Sunteți pe pagina 1din 2

PROIECT DIDACTIC

Data: 18. 05. 2021

Diriginte, profesor:

Consilier şcolar, profesor:

Şcoala:

Clasa: a V a B

Aria curriculară: Consilere şi orientare

Disciplina: Consiliere şi dezvoltare personală (Dirigenţie)

Modulul: Autocunoaştere şi dezvoltare personală

Submodulul activităţii: Dezvoltarea personalităţii

Tema activităţii: ”Învaţă să fii om! Sau Despre calităţi”

Tipul lecţiei: formarea de priceperi, valori şi atitudini pozitive faţă de sine şi de semeni

Scopul activităţii:

Dezvoltarea capacităţii de atocunoaştere şi a atitudinii pozitive faţă de sine;


dezvoltarea abilităţilor de interrelationare în contexte variate; dezvoltarea abilităţilor de
utilizare a informaţiilor în procesul de învăţare

Competenţe specifice, valori şi atitudini:

Pe parcursul activităţii şi la sfârşitul acesteia, elevii vor demonstra următoarele


competenţe:

- identificarea, pe baza unor situaţii concrete, a calităţilor umane;


- exemplificarea posibilităţilor de învăţăre, de dezvoltare a deprinderilor şi aptitudinilor,
în vederea formării personalităţii;
- conştientizarea factorilor importanţi ai unei învăţări eficiente şi ai unei dezvoltări
armonioase a personalităţii;
- exersarea comportamentelor de cooperare, de lucru în echipă.

Competențe derivate:

C1 – Definirea noţiunilor precum emoţii, calitate, prietenie;

C2 – Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea şi receptarea mesajelor


impuse de activitate;

C3 – Lecturarea corectă, coerentă, cursivă, expresivă – la prima vedere – a textelor propuse


(prin diverse variante de lectură);

1
C4 – Identificarea informaţiilor cu caracter didactic, moralizator, în urma lecturării textelor
propuse;

C5 – Autoaprecierea cu obiectivitate, evidenţiind calităţile din structura personalităţii.

Metode şi procedee:

‣ metode informative:

- expunerea; - explicaţia.

- textul literar/nonliterar;

‣ Mijloace şi materiale didactice:

- Mape cu materiale pentru elevi;

- Fişe cu texte literare şi nonliterare;

- Post-it-uri;

- Evidenţiatoare.

‣ Resurse informaţionale:

- Programa şcolară pentru disciplina Consiliere şi dezvoltarea personală, clasele a V a –

a-VIII- a, Aprobată prin ordinul ministrului educaţiei nr. 3393/28.07.2018;

- Elena Manuela Vlasie (coord.), Portofoliul dirigintelui, Clase gimnaziale, Editura ”Taida”,
Iaşi 2010;

- Rodica Grigoriu, Mintea omului (repovestire din limba vietnameză), Editura ”Ion Crangă”,
Bucureşti, 1987;

- Mariana Chirilă, Viitorul începe azi, Consiliere şi orientare şcolară, Caietul elevului, Editura
”Taida”, Iaşi, 2010.

S-ar putea să vă placă și