Sunteți pe pagina 1din 3

Program de formare continuă a cadrelor didactice

„CRED – Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți, Formare nivel II –


învățământ gimnazial”
acreditat prin O.M.E.M. nr. 3997/14.05.2019

DEZVOLTAREA ÎNCREDERII ELEVILOR ÎN PROPRIILE

CAPACITĂȚI DE ÎNVĂȚARE

Educaţia e ca un pom fructifer, dacă nu e altoită, face fructe mici şi acre” Robert Frost

Tema : ”Eu în oglindă”

Modulul : Autocunoaștere și dezvoltare personală

Grup țintă: clasa a V a

COMPETENȚA GENERALĂ:

Dezvoltarea capacității de autocunoaștere și a atitudinii pozitive față de sine.

COMPETENȚE SPECIFICE:

1.1. Argumentarea importanţei încrederii în sine, pentru evoluţia personală;

1.2. Dezvoltarea stimei de sine

Metode: activitatea pe grupe, conversaţia euristică, expunerea, exemplul, exerciţiul.

Resurse: coli de scris, coli de flip-chart, markere, fișe de lucru.

Activitatea nr. 1 - Autocunoașterea

1. Elevii sunt împărțiți în grupe de 5 și primesc câte o foaie A4;

2. Fiecare elev desenează conturul propriei palme pe foaie, își scrie prenumele în palmă;

„Curriculum relevant, educațiedeschisă pentru toți” - CRED


Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
3. Pe degetul mare își va trece o calitate proprie (trăsături de caracter, însușiri morale: generos,
inteligent, simpatic, talentat, etc.);

4. Foaia este dată colegilor din echipă, în sensul acelor de ceasornic. Aceștia vor nota pe fiecare
deget câte o calitate a colegului său;

5. Fiecare elev trebuie să identifice calitățile comune și să analizeze comparativ ceea ce au scris
ei și ce au aflat despre ei de la ceilalți colegi.

Concluzie: ”Cel care cunoaște pe alții – e învățat. Cel care se cunoaște pe sine e înțelept. ” - Lao
Tse – filosof chinez

Activitatea nr. 2 – Imaginea de sine. Stima de sine

1. Profesorul explică ce înseamnă: Imaginea de sine – modul în care o persoană își percepe
propriile caracteristici fizice, cognitive, emoționale, sociale și spirituale; Stima de sine –
reprezintă dimensiunea evaluativă a imaginii de sine – modul în care ne considerăm ca persoane
în raport cu propriile așteptări și cu ceilalți.

2. Elevii primesc fișa de lucru nr. 1: Scala de măsurare a stimei de sine a lui Morris Rosenberg
(Anexa1), rezolvă chestionarul și descoperă ce fel de stimă de sine au.

Concluzia: ” Încrederea de sine ne propulsează, ne ajută să înaintăm.”

Scala de măsurare a stimei de sine a lui Morris Rosenberg

Acord puternic De acord Dezacord dezacord puternic

Simt că sunt o persoană de valoare,


4 3 2 1
cel puțin pe plan de egalitate cu ceilalți.
Simt că am o serie de calități bune. 4 3 2 1
Per total, înclin să cred că sunt un eșec. 1 2 3 4
Sunt capabil să fac lucruri, la fel de bine ca si cei mai multi dintre
4 3 2 1
oameni.
Simt că nu am prea multe de care sa fiu mândru. 1 2 3 4
Iau o atitudine pozitivă față de mine însumi. 4 3 2 1

„Curriculum relevant, educațiedeschisă pentru toți” - CRED


Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Pe ansamblu, sunt mulțumit de mine însumi. 4 3 2 1
Aș vrea să pot avea mai mult respect pentru mine însumi. 1 2 3 4
Uneori simt că sunt inutil. 1 2 3 4
0 De multe ori cred că nu sunt bun la nimic. 1 2 3 4

Scala Rosenberg indică nivelul stimei de sine.

Proba conţine 10 itemi, fiecare item fiind evaluat de subiect pe o scală de la 1 la 4. Scala este
alcătuită din 5 itemi cotaţi direct: 1, 2, 4, 6, 7, se acordă 4 puncte – total de acord, 3 puncte – de
acord, 2 puncte – dezacord, 1 punct – total dezacord şi 5 itemi inversaţi: 3, 5, 8, 9, 10 unde 1
punct – total de acord, 2 puncte – de acord, 3 puncte – dezacord, 4 puncte – total dezacord.
Scorul final se obţine prin însumarea punctelor obţinute la cei 10 itemi.
Punctajul minim obţinut este de 10, ceea ce semnifică o stimă de sine foarte scăzută, iar
punctajul maxim este de 40, ceea ce semnifică o stimă de sine foarte ridicată.

La cotarea rezultatelor se vor lua ca etalon valorile cuprinse între:


10-16 puncte – stimă de sine scăzută
17-33 puncte – stimă de sine medie
34-35 puncte – stimă de sine înaltă

„Curriculum relevant, educațiedeschisă pentru toți” - CRED


Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

S-ar putea să vă placă și