Sunteți pe pagina 1din 41

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN

BRAȘOV

TURISMUL ÎN
AUSTRALIA

AUTORI: BRUMĂ ALINA

FACULTATE: ȘTIINȚE ECONOMICE

SPEC IALIZARE: AFACERI INTERNAȚIONALE

ANUL III

GRUPA 8481
Contents
...............................................................................................................................1

Contents.................................................................................................................2

Introducere............................................................................................................. 4

Capitolul 2 : Australia...........................................................................................12

2.1 Amplasare geografică.................................................................................12

Orașe.............................................................................................................. 14

2.2 Istoric.......................................................................................................... 14

2.3 Climă........................................................................................................... 15

2.4 Informaţii demografice................................................................................16

Vârsta medie.....................................................................................................16

Rata creșterii populației: 1,3%..........................................................................17

Speranța de viață la naștere.............................................................................17

Grupuri etnice...................................................................................................17

Gradul de alfabetizare.......................................................................................17

Religii și credințe...............................................................................................17

2.5 Nivelului dezvoltării economice...................................................................19

2.6 Infrastructură.............................................................................................20

Capitolul 3: Turismul Australiei.............................................................................20

3.1 Obiective turistice.......................................................................................20

Sydney Harbour Bridge.....................................................................................21

Portul Darlington...............................................................................................21

Surry Hills..........................................................................................................21

Opera din Sydney..............................................................................................22

Luna Park Sydney..............................................................................................22

Kings Cross........................................................................................................22

Plaja Bondi.........................................................................................................23
Top 10 obiective turistice în Melbourne............................................................24

Perth..................................................................................................................26

Curtea Londoneza.............................................................................................26

Parcul King`s..................................................................................................... 27

Acvariul Australiei de Vest.................................................................................27

Ningaloo............................................................................................................27

Kimberley..........................................................................................................29

Great Ocean Road.............................................................................................29

Gippsland.......................................................................................................... 29

Tasmanian wilderness.......................................................................................29

Freycinet...........................................................................................................30

Kangaroo Island.................................................................................................30

Flinders Ranges and Outback............................................................................31

Great Barrier Reef.............................................................................................31

Fraser Island......................................................................................................33

Red Centre........................................................................................................ 33

Kakadu National Park .......................................................................................33

Byron Bay..........................................................................................................34

Blue Mountains..................................................................................................34

Namadgi National Park......................................................................................34

Australian Alps.................................................................................................. 35

3.2 Cazare......................................................................................................... 37

3.3 Calendarul evenimentelor...........................................................................38

3.4 Sectorul turistic ..........................................................................................40

Capitolul 4: Concluzii și recomandări...................................................................40


Introducere

Australia este una dintre cele mai atractive destinații turistice din lume. Vara,
care ține din decembrie până-n februarie, există valuri de căldură frecvente,
temperaturile ating în general 38 grade Celsius. Unele părți sunt umede, in general
regiunile de coastă estice și Insula Tasmania. Iernile secetoase, din iunie până în
august, alternează cu veri umede din noiembrie până în martie. Coasta nord-vestică
tropicală are ierni secetoase și veri umede: aici ploile sunt tropicale și există condiții
musonice. Insula Tasmania și Vârful Koscinsko au ținuturi înzăpezite în timpul iernii;
totuși, în alte părți, zăpada este extrem de rară. Orașul nordic Darwin are o
temperatură medie de 30 grade Celsius vara și 27 iarna, în Australia, exista 600 de
specii de eucalipt și 800 de specii de salcâm.
CAPITOLUL I : EVOLUŢII ŞI TENDINŢE ÎN
TURISMUL MONDIAL

De-a lungul timpului, un număr tot mai mare de destinaţii s-au deschis şi au
investit în dezvoltarea turismului, transformarea turismului modern într-un factor-
cheie pentru progresul socio-economic prin crearea de locuri de muncă şi de
întreprinderi, dezvoltarea infrastructurii şi a veniturilor din export câştigate.
Sub impactul crizei financiare mondiale şi în urma recesiunii economice,
sosirile turistilor internationali a scăzut cu 4,2% în 2009 la 880 milioane.
Încasările internaţionale de turism a ajuns la 852 miliarde dolari (611 miliarde
de euro) în 2009, corespunzând la o scădere în termeni reali de 5,7% pe 2008.
Creşterea turismului internaţional a revenit în ultimul trimestru din 2009, după
14 luni de declin.
Ca un serviciu comercializat la nivel internaţional, turismul intrărilor/receptor a
devenit una dintre categoriile comerciale majore. Venitul exporturilor totale generate
de turismul receptor, inclusiv transportul de pasageri, a depăşit 1000 miliarde dolari
in 2009, sau aproape de 3 miliarde de dolari pe zi. Exporturilor de turism reprezintă
cam 30% din exporturile mondiale de servicii comerciale şi 6% din totalul exporturilor
de bunuri şi servicii. La nivel global, ca o categorie de export, turismul se plasează
pe locul al patrulea după combustibili, produse chimice şi produse din industria
automobilelor. Pentru multe țări in curs de dezvoltare este sursa principală de venituri
din schimbul de valută străină și numarul unu dintre categoriilor de export creând
astfel locuri de muncă necesare și oportunități de dezvoltare.
Contribuţia turismului la activitatea economică la nivel mondial este estimat la
aproximativ 5%. Contribuţiile turismului la ocuparea forţei de muncă tinde să fie
relativ uşor mai ridicate şi este estimat de ordinul a 6-7% din numărul total de locuri
de muncă la nivel mondial (directe şi indirecte).
Cea mai cuprinzătoare modalitate de a măsura importanţa economică a
turismului atât receptor cât şi intern în economiile naţionale este, Contul Satelit a
Turismului 2008 (TSA) cadru metodologic recomandat , aprobat de Comisia de
Statistică a ONU. Deşi multe ţări au luat măsuri pentru punerea în aplicare a TSA,
relativ puţini au rezultate complete, comparabile disponibile.
Cunoştinţele şi experienţa dobândită prin exercitarea TSA a contribuit cu
siguranţă la o înţelegere mult mai bună a rolului turismului în economiile din întreaga
lume şi permite o apropiere tentativă de indicatori-cheie. Pe baza informaţiilor în
prezent încă fragmentată din ţările cu o contribuţie de date de turism disponibile, la
nivel mondial produsul intern brut (PIB) este estimată la aproximativ 5%.Pentru
economiile avansate, diversificate, contribuţia turismului la PIB variază de la
aproximativ 2% pentru ţările în care turismul este un sector relativ mic, la peste 10%
pentru ţările în care turismul este un pilon important al economiei. Pentru insulele
mici şi ţările în curs de dezvoltare, sau destinaţii specifice regionale şi locale în cazul
în care turismul este un sector cheie economic, importanţa turismului tinde să fie
chiar mai mare.
Evoluţii actuale şi perspective
Potrivit interimarului actualizat în august 2010 al UNWTO World Tourism
Barometer, la nivel mondial sosirile turistilor internationali a crescut cu 7% între
ianuarie şi iunie 2010, faţă de nivelurile foarte coborâte din aceeaşi perioadă a anului
2009, continuând astfel tendinţa de recuperare, care a început în ultimul trimestru al
anului 2009.
În a doua jumătate a anului rata de creştere probabil o să încetinească. Pentru
anul 2010 UNWTO prevede o creştere în sosiri turistice internationale de între 3% şi
4%.
Tendinţa pe termen lung:
In ultimele șase decenii, turismul a cunoscut o expansiune şi diversificare
continuă pentru a deveni unul dintre sectoarele cea mai mare şi mai rapidă creştere
economică din lume. Multe destinaţii noi au apărut alături de cele tradiţionale din
Europa şi America de Nord.
În pofida şocurilor ocazionale, sosirile turiștilor internaționali au arătat o
creştere neîntreruptă practic - de la 25 milioane in 1950, la 277 milioane în 1980, la
438 milioane în 1990, la 681 milioane în 2000, şi actualul 880 milioane.
Rezultatele sumbre al anului 2009 au urmat patru ani puternici, de creșteri
peste tendinţa de creştere. Inclusiv 2009, creşterea medie anuală din 2000 a fost de
3%.
Cum creşterea a fost deosebit de rapidă în regiunile emergente ale lumii,
ponderea în sosiri turistice internationale primite de către țările emergente şi în curs
de dezvoltare a crescut constant, de la 32% în 1990 la 47% în 2009.
Până în 2020, sosirile internaţionale sunt de aşteptat să ajungă la 1,6 miliarde
euro.
Recesiunea economică mondială agravată de incertitudinea din jurul
pandemiei de gripă A(H1N1) 2009 s-a transformat într-unul dintre cele mai dure ani
pentru sectorul turistic. Sosirile internaționale ale turiştilor străini pentru afaceri,
agrement şi în alte scopuri a totalizat 880 milioane in 2009, corespunzator unei
scăderi la nivel mondial de 4,2%. Creştere a revenit în ultimul trimestru din 2009,
după 14 luni de rezultate negative. Ascensiune 2% înregistrate în ultimul trimestru
din 2009 contrastează cu scaderi de 10%, 7% şi 2% simţite în primul trimestru. Asia
şi Pacific şi Orientul Mijlociu au condus la o recuperare cu o creștere deja de cotitură
pozitivă în ambele regiuni în a doua jumătate a anului 2009.
Cu excepţia Africii, care a contrazis tendinţa globală cu o creştere de 3%,
toate regiunile lumii au fost negative în 2009. Europa (-6%), Orientul Mijlociu (-5%) şi
cele două Americi (-5%) au fost regiunile cele mai afectate. Asia şi Pacific au realizat
redresarea cea mai impresionantă, de la un declin de 7% între ianuarie şi iunie la o
creştere de 4% în a doua jumătate a anului, încheind anul la -2%.
Țările cu cele mai multe deplasări pe calea aerului cu scopul de a
petrecerii timpul liber
În 2009, călătoriile pentru petrecerea timpului liber, recreere şi de sărbători au
reprezentat doar putin peste jumatate din totalul sosirilor de turişti internaţionali (51%
sau 446 milioane sosiri). Aproximativ 15% dintre turiştii internaţionali raportați
călătoresc în scopuri profesionale şi de afaceri şi alți 27% au călătorit în scopuri
specifice, cum ar fi vizitarea prietenilor şi rudelor (VFR), din motive religioase şi
pelerinaje, tratamente medicale, etc. Scopul vizitei pentru restul de 7 % de sosiri nu a
fost specificat.

Puţin peste jumătate dintre călători au ajuns la destinaţie cu mijloace de


transport aeriene (53%) în 2009, în timp ce restul au călătorit pe suprafață (47%) - fie
rutier (39%), feroviar (3%) sau peste apă (5% ). De-a lungul timpului, tendinţa a fost
de creștere a transportul aerian într-un ritm mai rapid decât transportul de suprafaţă,
astfel încât cota de transport aerian creşte treptat.
Sosirile turismului internațional

Source: World Tourism Organization (UNWTO) © (Data as collected by UNWTO, August 2010)

Topul modial al destinațiilor turistice


Când sunt ierarhizate în funcţie de cei doi indicatori cheie ai turismului -
sosirile turiștilor internaționali şi încasările internaţionale de turism - este interesant
de notat că opt din zece destinatii de top apar în ambele liste, chiar dacă acestea
prezintă diferenţe semnificative în ceea ce priveşte tipul de turisti precum şi durata
lor medie de şedere şi cheltuielile lor pe noapte și pe excursie.
În ciuda scaderii suferite de cele mai multe destinatii in 2009, au fost doar mici
modificări în clasamentul primele zece destinaţii turistice de sosiri turistice
internationale, in timp ce clasamentul din punct de vedere al încasărilor turismului
internaţional rămâne neschimbat faţă de clasament 2008. Primele trei locuri în
ambele sosirile şi veniturile sunt în continuare ocupate de Franţa, Spania şi SUA,
deşi într-o ordine diferită. Franţa (74 milioane de turişti), continuă să conducă în
clasamentul destinatiilor din lumea turistică majoră în termeni de sosiri şi ocupa
pozitia a treia din încasări. Statele Unite ale Americii ocupa locul întâi cu încasări de
94 miliarde dolari şi al doilea în sosiri. Spania îşi menţine poziţia ca al doilea mare
câstigător în lume şi prima din Europa, și ocupă poziția a treia în sosiri.
China şi Italia sunt clasate pe al patrulea şi al cincilea, respectiv, în sosiri, şi în
ordine inversă pentru încasări. Marea Britanie este a șasea în termeni de sosiri şi a
şaptea din încasări. Atât Turcia cât şi Germania, au urcat cu un rang în sosiri,
ocupând poziţiile a şaptea şi respectiv a opta. În privința încasărilor, Germania a
păstrat locul al şaselea ia Turcia al nouălea. Malaezia a intrat în top zece în 2009
luând numărul nouă la faţa locului în sosiri. Completând clasamentul top zece sosiri
Mexic se află pe locul 10 şi în încasări, Australia cu locul 8 şi Austria 10.
Viziunea turismului în 2020
Viziunea turismului 2020 este perspectiva pe termen lung a Organizaţiei
Mondiale a Turismului şi a evaluării dezvoltării turismului până la primii 20 de ani din
noul mileniu. Un rezultat esenţial al Viziunii Turismului 2020 sunt prognozele
cantitative care acoperă o perioadă de 25 de ani, cu 1995 ca an de bază şi previziuni
pentru 2010 şi 2020.
Deşi evoluţia turismului în ultimii ani a fost oarecum neregulat, pentru moment
UNWTO-a menţinut previziunile sale pe termen lung. Tendinţele structurale ale
previziunilor nu se cred schimbate în mod semnificativ. Experienţa arată că, pe
termen scurt, perioadele de creştere rapidă (1995, 1996, 2000, şi 2004 - 2007),
alternează cu perioade de creştere lentă (2001-2003, 2008, 2009). Ca parte a
programului său de lucru, UNWTO întreprinde în prezent o actualizare majoră a
acesteia pe termen lung cu proiectul Turismul către 2030.

UNWTO Turism Vision 2020 proiectează faptul că sosirile internaţionale sunt


de aşteptat să ajungă la aproximativ 1.6 miliarde până în anul 2020. Acestor sosiri la
nivel mondial în 2020, 1,2 miliarde vor fi intraregionale şi 0,4 miliarde de euro vor fi
călători pe distanţe lungi.
Asia de Est şi Pacificul, Asia de Sud, Orientul Mijlociu şi Africa sunt
prognozate să crească la peste 5% pe an, comparativ cu media mondială de 4,1%.
Pntru regiunile mai mature din Europa şi America se anticipează rate mai mici decât
media de creştere. Europa va menţine cel mai mare procent de sosiri din lume, cu
toate că acest procent va scădea de la 60% în 1995 la 46% în 2020.
Numărul total de sosiri turistice pe regiune arată că, până în 2020, primele trei
regiuni care primesc turiști vor fi Europa (717 milioane turişti), Asia de Est (397
milioane) şi cele două Americi (282 milioane), urmata de Africa, Orientul Mijlociu şi
Asia de Sud .

Capitolul 2 : Australia

2.1 Amplasare geografică

Australia este a șasea țară din lume ca mărime și cel mai mic continent. Este,
de asemenea, cea mai joasă și mai plată întindere de uscat și continentul cel mai
secetos. Conține mai mult deșert decât orice alt continent: două treimi din suprafață
este aridă sau semiaridă. Are o linie de coastă foarte scurtă pentru o suprafață atât
de mare: în afara Golfului Carpentaria și a marelui Golf Australian, sunt foarte puține
golfuri de-a lungul totalului de 19.000 km de linie de coastă. Continentului îi lipsesc în
mod evident formele de relief: nu există râuri mari, iar munții sunt joși. Cel mai înalt
varf australian, Varful Koscinsko din Alpii Australieni de la granița dintre New South
Wales și Victoria are o înălțime de numai 2.228 m, mai puțin de jumătate din
înălțimea Mont Blanc-ului.

Continentul poate fi împărțit în trei regiuni principale: Scutul Australiei de Vest,


Platoul Estic și Marele Bazin Artezian. Scutul este un podiș care se suprapune în
mare parte cu statul Australiei de Vest, format în principal de aflorimente de roci
precambriene vechi de 5.703.000 milioane de ani. Cele mai remarcabile dintre
aceste aflorimente sunt Peninsula Arnhem și Podisul Kimberly din nord-vest. Platoul
Estic este o regiune muntoasă cu o lățime de aproximativ 500 km, care formează
Munții Marii Cumpene de Ape. Vârfurile cele mai înalte au o altitudine de numai
1.500 m. Munții New England și Munții Albastrii din sud au înălțimi între 900-1.500 m.

Între Scutul Vestic și Platoul Estic sunt trei bazine interioare - Bazinul Murray,
Bazinul Carpentaria, Bazinul Eyre. Acestea se numesc împreună Marele Bazin
Artezian, care are în cea mai mare parte mai puțin de 300 m peste nivelul mării. În
nord, partea mai mare a Bazinului Carpentaria este inundată de Golful Carpentaria.
Bazinul Eyre conține Lacul Eyre, care la 15 m sub nivelul mării este cel mai jos din
Australia. Intersectarea Deșertului Simpson cu aceste bazine interioare estompează
distincțiile fizice dintre aceste regiuni.

În Australia activitatea vulcanică a încetat doar în ultimele milioane de ani și


există multă activitate seismică în Platoul Estic și Vestic. Cealaltă caracteristică
geografică importantă a Australiei este marea din dreptul coastei tropicale a
Queensland-ului. Marea Barieră de Corali, cel mai mare recif coralier din lume, are o
lungime de peste 2.000 km și este clar vizibilă din cosmos.

Vecinii Australiei

Statele Australiene și insulele principale

• La nord statele: Indonezia, Timorul de Est și Papua Noua Guinee

• Insulele mai însemnate la nord, nord-vest: Sumatra, Borneo, Java, Noua


Guinee și Timor

• La sud: Antarctica

• La nord-est: Insulele din Pacific


• La sud-est: Noua Zeelandă;

State și teritorii

Australia cuprinde 6 state și mai multe teritorii. Cele șase state sunt: New South
Wales, Queensland, South Australia, Tasmania, Victoria și Western Australia. Dintre
teritorii cele mai importante sunt: Northern Territory (NT) și Australian Capital
Territory (ACT).

Orașe
Sydney 3.6 milioane
Melbourne 3.1 milioane
Brisbane 1.5 milioane
Perth 1.2 milioane
Adelaide 1.0 milioane
Canberra 303,846

2.2 Istoric
Primii locuitori ai Australiei au fost aborigenii, care au migrat acolo de cel puţin
40.000 de ani din sud-estul Asiei. Se poate să fi fost între o jumătate de milion și un
milioane de aborigenii la data colonizării Europene; astăzi aproximativ 350.000
trăiesc în Australia.Acestia au ajuns pe continent mergând pe jos sau în mici
ambarcațiuni, făcând o serie de popasuri.Întru cât la momentul respectiv nivelul
mării era 122m mai jos decât în prezent, era posibilă parcurgerea pe jos a distanței
de la Strâmtoarea Torres din Noua Guinee până la țărmurile Australiei.

Nave olandeze, portugheze, spaniole au avut în vedere Australia în


secolul 17; olandezii au aterizat la Golful Carpentaria în 1606. În 1616 teritoriul a
devenit cunoscut sub numele de New Holland. Britanicii au sosit în 1688, dar numai
atunci când Capitanul James Cook a făcut călătoria în 1770 Marea Britanie a pretins
posesia vastei insule, numind-o New South Wales. O colonie britanică penală a fost
înfiinţat la Port Jackson (ceea ce este acum Sydney) în 1788, şi aproximativ 161 de
mii de deținuți englezi au fost stabiliți acolo până când sistemul a fost suspendat în
1839.

Coloniştii liberi şi foştii deţinuţi au stabilit şase colonii: New South Wales
(1786), Tasmania (apoi Van Diemens Land) (1825), Australia de Vest (1829),
Australia de Sud (1834), Victoria (1851), şi Queensland (1859). Diverse goane după
aur au atras colonişti, aşa cum a făcut minieritul altor minerale. Creşterea ovinelor şi
a cerealelor în curând au crescut în întreprinderi economice importante. Cele şase
colonii au devenit state şi în 1901 federalizate în Commonwealth din Australia, cu o
constituţie care a încorporat parlamentul britanic și tradițiile federale ale Statelor
Unite. Australia a devenit cunoscută pentru legislaţiile sale liberale: gratuitatea
învăţământului obligatoriu, protejate cu sindicalism, cu conciliere industrială şi
arbitraj, vot secret, dreptul de vot al femeilor, indemnizaţiile de maternitate, şi de
boală şi pensii pentru limita de vârstă.

Australia a luptat alături de Marea Britanie in Primul Razboi Mondial, în special


cu corpurile de armată ale Australiei şi Noii Zeelande(ANZAC) în campania
Dardanele (1915). Participarea la al doilea război mondial a ajutat Australia să
construiască legături mai strânse cu Statele Unite ale Americii. Puterile parlamentare
din a doua jumătate a secolului 20 s-a împărțit între cele trei partide politice: Partidul
Laburist australian, Partidul Liberal și Partidul Naţional. Australia și-a relaxat legile
discriminatorii în materie de imigraţie în anii 1960 şi 1970, care ia favorizat de Nord
europeni. Ulterior, aproximativ 40% din imigranţii săi au venit din Asia, diversificând o
populaţie care a fost în principal din patrimoniul englez şi irlandez. O mișcare
aboriginală care a crescut în 1960 a obţinut între timp cetăţenie deplină şi o mai bună
educaţie pentru cele mai sărace ţării ale grupurilor socio-economice.

În martie 1996, opoziţia, coaliția Partidul Liberal-Partidul Naţional a câştigat cu


uşurinţă alegerile naţionale, eliminând Partidul Laburist de la putere după 13 ani.
Presiunea din partea Partidului conservator o singură Națiune,a ameninţat că va
reduce câştigurile realizate de către aborigenii şi va limita imigraţia.

În septembrie 1999, Australia a condus forţa de menţinere a păcii


internaţionale trimise pentru a restabili ordinea în Timorul de Est, după ce milițiile
pro-indoneziene au inceput masacrarea civililor pentru a contracara referendum
Timorul de Est cu privire la independenţa.

2.3 Climă
Cea mai mare parte a Australiei este foarte secetoasă. Vara, care ține din
decembrie pana-n februarie, există valuri de căldură frecvente, temperaturile ating in
general 38 grade Celsius. Unele părți sunt umede, în general regiunile de coastă
estice și Insula Tasmania. Efectele neplăcute sunt într-o oarecare atenuare de brize
vestice răcoroase care suflă în tot timpul anului. In zone restrânse din Australia de
Sud și Australia de Vest, iernile secetoase din iunie pâna în august alterneaza cu veri
umede din noiembrie pana in martie. Coasta nord-vestică tropicală are ierni
secetoase si veri umede: aici ploile sunt tropicale si există condiții musonice. Insula
Tasmania si Varful Koscinsko au tinuturi inzapezite in timpul iernii; totuși, in alte parți,
zăpada este extrem de rară. Orașul nordic Darwin are o temperatură medie de 30
grade Celsius vara și 27 iarna, cantitatea medie de precipitați fiind de 150 cm, cea
mai mare parte cazând vara. La Sydney, pe coasta de nord-est, cantitatea de
precipitații este de aproape 120 cm, căzând în tot timpul anului. Partea cea mai
răcoroasă a țării este Hobart din Tasmania, cu o temperatură medie de 17 grade
Celsius vara și 12 iarna. În Perth, din Australia de Vest, cad aproximativ 90 cm de
precipitații pe an și temperaturile medii sunt de 23 grade Celsius (în ianuarie) și 13
(în iulie).

2.4 Informaţii demografice


Numărul de locuitori: 20,6 milioane

Structura pe vârste

• 0-14 ani: 19.6% (sex masculin 2,031,313/sex feminin 1,936,802)


• 15-64 ani: 67.3% (sex masculin 6,881,863/sex feminin 6,764,709)
• 65 ani și mai mult: 13.1% (sex masculin 1,170,589/sex feminin 1,478,806)
(estimare 2006)

Vârsta medie

• Total: 36.9 ani


• Bărbați: 36 ani
• Femei: 37.7 ani (estimare 2006)
Rata creșterii populației: 1,3%

Speranța de viață la naștere

• Bărbați: 78.5 ani


• Femei: 82.5 ani

Grupuri etnice

• Europeni 92%
• Asiatici 7%
• Aborigeni și alții 1%

Gradul de alfabetizare

• Totalul populației: 99%


• Bărbați: 99%
• Femei: 99%

Religii și credințe

• Romano catolici 26,6%


• Anglicani 20,7%
• Alți creștini 20,7%
• Budiști 2,1%
• Arabi 1,5%
• Evrei 0,4%
• Altele 0,8%
• Fără religie 15,5%
• Nespecificate 11,7%

Majoritatea celor 20,6 milioane de australieni sunt descendenți ai coloniștilor


englezi din sec 19 și 20, majoritatea din Marea Britanie și Irlanda. Populația Australiei
s-a mărit de 4 ori de la sfârșitul războiului mondial, fiind influențată de un ambițios
program de imigrare. După cel de-al II-lea război mondial și până în anul 2000,
aproape 5.9 din totalul cetățenilor s-au stabilit în regiune ca noi imigranți, însemnând
că aproape 2 din 7 australieni s-au născut în afară. O mare parte din imigranți sunt
calificați, dar cota imigrației include categorii pentru membri ai familiei și refugiați. În
2001, cei mai mulți dintre australienii născuți în afara țării au provenit din Marea
Britanie, Noua Zeelandă, Italia, Vietnam și China. O dată cu desființarea în 1973 a
sistemului ce restricționa imigrarea cetățenilor de culoare pe teritoriul australian, au
fost stabilite numeroase inițiative din partea guvernului pentru a încuraja și promova
armonia între rase bazându-se pe o politică multiculturală.Populația indigenă - în
mare parte aborigeni și locuitori ai insulelor situate în strâmtoarea Torres- număra în
2001 410,003 persoane (2,2% din totalul populației), consemnându-se astfel o
creștere impresionantă față de 1976 (doar 115,953 de indigeni).Procentul indigenilor
australieni ce au la activ ani de închisoare sau sunt șomeri este mai mare decât în
cadrul populației australiene. Nivelul de educație e scăzut și speranța de viață pentru
femei și bărbați este cu 17 ani mai scurtă decât la un australian obișnuit.
La fel ca toate țările puternic dezvoltate, Australia prezintă o îmbătrânire a
populației, cu tot mai mulți pensionari și o forță de muncă mai scăzută. Un număr
mare de australieni (759,849 pentru perioada 2002–2003) trăiește în afara țării.
Engleza este limba națională, vorbită și scrisă ca și engleza australiană. Conform
recensământului din 20001, engleza este limba vorbită în cadrul familiei de către
80% din populație. Următoarele limbi vorbite în cadrul familiei sunt chineza (2,1%),
italiana (1,9%) și greaca (1,4%). O proporție considerabilă din numărul imigranților
proveniți din prima și a doua generație vorbesc 2 limbi.Se crede că înainte de primul
contact cu exploratorii europeni erau în jur de 200-300 de dialecte aborigene. Acum,
doar 70 dintre ele au supraviețuit și 20 sunt pe cale de dispariție. O limbă indigenă
rămâne limba maternă pentru aproximativ 50,000 de oameni(0,25%). În Australia
există un limbaj al semnelor numit Auslan, care este limba principală a aproximativ
6,500 de oameni cu disabilități de vorbire.Australia nu are o religie principală.
Recensământul din 2001 a arătat că 68% dintre australieni sunt creștini (27%
romano-catolici, 21% anglicani) și 5% nu cred în religii creștine. 16% au declarat că
nu cred în vreo religie anume (umanism, ateism, agnostici, raționaliști) și 12% au
refuzat să răspundă sau nu au dat un răspuns adecvat intrepretării. Ca în multe alte
țări vestice, nivelul participării active la slujbele religioase este mult mai scăzut decât
datele furnizate; participarea săptămânală este de 1,5 milioane, aproximativ 7,5% din
populație. Școala este obligatorie peste tot în Australia pentru cei cu vârste între 6-15
ani (16 ani în Tasmania, 17 ani în vestul Australiei) atingându-se astfel un grad de
alfabetizare de 99%. Sunt aproximativ 38 de universități de stat care primesc
finanțare din partea guvernului.

Moneda națională: dolarul Australian (AUD)

2.5 Nivelului dezvoltării economice


Rezumat economic:

- PIB / PPP (estimare 2009): 824.3 miliarde dolari, pe cap de locuitor 38.800
dolari.

- Rata de creştere reală: 1%.

- Inflaţiei: 1,9%.

- Şomaj: 5,7%.

- Teren arabil: 6.15%.

- Agricultura: grâu, orz, fructe trestie de zahar,, bovine, ovine, păsări de curte.

- Forţa de muncă: 10,9 milioane de euro; agricultura 3,6%, industrie 21,2%,


serviciile de 75,2% (2007 estimare).

- Industrii: minerit, echipamente industriale şi de transport, de prelucrare a


produselor alimentare, produse chimice, otel.

- Resurse naturale: bauxită, cărbune, minereu de fier, cupru, staniu, aur, argint,
uraniu, nichel, tungsten, nisipuri minerale, plumb, zinc, diamante, gaze
naturale, petrol.

- Exporturi: 161.5 miliarde dolari (estimare 2009): cărbune, aur, carne, lână,
alumină, minereu de fier, de grâu, maşini şi echipamente de transport.

- Importurile: 160.9 miliarde dolari (estimare 2009): maşini de maşini şi


echipamente de transport, computere şi de birou, echipamente de
telecomunicatii si piese; ţiţei şi produse petroliere.

- Parteneri comerciali majori: China, SUA, Japonia, Singapore, Germania


(2006).
2.6 Infrastructură
Comunicaţii : - Telefoane: linii principale în utilizarea: 9940000 (2006); mobile
celulare: 19760000 (2006).

- Staţii de radio difuzat: AM 262, FM 345, unde scurte 1 (1998).

- Staţii de televiziune difuzat: 104 (1997).

- Gazdele Internet: 9458000 (2007). utilizatorii de Internet: 15.3 milioane (2006).

Transport : - Căi ferate: total: 38,550 km (2006).

- Autostrăzi: total: 810,641 km; pavat: 336,962 km; nepavate: 473,679 km


(2004).

- Căi navigabile interne: 2.000 km (utilizate în principal pentru agrement pe


Murray şi Murray-Darling sistemele hidrografice) (2006).

- Porturi şi bazine portuare: Brisbane, Dampier, Fremantle, Gladstone, Hay


Point, Melbourne, Newcastle, Port Hedland, Port Kembla, Port Walcott,
Sydney.

- Aeroporturile: 461 (2007).

Capitolul 3: Turismul Australiei


3.1 Obiective turistice
Canberra

Aflaţi mai multe despre cultura, istoria şi modul de viaţă a australienilor în


capitala Australiei, Canberra. Explorează trecutul noastru politic şi democrația
modernă la Muzeul Democraţie australian şi Palatul Parlamentului. Află mai multe
despre eroii sportivi natali de la Institutul Naţional de Ştiinţă şi Sport şi de
experimentează un cutremur la Questacon. Odată ce aţi epuizat monumentele şi
galeriile, fă o plimbare în aer liber. Acestă capitală cultural bogată este renumită
pentru lacurile sale, parcuri şi împrejurimile native de bushland. Sub frunziş,
Canberra oferă restaurante elegante, baruri, cumpărături în boutique-uri şi un
calendar non-stop de festivaluri şi evenimente

Sydney
Secretul orașului Sydney rezidă în țărmul strălucitor împodobit de palmieri,
iahturi și golfulețe liniștite și cele 70 de plaje.

 The Rock

Este cartierul istoric al orșului, un labirint de alei frumos restaurat și vechi


clădiri din piatră.Cunoscătorii recomandă: The Fortune of war, de pe George
Street nr. 137 fiind cel mai vechi local din Sydney.Această „adăpătoare” mică, dar
foarte populară funcționează fără întrerupere din anul 1828. În weekend sunt
spectacole de muzică live.

 Portul Sydney

Cea mai eficientă metodă prin care poți cunoaște cu adevărat portul orașului
este să iei feribotul, iar cel mai frumos este legendarul feribot care merge la Manly.

Sydney Harbour Bridge


Sydney Harbour Bridge este o atracție emblematică pentru Sydney și poate fi
văzut din orice parte a districtului The Rocks sau din centrul orasului. Acest pod nu
deține un record de lungime, însă structura sa este impresionantă.

Podul Sydney Harbour Bridge a fost terminat în 1932, la 8 ani după începerea
construcției și se întinde pe 500 m de la nord la sud, având înălțimea de 134 m.

Portul Darlington
Portul Darlington este un mic golfuleț mărginit de atracții turistice și străzi
pietonale cu vederi superbe spre mare. Portul este situat la sud-vest de cartierul The
Rocks.

Portul Darlington este alcatuit mai ales din centre de convenții și magazine
extrem de scumpe, care vând bagatele pentru turiști. Locația este deosebită și merită
să treceți pe aici. Golful Cockle este însă un loc și mai bun unde vă puteți opri să
luați masa. În apropiere se află și cazinoul, însă acesta nu face parte din portul
Darling.

Surry Hills
Surry Hills este un amestec de zone rezidențiale, zone de restaurante și baruri
din centrul orașului Sydney, cu Central, Darlinghurst si Paddington pe margine. Este
o zona urbană cosmopolitană cu locuitori și vizitatori stilați. O caracteristică a
urbanității acestei zone o reprezintă persoanele fără adapost care sunt sprijinite de
cele câteva adăposturi din zonă.

În Surry Hills există și o mare comunitate de homosexuali, cu centrul pe


Strada Oxford din capătul nordic al zonei, unde se îmbină cu Darlinghurst.

Atractiile diurne sunt mai puțin numeroase, dar vă puteți petrece timpul în
piața Surry Hills, Shannon Reserve. Aici găsiți articole de meșteșugărie, haine la
mâna a doua și aparatura casnică. Studioul Brett Whiteley păstrează studioul
artistului din secolul XX și găzduiește lucrările sale.

Opera din Sydney


Opera din Sydney este fără îndoială cea mai vizitată atracție a orașului și cea
mai emblematică imagine a sa. Clădirea cu forma unor vele a fost creată de
arhitectul danez Jørn Utzon și a fost terminată cu 10 ani mai târziu și cu costuri mult
mai mari decât a fost programat, în anul 1973.

Opera din Sydney este mai mult decât o sală de concerte, clădirea adăpostind
și teatre, studiouri, o sală de concerte, un cinematograf, expoziții, săli de recepție, o
bibliotecă, restaurante și baruri.

Luna Park Sydney


Luna Park este un parc de distracții în apropiere de Sydney Harbour Bridge,
iar intrarea sub forma unei fețe de clovn poate fi văzută din multe părți ale orașului.

Parcul de distracții s-a deschis în 1935 și a devenit o imagine emblematică


pentru Sydney. Aici veți găsi atracții specifice bâlciurilor tradiționale - carusel,
mașinuțe, roata de bâlci.

Kings Cross
Kings Cross este o suburbie a orașului Sydney, în care se adăpostesc
industriile drogurilor și a prostituției. Cea mai mare parte dintre locuitori sunt cei fară
locuință stabilă sau venituri.

În anii 1920 zona din jurul Kings Cross era un district al artiștilor și scriitorilor,
însă în 1950 a devenit un "sălaș" pentru tinerii boemi și apoi pentru hipioți,
degenerând definitiv în cartier rău famat în perioada războiului din Vietnam, când
soldații americani veneau aici în permisii.

În contrast cu această faimă nedorită, în Kings Cross se află câteva atracții


istorice interesante: două conace construite de arhitectul John Verge în jurul anului
1830 - Tusculum pe strada Manning și Elizabeth Bay House pe strada Onslow
Avenue.

Este recomandată evitarea districtului Kings Cross de către turiști, cu excepția


cazului în care aveți nevoie de serviciile menționate la început. În general, este o
zonă periculoasă după lăsarea întunericului.

Plaja Bondi
Bondi Beach este cea mai faimoasă plajă din Australia, aflată în suburbia
Bondi, municipalitatea Waverly, la 7 km de centrul orașului Sidney.

Se crede ca "bondi” este un cuvânt de origine aborigenă, însemnând sunetul


valurilor care se sparg. În capătul nordic al plajei, la Ben Buckler, și la sud, lângă
plaja McKenzies, există sculpturi în piatră de origine aborigenă.

Latimea plajei Bondi ajunge până la 50 m în nord și până la 100 m în capătul


sudic, fiind cea mai largă plajă din regiunea Sydney. Temperatura medie a apei în
timpul verii este de 21°C, iar în lunile septembrie - octombrie temperatura medie este
de 16 °C. La 150 m în larg este amplasată o plasă de apărare împotriva rechinilor -
din 1937 nu s-a înregistrat niciun deces cauzat de rechini. În capătul sudic al plajei
se află Băile Bondi, vechi de 100 de ani și care au fost folosite mulți ani de faimosul
club de înot Bondi Icebergs. La capătul nordic se află piscinile Children’s Wading
Pool și Wally Weekes Pool.

Printre evenimentele anuale cele mai populare în Bondi Beach se numără:


Carnavalul de Surf, North Bondi Classic - o cursa înot de-a lungul golfului Bondi,
Alergare pe nisip, Sun-Herald City to Surf - o întrecere de la primăria Sydney până în
Bondi, Festivalul Vântului - un festival internațional de zmee, Festivalul Sud -
American de Sculptură în Nisip, Flickerfest - film de scurt metraj, Celebrările de
Crăciun/Anul Nou - populare printre turiștii de peste ocean.
 Alte atracții turistice din Sydney: Strand Arcade, Parcul Domain, Hyde Park,
Catedrala Sf Maria, Circular Quay, Monetăria Sydney, Turnul Sydney, Grădina
Zoologica Taronga, Sydney Aquarium, The Gap, golful Watsons, Centrala
Electrică Muzeu, Clădirea Regina Victoria, Grădina Botanică Regala, Grădina
Chinezească, Observatorul Sydney, Muzeul Maritim Național Australian,
Galeria de Arta New South Wales, Muzeul Orașului Sydney, Muzeul
Australian, Featherdale Wildlife Park, Sanctuarul de Urși Koala, Parcul Olimpic
Sydney, Blue Mountains – Munții Albaștri, Centrul orașului Sydney.

Top 10 obiective turistice în Melbourne

Melbourne este o aglomerație urbană de aproximativ 3 milioane de locuitori


din statul Victoria, Australia.

Nu sunt mulți români care vor participa la a 58-a editie a Festivalului


Internațional de Film de la Melbourne, ce are loc săptămâna această, dar poate cu
alte ocazii vor avea posibilitatea să viziteze acest oraș foarte frumos din Australia. În
acest sens am întocmit o listă a celor mai frumoase atracții și obiective turistice din
Melbourne.

1. Puntea de observație din Melbourne.

De când s-a deschis acum 20 de ani, Puntea de observație a fost unul din
obiectivele turistice din Melbourne ce nu putea fi ratat de turiștii ce vizitau orașul.
Vizitatorii pot alege să urce cele 1254 de trepte sau pot opta pentru un drum mai
scurt cu liftul până în vârful celor 55 de etaje. De sus, de pe terasa de observație,
priveliștea asupra orașului Melbourne este amețitoare. Puntea se află în jurul vârfului
clădirii Rialto și oferă o panoramă de 360 de grade asupra orașului.

2. Temnița din Melbourne.

Câstigătoare a Premiului pentru Patrimoniu si Turism Cultural, vechea temniță


din Melbourne este cea mai veche închisoare din Australia. Acum a fost transformată
într-un muzeu împreuna cu fosta curte a magistraților și cu turnul de observare al
poliției. De-a lungul timpului aici au fost întemnițați niște condamnați foarte periculoși.
Turiștii se pot delecta cu un tur interactiv în care vor fi arestați și vor putea intra în
pielea deținuților.

3. Casa Como.

Casa Como a fost construită la 1847 pentru a servi ca locuință pentru avocatul
și judecătorul Edward Eyre Williams. Casa și cei cinci acri de grădini istorice sunt la o
distanță foarte mică de centrul orașului Melbourne. Vizitatorii pot face o călătorie care
le va arăta momente din viața colonială a celor ce au locuit aici. Casa Como
găzduiește si Como Cafe, o oportunitate perfectă pentru câteva clipe de relaxare la
un ceai.

4. Grădina Botanica Regala.

Grădina botanică din Melbourne se întinde pe mai bine de 90 de acri și este


una dintre cele mai interesante grădini botanice din lume. Aici se găsesc peste
10.000 de specii și peste 50.000 de plante individuale. Turiștii vor avea ocazia să
viziteze Grădina și să vadă diverse zone ale Grădinii Botanice cum ar fi: Lacul
Ornamental, Pădurea Tropicală Australiană, Grădina de Conservare a Apei și
Ierbarul Național Victoria.

5. Centrul Ian Potter: Galeria Națională Victoria.

Situat în Federation Square, Centrul Ian Potter: NGV Australia găzduiește


peste 200.000 de opere de artă dintre care peste 800 sunt expuse în diferite colecții.

6. Muzeul Melbourne.

Aici se găsește și IMAX Melbourne. Muzeul Melbourne este vizitat anual de


peste un milion de oameni. Una dintre atracțiile cele mai noi ale muzeului este Aleea
Dinozaurilor, unde turiștii se pot întoarce în timp pentru a se trezi în compania
reptilelor zburătoare și a dinozaurilor.

7. Peninsula Mornington.

Pentru cei care vor să vadă și împrejurimile orașului, Peninsula Mornington


este obiectivul turistic perfect. Situată la numai o oră de mers cu mașina peninsula
oferă turiștilor posibilitatea de a degusta cele mai bune vinuri australiene. Tot aici se
găsesc și multe stațiuni de tip spa cum ar fi Peninsula Hot Springs.

8. Peștera Trandafirului Prințesei Margareta.

Situată aproape de Glenelg River, peștera a fost descoperită în anul 1936.


Astăzi este un obiectiv turistic ce oferă vizitatorilor un paradis subteran, unde aceștia
pot admira stalagmite vechi de 700.000 de ani.

9. Muzeul Național de Sport.

Muzeul a fost inclus pe lista patrimoniului național în anul 2005. Aici poate fi
admirată însuși inima sportului australian. Muzeul găzduieste “the Cricket Hall of
Fame” dar și Muzeul Olimpic.

10. Multiculturalitate în Melbourne.

Melbourne este un oraș multicultural și de aceea turiștii ar trebui să viziteze și


Muzeul Imigrației. Pentru o experiență mai realistă pot însă alege să meargă în
Chinatown, în Little Italy sau în cariterul Grecesc. Aici turiștii se pot confunda cu
diferitele civilizații prezente pe continentul australian și în același timp se vor putea
bucura de talentele culinare specifice fiecărei culturi.

Perth

Curtea Londoneza

Unul dintre cele mai fotografiate obiective din Perth este Curtea Londoneza în
stil Tudor (1937), un centru comercial care se întinde între St Gerge`s Terrace si Hay
Street Mall (zona pietonală). Intrarea din nord are un turn cu ceas după modelul Big
Ben-ului din Londra.

Deasupra ceasului se află patru cavaleri care se pun în mișcare din sfert în
sfert de oră. La intrarea din nord se află o replica a Gros Holroge, un turn cu ceas din
secolul XVI din Rouen, înfațisând-ul pe Sf Gheorghe cu dragonul.
Parcul King`s
Ca în cele mai multe orașe din Australia, în Perth se găsesc multe parcuri și
grădini. Parcul King`s (Parcul Regelui) este cel mai mare, aflat chiar la vest de
centrul orașului. Înființat în 1872 pe un deal deasupra râului și al orașului, are o
suprafață de 404 ha constând într-o panoramă naturală cu o bogăție de flori sălbatice
primăvara și făcând parte dintr-o grădină botanică ce conține mai mult de 1200 de
specii de plante din vestul Australiei.

Acvariul Australiei de Vest


Aflat în Portul Hillary`s Boat din Oceanul Indian, Acvariul Australiei de Vest
este atracția principală (numit înainte Lumea Subacvatică). Vizitatorii pot merge
printr-un tunel de sticlă subacvatic, de unde pot observa peste 200 de specii de
animale locale marine, inclusiv pisici si vulpi de mare, delfini și diverse specii de
rechini. Aici puteți trăi experiențe unice, cum ar fi să înotați cu rechinii sau să vă
jucați cu delfinii.

Australia Icons

Ningaloo
Alăturaţi-vă petrecerii tropicale de culoare de la Ningaloo Marine Park, casă a
200 de specii de corali tari, 50 de corali moi şi peste 500 de specii de peşti.

Ningaloo este una dintre cele mai mari recifuri fringing, o întindere de 260 km
în largul Australiei de Vest în mijlocul coastei de nord. Mai mult, punctul său cel mai
apropiat este la 100 de metri de mal, astfel încât să vă puteţi alătura festivitati doar
pășind pe plajă.

1.Faceţi cunoştinţă cu vietăți marine intrigante

Înoată cu docilii rechini balenă, cel mai mare peşte din lume, care viziteaza între
aprilie şi iunie. Uita-te la balenele cu cocoaşă între iunie şi noiembrie şi poți vedea
specii rare de broască ţestoasă ieșind pe trasee ghidate, eco-interactive în ianuarie
şi februarie. Mergi cu caiacul pe mare din Exmouth căutând locuri cu balene
migratoare şi vizitați site-uri înțesate cu dugongi și broaște țestoase. Sau participă la
un tur cu barca pentru a viziona reproduceri spectaculoase în masă de corali din
martie şi aprilie. Trebuie numai să pășești de pe plaja de la Exmouth sau Coral Bay
pentru a vedea clownfish scăldați în tentaculele anemonelor, lionfish şi predatorii
țipari de Moray precum şi sute de alte specii de peşti tropicali.

2. Pune în grabă un snorkel şi flippers

Scufundări prin lagunele și grădinile de corali,golf de corali protejat (Coral Bay) şi


întâlniri cu gratioasele pisici de mare(manta ray), delfini şi peşti viu colorași. Dacă
sunteţi gata pentru ape mai adânci, îmbarcheazăte pe o barcă cu fundul de sticlă sau
participă la un turneu snorkelling din Exmouth. Îndreaptăte spre Lighthouse Bay sau
clasicul deșert Insulele Muiron pentru scufundări de recif spectaculoase. Aici se văd
creaturi marine de la mic la mare în sanctuarul recifului Bombies Bundegi, a cărui
ape au un nivel mic, adâncimea perfectă pentru scafandrii entry level şi snorkellers.
Scafandrii mai experimentați pot descoperii colecţia variată de bureţi de mare,
gorgonians şi biciul de mare în grădinile burete de la intrarea în Golful Exmouth.
Indiferent de nivelul la care eşti, Ningaloo are o bucată de Eden subacvatic pentru
tine.

3. Staţi în oraşe litorale sărate

Staţi în frumusol Exmouth, unde puteți închiria o maşină, să vă alăturaţi unui eco
safari sau o plajă, tur de recif şi meciuri de pescuit. Învățați să faceți surf pe valurile
blânde Wobiri. Înapoi în oraş, veţi găsi cazare pentru care se potrivesc la toate
bugetele, de la apartamente de sine stătător la locuri pentru excursionişti şi locuri de
camping.

4. Aventuri pe uscat şi nisip

Condu o mașină de teren la Shothole Canyon Road sau de la Charles Knife Canyon
la Cape Range National Park, la doar 35 kilometri de centrul lui Exmouth. Puteţi să
vp ridicați tabăra aici unde sunt chei spectaculoase, sculptate de râuri vechi,
descoperă recifurile de corali ai Ningaloo- lui, mări de un albastru clar şi plaje de
nisip. Mers pe jos de la Yardie Wildlife Creek peste flori sălbatice, grijă mare la
cangurii wallabies cu picioare negre adăpostiți pe pereţii abrupţi. Aceste zone
mangrove adăpostesc multe specii de păsări şi animale marine. Sau urmaţi traseul
pe jos de trei kilometri prin Mandu Mandu George pentru o panoramă a oceanului.
Kimberley
O plimbare cu cămila la apus de soare jos în Broome Cable Beach şi zboară cu
elicopterul peste turnurile de la Bungle Bungle Zone. Navigează imensul lac Argyle şi
vezi maree mai înalte decât o clădire din Arhipelagul Buccaneer. Trasee pe patru roţi
prin Gibb River Road peste chei şi râuri puternic, sau urmăriţi pista red-dirt din
Broome la îndepărtata Peninsulp Dampier.

Bine ați venit la Kimberley - o lume de orizonturi vaste, chei vechi, ciudate formaţiuni
de piatră, piscine de piatră primitoare şi plaje aurii.

Great Ocean Road


Fă o plimbare prin natură pe spectaculoasul Great Ocean Road, care se desfăsoră
de la sălbaticul şi măturat de vânturi Geelon în sudul Oceanului până la Portland.
Această regiune diversă şi dramatică are tot ceîi trebuie plaje de surf, porturi istorice,
observatoare de balene, impresionante lanțuri muntoase, păduri tropicale şiparcuri
naţionale.Vezi valuri monstru la Bells Beach şi lenevește pe nisipurile aurii ale Lornei.
Vizitaţi un important site Aboriginal lângă Tower Hill sau descoperă epavele din
apropierea satului de pescuit fermecător Port Fairy. Desigur, nu puteți rata Cei 12
Apostoli(Twelve Apostles)-stive abrupte de calcar care se înalță maiestuos din
Oceanul de Sud.

Gippsland
Îți poți vedea urmele în nisipul plajei nesfârşite Ninety Mile Beach. Sau poți să
navighezi Lacurile Gippsland, cea mai mare întindere australiană de apă de pe căile
navigabile interioare. Plimbări pe patru roți în Alpii australieni şi escaladări pe coasta
virgină a Parcului Național Wilsons Promontory. Trasează istoricul Aboriginal cu mai
mult de 18.000 de ani înainte. Apoi cutreierați podgoriile, restaurantele, fermele şi
tarabele din piaţă pe un traseu de alimente şi vin.

Bine aţi venit la Gippsland, coasta pustie, unde păduri înalte, lacuri şi plaje
conectează cu istoria Aboriginal şi delicii culinare.

Tasmanian wilderness
Experimentaţi frumuseţea veche şi epică a cele 17 parcuri naţionale din Tasmania .
Multe dintre acestea sunt parte a Patrimoniului Mondial listat, care constituie 20 la
sută din insulă. Urcă Lanțurile Hazard şi pierde-ți respirația la vederea imaginii
perfecte ca o carte poştală a Golfului Wineglass din Parcul Nașional Freycinet.
Priveste-ți chipul în Lacul Dove şi explorează traseul Platformă-Munte-Lac (Cradel-
Mountain-Lake) în Parcul Național St Clair. Bushwalk prin pădurile tropicale
Gondwanan şi descoperă grădina franceză din secolul 18 a Golfului Recherche în
Parcul Național SouthWest. Descoperă Cascadele Russell, falnicii eucalipți de
mlaştină şi domeniile de schi în Parcul Naţional Mount Field. Navighează tăcutul Râu
Gordon și străbate cu pluta râurile repezi în Parcul Național Franklin-Gordon Wild
Rivers. Oricum și-ai croi drum prin minunile naturale ale Tasmaniei, putem paria ca
nu vei mai dori să pleci.

Freycinet
Explorează o peninsulă de munţi de granit roz, plaje alb pur şi marea turcoaz în
Parcul Național Freycinet. Capturează contururile perfect Golfului Wineglass pe
aparatul de fotografiat. Apoi înoată, plimbăte cu barca, pescuiește, Snorkel şi scuba
dive (scufundări în ape mici respectiv adânci) de pe plaja albă de vis.Surf pe Plajele
Friendly şi caiac pe mare alături de delfini Golful Honeymoon. Face-ţi cunoştinţă cu
păsările din zone umede laguna Moulting şi reperează migrearea balenelor cu
cocoaşă pe o croazieră. La sfârşitul zilei, relaxaţi-vă într-o cabana cu vedere spre
Marele Golf Oyster, cu o masă de fructe de mare proaspete şi un pahar de vin făcut
din viţă de vie locală.

Kangaroo Island
Vezi speciile indigene în sălbăticie, în paradisul ecologic al Insulei Kangaroo. Vei
vedea pelicani roz rotindu-se pe cer, leii de mare situați pe nisipul Golfului Sealy şi
koalas somnoroși în copaci. Stai în tribunele de nisip şi urmărește perechile de
pinguini mici făcându-și pelerinajul lor nocturn pe mal în Penneshaw. Încărcaţi-vă cu
produse proaspete - de la miere Linguriană la puii de găină şi ouă - şi vinul produs
de 30 cultivatori de la Cape Willoughby la Kingscote. Staţi în cazarea patrimoniului şi
veți vedea unele dintre primele faruri din Australia de Sud de la Cape Willoughby,
Cape Borda şi Cape du Couedic. Înoată pe plajele secrete la Stokes Bay, surf la
VIVONNE Bay şi pescuiește la Emu Bay. Fă o plimbare pitorească la pesterile
subterane de Kelly Hill Conservation Park şi Remarcabilul Rocks în Parcul Național
Flinders Chase.
Flinders Ranges and Outback
Conectează cu memoria pământului accidentat și maiestuos a Câmpiilor Flinders și
regiunile îndepărtate ale Australiri de Sud. Zboară peste Wilpena Pound cu un zbor
scenic. Cotrobăie după opale şi dormi în subteran în Coober Pedy. Excursie pe jos
traseu Heysen, mountain bike pista Mawson sau plimbare pe patru roţi pe piste
abrupte. Urmaţi traseul Oodnadatta către îndepărtatul şi de multe ori aridul Lac Eyre.
Testează gustul plantelor native si invață despre arta Aboriginal cu tutori tradiţionali
din zonă. Explorează zona istorică pastorală la Wilpena Pound Station. A se vedea
Wallaby cangurii rari cu picioare galbene şi o abundenţă de alte animale native şi
păsări, în sihăstria Sanctuarului Arkaroola. Descoperă o lume pierdută în interiorul
unui bazin de piatră, moonscapes şi lacuri sterpe, opale şi fosile, parcuri naţionale şi
arta în piatra a aborigenilor.

Great Barrier Reef


Aveţi posibilitatea de a înota, a face snorkel, scufundări şi de a naviga Patrimoniului
Mondial-listat „Marele Recif de Corali”, o capodoperă vie atât de mare poate că
poate fi văzut din spaţiu. Se întinde pe mai mult de 2000 km de-a lungul coastei
Queensland, de la oraşele continentale a Portului Douglas până la Bundaberg.

1. Din vârf, escală scurtă pânp la insulă

Petrecere pe plaja Airlie, sporturi nautice în Hamilton, luna de miere pe luxurioasa


Insulă Hayman sau doar relaxeazăte pe nisipul moale, alb de pe plaja Whitehaven
pe Insula Whitsunday. Pentru cazare, veţi găsi totul, de la stațiuni de cinci stele
înapoi la natură prin simplitatea corturilor în setările naturale. Puteţi naufragiat pe
multe din bogatele insulele parc național a Marelui Recif de Corali. Sunt insulele
Green şi Fitzroy lângă Cairns, şi Dunk, Bedarra, Hinchinbrook şi insulele Orfeu mai la
sud. Îndreaptăte către Hayman, insulele Heron și Lizard pentru resorturi superioare și
scufundări.

2. Cu recuzita de scafandru

Privește coralii tehnicolori şi viața mediului marin, printr-o barcă cu fund de sticlă de
la hub-urile de coastă, cum ar fi Cairns, Port Douglas, Townsville, Bundaberg,
Rockhampton, Mackay, Mission Beach şi Airlie Beach. Sau trăiește experienţa
tunelurilor şi peşterilor subacvatice cu o şcoală de scufundări sau cu un operator
printr-o excursie de o zi. Snorkel sau plonjează de pe marginea platoului continental
de la Agincourt Reef din Cairns, exploraţi epava SS Yongala din Townsville şi
Magnetic Island şi epava Llewellyn din Mackay.Vezi stelele de mare, crabi de coral,
moluște la Fitzroy, Capricorn și Bunker Reefs aproape de Gladstone. Sau cutreieră
prin canioane de corali vii şi broaşte ţestoase marine aproape de insulele Lady Elliot
şi Lady Musgrave. În Whitsundays, apă limpede şi caldă şi recifurile de corali
psihedelice sunt doar la o zi distanță de la plaja Airlie sau staţiunile insulei.

3. Cu vântul în vele

Poți naviga din Port Douglas către Insulele Low, o bijuterie de insulă izolată
descoperită de către căpitanul Cook, în 1770. Sau închiriază o barcă de la Hamilton
Island sau Airlie Beach şi perindează apa turcoaz a Whitsundays-ului. Peste noapte
acostează în locuri pitorești, cum ar fi Whitehaven Beach, Harbour Cid şi Butterfly
Bay și vizitează recifele insulelor Black, Langford si Insula Bird de-a lungul drumului.
Oprește pentru relaxare în statiunea de pe Daydream, Hamilton sau Insulele Long.
Învață să navighezi cu personal pe deplin calificat sau ia un comandant până când
vă simţiţi suficient de încrezător pentru a prelua controlul. Puteţi, de asemenea
închiria nave de la Racers Maxi la catamarane, completate cu un echipaj instruit. Sau
întâlniți oameni noi peste noapte pe o cartă cu echipaj complet.

4. Mirosind aerul pădurilor tropicale

Escaladează, campează şi conectează cu natura în parcurile naţionale din regiune,


care se întind de la Cape York la insulele luxuriante Whitsunday. Croazieră pe Râul
Daintree şi vizitează Mossman Gorge în Rainforest Daintree. Observă vietățile
sălbatice nocturne si admiră Cascada Bloomfield când ajungeţi la Cape Tribulation,
unde pădurea se povârnește literalmente la recif. Bushwalk prin chei şi pădurile
tropicale şi subtropicale în Eungella National Park, aflate în munții învăluiți de caeță
la vest de Mackay. Picnic sub mahoni de mlaștină şi eucalipți roşii, admiră priveliștea
peisajului pitoresc şi bogata faună sălbatică și păsările. În Whitsunday National Park,
vă puteți plimba de la Limba Bay la Whitsunday Island pentru peisaje minunate. Sau
descoperă prețioasa artă în piatră a oamenilor Ngaro din Hook Island. Campează,
trezește-te cu ciripitul păsărilor, înoată pe plaje pustii si mirose aerul parfumat al
pădurilor tropicale pe insulele Hook, Long, Cid, North şi South Molle sunt doar
câteva.
5. Cu adrenalina pompând

Avântă-te peste Daintree Rainforest şi Marea Barieră de Corali pe un zbor pitoresc


cu elicopterul la Green Island. Spectaculosul Heart Reef este situat în Hardy Reef în
Whitsundays şi este cel mai bine de experimentat cu un hidroavion sau elicopter.

Fraser Island
Bine aţi venit la patrimoniul-listat Fraser Island,cea mai mare insulă de nisip din
lume. Plimbările pe patru roți pe lângă stâncile de nisip colorate a The Cathedrals
sau avioanele care efectuează zboruri de bucurie deasupra pajei Seventy-Five Mile
Bach. Bushwalk prin pădurile tropicale care cresc din nisip și bărăgane pline de flori
sălbatice şi înoată în lacuri ca oglinda lacuri cu inele de aur. Vizitați Lacul McKenzie,
picnic, alături de broaşte ţestoase de la Lacul Allom și reperează balenele din Indian
Head. Descoperiţi istorica epavă Maheno în Happy Valley şi vezi cangurii, wallabies
și oposumi.Învață cum s-a format insula, fascinanta istorie aborigiană și pioneră.Este
ușor de căzut de ce aborigenii au numit Insula Fraser 'K'gari sau paradis.

Red Centre
Puteţi şti că este sacru pentru poporul Aboriginal aici, şi că unele culori sunt
spectaculoase la răsărit şi apus. Poate nu ştiţi că puteţi să-l experimentați prin ochi
aborigeni, sau că există multe alte site-uri sacre care îţi taie răsuflarea aici, în centrul
vastei Australie. Uluru verisoara lui Kata Tjuta este la doar 40 de kilometri distanţă şi
veţi găsi Canopnul Kings care îți taie respirația, nu departe de Alice Springs. Am
putea să nu realizăm că acest peisaj are vegetaţie verde şi luxuriante iazuri, precum
şi drimiri roșii prăfuite și uriașe dale de piatră. Ceea ce nu vei putea înțălege până nu
ajungi aici este magia, maiestria, liniștea și splendida izolașie a Centrului Roșu
Autralian.

Kakadu National Park


Vino şi exploră Patrimoniului Mondial listat Kakadu National Park, aflat la trei ore la
est de Darwin. Aici, în cel mai mare parc naţional din Australia, veţi găsi versanți
abrupți, păduril tropicale luxuriante si galerii de arta în ăiatră până vechi de 50.000 de
ani. Aflaţi mai multe despre cultura aborigenilor de la proprietarii tradiţionali, oamenii
Bininj / Mungguy.Fi maror a migrării milioanelor de păsări între zonele umede. Vezi
delicatele waterlilies şi crocodilii preistorici, cascade azurzitoare şi iazuri
strălucitoare. Trăieste magica experienței Kakadu în şase sezoane dramatical
diferite.Kakadu este un tapet de comori care așteaptă să fie explorate.

Byron Bay
Puteţi rezuma oraşul estic al Australiei prin a spune că este un creuzet al culturii surf,
filozofii alternative şi indulgenţă hedonistă. Sau puteţi explica magia sa în imagini:
balenele cu cocoaşă navigând peste promontorii; curcubee pe munţii de-a lungul
golfului şi deltaplane aflate în rotire liberă deasupra farului. Noul nostru paradis este
cunoscut pentru plajele sale de surf zdrobitoare, farurile sale, pădurile tropicale
luxuriante şi amestecurile colorate de oameni. Este loc pentru a încerca yoga pe
plajă de la răsăritul soarelui, masaje şi împachetări în noroi la refugiile din interior și
unele dintre cele mai bune mese regionale din Australia.

Blue Mountains
Veţi iubi frumusețea albastru-încețoșată a Munților Albaștri(Blue Mountains) Zonă de
Patrimoniu Mondial - un milion de hectare de păduri înalte, stânci de gresie,
canioane, cascade şi bushland.

Încercați panorame uimitoare pe un bushwalk, mountain bike, alpinism, canioning


sau abseiling. Minunați-vă de atractiile naturale, cum ar fi Wentworth Falls şi The
Three Sisters(cele trei surori) - un trio de culmi stâncoase numite după o legendă
aborigineană. Exploreaza râuri subterane şi camereșe peșterilor Jenolan, apoi mergi
pe jos traseul istoric Six Foot picioare Track la Katoomba. În rândul aflorimentelor de
gresie şi pădurile de eucalipt veţi găsi mese minunate, refugii de lux, cele mai
abrupte de căi ferate din lume şi o comunitate de artişti vibranți.

Namadgi National Park


Explorează Namadgi National Park în Alpii australieni - o lume de bushland tăcută,
oferind vederi minunate şi bogată istorie aborigieană la doar 45 de minute cu mașina
de la Canberra. Urca sau coboară în rapel aflorimentele de pietre de granit, mergi cu
bicicleta de munte de-a lungul urmelor de incendiu sau bushwalk în pustiul Bimberi.
Explorează locuri de campare, aranjamentele ceremoniale de piatră şi site-uri de artă
în piatră lăsate de oameni Ngunawal mai mult de 21.000 de ani în urmă. Apoi
trasează/urmărește traseul păstorilor şi vânătorilor de aur. Plimbări cu mașini cu
tracțiune integrală până înpartea de sus a Mt Coree, pescuiește din fluviile pline de
păstrăvi și coboară munții skiind.Vezi canguri,wallabies și broaște corrobore din nord
și exploră pădurile înzăpezite de eucalipți, zonelor umede şi câmpiile flori sălbatice.

Australian Alps
Pe un continent în cea mai mare parte uscat şi plat, nimic nu spune ca provocare ca
Alpii australieni acoperiți de zăpadă. Alpii înfășoară New South Wales, Australian
Capital Territory şi Victoria şi cuprinde 16 parcuri naţionale şi rezerve. O plimbare cu
bicicleta de munte de-a lungul potecilor contur-hugging, bushwalk la o cabană de
patrimoniu sau o plimbare cu calul de-a lungul traseelor alpine blânde. Pescuiește
peşte în pâraie şi lacuri, du-te rafting, alergă sau fă o plimbare pe patru roţi de-a
lungul cărărilor de munte către baruri de ţară cu caracter. Cross-country ski printre
eucalipții înzăpeziți sau încercaţi o gamă largă de pârtii de schi din stațiuni de schi
diferite. Cutreieră pe jos o parte din traseele Alpilor australieni sau privește gama de
munți conducând drumul Great Alpine Road sau Great Alpine Way.

Opt moduri de a experimenta mâncarea şi vinurile din Australia.

1. Obţine un gust al Top End-ului

Bine aţi venit în piața Darwin Mindil Sunset Beach Market, unde puteţi gusta arome
din Asia-Pacific într-un cadru tămăduitor, tropical. Palmierii nucă de cocos se
leagănă în apus de soare, şi mirosul de satay fript şi tăiţei picanți este în aer.
Desfăsurat în fiecare joi seara între mai şi octombrie, aceste pieţe populare oferă
peste 60 de standuri alimente pentru a sătura apetitul în timp ce soarele apune.

2. Explorează struguri pe săturate în Yarra Valley

Chiar în spatele lizierei Melbourne este Yarra Valley - un loc de o frumusete curată,
apă curată clară şi ambianţă prietenoasă. Strânse după dealurile din spatele său se
găsesc 55 de întreprinderi vinicole, variind de la podgorii mici deținute de familie
până la faimosul domeniu Chateau Yering şi Chandon. Luaţi masa în restaurante
gourmete și gustă Pinot noir, Chardonnay şi spumante într-o lume care aminteşte de
regiunile viticole în creştere franceze şi italiene.

3. Pivnițe de vinuri în Barossa

Savuraţi vinurile de la camerele a mai mult de 60 de pivnițe, inclusiv Yalumba, Wolf


Blass şi Peter Lehmann în capitala vinului din Australia. În Barossa veţi pentru întâlni
oamenii din spatele etichete şi vorbi cu ei despre meșteșugurile lor. Puteţi, de
asemenea, potrivi vinul preferat cu brânze făcute pe plan local pe un traseu de
mâncare şi de vin, tour historic wineries, să iei meditații de degustare sau află
secretele pivniţelor într-un masterclass al vinurilor. Desigur, nimic nu bate un prânz
pe sub copacii de eucalipt cu o sticlă de vin din regiune, Barossa Shiraz sau Eden
Valley Riesling.

4. Descoperiţi vinuri cool-climatice în River Coal

Bucuraţi-vă de Pinot noirs, cabernets şi medaliatul chardonnays în decorul Văii Coal


River(Râul Cărbunelui), la doar 10 minute cu maşina de la Hobart. Gustă vinuri
superbe cool-climatice la uşile pivniţelor şi gustul proaspăt tasmanian produse în viile
restaurantelor. Bucuraţi-vă de vederi de apă şi opriți la centrul istoric al satului
Richmond înainte de a termina idilica dvs. călătorie de-o zi.

5. Ia masa și bea vin cu vederi de apă în Bond

Savuraţi vederi spectaculoase de ocean cu mâncarea dvs. în multele restaurante de


pe plaja Bondi. Bucuraţi-vă de Gelato la Bondi Pavilion 1920 sau urmăriţi apusul de
soare cu un cocktail la unul dintre restaurantele aclamate. La cafenele pe Campbell
Parade, Strada Hall şi grupate în jurul străzilor spatele plajei Bondi, veţi găsi totul, de
la tapas la brunch, cele mai bune din lume clasicele chips-uri.

6. Vin în Swan Valley

Răsfăţaţi-vă cu producţia locală divină şi vinuri premiate din regiunea cea mai veche
de vinuri din Australia de Vest, la doar o plimbare cu barca de la Perth. Admirați
viţele de vie, cascadele şi bushlandurile luxuriante pe o croazieră până la Swan
River. Apoi, încercați degustări la Cellar Door, o vizită la unul dintre microbreweries şi
o podgorie sau picnic. Swan Valley este de asemenea bună pentru călărie, ciclism,
golf, vizionarea faunei sălbatice şi a plimbărilor tradiționale . Verifică magazinele
antice, barurile şi galeriile din centrul istoric al satului Guildford înainte de a pleca
acasă.

7. Gustul tropical în şi împrejurul lui Cairns

Sărbătoarea bananelor cultivate local, paw-paws, mango, ananas şi litchi în „bolul de


fructe exotice din lume” în apropiere de Cairns. Dar mai mult decât fructele care
înfloresc în regiune sunt și soluri bogate vulcanice, centura verde de păduri tropicale
şi apele curate tropicale. Încercați fructe de mare, carne de vânat, paste proaspăt
făcute şi alimente bush organice. Vizitează o livadă de permacultură organică de
orhidee în pădurile tropicale, ospăteazăte cu barramundi proaspăt capturate în
Cairns sau macadamias şi cafea pe platourile plantaţiilor.

8. Gustă bogăţiile ruralei Canberra , pe traseul Poachers

Vizitează vinicolele climatice răcoroase, cafenele de la ţară, galerii de artă și


studiouri de meșteșuguri pe această cășătorie prin Canberra. Aceasta este o regiune
unde vă puteţi bucura de roadele muncii de la ţară - o masă încărcată cu produse
alimentare delicioase şi o sticlă de epocă de anul trecut. Staţi într-un B&B( bed and
breakfast) unde veși dormi pe așternuturi apretate și vă va trezi cântecul păsărilor pe
prispă. Cumpăra sticlărie şi ceramică manuală din galerii şi gustă carne afumată cu
gust de lemn şi vin de casa la o fermă.

3.2 Cazare
Veţi fi răsfăţaţi cu cazare australiană. Au hoteluri boutique, hosteluri pentru cei care
călătoresc cu rucsacul, stațiuni de lux şi apartamente în sistem self-service, pub-uri
rustice la ţară şi camping. Vă puteţi aştepta la servicii prietenoase şi cele mai bune
standarde indiferent de buget sau gama de srvicii pe care o alegeţi.

Hoteluri

În toate capitalele există hoteluri de lux din diferitele lanțuri de lux internaționale.
Grupurile hoteliere care oferă cazare de calitate sunt ușor accesibile turiștilor. De
regulă, camerele pot fi rezervate prin intermediul rețelelei internaționalea hotelului.
Hoteluri mai comodepot fi găsite atât în orașe, cât și în zonele de provincie.Îm
outback, singurele hoteluri sunt hanurile locale. Pe coastele continentului și pe
insulele din Reciful Marii Bariere de Corali există stațiuni cu hoteluri care oferă
turiștilor facilități recreative variate.

Moteluri

Călătorii cu buget mai redus pot apela la acest tip de stabilamente care oferă camere
comfortabile cu bucătărioare și adesea cu pat single sau chiar dublu. Majoritatea
sunt amplastate de-a lungul principalelor căi rutiere la intrarea în ocalitate, dar există
și unele și în centrele orașelor. Prețurile variază între 40A$ și 100A$ pe noapte
pentru o cameră.

Pensiuni și gazde

Acest tip de cazare variază de la un simplu dormitor în casa cuiva până la un hambar
complet transformat sau o romantică vilă la țaă. Prețurile încep de la 60A$ pe noapte
pentru o cameră dublă, dar în locurile mai cochete poate ajunge la 200A$ pe noapte.

Hosteluri

Pe site-ul Australian Youth Hostels Association (www.yha.com.au) vei găsi o listă a


tuturor hostelurilor din țară. Standardele variază foarte mult, de la cabana rustică cu
apă din pârâu la clădiri modene cu 500 de paturi, aer condiționat, piscină, saună,
spălătorie și bucătării complet utilate. Tariful maxim e de 40A$ pe noapte pentru un
pat într-un dormitor comun.

Sejur la fermă

Turiștii pot observa activitățile de zi cu zi de la fermă, pot explora împrejurimile și se


pot bucura de mâncarea sănătoasă locală. Posesorii de vizite nu pot lucra la ferme
dar pot face voluntariat.

Campinguri, rulote și case pe roți

Majoritatea parcurilor de rulote sunt dotate cu prize, apă curentă, toalete, dușuri,
tomberoane pentru deșeuri și mașini de spălat pe bază de fise. În multe dintre
acestea există și telefoane publice , televizoare și camere de recreere, câte o piscină
și magazine alimentare. Uneori poți chiar să închiriezi lenjerie de pat, rulote sau
cabine, dintre care unele dotate cu propiile grupuri sanitare.

3.3 Calendarul evenimentelor


Ianuarie: Cupa Perth(1 ian) – o cursă de cai foarte populară; Festivalul de Folk din
Cygnet; Festivalul de la Sydney – 3 săptămâni de artă, muzică, mâncare bună și
dans; Festivalul de muzică Country de la Tamworth(26 ian); Campionatele de tenis
Australian Open(Melbourne); Ziua Australiei(26 ian) – festivităși organizate la nivel
național, concerte la Sydney, Canberra și Brisbane.
Februarie: Festivalul național de artă de la Perth – 3 săpămâni de operă, teatru,
dans, muzică și artă; Regatta Regală din Hobart(Tasmania); Tropfest – cel mai mare
festival de scurtmetraje din lume, cu vizionări în orașele pricipale; Madi Gras(lăsata
secului) – pentru comunitatea homosexuală din Sydney.

Martie: Festivalul Artelor din Adelaide – 3 săpămâni de maifestări artistice; Moomba


Waterfest(Melbourne) – un festival de o săpămână care se încheie cu o paradă
stradală; Festivalul de muzică Folk din Port Fairy – 4 zile de muzică; Grand Prix de
Formula 1(Melbourne) – cel mai important eveniment sportiv monotorizat din
Australia.

Aprilie: Festivalul Internațional de comedie de la Melbourne – un eveniment de 3


săpămâni; Târgul Regal de Paște de șa sydney – un festival de 2 săpămâni cu
animale vii, spectacole ambulante și rodeo; Rip Curl Pro(Bells Beach) – o competiție
faimoasă la care participă cei mai buni surferi din lume.

Mai: Outback Muster& Drovers reunion – un festival de 2 zile cu evenimente care au


legătură cu activitatea de mânare a vitelor.

Iunie: Visarea(Woodford) – un festival de artă indigenă ce durează 3 zile.

Iulie: Festivalul Internațional de Film de la Melbourne; Târgurile Regale din Northern


Territory – spectacole agricole la Darwin, Katherine, Tennant Creek și Alice Spring;
Cupa Camel(Darwin) – curse de cămile și atmosferă de carnaval.

August: Beer Can Reggata(Darwin) – bărci construite în întregime din cutii de bere;
City2Surf(Sydney) – o cursă hazlie între Hyde Park și Bondi Beach de 14 Km;
Rodeoul din Darwin; Henley-on-Todd Reggata(Alice Spring) – organizată pe o albie
uscată, folosind bărci fără fund, cu propulsie pedestră.

Septembrie: Shinju Matsuri(Festivalul perlelor); Târgul regal de la Melbourne –


animale vii, spectacole ambulante și carusel; Târgul regal de la Adelaide Show - un
târg de o săpămână cu exponate agricole și de horticultură; Târgul regal de la Perth;
Marea finală a Ligii de fotbal australiene(AFL-Melbourne); Carusele de la Birdsville –
un weekend cu curse de cai.
Octombrie: Festivalu Fringe de la Melborne; Aniversarea reginei; Festivalul
Internațional de artă de la Melbourne; Cursa de mașini Bathurst 1000 – circuitul
muntelui Panorama; Târguri regale; Grand Prix-ul de motociclism.

Noiembrie: Cupa Melbourne – cea mai mare cursă de cai din Australia.

Decembrie: Cursa de iahturi Sydney-Hobart(26 sept) – cea mai mare întrecere pe


ocean din Australia.

3.4 Sectorul turistic


Conform statisticilor UNWTO, ediția august 2010, Australia a înregistrat
încasări din turismul internațional de 24.8 miliarde $ în 2008 și 25.6 miliarde $ în
2009, o creștere de 3,45%, plasând-o astfel pe locul 8 în topul încasărilor din turismul
internațional mondial și o cotă de piață de 12,6% pe piața Asia Pacific.

Numărul de sosiri de turiști internaționali a fost de 5,586 milioane în 2008 și


respectiv 5,584 milioane în 2009 ocupând astfel o cotă de piață de 3,1% din Piața
Asia Pacific.

Capitolul 4: Concluzii și recomandări

Turismul devine un complex fenomen de masă la sfârşitul secolului al XIX-lea


fiind puternic articulat în mediul înconjurător.
Privit ca un fenomen social-economic creator de benefici, turismul a fost definit
în variante dinte cele mai felurite: “arta de a călători pentru propria plăcere” (M.
Peyromarre Debord); “activitate din timpul liber care constă în a voiaja sau locui
departe de locul de reşedinţă, pentru distracţie, odihnă, îmbogăţirea experienţei şi
culturi, datorită cunoaşteri unor noi aspecte umane şi a unor peisaje necunoscute”
(Jan Medecin); “fenomen al timpurilor noastre, bazat pe creşterea necesităţi de
refacere a sănătăţi şi de schimbare a mediului înconjurător, cultivare a sentimentului
pentru frumuseţile naturi ca rezultat al dezvoltări comerţului, industriei şi al
perfecţionări mijloacelor de transport” (Guy Freuler).
Rolul turismului nu trebuie privit numai prin consecinţele de ordin social
reprezentând sursă de odihnă, ci şi economic, putând fi subliniate cu următoarele:
- turismul îndeplineşte o funcţie economică importantă întrucât contribuie la
crearea şi utilizarea venitului naţional;
- contribuie la ridicarea social-economică a unor zone, asigurând eliminarea
decalajelor interregionale;
- activitatea turistică face posibilă preluarea unei părţi a consumului intern
casnic şi antrenarea circulaţiei băneşti, determinând atenuarea fenomenului
inflaţionist.etc.
Turismul poate deschide noi orizonturi de cunoaştere pentru unii locuitori ai
zonelor sărace. Având contact cu turişti proveniţi din diverse colţuri ale lumii,
populaţia din zonele sărace poate afla ce se întâmplă în lume, cum trăiesc locuitorii
altor ţări. Putem spune chiar că turismul îi determină pe aceşti oameni să-şi dorească
mai mult, să înveţe mai mult, să-şi schimbe mentalitatea şi atitudinea fatalistă asupra
vieţii. În concluzie, pot spune că, pe termen mediu, nesiguranţa va fi un aspect ce nu
trebuie neglijat. Lumea se îndreaptă către o economie globală, iar graniţele politice
tradiţionale vor continua să dispară. Actorii implicaţi în dezvoltarea sectorului turistic
trebuie să facă faţă schimbărilor şi provocărilor cu care se confruntă turismul la
începutul noului mileniu.

RECOMANDĂRI

Cumpără un ghid turistic relativ nou tipărit care îți va fi de mare folos atât pentru
descoperire obiectivelor turistie cât și informații despre planificarea călătoriei, cum
să ajungi la destinația dorită, ce ce te deplasezi, unde sunt centrele de informare,
hotelurile și restaurantele, zone de shopping și multe alte activități.

BIBLIOGRAFIE

http://www.australia.com/about/AboutAustralia.aspx

Australia de Roff Martin Smith, National Geographic Washington,D.C editura


adevărul

UNWTO -Tourism Highlights 2010 E d i t i o n.