Sunteți pe pagina 1din 1

MINISTERUL EDUCAŢIEI AL REPUBLICII MOLDOVA

UNIVERSITATEA LIBERĂ INTERNAŢIONALĂ DIN MOLDOVA


Admis spre susţinere
Şef catedră Medicină Preventivă şi Ecologie
doctor în medicină, conferenţiar universitar
Vasile SOCOLOV

-------------------------------
”----------„ ----------------------------------2011

FACULTATEA BIOMEDICINĂ ŞI ECOLOGIE


CATEDRA MEDICINĂ PREVENTIVĂ ŞI ECOLOGIE

TEZĂ DE MASTER

PROBLEMELE STRINGENTE ÎN REGLEMANTAREA


JURIDICĂ A PROTECŢIEI MEDIULUI ŞI SECURITĂŢII
ECOLOGICE ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ: ASPECT
COMPARATIV-ANALITIC CU LEGISLAŢIA
NAŢIONALĂ A REPUBLICII MOLDOVA

Autor: Andrei CROITOR,


Specialitatea „Ecologie”

------------------------------

Conducător ştiinţific: Vasile SOCOLOV,


doctor în medicină, conferenţiar universitar

--------------------------------

Chişinău 2011