Sunteți pe pagina 1din 3

Unitatea: S.C. HONEYWELL ROMANIA S.R.L.

TEST ANEXA 1
pentru verificarea însuşirii cunoştinţelor în domeniul securităţii Cod: RO-20
MARTIE 2019
şi sănătăţii în muncă în cadrul instruirii introductiv generale

Nume: Semnătura: Data:

1. Care este legislația de bază care reglementează securitatea și sănătatea muncii în România:
a) Legea nr. 307/2006;
b) Legea nr. 319/2006 și H.G. nr. 1425/2006;
c) Ordin nr. 712/2005.

2. Câte reguli cardinale sunt fixate prin politicile HONEYWELL:


a) 5;
b) 7;
c) 10.

3. Instruirea periodică de securitate şi sănătate în muncă se face de către:


a) conducătorul locului de muncă respectiv;
b) conducătorul societăţii;
c) persoana care se ocupă cu activitatea de prevenire şi protecţie.

4. Vătămarea corporală, intoxicaţia profesională care are loc în timpul procesului de muncă şi care
provoacă incapacitatea temporară de muncă de cel puţin 3 zile calendaristice, invaliditate sau deces
constituie:
a) suprasolicitare;
b) stres;
c) accident de muncă.

5. La apariţia unui pericol, lucrătorul are obligaţia să:


a) continue cu grijă activitatea fără să sufere accidente;
b) oprească lucrul şi să informeze de îndată despre aceasta;
c) îndepărteze pericolul.

6. În situația când salariații sunt trimiși în deplasări de serviciu atât în interiorul țării, cât și în străinătate
pentru executarea obligațiilor de muncă în afara locului de muncă permanent este necesar să:
a) informeze membrii Serviciului Intern de Prevenire si Protecţie;
b) efectueze alte investigaţii si examene medicale de specialitate, suplimentare, pentru stabilirea
aptitudinii în muncă, după caz;
c) respecte regimul de şedere, limitele de valabilitate ale vizelor sau ale permiselor de şedere, după
caz.

7. Cine trebuie să acorde prim ajutor, la locul de muncă, în caz de accident?


a) orice persoană aflată la locul de muncă;
b) orice persoană aflată la locul de muncă, care a fost instruită să acorde primul ajutor;

1
Unitatea: S.C. HONEYWELL ROMANIA S.R.L.
TEST ANEXA 1
pentru verificarea însuşirii cunoştinţelor în domeniul securităţii Cod: RO-20
MARTIE 2019
şi sănătăţii în muncă în cadrul instruirii introductiv generale

c) persoana care se ocupă cu activitatea de prevenire şi protecţie.

8. Serviciile medicale prin care se asigură supravegherea sănătăţii lucrătorilor de către medicii specialişti
de medicina muncii sunt:
a) examenul medical la angajarea în muncă;
b) examenul medical periodic;
c) examenul medical la reluarea activităţii (se efectuează după o întrerupere a activităţii de
minimum 90 de zile, pentru motive medicale, sau de 6 luni, pentru orice alte motive, în termen
de 7 zile de la reluarea activităţii).

9. Evenimentul, care trebuie raportat în Safety Observation System Tool, rezultat din disfuncţionalitatea
unei activități sau a unui echipament de muncă ori din comportamentul neadecvat al factorului uman nu
a afectat angajații dar ar fi fost posibil să aibă asemenea urmări este:
a) accidentul de muncă;
b) incidentul periculos;
c) accidentul ușor.

10. Activitățile obligatorii ”Playbook” au caracter:


a) lunar;
b) semestrial
c) anual.

2
Unitatea: S.C. HONEYWELL ROMANIA S.R.L.
TEST ANEXA 1
pentru verificarea însuşirii cunoştinţelor în domeniul securităţii Cod: RO-20
MARTIE 2019
şi sănătăţii în muncă în cadrul instruirii introductiv generale

GRILĂ DE RĂSPUNS:
1. b)
2. b)
3. a)
4. c)
5. b)
6. a), b), c)
7. b)
8. a), b), c)
9. b)
10. a)