Sunteți pe pagina 1din 2

Parametri de analiza a lecției

Disciplina ______________________________N.P.învățătorului______________________________

Data_________________________________ Clasa____________________________

Obiectivele asistării:

1. Nivelul pregătirii profesionale 8. Calitatea asimilării materialului la oră


2. Lucrul independent al elevului la oră 9. Atestarea cadrelor didactice
3. Implementarea noilor tehnologii 10. Controlul individual
4. Dezvoltarea abilităților de cercetare a elevilor 11. Controlul frontal/ tematic al clasei
5. Cerințe unice față de elevi 12. Pregătirea pentru examen
6. Motivarea elevilor pentru învățare 13. Acordarea de ajutor și consiliere
7. Forme de realizare a actului didactic _______________________________

Subiectul orei:
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________

Tipul orei:___________________

Elevi: Starea sanitaro-igienică a clasei_____________________

Pe listă_____________ Exteriorul elevilor________________________________

La oră______________ Disciplina la oră__________________________________

Parametri Parcursul didactic


Organizarea clasei pentru începutul orei________
Sala de clasă______________________________
Subiectul:_________________________________
Obiectivele:_______________________________
Planul: ___________________________________

Verificarea temei de acasă: _____________min.

Materiale didactice utilizate:

Priceperi și deprinderi:

Predarea materialului nou cu accent pe :____min


-accesibilitate -volumul conținutului
-material didactic -sprijin pe materialul anterior
-argumentare științifică –implicarea elevilor
-caracter logic -utilizarea maualului
-evidențierea materialului important

Consolidarea și evaluarea cu accent pe: _____min


-intuitivitate -lucrul cu manualul
-lucrul independent -oral ____________
-în scris -lucrul în grup

Forme de activitate:
-frontală –în grup –în perechi –individuală ____________________________________________
Tehnici de predare:
______________

Forme de evaluare:
-autoevaluare– evaluare reciprocă -de către învățător
Relații cu clasa

_____________

Activismul clasei:
-ridicat – mediu -scăzut
Gradul de independență al elevilor
-ridicat – mediu – scăzut

Tema pentru acasă: _______min


-propusă până la sunet
-propusă după sunet
-explicată -neexplicată
Dozarea temei de acasă:
-optimal –minimal –suprasolicitare

Aprecierea cunoștințelor:
-autoapreciere –reciprocă – de către învățător

Calificative utilizate:
-foarte bine – bine –suficient
Cuvinte încurajatoare:

Semaforul_________________________________
Utilizarea rațională a timpului:
-rațional - irațional
Totalurile orei:
-realizate -nerealizate
Influențe pedagogice ale învățătorului cu accent pe:
-exigență -respect față de elevi
-spirit de observație –tact pedagogic
-capacitate de a fixa întrebări
-optimism pedagogic
-capacitate de a activa clasa – atitudini emotive
-atitudini față de greșelile comise:
-nu le observă –le corijează –le corijează singur
-le corijează cu ajutorul elevilor
-atitudine față de punctul de vedere al elevilor
Concluzii:
Lecția
-creativă –cu elemente de creativitate –normativă _____________
-nenormativă –logică – alogică
Obiectivele:
-realizate total –realizate parțial – nerealizate
Subiectul:
-dezvoltat total –dezvoltat parțial –nedezvoltat
Tempoul orei:
-sporit –mediu –scăzut
Volumul lucrului făcut:
-sporit -mediu -scăzut
Recomandări:

Aprecierea ____________________________ Semnătura evaluatorului________________________

Semnătura evaluatului___________________ Funcția______________________________________