Sunteți pe pagina 1din 9

Universitatea "Spiru Haret" Bucuresti

Facultatea de Drept si Administratie Publica Craiova


Disciplina: Drept penal partea speciala 1
Anul de studiu: II
Titular disciplina: Prof.univ.dr. Dinuica Doinel

TOTAL GRILE
DISCIPLINA: DREPT PENAL PARTEA SPECIALA 1

LA ELABORAREA ACESTOR TESTE S-A FOLOSIT CURSUL GH. DIACONESCU, M.


KETTY-GUIU, C. DUVAC : DREPT PENAL – PARTEA SPECIALA, ED. FUNDATIEI
ROMANIA DE MAINE, BUCURESTI 2007

1) Infractiunile de trãdare (art. 155, 156 si 157 C. pen.) au ca subiect activ:

2) Forma de vinovãtie cu care se poate comite infractiunea de trãdare este:

3) Trãdarea prin ajutarea inamicului poate fi sãvârsitã numai:

4) Forma de vinovãtie cu care se poate comite infractiunea de trãdare prin ajutarea inamicului este:

5) Forma de vinovãtie cu care se poate comite infractiunea de trãdare prin transmitere de secrete este:

6) Forma de vinovãtie cu care se poate comite infractiunea de complot este:

7) Obiectul material al infractiunii de omor este reprezentat de:

8) Omorul sãvârsit cu premeditare – art. 175 lit. a) C. pen.:


9) Omorul sãvârsit din interes material – art. 175 lit. b) C. pen.:

10) Uciderea fratelui mamei reprezintã infractiunea de :

11) Elementul material al infractiunii de omor se poate realiza:

12) Suprimarea vietii unei persoane grav bolnave la rugãmintea acesteia (eutanasia):

13) Eroarea cu privire la persoana împotriva cãreia este îndreptatã actiunea ucigãtoare:

14) Constituie infractiunea de omor calificat omorul comis în una din urmãtoarele împrejurãri:

15) Constituie infractiunea de omor calificat omorul comis în una din urmãtoarele împrejurãri:

16) Omorul sãvârsit asupra sotului sau unei rude apropiate:

17) Existã agravanta prevãzutã la art. 175 lit. h) C. pen. – omorul sãvârsit pentru a înlesni sau a ascunde sãvârsirea
altei infractiuni:

18) Omorul comis pentru sãvârsirea unei tâlhãrii reprezintã:

19) Omorul comis pentru sãvârsirea unei piraterii reprezintã:

20) Reprezintã omor calificat omorul sãvârsit:

21) Omorul sãvârsit asupra fratelui sotiei reprezintã:

22) Dacã fãptuitorul a ucis în aceeasi împrejurare, cu intentie, douã persoane, se retine:

23) Infractiunea de pruncucidere :


24) Prin infractiunea de pruncucidere se întelege uciderea copilului nou-nãscut, sãvârsitã imediat dupã nastere de
cãtre mama aflatã:

25) Constituie infractiunea de pruncucidere omorul comis de:

26) Participantii la sãvârsirea infractiunii de pruncucidere rãspund, în calitate de instigatori sau complici pentru
sãvârsirea infractiunii de:

27) Realizarea infractiunii de pruncucidere este conditionatã de starea de viabilitate a copilului nou-nãscut ?

28) Este necesar a se demonstra legãtura de cauzalitate dintre actiunea sau inactiunea mamei si decesul copilului
nou-nãscut?

29) Forma de vinovãtie la infractiunea de pruncucidere este:

30) Forma de vinovãtie la infractiunea de omor este:

31) Tentativa la urmãtoarele infractiuni se pedepseste:

32) La infractiunea de pruncucidere:

33) Subiectul pasiv al infractiunii de pruncucidere este:

34) Tentativa la urmãtoarele infractiuni nu se pedepseste:

35) Limita legalã de îmbibatie alcoolicã a cãrei depãsire antreneazã rãspunderea persoanelor ce conduc
autovehicule pe drumurile publice este de:

36) Constituie infractiunea de lovire sau alte violente fapta prin care se produce victimei o vãtãmare ce necesitã
pentru vindecare îngrijiri medicale de:

37) Infractiunea de lovire sau alte violente se consuma:

38) Actiunea penalã se pune în miscare la plângerea prealabilã a persoanei vãtãmate în cazul urmãtoarelor
infractiuni:

39) Atunci când vãtãmarea corporalã are loc asupra membrilor familiei:

40) Consecintele prevãzute de lege pentru ca fapta sã constituie infractiunea de vãtãmare corporalã gravã sunt :

41) Lovirea intentionatã de cãtre fãptuitor, cu aceeasi ocazie, a douã persoane constituie:

42) Dacã în urma unui accident de circulatie au fost ucise douã persoane, fapta constituie:

43) Determinarea sau înlesnirea sinuciderii se retine în varianta agravata:

44) Forma de vinovãtie în cazul infractiunii de loviri sau vãtãmãri cauzatoare de moarte este:

45) Tentativa la urmãtoarele infractiuni nu se pedepseste:

46) În care din urmãtoarele împrejurãri întreruperea cursului sarcinii constituie infractiune:

47) Întreruperea cursului sarcinii este legalã dacã, între alte conditii, se realizeazã:

48) Care este forma de vinovãtie în cazul în care prin infractiunea de provocare ilegalã a avortului s-a cauzat femeii
însãrcinate o vãtãmare corporalã gravã sau moartea acesteia?

49) Uciderea din culpã, din punctul de vedere al elementului material, este o infractiune:

50) Uciderea din culpã se retine în variantã agravatã:

51) În cazul infractiunii prevãzute în art. 180 C. pen., tentativa:


52) Pãtrunderea, fãrã drept, într-o locuintã, constituie infractiunea de violare de domiciliu în variantã agravatã,
dacã se sãvârseste:

53) Folosul pe care autorul intentioneazã sã-l dobândeascã prin sãvârsirea infractiunii de santaj este de ordin:

54) Dacã în urma unui accident rutier victima necesitã pentru vindecare 8 zile de îngrijiri medicale, fapta va fi
încadratã ca:

55) Dacã s-a provocat vãtãmarea corporalã din culpã a mai multor persoane, încadrarea juridicã va fi:

56) La care dintre urmãtoarele infractiuni este posibil coautoratul?

57) Nu este posibil coautoratul la urmãtoarele infractiuni:

58) Împãcarea pãrtilor înlãturã rãspunderea penalã în cazul infractiunilor de:

59) Constrângerea explicitã la infractiunea de viol trebuie:

60) Participatia la sãvârsirea infractiunii de viol este posibilã în urmãtoarele forme:

61) Forma de vinovãtie cu care se sãvârseste infractiunea de viol în cazul în care fapta a avut ca urmare moartea sau
sinuciderea victimei este:

62) Violul este mai grav dacã:

63) Subiectul activ al infractiunii de furt poate fi:

64) Infractiunea de furt se consumã în momentul:

65) În cazul infractiunii de omor, vor imprima actiunii caracter ucigãtor:

66) La infractiunea de omor, legatura de cauzalitate:

67) La infractiunea de omor, in ceea ce priveste formele infractiunii:

68) În cazul infractiunii de tãinuire întelegerea între fãptuitori este:

69) Actele de violentã intentionate care au pricinuit victimei o vãtãmare ce necesitã pentru vindecare 20 de zile de
îngrijiri medicale constituie:

70) Poate reprezenta infractiunea de vãtãmare corporalã gravã fapta prin care s-a pricinuit :

71) Poate exista tentativã la infractiunea de :

72) Nu poate fi autor al infractiunii de provocare ilegalã a avortului:

73) Lipsirea de libertate în mod ilegal este mai gravã în cazul în care fapta este sãvârsitã:

74) Lipsirea de libertate în mod ilegal se va retine în variantã agravatã atunci când fapta este sãvârsitã:

75) Violarea de domiciliu va fi retinutã în variantã agravatã atunci când este sãvârsitã:

76) La infractiunea de santa, tentativa:

77) La infractiunea de santaj, forma de vinovãtie cerutã de lege este:

78) Deschiderea unei scrisori adresate altuia poate reprezenta infractiunea de :

79) La infractiunea de viol, subiectul activ nemijlocit:

80) Fapta tatãlui de a-si obliga fiica în vârstã de 12 ani sã întretinã raporturi sexuale cu el reprezintã infractiunea de
:
81) Violul este în variantã agravatã:

82) Actul sexual cu un minor se va retine în variantã agravatã dacã:

83) Infractiunea de incest are urmatoarea particularitate:

84) Infractiunea de furt poate avea ca obiect material:

85) Sunt aplicabile dispozitiile art. 210 C. pen – pedepsirea unor furturi la plângerea prealabilã – în cazul în care
subiectul activ este:

86) Înscrisurile pot fi obiect material al infractiunii de furt:

87) Nu reprezintã infractiunea de furt calificat:

88) Tâlhãria are ca formã de vinovãtie praeterintentia în cazul în care:

89) Reprezintã infractiune de tâlhãrie:

90) Tâlhãria se va retine în varianta agravatã atunci când:

91) Tâlhãria, dupa obiectul juridic special ocrotit, este o infractiune:

92) Elementul material al infractiunii de tâlhãrie este:

93) Însusirea unui bun mobil al altuia, detinut cu orice titlu, reprezintã:

94) Latura subiectivã la infractiunea de abuz de încredere este formatã din:

95) Nu poate fi obiect material al infractiunii de abuz de încredere :

96) Existã gestiune frauduloasã în variantã agravatã atunci când:

97) Obiectul material al infractiunii de gestiune frauduloasã este:

98) Autor al infractiunii de gestiune frauduloasã poate fi:

99) La infractiunea de gestiune frauduloasã, tentativa:

100) La infractiunea de înselãciune, obiectul material:

101) La infractiunea de înselãciune urmarea imediatã constã:

102) Tentativa în cazul infractiunii de înselãciune:

103) La infractiunea de înselãciune forma de vinovãtie este:


]
104) Existã înselãciune în varianta agravatã atunci când fapta:

105) Subiect activ nemijlocit la infractiunea de delapidare poate fi:

106) Elementul material al infractiunii de delapidare constã în:

107) Dintre infractiunile contra patrimoniului, tentativa se pedepseste la:

108) Infractiunea de distrugere a bunului propriu se poate sãvârsi si prin:

109) Infractiunea de distrugere:

110) Urmarea imediatã a infractiunii de distrugere poate consta în:

111) Tentativa la infractiunea de distrugere din culpã:


112) La infractiunea de tulburare de posesie:

113) Obiectul material al infractiunii de tulburare de posesie este:

114) Infractiunea de tulburare de posesie, din punct de vedere al unitatii de infractiune, este:

115) Existã infractiunea de tulburare de posesie în variantã agravatã – art. 220 alin. (3) C. pen. – atunci când:

116) Tãinuirea, dupa obiectul juridic ocrotit, este o infractiune:

117) Elementul material al infractiunii de tãinuire poate consta în:

118) În cazul tãinuirii, pedeapsa aplicata tainuitorului:

119) Tãinuirea sãvârsitã de sot sau de o rudã apropiatã:

120) Forma de vinovãtie cu care se poate comite tãinuirea este:

121) În cazul infractiunii de trãdare:

122) Trãdarea prin ajutarea inamicului:

123) Trãdarea prin transmitere de secrete:

124) Complotul:

125) Scopul prevãzut în art. 167 C. pen. (complotul) constã în sãvârsirea uneia dintre urmãtoarele infractiuni:

126) In situatia in care faptuitorul s-a aflat in eroare asupra aspectului ilegal al privarii de libertate, atunci fapta:

127) Daca doua persoane, impreuna, iau un bun mobil din posesia sau detentia altuia, fara consimtamantul acestuia
in scopul de a si-l insusi pe nedrept, constituie infractiunea de:

128) In cazul infractiunilor contra libertatii persoanei, actiunea penalã se pune în miscare la plângerea prealabilã a
persoanei vãtãmate în cazul:

129) Infractiunea de omor se consuma:

130) Omorul asupra sotului sau unei rude apropiate se retine în caz de:

131) Omorul deosebit de grav – art. 176 alin. (1) lit. b) C. pen. – se retine dacã omorul asupra a douã sau mai multe
persoane se realizeazã:

132) În cazul infractiunii de ucidere din culpã:

133) La infractiunea de determinare sau înlesnire a sinuciderii, referitor la latura obiectiva:

134) La infractiunea de determinarea sau înlesnirea sinuciderii, tentativa:

135) Infractiunea de vãtãmare corporalã gravã, prevãzutã în art. 182 alin. (1) si (2) C. pen., se sãvârseste numai cu:

136) Infractiunea de vãtãmare corporalã gravã prevãzutã în art. 182 alin. (3) se sãvârseste numai cu:

137) La infractiunea de vãtãmare corporalã gravã tentativa se sanctioneazã în cazul variantei prevãzute în:

138) La infractiunea de loviri sau vãtãmãri cauzatoare de moarte:

139) În cazul infractiunii prevãzute în art. 185 C. pen., nu se pedepseste întreruperea cursului sarcinii efectuatã de
medic, daca:

140) Tentativa la infractiunea de lipsire de libertate în mod ilegal se pedepseste dacã:


141) La infractiunea de lipsire de libertate, unele acte preparatorii se pedepsesc în cazul variantelor prevãzute în art.
189 C. pen.:

142) La infractiunea de sclavie:

143) Supunerea la muncã fortatã sau obligatorie:

144) Actele preparatorii si tentativa la infractiunea de supunere la muncã fortatã sau obligatorie:

145) La infractiunea de violare de domiciliu:

146) La violarea de domiciliu:

147) Amenintarea:

148) Santajul, ca infractiune complexã, absoarbe în continutul sãu infractiunile de:

149) Participatia penalã la infractiunea de divulgarea secretului profesional este posibilã sub forma:

150) La infractiunea de divulgarea secretului profesional:

151) Determinarea sau inlesnirea sinuciderii este mai grava cand fapta s-a savarsit fata de :

152) Exista infractiunea de determinarea sau inlesnirea sinuciderii prevazuta de art. 179 C.pen:

153) Uciderea din culpa este susceptibila de :

154) Daca in urma unui accident de circulatie au fost ucise patru persoane, fapta constituie:

155) Constituie obiect material al infractiunii de pruncucidere:

156) Constituie infractiunea de loviri sau alte violente :

157) Constituie infractiunea de vatamare corporala, numai daca s-a pricinuit o vatamare care necesita ingrijiri
medicale pentru vindecare :

158) La infractiunea de provocare ilegala a avortului sunt incriminate si se pedepsesc:

159) Lipsirea de libertate in mod ilegal poate fi comisa:

160) Subiect pasiv al infractiunii de provocare ilegala a avortului poate fi:

161) La infractiunea de loviri sau vatamari cauzatoare de moarte, legatura de cauzalitate:

162) Daca infractiunea de violare de domiciliu se savarseste prin folosirea de calitati mincinoase;

163) Obiect material al infractiunii de violare de domiciliu poate fi:

164) Infractiunea de violare de domiciliu:

165) Elementul material al infractiunii de amenintare este constituit:

166) Prin savarsirea infractiunii de santaj se incalca:

167) Infractiunea de lipsire de libertate in mod ilegal, dupa unitatea de infractiune, este:

168) Folosul urmarit de faptuitor, in cazul infractiunii de santaj:

169) Producerea sau procurarea mijloacelor, a instrumentelor sau luarea de masuri in scopul lipsirii de libertate in
mod ilegal a unui minor:

170) Divulgarea continutului unei convorbiri sau comunicari intercepate, chiar in cazul in care faptuitorul a luat
cunostinta de acesta din intamplare, constituie infractiunea de:
171) Pentru a se realiza continutul constitutiv al infractiunii de hartuire sexuala, amenintarea sau constrangerea
trebuie sa se faca in scopul:

172) Actele cu caracter obscen savarsite asupra unei minore constituie infractiunea de:

173) Infractiunea de coruptie sexuala este mai grava:

174) In cazul infractiunii de seductie, victima de sex feminin:

175) Infractiunea de perversiune sexuala este mai grava daca:

176) Tentativa este sanctionata la urmatoarele infractiuni:

177) Infractiunea de divulgare a secretului profesional se va retine daca:

178) Calitatea de subiect pasiv al infractiunii de amenintare o poate avea:

179) Nu constituie infractiunea de violare de domiciliu:

180) Subiectul pasiv al infractiunii de act sexual cu un minor este:

181) Fapta aceluia care, prin promisiuni de casatorie, determina o persoana de sex femeiesc in varsta de 14 ani si 6 luni
de a avea cu el raport sexual, constituie:

182) Actul sexual cu un minor este comis cu:

183) Incestul este comis, din punct de vedere al laturii subiective :

184) Subiect pasiv al infractiunii de hartuire sexuala poate fi:

185) Consumarea infractiunii de viol survine:

186) Renuntarea voluntara la inceperea actului sexual (desistarea) la infractiunea de viol:

187) Obiectul juridic special al infractiunii de talharie este:

188) Nu constituie infractiunea de furt calificat:

189) Luarea unui vehicul din posesia sau detentia altuia, fara consimtamantul acestuia, in scopul de a-l folosi pe
nedrept, constituie infractiunea de:

190) Se aplica agravanta prevazuta de art. 209 alin.1 lit. g C.Pen. – in timpul noptii – in urmatorul caz:

191) Obiectul material al infractiunii de furt este constituit din:

192) Latura subiectiva a infractiunii de inselaciune include scopul :

193) Infractiunea de gestiune frauduloasa se realizeaza prin pricinuirea de pagube unei persoane:

194) Pot constitui obiect material al infractiunii de delapidare:

195) Urmarea imediata in cazul infractiunii de distrugere consta in:

196) Subiect pasiv al infractiunii de delapidare poate fi:

197) Infractiunea de abuz de incredere realizata prin modalitatea refuzului de restituire a unui bun mobil al altuia,
detinut cu orice titlu, este o infractiune:

198) Infractiunea de distrugere se sanctioneaza chiar cand bunul apartine faptuitorului:

199) Dezastrul consta in:


200) In cazul infractiunii de furt calificat, cand autorul are asupra sa o arma, este necesar:

201) Daca o persoana isi insuseste un bun mobil care a ajuns din eroare in posesia sa:

202) Dintre infractiunile contra patrimoniului, tentativa se pedepseste la infractiunea de:

203). Pentru existenta infractiunii de tainuire se cere:

204) Exista infractiunea de distrugere din culpa si atunci cand bunul apartine faptuitorului, in urmatoarele conditii:

205) Furtul calificat savarsit prin efractie:

206) In cazul infractiunii de tainuire, tentativa:

207) Obiectul material al infractiunii de abuz de incredere consta in :

208) Refuzul unei persoane de a restitui o suma de bani imprumutata constituie:

209) Obiect ul material al infractiunii de tulburare de posesie poate fi:

210) Tainuirea se pedepseste :

211) Violarea de domiciliu, dupa obiectul juridic ocrotit, este o infractiune :

212) Talharia este mai grava, daca:

213) Violul poate fi definit ca fiind :

214) Conditiile punerii in miscare a actiunii penale la forma tip a infractiunii de viol :

215) Tulburarea de posesie, dupa obiectul juridic ocrotit, este o infractiune :

216) Forma de vinovatie, cu care este comisa infractiunea act sexual cu un minor , este :

217) In cazul infractiunii de divulgare secretului profesional, prevazuta de art. 196 C.pen., actiunea penala se pune in
miscare :

218) Divulgarea sectretului profesional, raportata la valorile sociale ocrotite, este o infractiune:

219) In cazul infractiunii de amenintare , pedeapsa care se aplica faptuitorului :

220) Nu exista tentativa la infractiunea de omor in urmatoarea circumstanta:

221) In cazul coautoratului la infractiunea de omor:

222) Nu exista infractiunea de omor atunci cand:

223) In cazul infractiunii de loviri sau vatamari cauzatoare de moarte, tentativa:

224) Daca faptuitorul ucide victima la scurt timp dupa ce i-a sustras banii, fapta va constitui:

225) Fapta de lovire savarsita din culpa care a pricinuit o vatamare ce necesita pentru vindecare 6-8 zile de ingrijiri
medicale, constituie:

226) Vatamarea corporala din culpa este mai grava daca:

227) Vatamarea corporala este fapta prin care s-a pricinuit integritatii corporale sau sanatatii o vatamare care
necesita pentru vindecare :

228) Impacarea partilor inlatura raspunderea penala, producandu-si efectele, in ceea ce priveste infractiunile de
lovire sau alte violente si vatamare corporala:

229) Nu constuie infractiune de violare de domiciliu :


230) Tentativa la infractiunea de violare de domiciliu :

231) Elementul material al infractiunii de amenintare este constituit:

232) Incestul este comis, din punct de vedere al laturii subiective:

233) Obiectul juridic special al infractiunii de hartuire sexuala este constituit din:

234) Constituie furt la plangere prealabila:

235) Infractiunea de piraterie este mai grava daca:

236) Pirateria, dupa obiectul juridic ocrotit, este o infractiune:

237) Termenul de predare a bunului gasit autoritatilor sau celui care l-a pierdut este de:

238) Consumarea infractiunii de insusire a bunului gasit survine:

239) Forma de vinovatie a infractiunii de seductie este:

240) Lipsirea de libertate poate consta, din punct de vedere al elementului material:

241) Divulgarea secretului profesional este o infractiune contra:

242) La infractiunea act sexual cu un minor:

243) Dintre infractiunile contra libertatii persoanei, prin constrangere, este comisa infractiunea de:

244) Subiect activ al infractiunii de delapidare poate fi:

245) Sunt infractiuni contra libertatii persoanei:

246) Tulburarea de posesie este mai grava daca:

247) Tulburarea de posesie nu poate fi comisa, din punct de vedere al formei de vinovatie:

248) Obiectul material al infractiunii de inselaciune, in varianta agravata, poate fi:

249) Actele de perversiune sexuala constituie infractiune daca:

250) Elementul material al infractiunii de coruptie sexuala se realizeaza prin: