Sunteți pe pagina 1din 3

GRUPA MARE ,,Peter-Pan”

AN ŞCOLAR: 2021-2022
EDUCATOARE: ADRIANA MEREUŢĂ

13 -
23.12.2021

DOMENIUL COMPORTAMENTE SARCINA DIDACTICĂ MIJLOC DE


REALIZARE/
FORMA DE
EVALUARE
1. - să discrimineze 1 - desparte în silabe şi apoi scrie Joc didactic
DOMENIUL cuvintele din propoziţie atâtea liniuţe pe etichetă câte ”Cuvinte,
LIMBĂ ŞI şi silabele din cuvânt; silabe are fiecare din cuvintele propoziții”
COMUNICA - să le reprezinte grafic; care denumesc imaginile;
RE - să se se exprime corect Încercuieşte imaginile a căror - fișă
din punct de vedere denumire are trei silabe. individuală
gramatical, fonetic si 2 - recunoaşte personajul,
lexical; povesteşte secventa din poveste
- să recite cu respectarea 3 – recită o poezie
intonaţiei, ritmului şi - probă orală
pauzei

2. - să aprecieze în situaţii 1- descoperă comportamentele Joc didactic


DOMENIUL concrete, unele atitudini corecte, spune ce reguli nu -“Aşa da, aşa
OM şi comportamente în respectă copilul; nu!”
SOCIETATE raport cu normele - colorează comportamentele - fişa
cunoscute şi prestabilite ‘aşa da’, dă o bulină neagră pt. individuală
- să realizeze elemente ‘aşa nu’ - activitate
de activitate practică 2- decupeaza pe contur conform practica
(decupare/lipire) cerintelor și îmbină „podoabe
pentru brad ”

Evaluare sumativă 2021-2022 1


3. -să recunoască 1- coloreaza imaginea care Joc interactiv:
DOMENIUL anotimpurile in funcţie reprezinta toamna ”Toamnă sau
STIINTA de elementele date iarnă”
- să denumească 2- încercuieşte elementele
fenomenele specifice şi caracteristice toamnei -fişă individuală
caracteristici ale cu verde şi ale iernii cu albastru
anotimpurilor

- să numere corect in 1. Formează grupe, numără Joc didactic:


limitele 1-5; elementele, colorează grupa cu -„Cine ştie
cinci elemente; câştigă!”
- să raporteze numărul la Desenează pe etichetă tot atâtea
cantitate şi la cifră; cerculeţe câte cadouri sunt;
1. Colorează tot atâtea cadouri
câte cizmuliţe sunt. Incercuieşte - fișă
cifra corespunzătoare. individuală
Desenează în căsuţa liberă cu o
steluţă mai puţin decât
cizmuliţe.
2. completează mulţimea
brazilor, astfel încât, să fie în
total 5 brazi! Încercuieşte cifra
care arată câţi brazi ai desenat!
- să identifice formele 3. Colorează cercurile mici cu
geometrice si atributele verde şi triunghiurile mari cu
lor albastru. Încercuieşte cifra
corespunzătoare numărului total
de triunghiuri.
4. - să perceapă ntensitatea 1- să cânte în grup şi individual - probă orală:
DOMENIUL şi durata sunetelor cântece învăţate ”Cine știe a
ESTETIC - să-şi dezvolte 2- să execute paşi de dans în cânta frumos!”
CREATIV capacitatea de a se ritmul melodiei - exerciții
exprima prin muzică ritmice
- să-şi dezvolte simţul
ritmului
- să redea liber teme 3- realizati un desen cu darurile - desen
plastice prin tehnici pe care le preferaţi de la Moş imaginaţie
specifice desenului Crăciun „Darurile
- să redea din imaginatie Moşului”
elemente , armonizând
culorile

Evaluare sumativă 2021-2022 2


- să folosească tehnici
specifice modelajului în 4- modelaţi o temă din cele - modelaj
realizarea unor teme preferate “Tema aleasă
plastice de copii”
5. - să fie apt să utilizeze - traseu aplicativ – - probă practică
DOMENIUL deprinderile insusite in „Drumul lui Moş Crăciun”
PSIHO- diferite contexte  alergare
MOTRIC - să manifeste spirit de  ocolire şi trecere peste
echipă, atitudini de obstacole
cooperare de fair-play - Elemente de dans folcloric - pas
- să respecte regulile adăugat
stabilite
- să aplice reguli de
igienă a efortului fizic.

Evaluare sumativă 2021-2022 3

S-ar putea să vă placă și