Sunteți pe pagina 1din 52

Denumire program formare : ANTREPRENORIAT INOVATIV (Competențe antreprenoriale)

MODUL
PLAN DE AFACERI
Începerea unei afaceri presupune, într-o primă fază, existența unei idei
care să răspundă unei nevoi a pieței.
Trei intrebări esențiale:
•Este ideea de afaceri clară?
•Este ideea profitabilă?
•Este fezabilă transformarea oportunităţii într-o afacere de succes?

Toți oamenii au idei.


Întreprinzătorii și managerii companiilor ar trebui să aibă idei
PROFITABILE și PRACTICE!
Pentru a transforma o oportunitate într-o afacere de succes, afacerea
trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
•afacerea vizată să fie cerută pe piață,
•să prezinte un raport corespunzător între risc și profit,
•profitul estimat să justifice atât capitalul cât şi timpul investit, superior
costurilor de oportunitate.
Evaluarea unei idei înseamnă:
•obținerea a cât mai multor informații referitoare la ea
•verificare dacă perspectivele acestei idei sunt în acord cu pregătirea și
capacitatea managerială și tehnică personală și a companiei
•evaluare fezabilitate a noii afaceri, dacă se poate pune în practică.
Acest proces de analiză se face prin intermediul planului de afaceri.
Analiza SWOT a ideii de afaceri
Strenghts (Puncte tari) Weaknesses (Puncte slabe)

Opportunities (Oportunităţi) Threats (Ameninţări)


Analiza PEST a ideii de
afaceri
P (Political factors) E (Economic factors)

-Tip guvernare - Creştere economică, inflaţie, rata dobânzii


-Stabilitate guvern -Şomaj, forţă de muncă, costul muncii
-Legislaţie, birocraţie, corupţie -Distribuţia venitului
-Legislaţia muncii -Globalizare
-Schimbări politice -Schimbări economice

S (Socio-cultural factors) T (Technological factors)

-Dinamica populaţiei, profil vârstă -Impact tehnologii emergente


-Sănătate, educaţie, mobilitate socială -Impactul internetului, costuri de
-Modele de angajare, atitudine către muncă comunicaţie
-Presă, opinia publică, atitudini, tabuuri -Activităţi de cercetare – dezvoltare
-Alegeri privind stilul de viaţă -Impact transfer tehnologii
-Schimbări socio-culturale -Schimbări tehnologice
Analiza PEST a ideii de afaceri
P (Political factors) E (Economic factors)

S (Socio-cultural factors) T (Technological factors)


Planul de afaceri nu este un scop în sine!
Cel mai important este ca după întocmirea lui, să-l şi aplicaţi în
fapt. Astfel, planul nu rămâne o hârtie uitată într-un sertar ci un
document de lucru deosebit de util pentru conducerea unei
afaceri.
Planul de afaceri trebuie permanent actualizat.
După o anumită perioadă de timp, evaluaţi ceea ce aţi realizat
comparând cu ceea ce v-aţi propus să realizaţi, analizaţi cauzele
abaterilor eventuale, căutaţi căile de remediere a neîmplinirilor şi
adaptaţi-vă planul la noile condiţii apărute, astfel încât să
asiguraţi atingerea scopurilor finale pe care vi le-aţi propus.
PLAN → ACŢIUNE → EVALUARE → PLAN
PLANUL DE AFACERI
Planul de afaceri este prezentarea scrisă a ceea ce doriţi să realizaţi cu
afacerea Dvs., precum si a modului în care intentionaţi să vă folosiţi resursele
ca să vă atingeţi scopurile.
Este necesar pentru:
1. Ca să dobândiţi o imagine de ansamblu asupra întregii afaceri şi nu să vă
concentraţi numai asupra unor aspecte individuale.
2. Ca să evaluaţi o nouă idee de afaceri sau şansele de succes ale afacerii în curs.
3. Ca să vă conduceţi mai bine afacerea. Să ai un plan oarecare este infinit mai bine
decit sã nu ai nici unul.
4.Ca să vã comunicaţi ideile de afaceri persoanelor din afara firmei dacã este
necesar să obţineţi finanțare.
ELABORAREA PLANULUI DE AFACERE
Existã douã etape in intocmirea unui plan de afaceri:

A.Culegerea informaţiilor despre:

•Afacere: Sã determinaţi cu claritate ce doriţi sã faceţi şi cum se va realiza acest lucru prin organizare,
flux de producţie, utilizarea corespunzătoare a resurselor.
•Piaţa: Cãror clienţi vã veţi adresa, unde sunt acestia, ce doresc ei, cu cine veţi concura etc.
•Finanţele: Puteţi sã satisfaceţi cerinţele clienţilor potenţiali si sã obţineţi un profit?

B.Organizarea informaţiilor

❑Planul trebuie sã fie cuprinzãtor si concis.


❑Trebuie sã încercaţi sã adoptaţi un limbaj clar, simplu.
❑Este necesar sã vã organizaţi ideile in capitole distincte, care sã se refere la aspecte specifice.
❑Este bine sã inseraţi detaliile tehnice si alte detalii in anexe, astfel incât textul principal sã fie usor de
urmãrit.
Componentele principale ale unui plan de afaceri:

1. Descrierea afacerii
2. Plan de marketing
3. Plan managerial
4. Plan de management financiar
STRUCTURA PLANULUI DE AFACERI
•Pagina de titlu
•Tabla de materii (Cuprins)
•Sumarul executiv
•Descrierea afacerii
•Planul de marketing
•Planul operaţional (matricea Gantt)
•Organizare şi conducere
•Necesarul de finanţare
•Planuri financiare
•Anexe
COPERTA SI CUPRINSUL
• Schitează prima pagina în așa fel încat

să iasă în evidență cât mai bine.

• Scrie numele companiei și informațiile de contact.

• Nu uita să incluzi data.

• Controlează distribuția.
SUMARUL EXECUTIV
Cuprinde:

• Problema. Demonstraţi pe scurt ce problemă adresaţi.

• Soluţia la problemă (ideea de afacere). O scurtă descriere a ce vă califică să rezolvaţi


problema mai bine decât oricine altcineva. Puteţi include un model de afacere, o strategie, ce va
arăta că sunteţi competitivi, personalul cu care doriţi să lucraţi şi sustenabilitatea/profitabilitatea.

• Întrebările, din perspectiva finanţatorului/investitorului. Răspundeţi clar de ce aveţi nevoie


(suport financiar şi expertiză sau alte resurse dintr-un parteneriat).

• Firma. Descrieţi rolul, eficienţa şi capacitatea organizaţiei Dvs. ca implementator al planului de


afaceri. (Prezentaţi rezultatele situaţiilor financiare, aptitudinile manageriale, succesele obţinute în
activitatea trecută a companiei, dacă este cazul.)
CONŢINUTUL PLANULUI DE AFACERI
AFACEREA – FIRMA
– DOMENIUL DE ACTIVITATE
– OBIECTIVELE

PIAŢA – CLIENŢII
– PRODUSUL/SERVICIUL
– CONCURENŢA
– SEGMENTUL DE PIAŢĂ

ORGANIZAREA – ORGANIZAREA PRODUCTIEI


– RESURSELE NECESARE
– CONDUCEREA
FINANŢELE – VENITURI
– CHELTUIELI
– PREVIZIUNI FINANCIARE

SURSELE ŞI UTILIZAREA FONDURILOR


1. DESCRIEREA AFACERII
În acest capitol trebuie realizată o scurtă prezentare a firmei şi a strategiei generale:
A. FIRMA: - Cum şi când a fost înfiinţată firma Dvs.?
- Ce fel de activitate desfăşoară firma (producţie, servicii, comerţ)?
- Ce produse/servicii oferă?
- Care sunt perspectivele de dezvoltare ale afacerii Dvs.?
B. DOMENIUL DE ACTIVITATE: - Ce produse/servicii urmează să dezvoltaţi în noul proiect de
investiţie
- De ce credeţi că această afacere are şanse de succes?
- În care domeniu de activitate veţi intra în concurenţă?
- În ce stadiu de viaţă se află domeniul Dvs. de activitate?
C. OBIECTIVELE: (pot fi nivelul vanzărilor, cota de piaţă, profitul estimat, pregătirea personalului,
dividende, respectul comunităţii)
- Care sunt obiectivele concrete ale afacerii Dvs. în următorii ani?
- Ce strategie veţi adopta pentru îndeplinirea lor?
OBIECTIVELE
Pentru a asigura succesul planului de afaceri, trebuie să vă stabiliti obiective
clare, convingătoare şi să vă concentraţi toate eforturile pentru atingerea
acestora
Secretul afacerilor reuşite este focalizarea eforturilor şi atragerea resurselor
(interne şi externe) disponibile pentru atingerea ţelului propus!

OBIECTIVUL PRINCIPAL
sub 1 pagină
sub 1 minut
(susţinere orală)
2. PLANUL DE MARKETING
În această secţiune trebuie să includeţi o scurtă descriere a pieţei, analiza clienţilor,
concurenţei, distribuitorilor si furnizorilor :

A.CLIENŢII
- Cine sunt clienţii Dvs. (vârstă, stare materială, nivel social etc.)?
- Ce îi determină să cumpere produsul/serviciul pe care îl oferiţi Dvs.?
- Cât de des cumpăra de obicei?
- Câţi bani cheltuiesc de obicei?
- Ce caracteristici (noi) îi interesează?
- Ce preţ sunt dispuşi să plătească?
- De ce credeţi că vor cumpăra de la Dvs.?
- Unde este situată piaţa Dvs.?
- Cât de mare este piaţa Dvs.?
- Este o piaţă în dezvoltare? Ce ritmuri de creştere înregistrează?
- Care sunt tendinţele pieţei Dvs.?
- Există caracteristici specifice ale pieţei Dvs.?
PLANUL DE MARKETING

B.PRODUS/SERVICIU
- Ce produs/serviciu oferiţi concret?
- Ce necesitate satisface acesta (nevoie vitală, modă etc.)?
- Care sunt parametrii economici ai produsului/ serviciului Dvs.?
- La ce preţuri va fi vândut?
- Ce costuri va implica?
- Cât de profitabil şi competitiv va fi?

C.CONCURENŢA
- Care sunt principalii Dvs. concurenţi?
- Ce calitate au produsele/serviciile lor?
- Ce reputaţie au aceştia?
-Le sunt clienţii fideli?
- Cum îşi distribuie produsele/serviciile?
- Cât de mare este segmentul lor de piaţă?
- Ce avantaje au ei/aveţi Dvs.: fonduri, manageri, patente?
PLANUL DE MARKETING
D.DISTRIBUŢIA - În ce mod este vândut produsul sau serviciul (în magazin, la client, en-gros)?
- Care este locaţia distribuitorilor ?
- Care sunt dotările de care dispun şi capacitatea lor operaţională?
- Care este volumul vanzărilor lor, capacitatea de depozitare şi transport ?
- Ce aranjamente financiare puteţi stabili cu distribuitorii dvs ?
- Care este calitatea serviciilor şi reputaţia lor?

E.PROMOVAREA - Cum va afla cumpărătorul de produsul/serviciul Dvs. (reclamă, promovare)?


- Prin ce metode comunicați clienților caracteristicile, avantajele si beneficiile
produselor?
- Cum veţi crea imaginea dorită pentru compania Dvs. ?
- Cum veți crea nevoi noi prin publicitate adecvată?
- Cum vă va ajuta promovarea să vă creșteți vânzările?
- Ce costuri va implica activitatea de promovare aleasă?
3. CONDUCEREA SI ORGANIZAREA
În acest capitol trebuie să faceţi o descriere a procesului, operaţiunilor,
procedurilor şi standardelor specifice activităţii companiei.
În funcţie de tipul activităţii, trebuie ținut cont de:
❑Organizarea producţiei
•Tipul de tehnologie
•Tipul de echipament ce va fi utilizat
•Cum se va achiziţiona echipamentul (închiriere, achiziţie, leasing)
•Volumul producţiei (volumul vânzărilor previzionat pe termen scurt şi lung)
•Capacitatea de producţie (capacitatea maximă de producţie şi gradul de utilizare)
•Necesarul de clădiri, spaţii şi metode de achiziţionare a acestora
•Organizarea procesului de producţie
•Aprovizionarea cu materii prime
•Numărul şi calificarea personalului
CONDUCEREA SI ORGANIZAREA

❑ ORGANIZAREA SERVICIILOR ŞI A ACTIVITĂŢII COMERCIALE

•Definirea activităţilor şi desfăşurarea lor


•Organizarea amplasării spaţiilor folosite
•Să decizi cum să achiziţionezi aceste spaţii (închiriere, cumpărare, construcţie)
•Alegerea echipamentului adecvat ce urmează a fi închiriat, cumpărat sau luat în
leasing
•Decizii asupra furnizorilor
•Determinarea metodelor de a servi clienţii
Obiectivele Obiectivele operaţionale/ de Planul de vânzări Cercetare de piaţă –
întreprinderii producţie clienţi preferinţele clienţilor

Planul
Analiza industriei: furnizori/ operaţional Planul de marketing –
cumpărători, sezonalitate etc. strategia de producţie/
distribuţie

Planul de resurse umane Planul Planul de marketing – strategia de


financiar produs/ preţ
Diagrama Gantt – instrument de
planificare a activităţilor
Fig. 4 Diagrama Gantt – exemplu
Luna 1 Luna 2 Luna 3 Luna 4 Luna 5
Activitate 1
Subactivitate 1.1
Pachet de lucru 1.1.1
Pachet de lucru 1.1.2
Pachet de lucru 1.1.3
Subactivitate 1.2
Pachet de lucru 1.2.1
Pachet de lucru 1.2.2
Pachet de lucru 1.2.3
Activitate 2
Subactivitate 2.1
Pachet de lucru 2.1.1
Pachet de lucru 2.1.2
Pachet de lucru 2.1.3
Subactivitate 2.2

4. RESURSELE NECESARE
Următorul pas în planificarea afacerii este legat de evaluarea
resurselor necesare și a celor disponibile.
Cele mai importante resurse pentru desfășurarea afacerii sunt:
❑ Spaţiile şi echipamentele
Acestea trebuie să îndeplinească anumite cerințe de bază:
•să ofere siguranță pentru oameni şi operaţiuni;
•să fie adecvate pentru o anumită funcţie;
•să ofere un mediu plăcut sau cel puţin acceptabil pentru oameni;
•să reprezinte un simbol al companiei pentru clienţi;
•să fie avantajoase din punct de vedere economic;
•spațiul să aibă o locație pe placul clienților, furnizorilor și angajaților.
RESURSELE NECESARE
❑ Resursele umane
Este necesară planificarea judicioasă a:

• numărului
• tipului de noi angajați – fișele de post
• organigramei
• metodei de găsire și recrutare a personalului
• procedurii de selecție, angajare
• coordonării resurselor umane
• menținerii personalului
CONDUCEREA
În planul de afaceri trebuie să includeţi elementele esenţiale privind modul în
care veţi conduce activitatea efectivă a întreprinderii, sintetizând următoarele
elemente:
•Care este structura organizatorică a firmei?
•Cine va conduce afacerea?
•Care este aria de responsabilitate a conducătorilor?
•Ce pregătire, experienţă şi abilităti manageriale au aceştia?
•Cum veţi supraveghea personalul?
RESURSELE NECESARE
❑ Fonduri necesare afacerii

Fondurile reprezintă o resursă critică


pentru o afacere.

Ele necesită o analiză amãnunţită


în cadrul capitolului dedicat finanțelor.
5. PLANUL FINANCIAR
În cadrul stabilirii obiectivelor proiectului de afacere pe care vi l-aţi propus, cele
financiare sunt deosebit de importante.
Se vor urmări:

•Profitabilitatea afacerii
•Eficienţa afacerii
•Creşteri estimate
•Recompensarea acţionarilor
•Recompense pentru salariaţi
•Investiţii
Cost versus preţ
Prin însumarea tuturor cheltuielilor făcute pentru crearea unui produs sau
serviciu obţinem costul acelui produs sau serviciu.
Există douã componente ale costurilor:
❑ directe, care arată:
•resursele utilizate într-un singur proces,
•sunt determinate de costurile de producţie,
•sunt uşor de identificat şi atribuit fiecărui produs.
❑ indirecte, care:
•sunt resurse utilizate în mai multe procese,
•nu depind direct de volumul producţiei,
•sunt mai dificil de calculat.
COSTURI
Exemple de costuri directe:
- materii prime,
- salarii directe,
-utilităţi folosite în producţie (combustibil pentru motoare, electricitate pentru maşini şi utilaje).
Exemple de costuri indirecte:
- clădiri (amortizare, întreţinere, închiriere, reamenajare),
- echipament (amortizare, întreţinere, închiriere, reparare),
- salarii indirecte (supervizor, contabil, secretară, etc),
- transport,
- utilităţi pentru clădire (lumină, căldură, apă, telefon),
- taxe, amenzi, dobânzi la împrumuturi,
- cercetare şi dezvoltare,
- reclamă şi promovare,
- instruire pentru angajaţi.
PREŢURILE
Preţul este suma pentru care se vinde un produs sau un serviciu.
Sunt două metode în determinarea preţului pentru un produs sau un serviciu:
• Un proces intern, caracteristic economiilor centralizate, unde preţul este fix şi menit să
acopere costurile. Priorităţile în acest proces sunt:
Cat de mult costă producerea unui bun sau serviciu?
Cât de mare doriţi să fie profitul?
Cât de mare să fie preţul stabilit?
Cum ar trebui să plătească piaţa preţul pentru produsul respectiv?
• Un proces extern, specific pentru economia de piaţă, factorul determinant fiind cererea,
astfel căprioritățile se inversează:
Care ar fi preţul de piaţă potrivit pentru produsul respectiv?
Cât de mult costă să produci?
Voi avea pierderi sau profit?
Merită pentru firma mea să produc produsul respectiv?
MARJA DE PROFIT
Diferenţa dintre preţul unitar şi costul unitar este numită marja de profit.
Marja de profit arată ce sumă va rămâne în mâinile întreprinzătorului după deducerea atât
a cheltuielilor directe, cât şi a celor indirecte din preţurile obţinute din vânzarea produselor.
Scopul afacerii este creşterea marjei de profit, care se poate realiza prin:
•menţinerea preţurilor şi scăderea costurilor
•menţinerea costurilor şi creşterea preţurilor
Preţurile sunt în general stabilite de către piaţă, deci managerul nu poate să le crească
prea mult, fără riscul de a pierde clienţii şi a falimenta. Recomandabil este scăderea
preţurilor pentru a creşte valoarea totală obţinută din vânzări. Astfel, problema fiecărui
manager este să identifice şi să controleze costurile pentru a putea să le descrească.

Fiecare firmă are posibilitatea să decidă asupra nivelului propriei marje de profit, ţinând
cont de domeniul de activitate din care face parte şi ciclul de viaţă al produsului sau al
serviciului.
SITUAŢIILE FINANCIARE
Având costul şi preţul unitar şi conform estimărilor asupra vânzărilor ce se vor
realiza, se trece apoi la întocmirea previziunilor financiare

Principalele situații financiare sunt:

A.Situaţia veniturilor si cheltuielilor (contul de


profit si pierdere)
B. Situaţia fluxului de numerar
C.Bilanţul
A. SITUAŢIA VENITURILOR ŞI CHELTUIELILOR
Situaţia veniturilor şi cheltuielilor sau Contul de profit şi pierdere este o situaţie
financiară care:
•indică performanţele unei organizaţii într-o anumită perioadă de timp. Performanţele
firmei sunt exprimate prin veniturile, cheltuielile şi profitul obţinute în intervalul
analizat.

•rezumă aspectele operaţionale ale unei organizaţii: veniturile din vânzări şi


cheltuielile pe o anumită perioadă (de obicei un an), arătând dacă activitatea
organizaţiei a fost profitabilă sau nu. Toate sumele incluse în această situaţie
financiară sunt cumulative pentru intervalul dat.
SITUAŢIA VENITURILOR ŞI CHELTUIELILOR
Include:
•Veniturile
Veniturile totale rezultate din operaţiile realizate de companie pe parcursul unui an
poartă denumirea de cifră de afaceri.
•Cheltuielile
Cheltuielile cuprind toate consumurile înregistrate de o firmă în scopul producerii
de venituri.
•Rezultatele
Profitul brut (numit şi rezultatul net al exerciţiului) reprezintă diferenţa dintre
veniturile şi cheltuielile realizate în urma diferitelor operaţiuni ale firmei.
Contul de profit şi pierdere
 O forma generala, dar destul de simpla, de realizare si prezentare a
contului de profit si pierderi este urmatoarea:

Veniturile realizate
(minus)
Cheltuielile efectuate pentru realizarea si comercializarea produselor
= Profit Operational
(minus)
Cheltuielile financiare (dobanzi, cheltuieli aferente obtinerii fondurilor
necesare derularii activitatii)
= Profitul net inainte de impozitare
(minus)
Taxele si impozitele aferente profitului (impozitul pe profit sau impozitul pe
venitul microintreprinderilor)
= Profitul net dupa impozitare
B. SITUAŢIA FLUXULUI DE NUMERAR
Situaţia fluxului de numerar sintetizează toate intrările şi ieşirile de bani lichizi
în cadrul firmei

Furnizează o proiecţie a următoarelor date:


• Disponibilul bănesc la începutul perioadei la care se referă, adică soldul iniţial
al numerarului (în casă şi în bancă)
• Încasările în numerar previzionate pentru perioada respectivă
• Cheltuielile în numerar ale aceleiaşi perioade
• Disponibilul bănesc la sfârşitul perioadei de previziune.
SITUAŢIA FLUXULUI DE NUMERAR
Avantajele concrete pe care le oferă elaborarea fluxului de numerar sunt:
prezentarea sistematizată a intrărilor de numerar din venituri şi a necesarului de bani
pentru acoperirea cheltuielilor aferente perioadei viitoare;
identificarea nevoilor viitoare de numerar ale firmei, astfel încât să se poată negocia din
timp un credit pentru depăşirea acestei "crize" de numerar;
identificarea din timp a surplusurilor de numerar ce vor apărea în cadrul firmei, astfel încât
să se poata lua măsuri de utilizare eficientă prin reinvestire/alte operaţiuni profitabile;
reprezintă un suport important în susţinerea unor credite de la bănci sau alte instituţii
financiare;
determinarea posibilităţilor firmei de a susţine din fondurile proprii o investiţie.
C. BILANŢUL CONTABIL
Bilanţul este un raport financiar-contabil care:

•prezintă activul şi pasivul unei firme la un moment dat


•reflectă scriptic o sinteză în expresie bănească a patrimoniului unei societăţi.
•are o formă şi un conţinut standardizat.
Cele două părţi ale bilanțului trebuie să fie în permanenţă egale, în echilibru, de
unde şi termenul de bilanţ (bilancium = balanţă):

Activul = Pasivul
Bilanţul

ACTIVELE PASIVELE
 Reprezinta resursele  Reprezinta orice sume datorate
organizatiei. tertilor si celor care finanteaza
societatea, inclusiv fondurile
 Ele pot fi impartite in active fixe
asociatilor (capitalul social).
(imobilizari) si active circulante.
BILANŢUL CONTABIL
Bilanţul trebuie întocmit deoarece:
a) Întocmirea sa anuală este o obligaţie legală. Ţinerea unei evidenţe contabile
corecte şi întocmirea tuturor formularelor cerute de lege scuteşte firma de multe
neplăceri din partea Gărzii Financiare şi a Direcţiei Generale a Finanţelor Publice.
b) Arată care este averea firmei şi obligaţiile acesteia faţă de alte persoane şi faţă de
acţionari.
c) Orice bancă va dori să vă analizeze bilanţul înainte de a decide să acorde un
credit.
RELAŢIILE DINTRE SITUAŢIILE FINANCIARE
• situaţia veniturilor şi cheltuielilor măsoară activitatea firmei pe o anumită perioadă de timp, în
timp ce bilanţul contabil arată situaţia firmei la o anumită dată.
• situaţia veniturilor şi cheltuielilor, una la începutul şi alta la sfârşitul perioadei de timp, leagă
două bilanţuri contabile.
• situaţia veniturilor şi cheltuielilor arată rezultatele din activităţile de producţie ale firmei pe o
perioadă de timp, situaţia fluxului de numerar reflectă aceasta în bani lichizi.
• fluxul de numerar explică schimbările în numerar produse într-o anumită perioadă de timp
care sunt reflectate în bilanţul contabil al perioadei respective.
• fluxul de numerar indică investiţiile făcute în acea periodă de timp, care se regăsesc în
structura bilanţului contabil
• Situaţia veniturilor și cheltuielilor evidenţiază profitabilitatea unei firme, dar fară disponibilul
bănesc (situația fluxului de numerar) o firmă profitabilă poate da faliment.
INDICATORI FINANCIARI
Marja profitului net
 MPN reprezintă cea mai bună metodă de
diagnosticare a capacităţii globale a firmei de a
obţine profit, datorită faptului că atât cheltuielile
globale cât şi impozitul plătit sunt luate în calcul.
profit net
Marja profitului net = x100
cifra de afaceri
Rentabilitatea capitalului propriu
ROI – Return of Investment

 Este unul dintre cei mai importanţi indicatori, fiind


folosit de proprietarii firmei sau de potenţialii
finanţatori în luarea unei decizii de investiţie.

profit net
Rentabilitatea capitalului propriu = x100
capital propriu
ANALIZA PRAGULUI DE RENTABILITATE
Pragul de rentabilitate defineşte momentul când veniturile din vânzări devin
egale cu costurile acestora şi când profitul este zero.

Vânzările realizate după acest moment, până la un anumit nivel de capacitate, vor
aduce profit.

Vânzările sub acest punct vor produce pierderi.

Conducerea unei firme poate să identifice, astfel, volumul operaţiilor necesare


pentru a înregistra profit.
PRAGUL DE RENTABILITATE

Formula folosită pentru calculul pragului de rentabilitate este:

Total costuri fixe

Pragul de rentabilitate = -----------------------------------------------------

Preţ/unitate - Cost variabil/unitate

Analiza pragului de rentabilitate are anumite slăbiciuni. Atunci când condiţiile de


piaţă se modifică, cererea poate creşte sau descreşte, costurile se pot mări sau
micşora. Toate acestea au un efect direct asupra vânzărilor şi profitului. De aceea,
analiza pragului de rentabilitate trebuie reluată periodic, pentru a monitoriza
modificările apărute şi a revedea nivelul activităţilor firmei.
RENTABILITATEA INVESTIŢIEI
Rentabilitatea investiţiei reprezintă raportul dintre profitul mediu anual şi valoarea
investiţiei.
Nivelul mediu al profitului

Rata rentabilităţii investiţiei = —————————————— x 100


Volumul investiţiei

Metoda se bazează pe previziunile evoluţiei profitului unui proiect de investiţii şi


exprimă rentabilitatea relativă a investiţiei pe întreaga durată de viaţă a acesteia.
VALOAREA NETĂ ACTUALIZATĂ
Valoarea netă actualizată (VNA) este un număr absolut, ce arată valoarea unei firme la
sfârşitul unei anumite perioade de timp, în valori prezente.
Metoda VNA funcţionează pe baza principiului că banii rezultaţi în urma unei investiţii trebuie să fie mai mulţi
decât cei investiţi. VNA reprezintă, deci, creşterea sau descreşterea (după cum este pozitivă sau negativă) a
câştigurilor ce pot rezulta în urma unei investiţii într-un proiect.

Metoda VNA implică convertirea tuturor fluxurilor anuale de numerar în valori exprimate în acelaşi moment,
în prezent, şi compararea sumei lor cu valoarea investiţiei iniţiale.
Putem exprima VNA ca sumă a fluxurilor nete actualizate.
n At
VNA = SUM ------------
t = 0 (1 + r )t
At = flux de numerar previzionat (pozitiv sau negativ) în perioada t
r = rata de actualizare
n = numărul de ani
RATA INTERNĂ DE RENTABILITATE
Rata internă de rentabilitate (RIR) arată rata dobânzii obţinute de un investitor în
decursul unui anumit interval de timp, pentru banii investiţi.
Metoda RIR se bazează pe calculul ratelor de rentabilitate ale proiectelor (rate
interne de rentabilitate).
RIR poate fi interpretat ca media ratelor dobânzii obţinute de investitor pentru banii
investiţi şi într-o anumită perioadă de timp. Este acea valoare care, utilizată ca
rată de actualizare în calculul VNA conduce la VNA = 0
RIR este valoarea lui r care satisface expresia:
n At
SUM = ----------------- = 0
t=0 (1 + r )t
Criterii de decizie pe baza VNA si RIR
 Interpretare VNA
 Dacă VNA > 0 – totalitatea cash-flow-urilor nete vor putea
acoperi cheltuiala iniţială

 Interpretare RIR
• Dacă RIR > rata dorita de recuperare – investitia este
acceptabila
COMPARAŢIA DINTRE VNA ŞI RIR
Pentru a alege cel mai bun criteriu de evaluare a investiţiei, trebuie să cunoaştem regulile
care trebuie respectate în cazul selecţiei şi anume:
1. Să luăm în considerare fluxurile de disponibil bănesc pentru toată durata proiectului.
2. Să ţinem cont de valoarea în timp a banilor.
3. Să ne orientăm după creşterea de numerar înregistrată la sfârşitul proiectului.

Amândouă metodele sunt măsuri ale profitabilităţii ajustate în timp, adică iau în
considerare valoarea în timp a banilor pe o anumită perioadă de timp, dar, VNA este mai
precisă, deoarece ea respectă strict primele două reguli şi ia în consideraţie rata minimă de
actualizare cerută de proiect, care este influenţată de costul capitalului.
Nu uitaţi!
Deşi nu există o retetă universală si infailibilă pentru obtinerea succesului in
afaceri, putem evita totusi multe din riscurile cu care ne confruntăm dacă:
•avem o idee viabilă de afaceri,
•planificăm serios,
•suntem dedicati total afacerii,
•avem angajati si parteneri loiali si profesionisti,
•beneficiem si de putin noroc!

S-ar putea să vă placă și