Sunteți pe pagina 1din 2

Agata Mc. Iacob Ap.

ruda Domnului
Alexandru Arhiepiscop Constantinopolului Iacob Persul
Alexie, omul lui Dumnezeu Iacob Putneanu
Ambrozie Episcopul Mediolanului Ilie Tesviteanul
Anastasia Romana Ioan Ap. şi Ev.
Andrei cel întâi chemat Ioan Botezătorul
Andrei Şaguna Ioan cel Milostiv Patriarhul Alexandriei
Antim Ivireanul Mitrop. Ţării Româneşti Ioan cel Nou de la Suceava
Antipa de la Calapodeşti Ioan Damaschin Viaţa, Ac. şi Par. 3
Antipa Ep. Pergamului Ioan de la Prislop
Antonie cel Mare Ioan de la Râşca şi Secu Ep. Romanului
Antonie de la Iezerul Vâlcii Ioan de la Rila
Artemie Mc. Ioan Gură de Aur Viaţa, Ac. şi Par.
Atanasie Patelarie Ioan Iacob de la Neamţ
Bonifatie Mc. Ioan Rusul
Bretanion Ep. Tomisului Ioan Valahul
Calinic de la Cernica Ioanichie cel Nou de la Muscel
Chiriac de la Tazlău Iosif cel Milostiv, Mitrop. Moldovei
Chiriachi Mc. Iosif cel Nou de la Partoş Mitrop. Banat
Clement Ep. Ancirei Iosif de la Văratec
Daniil Sihastrul Iosif Mărturisitorul Episcopul Maramureş
Dimitrie Izvorâtorul de Mir Irodion de la Lainici
Dimitrie cel Nou Ocrotitorul Bucureştilor Iuliu Veteranul
Dionisie Sf. Ier. Viaţa, Ac Leontie de la Rădăuţi
Dosoftei Mitropolitul Moldovei Luca al Crimeii
Ecaterina Mc. Luca Evanghelistul
Efrem cel Nou Viaţa, Ac. şi Par. 7 Macarie cel Mare 3
Eftimie cel Mare Macarie Romanul
Elefterie Mc. Maria Egipteanca
Elisabeta Cuv Maria Magdalena Mironosiţa
Emilian de la Durostor Marina Mc.
Eufimia Mc. Matrona de la Moscova Viaţa, Ac.
Eugenia Mc. Maxim Mărturisitorul
Fanurie Mc. Mercurie Mc.
Filofteia Mc. Mina Sf. M.Mc. Viaţa, Ac. 7
Ghelasie de la Râmeţ Miron, Episcopul Cretei Viaţa, Ac.
Gheorghe de la Cernica Neagoe Basarab
Gheorghe Mărt.din Drama Viaţa, Ac. Nectarie de la Eghina 7
Gheorghe Pelerinul Neofit Zăvorâtul din Cipru Viaţa, Ac.
Gheorghe purtatorul de biruinta Mc. Niceta de la Remesiana
Grigorie Decapolitul Nichita Mucenicul
Grigorie Ep. Nisei Nicodim de la Tismana
Grigorie Luminătorul Arhiep. Armeniei Nicolae Arhiepiscopul Mirelor Lichiei
Grigorie Palama Nifon Patriarhul Constantinopolului
Grigorie Teologul Onufrie de la Vorona
Haralambie Mc. Pafnutie–Pârvu Zugravul Viața, Ac.
Hermes Mc. Pahomie de la Gledin
Hristofor Sf. Mc.Viaţa, Ac. şi Par. Paisie de la Neamţ
Iachint Mitropolitul Ţării Româneşti Pantelimon Mc. şi Tămăduitor
Parascheva de la Iaşi Viaţa, Ac.

1/2
Paraschevi din Roma Adrian şi Natalia Viaţa şi Acatistul Sf. Mc.
Petru Movilă Atanasie Todoran din Bichigiu, Vasile din
Mocod,
Policarp Ep. Smirnei Brâncoveni Mc.
Sava cel Sfinţit Chir și Ioan Doctori fără de arginți
Serafim de Sarov 5 Ciprian și Iustina Viaţa Sf. Mc. 3
Siluan Atonitul Constantin şi Elena Sf Imp.
Simeon de la Muntele Minunat Daniil şi Misail de la Mănăstirea Turnu
Simeon Noul Teolog Epictet şi Astion Sf. Mc.
Simeon Stâlpnicul Ilie Iorest, Simion Ştefan, Sava Brancovici
Spiridon Episcopul Trimitundei Ioachim şi Ana Sf. Drepţi
Stelian Paflagonul 5 Ioan Casian și Gherman din Dobrogea
Ştefan cel Mare Iosif şi Chiriac de la Bisericani
Ştefan întâiul Mc. şi Arhid. Viaţa, Ac. Mihail şi Gavriil Arhangheli
m
5
Tatiana Mc. 3 Neofit şi Meletie de la Mn. Stânişoara
Tecla cea întocmai cu Ap.Viaţa, Ac. şi Par. 3 Patruzeci de Mucenici din Sevastia
Teodor Stratilat Petru şi Pavel Sf. Ap. Acatist
Teodora de la Sihla Rafael şi Partenie de la Agapia Veche
Teodosie de la Mănăstirea Brazi Români Sf. Acatist
Teodosie începătorul vieţii călugăreşti de Serghie şi Vah Sf Doctori
obşte
Teotim Episcopul Tomisului Sila, Paisie și Natan, de la Sihăstria Putnei
Teoctist din Palestina Simeon şi Amfilohie de la Pângăraţi
Timotei Ap. Trei Ierarhi Viaţa, Ac. şi Par. Sf. 7
Toma Ap. Tuturor Sfinţilor acatistul 5
Trifon Mc. Visarion, Sofronie şi Mc. Oprea
Varlaam Mitr. Moldovei Zotic, Atal, Camasie şi Filip de la Niculiţel
Varvara Mc.
Vasile cel Mare 5
Vasile de la Poiana Mărului ACATISTUL MANTUITORULUI
Visarion Arhiepiscopul Larisei Acoperământul Maicii Domnului
Adormirea Maicii Domnului Ac. şi Paraclis
Botezul Domnului
Buna Vestire
Intrarea Domnului în Ierusalim
Izvorul Tămăduirii Ac. şi Paraclisul
Înălţărea Domnului
Întâmpinărea Domnului
Învierea Domnului nostru Iisus Hristos
Intrarea în biserică a Maicii Domnului
Învierea Sfântului şi Dreptului Lazăr
Naşterea Domnului
Naşterea Maicii Domnului
Paraclisele Maicii Domnului 7
Carte de rugaciuni pentru copii 7 Pogorârea Sfântului Duh
Preasfintei Treimi
t

PRODROMIŢA Icoana M. D. Schimbărea la Faţă a Domnului


SIRIACA Icoana M. D. Sfânta Cruce Acatist
ÎNDRUMĂTOAREA Icoana M. D. Mihai Vodă SFINTELOR PAŞTI Ceasurile, Paracl şi Ac
ÎNDRUMĂTOAREA Icoana M. D.Neamț
Bucuria tuturor celor necăjiți Icoana M. D.
Îndrumătoarea și ocrotitoarea copiilor

2/2