Sunteți pe pagina 1din 1

Secvența didactică / Echitate și incluziune

Liceul:
Profesor:
Disciplina:
Tema:
Clasa:

Exercițiul, metoda,
tehnica, instrumentul
folosite
(descrieți pe scurt:
numele, tipul, cum se
organizează!)

Momentul lecției
[la început, pe
parcurcursul activității
(când, în ce context?), la
final...]

Argumentul
(de ce ați ales acel
moment al lecției? În ce
scop?/ca să
obțineți...ce?)

Alte informații utile!


(timpul alocat, modul de
comunicare cu elevii,
atitudinea dvs.,
concluziile observării etc.)

Mentor, Dorel Baitanciuc