Sunteți pe pagina 1din 1

” 17” ”martie” ”2022’ Consiliului Superior al Magistraturii

de la Ghenadie Pavliuc, judecator


domiciliat in mun. Chisinau, str. Ginta Latina, nr. 44/4
adresa ue e-mail: pavlmeghfSfomiail.eom

CERERE
de recuzare

La 16 martie 2022, judecatorul Ghenadie Pavliuc a identificat unele secven|e din inregistrarea
audio a sedintei CSP care s-a desfasurat la 30 septembrie 2021, din continutul carora rezulta ca Dorel
Musteata insista catre Procuratura Generala pomirea unui dosar penal judecatorului Ghenadie
Pavliuc §i, se exprima clar ca el, Dorel Musteaja, impreuna cu toti membrii Consiliului Superior al
Magistraturii sunt in a§teptarea sesizarii corespunzatoare din partea Procurorului General in vederea
darii acordului la pomirea urmaririi penale §i efectuarea acpunilor de retinere §i perchezitie.
Ca exemnlu. in acea sedinta a CSP. Dorel Musteata intr-un mod nerseverent insista nomirea
■X ' * '' » i 1 1

urmaririi penale fata de Ghenadie Pavliuc §i a altui judecator, facand trimitere la diverse situatii
denaturate, inaintand in acela§i timp obiectii fata de procurorii care solicita achitarea sau incetarea
urmaririi penale in privin|a judeeatorilor, insistand astfel ea aeestor procurori sa !i se verifice
activitatea.
In legatura cu cele evidentiate, se constata niste circumstante care exclud participarea
membrilor Consiliului Superior al Magistraturii, Dorel Musteata, Nina Cernat, Luiza Gafton, Petru
Moraru, Victor Micu, Mariana Timotin (Grama) §i Anatolie Galben, de la examinarea oricaror
chestiuni §i de la toate §edinte!e CSM in eadru! carora judecatorul Ghenadie Pavliuc este sau ar putea
fi vizat, intrucat aceste imprejurari trezesc indoieli privind obiectivitatea membrilor CSM, fiind astfel
evident ca orice solutie luata va fi in defavoarea judecatorului Ghenadie Pavliuc
De aceea, cu trimitere la inregistrarile audio a sedintei CSP care s-a desfasurat la 30
septembrie 2021, din continutul carora rezulta clar ca Dorel Musteata insista catre Procuratura
Generala pomirea unui dosar penal judecatorului Ghenadie Pavliuc, exprimandu-se ca el, Dorel
Musteata, impreuna cu tofi membrii Consiliului Superior al Magistraturii a§teapta sesizarea
coresnunzatoare din nartea Procurorului General in vederea darii acordului la nomirea urmaririi
% x A

penale §i efectuarea actiunilor de retinere §i perchezitie, precum $i cu referire la alte inscrisuri ce se


vor anexa la prezenta cerere de recuzare ce atesta relatiile ostile intre Ghenadie Pavliuc §i Dorel
Musteata, inclusiv aplicarea de catre Dorel Musteata a tuturor mijloacelor in vederea razhunarii,
hartuirii §i umilirii judecatorului Ghenadie Pavliuc, conducandu-ma de prevederile art. 18 din
Legea Nr 947 din 19-07-1996 cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii -

- Inaintez prezenta cerere de recuzare membrilor Consiliului Superior al Magistraturii,


Dorel Musteata, Nina Cernat, Luiza Gafton, Petru Moraru, Victor Micu, Mariana Timotin
(Grama) §i Anatolie Galben, de la examinarea oricaror chestiuni §i de la toate sedinjele
CSM in cadml carora judecatorul Ghenadie Pavliuc va fi vizat
- Totodata insist ca orice problema ce il vizeaza pe judecatorul Ghanedie Pavliuc sa fie
examinata in viitor doar in prezenta acestuia, cu in§tiintarea despre §edinta CSM pentm a
avea posibilitate sa se expuna fata de oricare problema ce ar putea fi examinata in
continuare.

Си respect,

Ghenadie Pavliuc,

Anexa: mevenfe din inregistrarea audio a sedintei CSP dcsfdrpiraid la 30 septembrie 2Q21;
copia cererii de recuzare nr. 4260 m din 22.11.2021; copia adresarii cu nr. 4090 din 22.11.2021;
copia adresarii din 17.03.2022.