Sunteți pe pagina 1din 4

PLAN DE LECŢIE (PROIECT DIDACTIC)

Școala:
Clasa a V -a
Data:
Efectiv: 32 elevi (16 F + 16 B)
Loc de desfăşurare: teren bitum 20/10
Materiale: 10 mingi baschet, 9 mingi oină, 2 bănci de gimnastică, 4 mingi de cauciuc
TEME
1. Îndemânare – dezvoltarea îndemânării la nivelul membrelor superioare
2. Alergarea de rezistență – învățarea ritmului respirator
OBIECTIVE OPERAŢIONALE : La sfârşitul lecţiei, elevii vor fi capabili:
Obiective psihomotrice:
O1. Să parcurgă distanța până la minge/ cu mingea în timp cât mai scurt fără să scape mingea
O2. Să parcurgă traseele în timp cît mai scurt cu maxim 2 greșeli
O3. Să alerge cu ritm respirator de 2 pași inpirație, 2 pași expirație (sau 3/3)
Obiective cognitive:
03 Să recunoască calitatea motrică dezvoltată prin parcurgerea traseelor.
04 Să denumească minim 2 variante de ritm respirator folosit in alergarea de rezistență
Obiective afective:
05 Să colaboreze cu colegii în vederea realizării scopului propus.
06 Să îşi încurajeze colegii.
07 Să accepte înfrângerea cu sportivitate.

Verigi și Formații de
Conținut Dozare Obs
durată lucru

-Adunarea, alinierea, raportul și salutul 30” Linie pe un


-Verificarea echipamentului și a stării de sănătate și prezența 30” rând
V1 -Anunțarea temelor de lecție 30”
O.C.E 3ʾ -Întoarceri la stânga și la dreapta. La stânga împrejur 30”
-Trecere din linie pe un rând în linie pe două rânduri și invers

Variante de mers: Coloană câte
-Mers în cadență 1 tură unul
-Mers cu brațele lateral 1L
-Mers cu brațele sus 1L
-Mers pe vârfuri cu mâinile la ceafă 1L
-Mers pe călcâie cu mâinile la spate 1L
-Mers cu picioarele întinse înainte 1L
- Mers cu picioarele întinse înapoi 1L
-Mers cu prinderea alternativă a unui genunchi ridicat la piept 1L
-Mers cu pas fandat și mâinile pe șolduri 1L
Variante de alergare:
V1 Răspândiți
-Alergare ușoară: la 1 fluier o săritură dreaptă și continuarea alergării,
O.C.E 7ʾ iar la 2 întoarcere 180° și schimbarea sensului alergării 1ʾ în sală
-Alergare cu pendularea gambelor înapoi
-Alergare cu pendularea gambelor înainte 1D Coloană câte
-Alergare cu genunchii sus 1D
-Pas săltat 1D unul
-Alergare cu pas adăugat, umărul stâng înainte 1D
-Alergare cu pas adăugat, umărul drept înainte 1D
-Alergare cu pas încrucișat: piciorul stâng peste piciorul drept 1D
-Alergare cu pas încrucișat: piciorul drept peste piciorul stâng 1D
-Alergare accelerată 1D

1D

V3 1.P.I. Stând ușor depărtat cu mâinile pe șolduri: Coloană de


ISAL T1-2- răsucirea capului spre stânga și arcuire 2 x 8T gimnastică
7ʾ T3-4 răsucirea capului spre dreapta și arcuire câte 4
T5-6- aplecarea capului spre stânga și arcuire
T7-8- aplecarea capului spre dreapta și arcuire
2.P.I. Stând ușor depărtat:
T1- ridicarea brațelor prin înainte sus 4 x 8T
T2- coborârea brațelor îndoite la nivelul pieptului
T3- ducerea brațelor lateral
T4-coborârea brațelor pe lângă corp
T5-8-idem T1-4
3.P.I. Stând:
T1- pas lateral stânga cu așezarea mâinilor pe umeri
T2- ridicare pe vârfuri cu ridicarea brațelor sus 4 x 8T
T3- revenire în stând depăratat cu mâinile pe umeri
T4-revenire în stând
T5-8-idem T1-4
4.P.I. Stând depărtat:
T1- răsucirea trunchiului spre stânga cu brațele îndoite la nivelul
pieptului 4 x 8T
T2- arcuire cu brațele întinse
T3-4- idem spre dreapta
T5-8-idem T1-4
5.P.I. Stând depărtat cu mâinile pe șolduri: 4 x 8T
T1-2- îndoirea trunchiului lateral stânga cu brațul drept sus și arcuire p.p. 20”
T3-4- idem T1-2 spre dreapta cu brațul stâng sus
T5-8-aplecarea trunchiului și arcuire
6.P.I. Stând depărtat cu mâinile pe șolduri: 4 x 8T
T1-2- extensia trunchiului și arcuire
T3-4- indoire răsucită a trunchiului spre piciorul stâng și arcuire
T5-6-idem T1-2
T7-8-idem T3-4 spre piciorul drept și arcuire
7.P.I. Stând cu mâinile pe șolduri: 4 x 8T
T1- fandare înainte pe piciorul stâng p.a.
T2-3- arcuiri relaxarea
T4-revenire în P.I. picioarelor
T5-8-idem T1-4 pe piciorul drept 10”
8. Idem ex.7 dar fandările se fac lateral
9.P.I. Stând:
T1- săritură în depărtat cu ridicarea brațelor prin lateral sus cu lovirea 2 x 8T
palmelor p.p. 20”
T2- revenire în P.I. prin săritură
T3-8-idem T1-2
10.P.I. Stând:
T1-2- pas înainte cu piciorul stâng cu ridicarea brațelor lateral cu 2 x 8T
inspirație
T3-4- revenire în P.I. cu expirație
T5-8-idem cu piciorul drept

V4 1. Colectivul este împărțit în 4 șiruri dispuse în 4 colțuri iar la o 2x


Capacități distanță de 7 m de fiecare șir se află 24 de mingi (oină, cauciuc și pauză
coordinative baschet). La semnal, primii din fiecare șir aleargă, iau o minge pe pasivă 10” 4 șiruri a
- dezvoltarea care o duc la șirul propriu, de unde pleacă următorul ș.a.m.d. Câștigă câte 8 elevi
c.c. prin echipa care a strâns cele mai multe mingi
manevrarea 2. Se repetă ex.1 în sens invers, ducând mingile la loc pe rând. Se vor
împărți mingile în mod egal de la început 2 x p.p. 10”
3. Elevii sunt împărțiți în 2 șiruri, primii 5 din fiecare șir au câte o 2x
minge. În fața fiecărei echipe, la doi metri se află câte o bancă de
gimnastică și în continuare 3 jaloane cu 1 m distanță între ele. La 2 șiruri a
semnal primii din șir vor executa: 2x câte 16 elevi
diferitelor a) alergare cu mingea în brațe prin interiorul băncilor ocolind și
obiecte ultimul jalon, întoarcere prin exterior și predarea ștafetei
15ʾ b) alergare pe banca de gimnastică cu mingea în brațe, dribling printre 2x
jaloane și întoarcere în alergare cu mingea în brațe
c) mers pe banca de gimnastică și dribling pe sol, coborâre, dribling 2x
printre jaloane, întoarcere prin exterior cu rostogolirea mingii pe sol
d) mers pe sol cu dribling pe bancă, dribling printre jaloane, dribling 2x
înapoi până la bancă, rostogolirea mingii pe banca de gimnastică

1. Mers cu inspirație și expirație de durată egală efectuată la 2, 4, 6, 8 2ʾ În linie câte


pași (1 pas inspirație, 1 pas expirație) p.a. mers 8

V5
2. Idem ex.1 din alergare 1ʾ30”
Al. de r.
- învățarea
3. Inspirație și expirație de durate inegale din alergare ușoară 1ʾ30”
ritmului
p.a. mers
respirator
Probe de apnee voluntară 3 x/elev Frontal
10ʾ
Al de r – fiecare elevreglându-și ritmul respirator potrivit cu 2 x 200 m 4 grupe a
particularitățile individuale și cu tempoul alergării Tempo 2/4 cîte 8 elevi
p.a. mers (pluton)

V6 1. Mers cu ridicarea brațelor prin lateral sus cu inspirație și coborârea 1 tură Coloană câte
R.O.E. brațelor cu expirație unul
1ʾ 2.Mers

1. Alinierea 15” Linie pe un


V7
2. Aprecieri asupra activității desfășurate 1ʾ rând
Analiză și
3.Recomandări pentru activitatea independentă 1ʾ
recomandări
”Drepți”, salutul 5”

Bibliografie: Didactica efs, Ungureanu Aurora

S-ar putea să vă placă și