiile legii;
 aproba, la propunerea primarului, in conditiile legii,
organigrama, statul de functii, numarul de personal si regulamentul de organizare si
functionare a aparatului propriu de specialitate, ale institutiilor si serviciilor publice,
precum si ale regiilor autonome de interes local;
 administreaza domeniul public si domeniul privat al comunei
sau orasului;
 hotaraste darea in administrare, concesionarea sau inchirierea
bunurilor proprietate publica a comunei sau orasului, dupa caz, precum si a serviciilor
publice de interes local, in conditiile legii;
 hotaraste vanzarea, concesionarea sau inchirierea bunurilor
proprietate privata a comunei sau orasului, dupa caz, in conditiile legii;
 infiinteaza institutii publice, societati comerciale si servicii
publice de interes local; urmareste, controleaza si analizeaza activitatea acestora;
instituie, cu respectarea criteriilor generale stabilite prin lege, norme de organizare si
functionare pentru institutiile si serviciile publice de interes local; numeste si
elibereaza din functie, in conditiile legii, conducatorii
serviciilor publice de interes local, precum si pe cei ai institutiilor publice din

9
subordinea sa; aplica sanctiuni disciplinare, in conditiile legii, persoanelor pe care le-
a numit;
 hotaraste asupra infiintarii si reorganizarii regiilor autonome de
interes local; exercita, in numele unitatii administrativ-teritoriale, toate drepturile
actionarului la societatile comerciale pe care le-a infiintat; hotaraste asupra
privatizarii acestor societati comerciale; numeste si elibereaza din functie, in conditiile
legii, membrii consiliilor de administratie ale regiilor autonome de sub autoritatea sa;
 analizeaza si aproba, in conditiile legii, documentatiile de
amenajare a teritoriului si urbanism ale localitatilor, stabilind mijloacele materiale si
financiare necesare in vederea realizarii acestora; aproba alocarea de fonduri din
bugetul local pentru actiuni de aparare impotriva inundatiilor, incendiilor, dezastrelor
si fenomenelor meteorologice periculoase;
 stabileste masurile necesare pentru construirea, intretinerea si
modernizarea drumurilor, podurilor, precum si a intregii infrastructuri apartinand cailor
de comunicatii de interes local;
 asigura, potrivit competentelor sale, conditiile materiale si
financiare necesare pentru buna functionare a institutiilor si serviciilor publice de
educatie, sanatate, cultura, tineret si sport, apararea ordinii publice, apararea
impotriva incendiilor si protectia civila, de sub autoritatea sa; urmareste si
controleaza activitatea acestora;
 hotaraste, in localitatile cu medici sau cu personal sanitar in
numar insuficient, acordarea de stimulente in natura si in bani, precum si de alte
facilitati, potrivit legii, in scopul asigurarii serviciilor medicale pentru populatie;
asemenea facilitati pot fi acordate si personalului didactic;
 contribuie la organizarea de activitati stiintifice, culturale,
artistice, sportive si de grement;
 hotaraste cu privire la asigurarea ordinii publice; analizeaza
activitatea gardienilor publici, politiei, jandarmeriei, pompierilor si a formatiunilor de
protectie civila, in conditiile legii, si propune masuri de imbunatatire a activitatii
acestora;
 actioneaza pentru protectia si refacerea mediului inconjurator,
in scopul cresterii calitatii vietii; contribuie la protectia, conservarea, restaurarea si

10
punerea in valoare a monumentelor istorice si de arhitectura, a parcurilor si
rezervatiilor naturale, in conditiile legii;
 contribuie la realizarea masurilor de protectie si asistenta
sociala; asigura protectia drepturilor copilului, potrivit legislatiei in vigoare; aproba
criteriile pentru repartizarea locuintelor sociale; infiinteaza si asigura functionarea
unor institutii de binefacere de interes local;
 infiinteaza si organizeaza targuri, piete, oboare, locuri si parcuri
de distractie, baze sportive si asigura buna functionare a acestora;
 atribuie sau schimba, in conditiile legii, denumiri de strazi, de
piete si de obiective de interes public local;
 confera persoanelor fizice romane sau straine, cu merite
deosebite, titlul de cetatean de onoare al comunei sau al orasului;
 hotaraste, in conditiile legii, cooperarea sau asocierea cu
persoane juridice romane sau straine, cu organizatii neguvernamentale si cu alti
parteneri sociali, in vederea finantarii si realizarii in comun a unor actiuni, lucrari,
servicii sau proiecte de interes public local; hotaraste infratirea comunei sau orasului
cu unitati administrativ-teritoriale similare din alte tari;
 hotaraste, in conditiile legii, cooperarea sau asocierea cu alte
autoritati ale administratiei publice locale din tara sau din strainatate, precum si
aderarea la asociatii nationale si internationale ale autoritatilor administratiei publice
locale, in vederea promovarii unor interese comune;
 sprijina, in conditiile legii, activitatea cultelor religioase;
 asigura libertatea comertului si incurajeaza libera initiativa, in
conditiile legii.

1.2. Baza legala de functionare


Primaria Municipiului Targoviste isi desfasoara activitatea in baza Legii nr.
215/2001, Legea Administratiei Publice Locale. Aceasta lege reglementeaza regimul
general al autonomiei locale, precum si organizarea si functionarea administratiei
publice locale.
Conform acestei legii administratia publica in unitatile administrativ-teritoriale se
organizeaza si functioneaza in temeiul principiilor descentralizarii, autonomiei locale,
deconcentrarii serviciilor publice, eligibilitatii autoritatilor administratiei publice locale,

11
legalitatii si al consultarii cetatenilor in solutionarea problemelor locale de interes
deosebit.
In vederea asigurarii serviciilor publice de interes local, autoritatile
administratiei publice locale exercita, in conditiile legii, competente exclusive,
competente partajate si competente delegate.

1.3. Legislatia pe baza careia isi desfasoara activitatea


La baza functionarii Primariei Targoviste se afla urmatoarele legi:
 Legea administratiei publice locale   Lege nr. 215 din
23/04/2001 publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 204 din 23/04/2001;
 Lege autorizare constructii. Lege nr. 401 din 7 octombrie
2003 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea
executării lucrărilor de construcţii Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 749 din 27
octombrie 2003;
 Codul Muncii, Legea 53/2003;
 Legea 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea
transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de
afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei;
 Legea nr.188/1999, privind Statutul Functionarilor Publici,
republicata in 2004;
 Legea 273 din 29 iunie 2006 privind finantele publice
locale;
 Ordonanţă de urgenţă ajutoare energie. Ordonanţă de
urgenţă nr. 81 din 18 septembrie 2003 pentru modificarea unor reglementări privind
acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei şi asigurarea fondurilor necesare în
vederea furnizării energiei termice şi gazelor naturale pentru populaţie, precum şi
unele măsuri pentru întărirea disciplinei financiare Publicat în Monitorul Oficial,
Partea I nr. 685 din 29 septembrie 2003;

12
1.4. Obiective fundamentale urmarite pe urmatorii doi ani
 intretinerea spatiilor verzi
 dezvoltarea turismului
 reabilitarea sistemului rutier si stradal
 valorificarea si conservarea zonelor istorice
 Intretinere constructii civile
 Piete, targuri si oboare

Resursele sunt:

-materiale
-umane -pastrand numarul de personae
-imbunatatirea nivelului de pregatire profesionala
-financiare -finantari de la bugetul de stat
-autofinantari
-venituri din taxe si impozite

1.5. Minister coordonator

Ministerul coordonator al primariei este Ministerul Administratiei si Internelor


potrivit art. 11 din Legea administratiei publice locale.
Guvernul sprijina asocierea unitatilor administrativ-teritoriale prin programe nationale
de dezvoltare. Aceste programe sunt finantate anual prin bugetul de stat si sunt
prevazute distinct in cadrul bugetului Ministerului Administratiei si Internelor, in conditiile
legii privind finantele publice locale.
Unitatile administrativ-teritoriale, prin primari, respectiv presedintii consiliilor
judetene, transmit Ministerului Afacerilor Externe, spre avizare conforma, proiectele de

13
intelegeri de cooperare pe care acestea intentioneaza sa le incheie cu unitatile
administrativ-teritoriale din alte tari, inainte de supunerea lor spre adoptare de catre
consiliile locale sau judetene, dupa caz.

14
1.6. Modalitati de organizare a activitatii in cadrul institutiei
analizate
- STRUCTURA PRIMARIEI MUNICIPIULUI TARGOVISTE -

DIRECTIA TEHNICA

Proiecte-Investitii
      Investitii-Achizitii publice
      Management proiecte-Dezvoltare comunitara
Energetic-Informatica
      Birou Energetic
      Informatica

DIRECTIA ECONOMICA
Evidenta Venituri
Evidenta Cheltuieli
Buget Prognoza
Stabilire, Constatare, Urmarire, Incasare Impozite si Taxe locale
DIRECTIA URBANISM

Disciplina in constructii
Planuri urbanistice, amenajare teritoriu
Emitere autorizatii, certificate urbanism
DIRECTIA RESURSE UMANE, RELATII INTERNE SI INTERNATIONALE

Resurse Umane si asigurarea calitatii


Administrativ
Relatii externe, relatii cu publicul

COMPARTIMENTE SUBORDONATE PRIMARULUI


Cabinet primar
Situatii de urgenta
Audit Public Intern

COMPARTIMENTE SUBORDONATE
SECRETARULUI
Cadastru imobiliar si agricol, banca de date, registrul agricol

15
Control, informatii publice, autoritate tutelara
Control, informatii publice, autoritate tutelara
Arhiva, registratura, administratie locala
Juridic Contencios, Executare silita

DIRECTIA DE ADMINISTRARE A PATRIMONIULUI


PUBLIC SI PRIVAT
Administrare Patrimoniu
Institutii publice
Fond locativ
Administrativ

Comert
Autorizatii
Contracte

Retele locale
Retele
Dirigentie santier
Monitorizare utilitati
Economic
Financiar
Casierie
Transport
Autorizatii
Control
Mediu
Compartiment Mediu
Salubritate
D.E.E.E.

16
2. Aspecte legate de activitatea de finantare in institutia
analizata

2.1 Analiza institutiei din punct de vedere economico-


financiar
Modalitatile de finantare a activitatii desfasurate sunt stabilite in baza Legii
nr.215/2001(Legea administratiei publice locale). Potrivit acesteia, finantele oraselor
se administreaza in conditiile prevazute de lege conform principiului autonomiei
locale. Autoritatile administratiei publice locale au dreptul la resurse proprii,
suficiente, proportional cu competentele ce le revin potrivit legii, de care pot dispune
in mod liber.
Compartimentul Financiar contabilitate isi exercita atributiile de Contabilitate
financiara cat si contabilitatea de gestiune in conformitate cu prevederile legale,
respectandu-se principiile unei bune gestiuni financiare, in special ale economiei si
eficientei cheltuielilor. In cadrul instituţiei analizate, contabilitatea ca activitate
specializata în masurarea, evaluarea, gestiunea şi controlul activelor, datoriilor şi
capitalurilor proprii, asigura inregistrarea cronologica si sistematica, prelucrarea,
publicarea si pastrarea informatiilor cu caracter financiar, atat pentru cerintele interne
ale institutiei, cat si pentru organisme externe: M.A.I., A.N.F.P., Direcţia administrativ
financiara, trezorerie, furnizori, creditori, etc.
Veniturile si cheltuielile bugetelor, precum si alte venituri si cheltuieli evidentiate
in afara bugetului local, cumulate la nivelul unitatii administrative-teritoriale alcatuiesc
bugetul general al unitatii administrative-teritoriale care, dupa consolidare, prin
eliminarea transferurilor de sume dintre bugete, va reflecta dimensiunea efortului
financiar public in unitatea administrative-teritoriala pe anul respective, starea de
echilibru sau dezechilibru, dupa caz.
Creditele bugetare aprobate se urilizeaza pentru finantarea administratiei
publice locale, programelor, proiectelor, activitatilor, actiunilor, obiectivelor potrivit
scopurilor prevazute de lege si alte reglementari si vor fi angajate si folosite in
stransa corelare cu gradul previzionat de incasare a veniturilor bugetare. Prin
aprobarea bugetelor se autorizeaza pentru anul bugetar veniturile si cheltuielile

17
bugetare , dupa caz. Sumele aprobate la partea de cheltuieli reprezinta limite
maxime ce nu pot fi depasite.

Veniturile bugetelor locale se constituie din:


a) venituri proprii formate din: impozite,taxe, contributii, alte varsaminte, alte
venituri si
cote defalcate din impozitul pe venit;
b) sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat;
c) subventii primite de la bugetul de stat si de la alte bugete;
d) donatii si sponsorizari.
Fundamentarea veniturilor bugetelor locale se bazeazã pe constatarea si
evaluarea materiei impozabile si a bazei de impozitare în functie de care se
calculeazã impozitele si taxele aferente, evaluarea serviciilor prestate si a veniturilor
obtinute din acestea.

BUGET
modificat -martie 2007
Capitol-VENITURI
Plan modificat pentru
Venituri din bugetul local
2007
1. Venituri proprii din impozite si taxe locale 3.004.135
2. Prelevari de la bugetele de stat 7.845.821
3.Subventii totale 350.000
TOTAL 11.199.956

18
BUGET
modificat -martie 2007
Capitol-CHELTUIELI

Cap. finantare bugetara Plan modificat pt 2007


Administratie publica 1.037.692
Inv. preuniversitar 3.979.602
Sanatate-materiale 10.000
Cultura, religie, sport 544.000
Protectie sociala 413.632
Servicii si dezv. publica 4.057.888
Agricultura, sivicultura 14.800
Transporturi si comunicatii 530.000
Alte actiuni-total 2.500
Transferuri catre alte bugete 14.700
Plati dobanzi, comision bancar si ate cheltuieli 405.000
Rambursare imprumut bancar 190.000
Fond rezerva la disp. Consiliului Local -
TOTAL GENERAL 11.199.956

Venituri si cheltuieli
In afara bugetului local

Bugetul Plan modificat


Bugetul institutiilor publice finantate din venit. proprii si subv. de la
318.000
bugetul local (Casa de cultura)
Bugetul instit. publice si activitatilor finantate integral din venituri
648.949
proprii
Bugetul fondurilor externe nerambursabile -
Bugetul venituri si cheltuieli Evidentiate in afara bugetului local 1.762.802
Bugetul imprumuturilor interne si externe 1.068.897

19
2.2. Modalitati de finantare a activitatii desfasurate;
particularitati

Exista mai multe modalitati de finatare. Finantarea poate fi de la bugetul central,


de la bugetul local precum si din sponsorizari. De asemenea, activitatea activitatea
Primariei Targoviste poate fi finantata prin fondurile Uniunii Europene sau ale altor
organisme internationale. De exemplu: Programul Phare 2000 – Coeziune
Economica si Sociala.
Investitiile publice realizte de autoritatile locale pot fi finantate in proportii
variabile, prin intermediul urmatoarelor trei surse de finantare:
 rezervele de trezorerie ale unei autoritati, respectiv soldul pozitiv net al
incasarilor fata de cheltuieli care apare in contul curent.Aceasta varianta nu este
recunoscuta de legislatia romana, autoritatile locale neavand dreptul de dispunere
asupra soldului pozitiv net.
 subventiile de investitii, astfel de subventii putand privi anumite proiecte
conform criteriilor definite.
 imprumutul, prin emiterea unui imprumut sau prin alte forme de credit.
In majoritatea tarilor, autoritatile locale sunt libere sa-si aleaga propriile surse
de creditare. Exista doua motive principale pentru care cea mai mare parte a tarilor
aplica o reglementare stricta a imprumuturilor acordate autoritatilor locale:
-pentru a limita cresterea cheltuielilor publice
-pentru a evita supraindatorarea autoritatilor locale
Totusi, in mod formal, autoritatile locale au posibilitatea, daca ele o doresc, sa
imprumute de la orice institutie. De asemenea, au dreptul de a emite in mod direct
titluri de imprumut, ele recurg rareori la aceste metode datorita competentelor extrem
de sofisticate in domeniul finantelor pe care le implica un asemenea exercitiu.

20
2.3 Posibilitati de obtinere a unor resurse financiare din
sponsorizari; continutul acordului de sponsorizare

Acordul de sponsorizare cuprinde:


- parti contractante;
- temei legal;
- obiectul contractului;
- plata si modalitatea de plata;
- Obligatiile partilor contractante;
- Durata contractului;
- Clauza de neconformare a contractului;
- Clauza de continuare a contractului;
- incetarea contractului;
- Litigii;
- Dispozitii finale.

2.4 Nivelul si structura cheltuielilor si a veniturilor


institutiei analizate in ultimii doi ani(mii lei)

In 2005 s-au investit in :


- autoutilitara mijloc de transp. pers. (pâna la 20 pers.) în comun gen microbuz
1000000;
- pavele si borduri 150000
- Îmbunatatirea conditiilor de mediu (cheltuieli neeligibile cota 0,7% ICJ statie
electrica,alte chelt 1600000
- Dotari dez. Publica, servicii loc. 265000

21
3. Aspecte privind comunicarea si transparenta in institutia
analizata

3.1 Prezentarea activitatii de relatii publice, particularitati


ale organizarii

Activitatea de relatii publice se realizeaza de catre Serviciul Informare si Relatii cu


Publicul.
Atributiile serviciului sunt urmatoarele:
a. e la dispozitia cetatenilor, Indrumandu-i in rezolvarea problemelor
personale, sociale sau de interes general incercand solutionarea acestora pe loc, iar
in cazul in care problemele necesita analize si verificari din parteaaltor servicii se dau
solicitantilor indrumarile necesare;
b. pune la dispozitia cetatenilor care solicita avizele si acordurile elaborate de
serviciile de specialitateale spatiului executiv al primariei, date si informatii privind
documentatia necesara obtinerii acestora;
c. indruma cetatenii care se areseaza pentru rezolvarea unor probleme
personale civice sau sociale, care nu intra in competenta Primariei, catre institutiile in
sarcina carorarevin, cum ar fi Administratia Financiara, Directia Generala de Munca
si Protectie Sociala, Inspectoratul de Stat pentru Handicapati, Asociatia Generala a
Expertilor Contabili etc.;
d. tine evidenta propunerilor si sugestiilor din partea cetatenilor, agentilor
economici, regiilor autonome si a altor organe si organizatii
e. informeaza cetatenii asupra stadiului de solutionare a lucrarilor in termenul
stabilit de lege;
f. asigura programarea la audientele acordate de primar, viceprimari si
secretar, a cetatenilor, a agentilor economici sau a reprezentatilor diferitelor institutii
guvernamentale, particulare sau autoritati publice, prin intocmirea notelor de audiere;
g. prezinta notele de audiere sefilor de serviciu, in vederea informarii
Executivului asupra problemelor semnalate de petenti si asigura asistenta la
audiente, tinand evidenta acestora;

22
h. repartizeazape serviciile de specialitate reclamatiile si sesizarile primite de
la Consiliul Local care nu trec prin registratura generala;
i. intocmeste raspunsurile la reclamatiile si sesizarile care cuprind mai multe
probleme, in functie de referatele primite de la serviciile de specialittate ale Primariei
in conformitate cu actele normative in vigoare;
j. primeste, inregistrreaza si tine evidenta corespondentei adesata Primariei si
o prezinta secretarului in vederea repartizarii;
k. gestioneaza si justifica timbrele postale;
l. asigura prin registrratura generala expedierea plicurilor primite de la
serviciile Primariei;
m. primeste, inregistreaza si tine evidenta reclamatiilor si sesizarilor primite prin
linia telefonica permanenta;
n. verifica continutul dosarului ( pentru diverse solicitari la data primirii, pentru
a contine toate documentele inscrise in buletinul informativ transmis cetateanului
pentru informare );
o. asigura, la solicitarea scrisa sau verbala, accesul populatiei la informatiile de
interes public;
p. are obligatia de a raspunde in scris la solicitarea informatiilor de interes
public, in termen de 10 zile sau, dupa caz, in cel mult 30 de zile de la inregistrarea
solicitarii, in funtie de dificultatea, complexitatea, volumul lucrarilor documentare si de
urgenta solicitarii. In cazul in care durata necesara pentru identificarea si difuzarea
informatiei solicitate depaseste 10 zile, raspunsul va fi comunicat solicitantului in
maximum 30 de zile, cu conditia instiintarii acestuia in scris despre acest fapt in
termen de 10 zile.
q. motiveaza si comunica in termen de 5 zile de la primirea petitiilor refuzul
comunicarii informatiilor solicitate;
r. asigura accesul la informatii si in format electronic, daca sunt intrunite
conditiile tehnice necesare, celor care solicita si vor sa obtina informatii de interes
public;
s. are obligatia sa precizeze, pentru informatiile solicitate verbal, conditiile si
formele in care are loc accesul la informatiile de interes public si poate furniza pe loc
informatiile solicitate;stabileste un program minim pentru comunicarea informatiilor
de interes public solicitate verbal, care va fi afisat al sediul autoritatii sau institutiei

23
publice si care se va desfasura in mod obligatoriu in timpul functionarii institutiei,
incluzand si o zi pe saptamana, dupa programul de functionare;

3.2 Particularitati ale procesului de comunicare interna si


externa din institutia analizata
Particularitati ale procesului de comunicare interna
Principiile de rationalizare a structurii organizatorice sunt :
 principiul suprematiei obiectivelor;
 principiul unitatii de decizie si actiune;
 principiul apropierii managementului de executie (reducerea
numarului de niveluri ierarhice);
 principiul permanentei managementului (pt fiecare post de
management trebuie sa fie prevazuta o persoana care sa poata inlocui titularul sau);
 principiul interdependentei minime- definirea obiectivelor,
competentelor, responsabilitatilor trebuie formulata astfel incat sa se reduca la
minimum dependenta dintre el. Cu cat dependenta dintre posturi si compartimente
este mai mare, cu atat sarcinile, competentele si responsabilitatile sunt mai
dispersate, conlucrarea mai confuza si autoritatea mai diluata;
 principiul economiei de comunicatii –volumul prea mare de informatii
care parcurg circuitele informationale;
 principiul definirii armonizate a posturilor si functiilor;
 principiul concordantei cerintelor postului cu caracteristicile
titularului;
 principiul instituirii unor echipe intercopartimentale;
 principiul determinarii variantei optime (structura organizatori-
catrebuie elaborata in mai multe variante);
 principiul reprezentarii structurii (prin organigrama).
Particularitati ale procesului de comunicare externa
Directia relatii publice si informare are ca obiect de activitate asigurarea
legaturii intre Primarul, Viceprimar, Secretarul general al municipiului Targoviste,
compartimentele din structura organizatorica a Primariei Municipiului Targoviste si

24
institutiile administratiei publice centrale, administratiei publice locale, alte unitati,
cetateni etc. pentru informarea si solutionarea problemelor ce sunt de competenta
Primariei .

3.3 Analiza modului de aplicare a Legii 52/21.01.2003


privind transparenta decizionala in administratia publica (Monitorul
Oficial 70/3.02.2003) si a Legii 544/2007 privind liberal acces la
informatiile de interes public din Monitorul Oficial

Legea nr.52/21.01.2003, privind transparenta decizionala in administratia publica,


stabileste regulile procedurale minimale aplicabile pentru asigurarea transparentei
decizinale in cadrul autoritatilor publice centrale si locale, alese sau numite, precum
si al altor instituii publice care utilizeaza resurse financiare publice, in raporturile
stabilite intre ele cu cetatenii si asociatiile legal constituite ale acestora.
Legea doreste, printre altele, sa stimuleze participarea activa a cetatenilor in
procesul de elaborare a actelor normative. Legea nr. 52/21.01.2003 presupune
urmatoarele:
▪ informarea din oficiu a persoanelor asupra problemelor de interes public care
urmeaza sa fie dezbatute de autoritatile administratiei publice centrale si locale,
precum si asupra proiectelor de acte normative;
▪ consultarea cetatenilor si a asociatiilor legal constituite, la initiativa autoritatilor
publice, in procesul de elaborare a proiectelor de acte normative;
▪ participarea activa a cetatenilor la luarea deciziilor administrative si procesul
de elaborare a proiectelor de acte normative, cu respectarea urmatoarelor reguli:
- sedintele Primariei care fac obiectul prezentei legi sunt publice, in conditiile legii;
- dezbaterile vor fi consemnate si facute publice;
- minutele acestor sedinte vor fi inregistrate, arhivate si facute publice, in conditiile
legii.
Dupa informarea din oficiu Primaria stabileste o perioada de cel putin 10 zile
pentru a primi in scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act
normativ supus dezbaterii publice. Primarul desemneaza o persoana din cadrul

25
institutiei, responsabila pentru relatia cu societatea civila, care sa primeasca aceste
propuneri si sugestii.
Primaria Targoviste decide organizarea unei intalniri in care sa se dezbata public
proiectul de act normativ, daca acest lucru a fost cerut in scris de catre o asociatie
legal constituita sau de catre o alta autoritate publica.
Participarea cetateneasca la lucrarile sedintelor publice ale Primariei Targoviste se
va realiza in urmatoarele conditii:
1) anuntul privind sedinta publica se afiseaza la sediul Primariei Targoviste,
introdus in site-ul propriu si se transmite mijloacelor de informare in masa, cu cel
putin 3 zile inainte de a avea loc;
2) acest anunt trebuie adus la cunostinta cetatenilor si a asociatiilor legal
constituite care au prezentat sugestii si propuneri in scris, cu valoare de
recomandare, referitoare la unul din domeniile de interes public care urmeaza sa fie
abordat in sedinta publica;
3) anuntul va cuprinde data, ora si locul de desfasurare a sedintei publice,
precum si ordinea de zi.

Legea 544/2007 privind liberul acces la informatii de interes public


Asigurarea de catre autoritatile si institutiile publice a accesului la informatiile de
interes public se face din oficiu sau la cerere, prin intermediul compartimentului
pentru relatii publice sau al persoanei desemnate în acest scop.
Prin informatie de interes public se întelege orice informatie care priveste
activitatile sau rezulta din activitatile unei autoritati publice sau institutii publice,
indiferent de suportul ori de forma sau de modul de exprimare a informatiei. Prin
informatie cu privire la datele personale se întelege orice informatie privind o
persoana fizica identificata sau identificabila. Informatii de interes public:
1. actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea Primariei
Targoviste;
2. structura organizatorica, atributiile departamentelor, programul de functionare,
programul de audiente al Primariei Targoviste;
3. numele si prenumele persoanelor din conducerea Primariei Targoviste si ale
functionarului responsabil cu difuzarea informatiilor publice;
4. coordonatele de contact ale Primariei Targoviste, respectiv: denumirea, sediul,
numerele de telefon, fax, adresa de e-mail si adresa paginii de Internet;

26
5. sursele financiare, bugetul si bilantul contabil;
6. programele si strategiile proprii;
7. lista cuprinzand documentele de interes public;
8. lista cuprinzand categoriile de documente produse si/sau gestionate, potrivit
legii;
9. modalitatile de contestare a deciziei Primariei Targoviste in situatia in care
persoana se considera vatamata in privinta dreptului de acces la informatiile de
interes public solicitate.

4. Analiza datelor statistice cu care opereaza institutia


analizata

Pentru a oferi o imagine mai clara asupra genului de date statistice si demografice
cu care lucreaza Primaria Municipiului Targoviste ne-am oprit asupra unui exemplu
privind persoanele defavorizate care au solicitat asistenta administratiei publice
locale.
Sistemul de protectie sociala are ca obiectiv sustinerea persoanelor,
grupurilor sau comunitatilor care se afla în situatii dificile si care datorita lipsei
resurselor proprii nu pot avea o viata la nivelul unor conditii minime de viata care sa
le asigure o functionare normala în contextul social si cultural dat. (C. Zamfir, “Politici
sociale în România” ). Asadar, protectia sociala presupune, un ansamblu de masuri
si mijloace de sprijin si asistenta.
Pentru o cât mai buna întelegere se impune o detaliere a acestora. În acest
sens trebuie facuta o diferentiere clara între beneficiile sociale financiare si serviciile
sociale.
Beneficiile sociale financiare presupun transferuri de bani sau bunuri
catre persoanele care nu dispun de capacitatea de a-si asigura prin eforturi proprii
minimum de resurse financiare necesare unui trai decent. Acestea sunt de doua
tipuri:
1. beneficii sociale sub forma de pensii pentru limita de vârsta, pensii
pentru pierderea capacitatii de munca, ajutor de somaj, oferite conditionat si
proportional în functie de participarea, respectiv marimea contributiei la un fond
comun de asigurari sociale în perioadele active ale vietii;

27
2. beneficii sociale oferite persoanelor în nevoie fara conditionarea unei
contributii prealabile sub forma de ajutor social, ajutor de urgenta, ajutor de deces,
alocatii pentru copii, burse de studiu, reduceri sau subventii de preturi pentru
locuinte sociale, chirii, întretinerea locuintei, transport.
Beneficiile sociale financiare care presupun o contributie în perioada activa
a vietii sunt reunite sub termenul generic de asigurari sociale, iar cele care nu
necesita o anume contributie sunt denumite asistenta sociala.
Serviciile sociale includ: sanatatea, învatamântul si asistenta sociala. Aceasta
din urma ocupa un loc aparte în cadrul sistemului de protectie sociala si implica o
mare varietate de servicii oferite de comunitate, fara a presupune implicatii
economice majore.
Daca beneficiile financiare suplinesc un deficit de resurse financiare, serviciile
sociale se adreseaza unui deficit de capacitati. Ele intervin asadar pentru
solutionarea unor situatii, de cele mai multe ori critice, în care se afla persoanele în
nevoie. De regula, acestea nu dispun de pârghiile prin care sa-si poata modifica în
bine starea în care se afla.
Serviciile de asistenta sociala au ca obiectiv refacerea si dezvoltarea
capacitatilor persoanelor, familiilor, colectivitatilor de a constientiza natura
problemelor cu care se confrunta, cauzele determinante ale acestora, de a identifica
solutii optime pentru rezolvarea situatiilor problematice.
Serviciile de asistenta sociala pot îmbraca doua forme: asistenta în mediul
natural de viata (familie, scoala, loc de munca) si servicii în institutii de asistenta
sociala (camine pentru batrâni, case pentru copii abandonatii, institutii pentru
persoane cu dizabilitati severe). În termini generali asistenta sociala presupune o
interventie specializata în sensul ameliorarii sau eliminarii deficitelor atât financiare
cât si de capacitate si poate actiona la nivel individual, la nivel de grup si chiar la
nivel comunitar.
Teoretic, masurile de protectie si asistenta sociala sunt menite sa elimine
sau sa îmbunatateasca situatia categoriilor defavorizate. Practic, în acest moment
nu exista o strategie coerenta de protectie sociala, la nivel guvernamental sau local
care sa determine îmbunatatirea vietii acestor persoane. Modalitatile actuale prin
care statul sustine persoanele defavorizate sunt orientate catre ameliorarea
efectelor saraciei si nu catre identificarea si/sau eliminarea cauzele care o
determina. Situatia economico-sociala actuala stimuleaza dependenta cetateanului

28
fata de ajutorul material oferit de stat si într-o mai mica masura implicarea activa în
rezolvarea propriei situatii si în viata comunitatii. În aceste conditii, starea de
precaritate sociala ce caracterizeaza o mare parte a populatiei va fi prelungita si
chiar se va agrava prin lipsa masurilor concrete orientate în regim de urgenta catre
cauzele problemelor sociale.

La 1 ianuarie 2002 populatia judetului Dambovita era de 551382 locuitori din care
264816 barbati (48,9%) si 276615 femei (51,1%).
Densitatea populatiei judetului Dambovita a scazut de la 137,4 locuitori/km in
1993 la 135,7 in 2002.
Numarul populatiei din orasele judetului la 1 iulie 2002

TARGOVISTE 91144
MORENI 21384
GAIESTI 15786
TITU 10422
FIENI 81107
PUCIOASA 15847

Biroul de ajutor social


Evoluţia numărului mediu de familii beneficiare de ajutor social şi de venit minim
garantat:
Anul 2005 2006
Nr. familii beneficiare 500 480

Evoluţia numărului mediu de persoane beneficiare de ajutor social:


Anul 2005 2006
Nr. persoane beneficiare 1750 1680

Cantina de ajutor social oferă zilnic 2 mese calde pentru aprox. 550 persoane,
dintre care 81% sunt copii proveniţi din familii foarte sărace, 14% adulţi cu probleme
grave de sănătate, 5% persoane vârstnice nedeplasabile, care primesc harană la
domiciliu.
Centre sociale: azil de noapte şi centru de zi, este destinat persoanelor fără

29
adăpost, fără venituri sau fără familie, cu program permanent 24/24 şi o capacitate
de găzduire de 37 persoane/zi, în anotimpul rece şi 27 persoane/zi în anotimpul
cald.
Cabinet medical prin intermediul căruia se asigură asistenţa medicală primară
persoanelor fără venituri şi beneficiarilor de ajutor social.
A fost infiintat, în cadrul programului de restructurare industrială şi reconversie
profesională RICOP – RO 9904 – componenta 5, proiectul “Centrul Social Integrat
Sf. Maria” care are ca obiective: asigurarea de servicii de consiliere medicală,
psihologică, juridică, asigurare de servicii la domiciliu, ajutor de urgenţă şi adăpost şi
angajarea, în proporţie de 78%, de personal disponibilizat RICOP.
A fost infiintat „Centrul Social„Sfanta Elena” pentru varstnici, centrul soocial
pentru asigurarea Serviciilor de asistenţă socială pentru tinerii ce au plecat din
instituţiile de ocrotire.

Obiective:
- identificarea problemelor sociale ale cetăţenilor municipiului Târgovişte şi
contribuţia lor la soluţionarea acestora, în concordanţă cu Planul Naţional de
Aderare a României la Uniunea Europeană.
- Facilitarea accesului la serviciile comunitare, care trebuie soluţionat fără
discriminare, prin asigurarea unei informări publice intense, prin transparenţă totală
şi prin acţiuni de educare a populaţiei în vederea solicitării, dacă este nevoie, de
servicii de asistenţă socială.

Informarea publică directă, va îmbunătaţii situaţia asistaţilor sociali prin:


- stabilirea şi furnizarea drepturilor de prestaţii sau beneficii sociale;
- oferirea de servicii de asistenţă socială specializată celor aflaţi în dificultate;
- oferirea de suport persoanelor şi grupurilor pentru perioadele de criză;
- coordonare, mobilizare şi facilitare de iniţiative de asistenţă socială, în special prin
iniţierea de parteneriate în domeniul asistenţei sociale;
- dezvoltarea unor mecanisme de refacere a capacităţilor de reintegrare, recuperare
a persoanelor supuse riscului de marginalizare socială.
Proiect propus a se realiza: Infiintarea asezământului Social Priseaca –pentru
ameliorarea calităţii vieţii bătrânilor care sunt lipsiţi de suport familial sau care provin
din familii cu venituri modeste ce nu mai pot să le asigure întreţinerea;

30
5 PROIECTE IN CURS DE IMPLEMENTARE
1. “REINTRODUCEREA IN CIRCUITUL TURISTIC A CETATII DE SCAUN- LOT 1”

Proiect nr. RO 2005/017-553.04.01.01.01.02.07 – Lot 1 ( proportie realizat


55%)

Scurta descriere a proiectului:


- Consolidarea si Restaurarea Bisericii Domnesti;
- Refacerea zidurilor de incinta ale Curtii Domnesti;
- Restaurarea Palatului Domnesc – Beciurile Domnesti;
- Reconstructia Casei de Arama;
- Reconstructia Corpul de Garda – Vest;
- Reabilitarea facilitatilor sanitare pentru vizitatori;
- Realizare alei pietonale, peisagistica si utilitati

Data semnarii Contractului: 29.11.2007


Data de inceput a perioadei de executie a proiectului : 24.04.2008
Data de sfarsit a periaodei de executie a proiectului : 24.10.2009

Beneficiar : Consiliul Local Targoviste si Consiliul Judetean Dambovita


Cost total al proiectului : 3.480.506,49 euro , din care:
Contributie PHARE : 2.106.402,53 euro(60,52%)
Contributie nationala : 702.018,16 euro(20,17%)
Contributie proprie : 672.085,80 euro(19,31%)

2. “REABILITAREA CENTRU ISTORIC – TARGOVISTE”

Proiect nr. RO 2005/17 – 553.04.01.01.01.02.13, Lot 2 (proportie realizat


55%)

Scurta descriere a proiectului:


- Reabilitare drumuri centru istoric;
- Inlocuirea retelelor de canalizare pe strazile din central istoric;
- Inlocuirea retelelor de distributie apa pe strazile din central istoric, inclusive
bransamentele de apa;
- Sistematizarea retelelor electrice commune prin trecerea in solutie
subterana a iluminatului public si a bransamentelor electrice la
consumatori.
- Iluminat ambiental si architectural

Data semnarii Contractului: 06.02.2008


Data de inceput a perioadei de executie a proiectului : 24.04.2008
Data de sfarsit a periaodei de executie a proiectului : 24.10.2009

31
Beneficiar : Consiliul Local Targoviste si Consiliul Judetean Dambovita

Cost total al proiectului : 4.255.565,68 euro , din care:


Contributie PHARE : 2.575.468,35 euro(60,52%)
Contributie nationala : 858.347,60, euro(20,17%)
Contributie proprie : 821.085,80 euro(19,31%)

3. “ MODERNIZAREA SI REABILITAREA DRUMULUI DE CENTURA AL


MUNICIPIULUI TARGOVISTE”

Proiect depus pe POR- Axa 2 – Imbunatatirea infrastructurii de transport


regionale si locale, Domeniul major de Interventie 2.1. – Reabilitarea si modernizarea
retelei de drumuri judetene, strazi urbane- inclusive constructia/reabilitarea soselelor
de centura

Scurta descriere a proiectului :

Obiectivul general al proiectului il constituie preluarea fluxurilor majore care


tranziteaza orasul, in scopul fluidizarii traficului urban, prin reducerea timpului de
transport, diminuarea blocajelor rutiere, devierea traficului greu din centru si
traversarea municipiului Targoviste in conditii de siguranta a circulatiei. Proiectul
vizeaza reabilitarea si modernizarea soselei de centura a municipiului Targoviste si
extinderea sa pe patru benzi, acolo unde este posibil, pentru a asigura infrastructura
de baza inn vederea cresterii cererii de transport in regiunea centrala a judetului
dambovita si pentru a oferi o ruta ocolitare viabnila departe de central municipiului.
De asemenea se urmareaste si reabilitarea podurilor aflate pe treseul inelului de
centura, respective. Pasajul superior Petru Cercel, Podul peste ialomita la Teis,
Pasajul superior peste calea ferata targoviste- Ploiesti, la iesirea pe DN 72 spre
Pucioasa si Podul peste Ialomita la Valea Voievozilor.

Indicatori fizici :
- Lungimea drumului de centura a municipiului targoviste, modernizat si
reabilitat – 13,808 km;
- Lungimea drumului nou cu sens unic pe malul drept al raului Ialomita -1,65
km;
- Marirea suprafetei drumului de centura cu 11.550 mp;
- Sensuri giratorii – 4 sensuri giratorii cu suprafata totala de 15.470 mp;

Indicatori economici:
- Scaderea costurilor de operare a autovehiculelor- preconizat 46% anual;
- Scaderea timpului de operare a autovehiculelor – preconizat 18% anual;
- Scaderea costurilor de intretinere a retelei de drum cu 30% fata de situatia
in care traficul de transit traverseaza orasul.

Surse de finantare a proiectului:


Valoarea totala a proiectului : 88.798.047 lei, din care :
Contributie FEDR : (86,5 %)

32
Contributie nationala : (11,5%)
Contributie Municipiul Targoviste si Comuna Razvad: (2%)

6. Acte administrative. Circuitul documentelor

1. ACTE NECESARE INSTITUIRE CURATELA, PENTRU REPREZENTAREA SAU ASISTAREA


MINORILOR AFLATI ÎN DIFICULTATE SI PENTRU MAJORI AFLATI ÎN IMPOSIBILITATE DE A SE
REPREZENTA ÎN ACTE JURIDICE

- copii certificate de nastere ale minorilor;


- copii buletine de identitate minori;
- copii certificate de deces parinti;
- dovada dobândirii bunurilor în proprietatea minorilor;
- copia buletinului de identitate a persoanei care urmeaza sa sustina interesele
miorilor (curator);
- cerere din partea curatorului

Actele se depun la Serviciul Stare Civila

2. Directia Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Lucrari Publice


AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE

Acte necesare:
- cerere tip de eliberare a autorizatiei de construire/desfiintare, utilizandu-se
formularul tip (inclusiv anexa) obtinut contracost de la emitent
Documentatia necesara eliberarii autorizatiei de contruire/desfiintare (in 2
exemplare) formata din:
- certificat de urbanism (in copie)
- actul doveditor al titlului asupra imobilului (copie legalizata)
- proiectul pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire - PAC - sau de
desfiintare - PAD - dupa caz, intocmit de arhitect pentru partea de arhitectura si de
ingineri constructori si de instalatii pentru partile de inginerie;
- avizele si acordurile legale necesare, nominalizate in Certificatul de Urbanism
- dovada achitarii taxei legale pentru emiterea autorizatie de construire/desfiintare;
- declaratie a detinatorului titlului asupra imobilului, pe proprie raspundere, din care
sa rezulte ca imobilul (teren si/sau constructii) nu face obiectul unui litigiu aflat pe

33
rolul instantelor judecatoresti;
- grafic de executie a lucrarii cu faze determinante
- deviz general

Actele se depun la Centrul de Informare pentru Cetateni.

3. Directia Administratie Publica Locala


CERTIFICAT DE PRODUCATOR

Acte necesare:
- cerere tip (de la Registratura Primariei Corabia) ;
- copie act de proprietate teren;
- aviz de la Directia Fitosanitara (pentru comercializare flori);

Actele se depun la Registratura Primariei intre orele 8.00-11.00, 14.00-16.00.

7. Aspecte privind exercitarea controlului in institutia


analizata
Controlul este acea functie a administratiei prin care se realizeaza conformitatea
activitatii administratiei cu prevederile legale si programul de activitate, cu
respectarea cerintelor sociale si indeplinirea interesului general.
Legea recunoaste necesitatea exercitarii unui control administrativ si financiar
din partea statului, dar care trebuie sa se exercite in limitele si conditiile prevazute
de lege.
Principiul consultarii cetatenilor in solutionarea problemelor locale de interes
deosebit este cosacrat expres in dispozitiile articolului 2 din Legea nr. 215/2001 si
este completat de dispozitiile articolului 43, alin. 2, care detaliaza in mod concret
problemele care sunt discutate intotdeauna in sedinta publica si in legatura cu care
primarul poate propune consultarea cetatenilor prin referendum.
Hotararile privind bugetul local, precum si cele ce stabilesc impozitele si taxele
locale se adopta cu votul majoritatii consilierilor in functie din majoritatea membrilor
prezenti ai Consiliului Local.
Scopul controlului este de a verifica modul in care institutiile controlate si-au
indeplinit sarcinile, si-au realizat competentele in concordanta cu obiectivele

34
generale ale administratiei publice. Controlul urmareste verificarea daca si cum se
executa deciziile Administratiei, iar prin propunerile pe care le face organul de
control sa fie corectate actele administratiei, sa fie respectata legea, actiunile
administratiei sa fie in conformitate cu realitatile sociale in dinamica evolutiei
acestora.
1. Modalitati de control. Obiectul controlului il caonstituie verificarea actiunilor
si inactiunilor autoritatilor administratiei publice sau a functionarilor acestora, modul
in care si-au realizat atributiile incredintate, daca s-a respectat principiul legalitatii.
Orice element al activitatii administrative poate constitui obiectul unei aprecieri a
controlului. Controlul poate fi analitic si priveste activitatea functionarilor si sintetic
cand priveste organizarea si functionarea diferitelor compartimente administrative.
Printre modalitatile de control retinem:
a) controlul de materialitate care priveste verificarea elementelor concrete, pentru
care aprecierea se reduce doar la prezenta sau absenta factorilor masurabili.
b) controlul de regularitate ce consta in raportarea, confruntarea elementelor
supuse controlului cu o norma juridica. Cum normele juridice sunt interpretabile
inseamna ca organul de control va cere explicatii celui controlat asupra
considerentelor ce au stat la baza emiterii actelor sau realizarii faptelor
administrative ori a operatiunilor financiare.
c) controlul de rentabilitate si eficienta utilizeaza cu precadere metode contabile
si urmareste evaluarea costurilor administratiei in raport cu resursele umane si
materiale folosite, deci o comparatie intre investitie si rezultat. Se are in vedere
verificarea modului de folosire a tuturor resurselor umane, financiare, materiale ale
administratiei, daca au fost realizate atributiile administratiei si cerintele sociale,
daca in general activitatea autoritatilor administratiei este eficienta. Administratia
urmarind scopuri morale in beneficiul colectivitatii nationale sau locale, eficienta
activitatii sale se masoara nu numai prin raportare la costuri, ci in primul rand la
rezultate, la realizarea cerintelor sociale. Costurile sunt importante dar aceasta nu
inseamna ca o anumita cerinta sociala importanta sa nu fie realizata datorita costului
ridicat.
2. Forme de control. Controlul este o activitate complexa care poate fi exercitata
incepand cu seful ierarhic al celui controlat pana la un control exercitat de
Parlament, de organele de justitie, folosindu-se diferite criterii.
In raport cu momentul actiunii administratiei controlul poate fi:

35
 Control prealabil sau preventiv;
 Control concomitent;
 Control posterior sau ulterior.

Dupa natura sutoritatii care il realizeaza, pot fi retinute patru tipuri de control:
 Controlul exercitat de Parlament;
 Controlul exercitat de autoritati ale administratiei publice;
 Controlul exercitat de autoritatile judecatoresti;
 Controlul social prin presa etc.

Controlul exercitat de autoritatile administratiei publice


Este denumit si control administrativ si poate fi la randul sau intern sau extern. De
asemenea, exista si o forma de jurisdictie administrativa, realizata de organe
specializate prevazute de lege.

8. Resursele umane in institutia analizata


8.1 Prezentarea normelor reglementare in domeniu
resurselor umane
1. Legea nr. 215/2001 privind administratie publica locala, republicata
2. Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata
3. Legea nr. 53/2003 Codul Muncii
4. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, republicata
5. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din
autoritatile si institutiile publice
6. H.G. nr. 775/1998 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a criteriilor de
stabilire a salariilor de baza intre limite si a normelor de evaluare a
performantelor profesionale individuale pentru personalul angajat in structurile
administratiei publice locale si a serviciilor publice din subordinea acestora;
7. H.G. nr. 157/1999 privind modificarea si completarea H.G. nr.775/1998.
8. O.G. nr.6/2007 privind unele masuri de reglementare a drepturilor salariale si
a altor drepturi ale functionarilor publici pana la intrarea in vigoare a legii
privind sistemul unitar de salarizare si alte drepturi ale functionarilor publici
precum si cresterile salariale care se acorda functionarilor publici in anul 2007,
modificata prn O.G. nr. 9/2008
9. O.G. nr. 10/2008 privind nivelul salariilor de baza si al altor drepturi ale
personalului bugetar salarizat potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.
24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul
contractual din sectorul bugetar si personalului salarizat potrivit anexelor nr. II
si III la Legea nr.154/1988 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza in
sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupa functii de
demnitate publica, precum si unele masuri de reglementare a drepturilor

36
salariale si a altor drepturi ale personalului contractual salarizat prin legi
speciale, aprobata prin Legea nr. 177/2008
10. O.U.G. nr.1/2009 privind unele masuri in domeniul salarizarii personalului din
sectorul bugetar
11. H.G. nr. 250/1992 privind concediul de odihna si alte concedii ale salariatilor
din administratia publica, din regiile autonome cu specific deosebit si din
unitatile bugetare
12. H.G. nr. 432/2004 privind dosarul profesional al functionarilor publici, cu
modificarile si completarile ulterioare
13. H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si
dezvoltarea carierei functionarilor publici
14. H.G. nr.1066/2008 pentru aprobarea normelor privind formarea profesionala a
funtionarilor publici
15. H.G. nr.1344/2007 privind normele de organizare si functionare a comisiilor de
disciplina
16. H.G. nr. 833/2007 privind normele de organizare si functionare a comisiilor
paritare si incheierea acordurilor colective
17. Legea nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in
exercitarea demnitatilor publice , a functiilor publice si in mediul de afaceri,
prevenirea si sanctionarea coruptiei – Titlul IV-„ Conflictul de interese si
regimul incompatibilitatilor in exercitarea demnitatilor publice si functiilor
publice”
18. Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari
sociale, cu modificarile si completarile ulterioare.
19. Legea nr. 144/2007 privind infiintarea, organziarea si functionarea Agentiei
Nationale de Integritate
20. O.G. 27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor
aprobata prin Legea nr. 233/2002
21. O.G. 33/2002 privind reglementarea eliberarii certificatelor si adeverintelor de
catre autoritatile publice centrale si locale
22. Legea nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, cu modificarile si
completarile ulterioare
23. O.U.G. nr 8/2009 privind acordarea tichetelor de vacanta
24. Legea nr. 554/2004- Legea conteciosului administrativ

8.2 Proceduri de selectie si recrutare a personalului de


gestiune si executie

Selectia si recrutarea personalului care isi desfasoara activitatea in cadrul Primariei


Targoviste are loc prin concurs.
In cazul functionarilor publici, selectia si recrutarea se realizeaza conform Legii
nr. 188/1999, privind Statutul Functionarilor Publici, republicate in 2004 si Hotararilor
de Guvern nr. 1209 si 1210. De asemenea, selectia si recrutarea functionarilor
publici se efectueaza urmand cateva etape.

37
Posturile libere din Statul de Functii se ocupa cu avizul Agentiei Functionarilor
Publici. Dupa primirea avizului urmeaza afisarea posturilor libere la avizierul
Primariei Targoviste, la Oficiul Fortelor de Munca, in Monitorul Oficial si in cadrul
site-ului Primariei, precum si afisarea bibliografiilor necesare fiecarui post.
Dupa depunerea dosarelor de catre candidati se stabileste, prin dispozitia
Primarului, comisia de examinare care efectueaza selectia dosarelor ce indeplinesc
conditiile postului. Urmeaza proba scrisa la proba si data stabilite.
Dupa afisarea rezultatelor la proba scrisa are loc interviul celor reusiti, care se va
desfasura in prezenta aceleiasi comisii ce a selectionat dosarele de inscriere.
La 24 de ore dupa afisarea rezultatelor se pot depune contestatiile.
Angajarea are loc pe baza procesului-verbal, fisei de evaluare penru cei
nedebutanti, notei de fundamentare si pe baza dispozitiei de numire in functie
publica.
In cazul personalului contractual, angajarea se realizeaza conform Codului
Muncii. Mai intai se publica posturile libere aprobate de catre angajatorul principal,
respectiv de catre Primar, posturi ce vor fi scoase la concurs. Nu mai este nevoie de
avizul Agentiei Functionarilor Publici. Dupa 15 zile de la publicare are loc concursul.
Se intocmeste comisia si se fac inscrierile la concurs. Probele in vederea angajarii
sunt aceleasi ca si in cazul functionarilor publici si sunt urmate de un interviu.
Spre deosebire de cazul functionarilor publici ale caror rezultate erau afisate prin
punctaje, personalul contractual afla numai daca au fost admisi sau respinsi. Dupa
afisarea rezultatelor se stabileste data angajarii.
Actele necesare pentru intocmirea dosarului de inscriere la concurs:
1. Formularul de inscriere tipizat ( de la secretarul comisiei );
2. Copie de pe actul de identitate;
3. Copie de pe carnetul de munca sau, dupa caz, o adeverinta
care sa ateste vechimea in munca si, dupa caz, in specialitate;
4. Copii dupa diplome si alte acte de studii care atesta efectuarea
unor specializari;
5. Adeverinta medicala pentru angajare;
6. Cazier judiciar;
7. Copie de pe fisa de evaluare sau recomandare de la ultimul loc
de munca sau scoala absolvita;

38
8. Declaratia pe propria raspundere sau adeverinta care sa ateste
ca nu a desfasurat activitati de politie politica.
Copiile vor fi insotite de actele originale pentru conformitate iar dosarul va fi depus la
secretarul comisiei.
Actele necesare angajarii sunt:
1. Copie certificat casatorie;
2. Copie certificat nastere copii;
3. Poze tip buletin – 2 buc;
4. Copie livret militar.

8.3. Modalitati de promovare si motivare a salariatilor:


instrumente, mijloace

1. Promovarea functionarilor publici este reglementata de H.G. nr. 611/2008: Titlul


III- Dezvoltarea carierei functionarilor publici- Capitolul IV- Promovarea functionarilor
publici.
Promovarea reprezinta modalitatea de dezvoltare a carierei functionarilor publici
prin ocuparea, in conditiilor legii, a unei:
 functii publice cu grad profesional superio celui detinut anterior promovarii
 functii publice dintr-o clasa superioara, ca urmare a obtinerii unei diplome
de nivel superior si a promovarii examenului sau concursului organizat in
acest sens
 functii publice de conducere ca urmare a promovarii examenului sau
concursului organizat in acest sens
Promovarea poate fi:
 definitiva, atunci cand functia publica superioara se ocupa prin concurs sau
examen, in conditiile prevazute de prezenta hotarare
 temporara, atunci cand functia publica de conducere se ocupa pe perioada
determinata in conditiile legii.

2. Promovarea personalului contractual, in conditiile legii, se poate face numai pe un


post vacant de natura celui pe care urmeaza sa fie promovata persoana, cu exceptia
persoanelor incadrate pe posturi unice, prevazute in statul de functii, cu incadrarea in
nivelul alocatiilor bugetare aprobate pentru cheltuielile salariiale (O.G. nr. 10/2008, cu
modificarilesi completarile ulterioare)
Promovarea pe un post cu un grad profesional superior, treapta profesionala
superioara sau, dupa caz, functie superioara se face prin sustinerea unui examen
sau, dupa caz, prin concurs, daca sunt mai multi candidati pentru acelasi grad
profeional, treapta profesionala saufuncti, dupa caz, conform procedurii reglementate
prin H.G. nr. 775/1998 modificata si completata prin H.G. nr. 157/1999 (extras
anexat)

Motivarea salariatilor
Premiile se pot acorda in cursul anului salaraiatilor care au realizat sau care au
participat direct la obtinerea unor rezultate in activitate, apreciate ca valoroase. (O.G.

39
nr. 6/2007, cu modificarile si comletarile ulterioare; O.G. nr. 10/2008, cu modificarile
si completarile ulterioare)

8.4 Proceduri de evaluare si control a salariatilor;


instrumente, competente, forme, indicatori de performanta folositi
sau care ar trebui folositi

Evaluarea si controlul personalului se face pe baza fiselor de evaluare si a


fiselor posturilor. Se intocmesc fise de evaluare atat la angajare, cat si dupa
angajare. In cazul ambelor fise de evaluare se regasesc indicatori care fac referire
la:
Rezultate obtinute: - cantitatea,calitatea lucrarilor si sarcinilor realizate nivelul
de indeplinire a sarcinilor si lucrarilor in termenele stabilite eficienta lucrarilor si
sarcinilor rezultate in contextul atingerii obiectivelor propuse
Adaptarea la complexitatea muncii:
- adaptarea la conceptia de alternative de schimbare sau de solutii noi
(creativitatea)
- analiza si sinteza riscurilor, influentelor si consecintelor evaluate
-evaluarea volumului lucrarilor si sarcinilor de rutina (repetitive)
Asumarea responsabilitatii:
- intensitatea implicarii si rapiditatea interventiei in realizarea atributiilor
-evaluarea nivelului riscului decizional
Capacitatea relationala si disciplina muncii
- capacitatea de evitare a starilor conflictuale si respectarea relatiilor ierarhice
- adaptabilitatea la situatii neprevazute
Astfel rezulta 10 criterii de evaluare, pe baza carora se vor acorda note carora
le corespund calificative, dupa cum urmeaza: 3 = foarte bine; 2 = bine; 1 =
satisfacator; -1 = nesatisfacator.
In prima parte a fisei de evaluare se aduna notele obtinute la fiecare
criteriu.Rezultatul, care reprezinta suma punctajelor obtinute la fiecare criteriu, va
corespunde calificativului final. Intre –1 si –10 calificativul este “nesatisfacator”, intre
0 si 27 calificativul este “satisfacator”, pentru 28 se acorda calificativul “bun”, pentru
29 – “foarte bun”, iar pentru 30 – “exceptional”.
Comisia de evaluare este alcatuita din presedinte, membrii comisiei si un
secretar.

40
Criteriile de evaluare a postului, conform fisei postului sunt:
 formarea profesionala : pregatirea de baza corespunzatoare (studii absolvite);
pregatire de specialitate; autoperfectionare, perfectionari in domeniu pentru
mentinerea competentei de post;
 adaptabilitatea la locul de munca : experienta in munca; experienta in
specialitatea postului; perioada de proba;
 dificultatea si complexitatea operatiilor : activitate de conceptie; activitate de
analiza si sinteza; activitate de rutina (repetitiva);
 responsabilitate implicita : pentru obtinerea si utilizarea informatiilor in vederea
pregatirii unor decizii;
 capacitatea relationala : gradul de solicitare din partea structurilor interne din
institutie; gradul de solicitare din afara institutiei, din partea cetatenilor si/sau
serviciilor

8.5 Compartimente specializate in activitatea de personal;


prezentarea detaliata a organizarii sale, incadrari cu personal,
activitati ce se deruleaza aici

Structura organizatorica a directiei este urmatoarea:


1. Serviciul Salarizare, Organizare, Perfectionare;
2. Serviciul Resurse Umane;
3. Biroul Protectia Muncii si Protectie Civila;

Atributiile serviciului sunt urmatoarele:


a. analizeaza indicatorii de munca, salarizare si normare a muncii in vederea
asigurarii eficientei economice si a concordantei cu ceilalti indicatori si sectiuni ale
bugetului in vederea stabilirii unui numar corespunzator de salariati si a utilizarii
rationale a fondului de salarii;
b. elaboreaza proiectul organigramei si statul de functii pentru aparatul propriu al
Primariei, cu respectarea prevederilor legislatiei in vigoare;
c. intocmeste fisele de evaluare a posturilor, in conformitate cu obiectivele si
prioritatile stabilite de Primar pentru institutie;

41
d. elaboreaza, pe baza propunerilor tuturor compartimentelor Primariei, proiectul
Regulamentului de Organizare si Functionare si a Regulamentului de Ordine
Interioara al Primariei Targoviste, pe cel dintai supunandu-l spre aprobare Consiliului
Local;
e. elaboreaza schema de incadrare si tine la zi evidenta modificarilor intervenite;
f. elaboreaza proiectele de dispozitii ale Primarului referitoare la activitatea de
organizare si salarizare a personalului;
g. elaboreaza proiectele de dispozitii ale Primarului referitoare la activitatea de
perfectionare a personalului;
h. elaboreaza documente legate de organizarea, normarea personalului, intocmirea
fiselor de post la nivel de institutie, colaborand cu celelalte compartimente;
i. urmareste respectarea legalitatii privind incadrarea, salarizarea si acordarea
tuturor drepturilor prevazute de legislatia muncii pentru personalul din aparatul
propriu al Primariei Targoviste si al personalului de conducere a unitatilor aflate sub
autoritatea Consiliului Local;
j. analizeaza datele si informatiile si elaboreaza programe, prognoze si strategii de
dezvoltare ( in domeniul resurselor umane, al necesarului de servicii publice, la
informatizarii proceselor tipice, etc. );
k. asigura secretariatul activitatii de intocmire a fiselor de evaluare a performantelor
salariatilor in vederea stabilirii salariului, acordarii de premii sau a promovarii.

8.6. Aprecierea personala aupra stilului de lucru si a


performantelor angajatilor

In perioada de practica, observatiile mele in legatura cu performantele


angajatiilor din Primaria Municipiului Targoviste au fost unele din cele mai bune.
Angajatii au studiile si experienta necesara in rezolvarea obiectivelor si problemelor,
insa stilul de lucru este unul impus de cei aflati pe treapta superioara lor.
Deasemenea, nu sunt implicati in luarea deciziilor, astfel angajatii isi pierd din
motivatie, scazand si interesul de a indeplini in mod eficient obiectivele propuse de
institutie.

42
9. Elemente privind strategia institutiei analizate

9.1 Particularitati strategice ale institutiei publice analizate


tinand cont de specificului domeniului de activitate

Strategia are in vedere :


 Planificarea programelor de investitii si a modului de rambursare a
diverselor credite angajate de institutie
 Urmarirea eficientei folosirii fondurilor alocate prin buget pentru efectuarea
tuturor categoriilor de cheltuieli conform datelor furnizate de compartimentele de
resort
 Urmarirea eficientei veniturilor institutiei conform datelor compartimentelor
de specialitate
 Previzionarea multipla, anuala a veniturilor si cheltuielilor, avandu-se in
vedere colectarea continua a bugetului institutiei
 Analiza nivelurilor veniturilor si cheltuielilor, tinand cont de prioritatile de
investitii, dotari si achizitii
 Identificarea influentei factorilor de mediu si a variabilelor organizationale
care influenteaza procesele de management si de executie din institutia analizata.
Se au in vedere permanent ca factori de influenta:
 situatia economica pe plan local
 situatia socio-profesionala si problemele cu care se confrunta
cetateanul din acest punct de vedere
 resursele financiare de care dispune institutia si gestionarea lor in
functie de prioritatile existente
 aparitia de noi domenii, situatii ce intra in sfera competentelor
autoritatilor administratiei publice.

43
9.2 Identificarea si caracterizarea factorilor de mediu si a
variabilelor organizationale ce influenteaza procesele interne ale
institutiei

Resursele de apa

Puncte tari Puncte slabe


Sistemul de alimentare cu apa a fost 1. Coloanele forajelor puturilor acvifere
modernizat in cadrul Programului MUDP sunt din otel, cu o vechime mai mare de
II; 20 de ani si au neetanseitati.
- S-au modernizat toate statiile de 2. Puturile nu au protectie eficienta
pompare ; impotriva efractiilor.
- s-au reabilitat 41 Km de retea de 3. Perimetrul de protectie a puturilor,
apa ; este realizat in conditii corespunzatoare
- sistemul de extractie, transport, numai la jumatate din ele.
stocare si distibutie a apei este 4. Retelele de transport puturi-bazine de
monitorizat ; stocare, au pierderi de 5-6 %.
- contorizarea la bransament este de 5. Reteaua de transport si distributie a
99 % ; apei din municipiu Targoviste, are
- exista in dotare un stand de verificare nevoie de a fi modernizata pe circa 40
apometre ; % din lungimea totala.
2. Au fost modernizati 16,1 Km de 6. Nu exista contorizare la plecarea din
retea de canalizare. statiile de repompare tip hidromodul.
3. Exista o dotare cu aparatura pentru 7. In sistemul de retele de distributie din
determinarea pierderilor. municipiu, se mentine o pierdere in
4. Reteaua de distributie a apei din medie de 25 %.
municipiu, este echilibrata putandu-se 8. Circa 30 % din bransamente sint
realiza alimentarea utilizatorilor dintr-o vechi si trebuiesc reabilitate.
singura sursa. 9. Circa 50 % din robinetii din retele sint
5. Calitatea apei potabile este in stare avansata de uzura si numai
corespunzatoare. asigura etanseitatea la inchidere.
6. Statia de tratare a apei de suprafata 10. Nu exista planuri detaliate pentru
are o tehnologie moderna si poate fi retelele de distributie mai vechi de 20
folosita oricand este nevoie. de ani.
7. Laboratoarele pentru analiza calitatii 11. Circa 55 % din caminele de
apei potabile si a celei reziduale, au nivelul bransament sint in stare avansata de
de dotare minimal asigurat. degradare si trebuiesc inlocuite.
8. Programul de furnizarea apei este 12. Sistemul de clorinare este manual si
permanent. nu are inregistrare automata.
9. Exista rezerve suficiente de apa, 13. Statiile de epurare au o tehnologie
ceea ce permite extinderea sistemului de aferenta anilor 1970 si nu asigura
furnizare catre alte localitati limitrofe gradul de epurare la nivelul
adunctiunilor existente. standardelor. Statia de epurare
10. Personalul regiei are o calificare Targoviste Sud are gradul mediu de
ridicata si o buna experienta. epurare de 40 %, iar Statia de epurare
11. Programul de reabilitare si Targoviste Nord, de aproape 75 %.
modernizare a statiilor de epurare 14. Circa 350 de bransamente de la

44
Targoviste Sud si Nord, a fost inclus in blocuri la sistemul de canalizare sint
strategia de mediu a Ministerului de subdimensionate si trebuiesc inlocuite.
Resort. 15. Un procent de 24 % din subsolurile
12. Regia participa la activitati de blocurilor sint inundate, ceea ce face
cercetare dezvoltate in programele imposibila interventia pe retelelele
finantate de Ministerul Educatiei si utilizatorilor pentru asigurarea intretinerii
Cercetarii fiind participant si cofinantator la si reparatiei acestora pentru asigurarea
programele AMTRANS, MENER. In cadrul serviciilor de calitate.
programului AMTRANS – in valoare de 16. Trebuiesc reabilitate 2,6 Km de
aproape 5 miliarde lei – regia isi va realiza retea de canalizare in cartierele Micro
harta digitala a retelelor de apa si IX, Micro XII, Micro IV si Micro X,
canalizare din municipiul Tirgoviste, pe deoarece au fost subdimensionate la
baza de ridicari topometrice. data constructiei.
In programul MENER in valoarea de 17. Sistemul de canalizare din zona
circa 2 miliarde lei, regia participa la platformei industriale sud, nu are
activitatea de cercetare si realizarea unui documentatie si se cunosc foarte putine
pilot experimental in cadrul tratarii date despre topografia acestora. In
biologice pe linia 1 de epurare in cadrul mare parte este colmatata si preluarea
Statiei Tirgoviste Nord. apelor pluviale in cazul ploilor
abundente, se face cu mare greutate.
13. Regia desfasoara activitati de 18. Desi in oras s-au montat peste 120 de
proiectare si asigura asistenta pentru hidranti supraterani, acestia au fost
pregatirea profesionala in domeniul descompletati de piesele de aluminiu fiind
sistemelor de apa si canalizare. inutilizabili.
14. Activitatea de furnizare a serviciului 19. Desi gradul de contorizare la
apa-canal, este reglementata prin bransament este de aproape 100 %, iar cel
Regulamentul aprobat de H.C.L. nr. din apartamente depaseste 95 %, apar
182/2005. relatii deosebit de tensionate intre funizorul
de servicii si utilizatori, deoarece abaterile
15. Relatiile dintre utilizatori si regie, se de la intregistrare intre apometrul de la
face numai pe baza de contract. bransament si suma celor din apartamente,
16. Regia are un sistem acreditat de este, de regula de peste 50 % in favoarea
asigurare a calitatii (ISO 9001) pentru celui de la bransament.
serviciile pe care le executa. 20. Scaderea dramatica a productiei a dus
17. Colectivul tehnic al regiei, participa la trecerea in rezerva a Statiei de tratare a
frecvent cu lucrari tehnico-stiintifice, la apei de suprafata si a Statiei cu puturi
sesiuni organizate in tara si strainatate. acvifere Dragomiresti Sud.
18. Regia a realizat un profit brut, estimat 21. Cheltuielile fixe depasesc 70 %.
in anul 2005, de 835.039 RON, a achitat la 22. Datorita statutului organizatoric de regie
timp obligatiile catre BERD si catre autonoma, in conformitate cu Legea
bugetele de stat. 326/2001, participarea la licitatii de operare
19. Nivelul incasarii medii pe 11 luni in a noi sisteme de alimentare cu apa si/sau
anul 2005, a fost de 98,9 % fiind peste canalizare, se face foarte greoi.
baremul de 95 % necesar incadrarii in 23. Sistemul de recuperare si executare a
conditionalitatile impuse de ASIGP. clientilor rau platnici, mai ales cei care stau
20. Criteriile de performanta, in la blocuri, se face extrem de greu.
conformitate cu ASIGP si OUG 79/2000, 24. Datorita scaderii dramatice a productiei,
au fost realizate in anul 2005 crearea surselor de rambursare a creditului
21. Exista dotari pentru aducerea terenului extern catre BERD, se face din ce in ce mai
asfaltat si/sau betonat la starea initiala, in anevoios.

45
urma unor avarii. 25. Regia nu dispune de utilaje
performante de intretinere si reparatii a
retelei de canalizare.
26. Tarifele utilizate pentru sistemul de
livrarea apei din localitatile limitrofe
municipiului Targoviste au nivele care nu
acopera cheltuielile efective.
27. La finele anului 2005, se estimeaza
un sold al clientilor neincasati si care
urmeaza a fi recuperati de cca. 5,7 de
milioane RON productie neincasata, din
care 2 milioane RON reprezinta contul
416 “clienti incerti

Reteaua stradala

In municipiul Targoviste transportul public este asigurat de Asociatia


investitorilor din transport Targoviste SRL, care si-a inlocuit partial autovehiculele cu
unele ecologice. Ca necesitate se remarca faptul ca trebuie inlocuit in intregime
parcul auto destinat transportului public, folosindu-se doar autovehicole ecologice.
In municipiul Targoviste traficul rutier se desfasoara greoi din cauze multiple,
printre care cele mai importante fiind subdimensionarea arterelor de circulatie in
raport cu numarul crescut de vehicole si lipsa acuta a locurilor de parcare. In urma
observatiilor efectuate s-a constatat ca intre dinamica traficului in municipiu si gradul
de ocupare a parcarilor existente exista o corelare. Parcarile din zonele centrale, de
interes economic pentru operatorii privati, precum si zone din jurul institutiilor de
interes public, ca si aparitia unor zone de interes mixt (de exemplu prezenta unei
banci si a unei institutii publice care lucreaza cu un numar mare de cetateni )
genereaza ocuparea in proportie de 100% a parcarilor din zona , si implicit parcarea
autovehiculelor pe zone interzise.
Intervalele orare in care fluxul traficului este maxim pe trama stradala adica
dimineata intre orele 7.40 si 8.15 dupa care incepand cu ora 10.00 crescand treptat
spre ora 12.00 cu atingerea intensitatii din orele diminetii in intervalul orar 15.00 la
17.00 favorizeaza aparitia a unei cereri suplimentare fata de locurile de parcare
disponibile.

46
Resurse cu valoare peisagistică

In municipiul Targoviste au fost identificati 36 de arbori cu valoare de monument


al naturii, din cele mai diverse specii, si anume:stejari (Quercus Robur), salcami
japonezi (sophora japonica), larice (larex decidua), platani (platanus orientalis)
castani (aescilus hippocastanum), frasini (fraxinus tomentosa), tei (tillia tomentosa),
molid (picea excelsa), pin (pinus silvestris), nuc american (juglans nigra), dud alb
(morus alba), arbore de miere (evodia hupehensis), arborele pagodelo (ginko bilboa),
arborele iudei (ceris siliquastrum), chiparos de balta (taxiodium distechum) si tisa
(taxus bacata). Cei mai multi dintre ei se gasesc la Muzeul Scriitorilor Damboviteni,
restul au fost plantati in diferite puncte ale orasului cum sunt Parcul Chindiei, Colegiul
National Constantin Carabella, Liceul Economic si Palatul Copiilor Targoviste.
Un loc special îl ocupă Dealul Mănăstirii, unde asistăm la fenomenul,
îngrijorător, de distrugere a vegetaţiei, în special a pădurii şi plantaţiilor de pin aflate
pe versantul dinspre nord-nord-vestul mănăstirii, din cauza defrişărilor şi păşunatului,
ceea ce duce la dispariţia habitatelor din zonă şi generează alunecări de teren.

47
10.Elaborarea unui diagnostic global in institutia analizata

PUNCTE TARI (Strengths) PUNCTE SLABE (Weaknesses)


 Oraş modern cu funcţiuni complexe si cu  Accesibilitate dificilă pe căi rutiere şi
mare încărcătură istorică ; feroviare (nu e nod de cale ferată);
 Existenta unui numar ridicat de  Diminuarea activităţii de bază la
monumente istorice, de cult si arhitecturale, suport înteprinderi de prestigiu şi cu pondere
pentru dezvoltarea turismului in Municipiu si regiune; mare în ocuparea forţei de muncă
 Condiţii naturale si climatice favorabile ; calificate: COST, SARO, Upet, I.L.F.;
 Amplasare geografică avantajoasă la  Calitatea vieţii (deficienţe calitative şi
confluenta a 3 drumuri naţionale şi relativ aproape cantitative ale echipamentelor
de capitala ţării; urbane);
 Resurse de sol (păduri, ape) şi subsol (petrol, gaze);  Calitatea mediului (degradarea tuturor
 Zona are legături de comunicaţie est-vest, nord-sud factorilor, în special aerul);
bine dezvoltate, reţeaua urbană bine structurată, în  Lipsa terenurilor disponibile;
proximitatea legăturilor aero-feroviare şi rutiere  Imagine urbană negativă legată de
interne şi internaţionale eficiente; lipsa de protecţie a patrimoniului
 Atracţii urbane (arhitectura veche, evenimente protejat; implanturi inadecvate în zona
culturale); istorică;
 Structura industrială diversificată: siderurgică,  Oferta scăzută de locuri pentru cazare
construcţii de maşini chimică, mobilă, textile, (cantitativ şi calitativ);
materiale de construcţii, industria alimentară, căreia  Calitatea serviciilor de cazare;
prin eforturi de management şi prezentare  Lipsa activitatilor de marketing si
corespunzătoare, nu i-ar putea lipsi pieţele de informare asupra potentialului turistic
desfacere; al Municipiului
 Resursa de forţă de muncă specializată în domenii  Reducerea activităţii platformelor
tehnice si rezervă de forţă de muncă în domenii industriale (metalurgie, utilaj
tehnice, economice şi umanistice formată în petrolier, chimie, maşini unelte,
universitate proprie; corpuri de iluminat);
 Potenţial legumicol datorat ocupaţiilor tradiţionale ale  Gradul redus de modernizare al
minorităţii bulgare (sârbi); industriei existente;
 Banca de Date Urbane aflată deja în gestiunea  Lipsa infrastructurii de afaceri;
administraţiei publice locale;  Oraş cu întreprinderi mari (cu peste
 Nivel ridicat al urbanizării şi densitate mare a 1000 de salariaţi);
populaţiei;  Infrastructura de invatamant
 Existenţa unui număr mare de IMM-uri în toate invechita, lipsa dotarilor informatice
domeniile de activitate, predominant comerţul; suficiente si a salilor de sport;
 Reţea bancară şi de servicii bine dezvoltată;  Necesitatea reconversiei acestor
 Dezvoltare turistică, apropierea de centrul balnear întreprinderi;
Pucioasa;  Creşterea şomajului datorită
 Reţea bancară şi de servicii dezvoltată; restructurării înteprinderilor;
 Populaţie cu tradiţie în activitatea industrială,  Scăderea puterii de cumpărare a
agricolă şi grad sporit de culturalizare; membrilor comunităţii;
 Reţea educaţională de toate gradele, densă şi  Lipsa competitivităţii producătorilor
diversificată; locali;
 Existenţa terenurilor disponibile care pot constitui  Lipsa unei culturi a muncii pentru
temelia atragerii de noi investitori; angajat şi angajator;
 Forţă de muncă ieftină şi calificată, obişnuită cu un  Lipsa locurilor de agrement;
ritm modern de activitate industrială;  Insuficienta locurilor de cazare in
 Număr relativ mare de cadre medii şi superioare hoteluri;
tehnice;  Locuri in restaurante insuficiente.

48
 Disponibilitatea administraţiei publice de a pune la
dispozitia investitorilor, pentru achizitionare, de
terenuri;
 Existenta unui Centru universitar in continua
dezvoltare;
 Existenta unei infrastructuri bune in domeniul
utilitatiloravand asigurate resursele necesare.

OPORTUNITĂŢI (Opportunities) AMENINŢĂRI (Threats)


 Amplificarea funcţiunilor cu grad mare de perenitate:  Degradarea accentuată a
comerţul, industria, transporturi, turismul, mediului;
învăţământul şi cultura, biserica, armata;  Degradarea infrastructurii
 Dezvoltarea cercetării în domeniul tehnologiilor de din lipsă de investiţii;
vârf;  Degradarea patrimoniului
 Dezvoltarea activităţii turistice în relaţie cu văile construit ce necesită protecţie;
Ialomiţei, Dâmboviţei, Prahovei şi cu capitala ţării;  Creşterea şomajului în
 Organizarea activităţii de transport mărfuri – rândul forţei de muncă specializate ca
prestare de servicii cu caracter zonal şi interzonal; urmare a restructurării economice, cu
 Administraţie publică locală progresistă (receptivă la efecte negative asupra calităţii vieţii;
aplicarea tehnicilor şi metodelor care să ridice  Legislatie interpretabilă şi instabilă;
calitatea deciziei);  Scaderea a nivelului de trai;
 Existenta unui centru vamal;  Migrarea forţei de muncă calificate
 Poziţionare geografică bună (85km - Bucuresti, către alte comunităţi;
50km - Ploiesti, 60km - Sinaia, 90km - Piteşti);  Nivelul scăzut al culturii civice;
 Infrastructura dezvoltată poate favoriza, cu costuri  Cresterea disparitatilor intre Municipiul
reduse, apariţia de noi inteprinderi; Targoviste si alte orase din zona.
 Apropierea de capitală - unde se manifestă o
concentrare a investiţiilor şi deci o crestere a
costurilor muncii - poate oferi alternative pentru
investiţii;
 Sporirea însemnatăţii ca zonă de turism şi recreere
permanentă (locuinţe de vacanţă) pentru populaţia
din alte localităţi, crearea unui circuit turistic de cca
4 zile;
 Formarea unui nucleu de întreprinderi mici;
 Crearea unui parc industrial si a unui centru de
afaceri;
 Posibilitatea de a accesa fonduri structurale;

49
Cauzele care au generat punctele forte si slabe

Una din cauzele care au generat punctele forte si slabe, principala cauza mai
exact, este strategia Primariei. Aceasta si-a propus anumite obiective inca de la
inceput si in functie de reusita indeplinirii lor s-a realizat aceasta analiza.

Recomandari

Avand in vedere punctele slabe ale Primariei Municipiului Targoviste, as avea


cateva recomandari in vederea imbunatatirii acestora:
 plantarea de copaci in spatiile verzi in vederea imbunatatirii calitatii aerului
 alocarea de fonduri disponibilie hotelurilor in vederea imbunatatirii calitatii
serviciilor prestate
 acordarea de fonduri institutiilor de invatamant in vederea retehnologizarii,
achizitionarea de computere si construirea unor noi sali de sport
 imbunatatirea infrastructurii drumurilor prin pavarea completa a acestora
 infiintarea de noi locuri de munca prin schimbarea strategiei turistice
(promovarea tursimului orasului ducand la cresterea numarului clientilor din
hotelui, construirea unor noi pensiuni si restaurante etc.)

50