Sunteți pe pagina 1din 7

Fișa de monitorizare și evaluare a dezvoltării copilului de 1,5-3 ani(18-36 luni) în baza SÎDC

Copilul__________________________________________________________,
Data nașterii________________________________,Grupa___________________
Educator ___________________________________________
A. DOMENIUL: DEZVOLTAREA FIZICĂ ȘI FORTIFICAREA I an II an
SĂNĂTĂȚII Nerealizat În curs Realizat Nerealizat În curs Realizat
de de
realizare realizare
1. Merge/aleargă cu ușurință, schimbând ritmul și direcția(înainte, înapoi,
în linie dreaptă, circular, inclusiv cu muzică). (14)
2. Urcă și coboară din pat/de pe scaun sau de pe alte obiecte de mobilier
accesibile. (15)
3. Urcă și coboară scări, nealterând picioarele. (19)
4. Lovește/aruncă mingea cu control redus al direcției vitezei. (16)
5. Sare pe loc, păstrând echilibrul. (17)
6. Stă într-un picior ; se ridică în vârful degetelor. (18)
7. Încearcă activități noi,care necesită mișcări fizice. (20)
8. Participă activ la jocuri, dansuri, activități fizice și alte momente de
regim. (21)
9. Redă caracterul vesel al melodiei de dans prin mișcări simple. (22)
10. Se deplasează în mâini și genunchi. (23)
11. Se târăște pe sub funia în tinsă.(24)
12. Poziționează membrele și corpul, demonstrând o ținută corectă (ține
gâtul drept, ține genunchii în față, fără să-i împingă înapoi. (25)
13. Frunzărește paginile unei cărți una câte una. (55)
14. Manipulează obiecte (mozaic, bizibord, joc sorter etc.). (56)
15. Execută mișcări cu degetele și palma după conținutul textului audiat.
(57)
16. Deschide/închide atent ușa. (58)
17. Utilizează corespunzător unele tacâmuri. (59)
18. Mâzgălește cu creionul, începând să imite semne longitudinale și
circulare. (68)
19. Utilizează instrumente și materiale de desenat: creioane simple, creioane
cerate,markere, pensule etc. (69)
20. Colorează nerespectând conturul. (70)
21. Trasează linii, desenează puncte, urme, pete. (72)
22. Rulează și întinde plastilina ( în formă de inel, bilă,turtă, balonaș). (73)
23. Aranjează pe foaie și încleie imagini din 2-4 părți ( un om de zăpadă, o
băsmăluță, o farfurie sau o aplicație decorativă). (74)
24. Rupe bucăți mici dintr-o bucată mai mare de hârtie. (75)
25. Desenează oameni-capete și membre care pornesc direct de la cap. (71)
26. Ține cana și bea din ea fără ca să verse din lichid. (95)
27. Realizează mișcări artistice, după modelul adultului, cum ar fi dansul pe
fon de muzică sau mișcări ritmice. (96)
28. Demonstrează coordonare oculo-motorie în jocurile de construcție,în
realizarea puzzleurilor, în înșirarea de obiecte pe ață etc. (97)
29. Utilizeză , în joc, obiecte din texturi diferite (nisip, apă, frunze, pluș,
plastic, burete etc.). (98)
30. Recunoaște și mănâncă o mare varietate de produse alimentare. (115)
31. Face diferența între lucruri care se mănîncă/comestibile și cele care nu se
mănîncă/necomestibile. (116)
32. Încearcă noi feluri de mâncare, atunci când ii sunt oferite. (117)
33. (130)
34. (131)
35. (132)
36. Își spală și usucă mâinile ori de câte ori e necesar. (133)
37. Evită pericolele (aragazul, fierul de călcat,cuțitul etc.). (148)
38. Respectă regulile de protecție adecvate nivelului de înțelegere. (149)
39. Acceptă indicațiile privind situații periculoase. De exemplu: Dă-mi te
rog mâna când traversăm strada.(150)
40. Spune adultului când cineva îi face rău. (151)
B. DOMENIUL: DEZVOLTAREA PERSONALĂ, EMOȚIONALĂ ȘI Nerealizat În curs Realizat Nerealizat În curs Realizat
SOCIALĂ de de
realizare realizare
41. Își spune numele mic și vârsta, dacă e întrebat/ă. (171)
42. Se recunoaște în fotografii, se privește în oglindă, recunoscând
apartenența de gen: Sunt fetiță/sunt băiat. (172)
43. Îți recunoaște propriile obiecte (al meu). (173)
44. Se joacă singur/ă, își găsește activități pentru perioade scurte de 10-15
minute. (174)
45. Conștientizează că poate fi observat/ monitorizat. (175)
46. Testează limitele propriilor posibilități , în raport cu mediul/situația
creată ( ce poate, ce nu poate face). (176)
47. Își exteriorizează propriul Eu răspunzând Nu la cererile adultului sau
insistând Eu-singur. (177)
48. Caută sprijin emoțional când trăiește emoții intense. (200)
49. Începe să-și controleze pornirile/ impulsurile ( spune Nu! când i se
interzice să ia anumite obiecte.). (201)
50. Își exprimă emoțiile, cum ar fi ( gelozia, afecțiunea, mândria, rușinea,
teama, bucuria, tristețea etc.). (215)
51. Manifestă emoții față de persoane cunoscute, animale sau jucării,
folosind expresii non-verbale și verbale. (216)
52. Își descoperă propriile stări emoționale și înțelege ă este firesc să fii,
uneori, trist, supărat etc. (217)
53. Manifestă emoții pozitive când este îmbrăcat într-o haină nouă de
sărbătoare ( o rochie nouă, o cămașă modernă, costum național
etc.)pentru a participa la un eveniment special. (218)
54. Manifestă emoții și plăcere în executarea mișcărilor conform
conținutului muzical. (219)
55. Exprimă emoții, sentimente în intonarea unor piese muzicale simple.
(220)
56. Se atașează de un adult, altul decât de persoana care l-a îngrijit. (240)
57. Își exprimă nevoia de securitate în situații de disconfort (neplăcute) sau
pericoloase, căutând adulți în care are încredere. (241)
58. Imită activitățile adulților, se comportă similar acestora (se preface că
citește sau gătește lângă adultul care face acest lucru, ajută la strângerea
jucăriilor etc.). (242)
59. Intereacționează și se joacă cu adulții. (243)
60. Oferă sprijin adulților când este solicitat. (244)
61. Se desparte de adulții cu care este obișnuit. Fără a arăta foarte multă
teamă. (245)
62. Numește membrii familiei. (246)
63. Cere ajutorul adultului atunci când întâmpină o dificultate. (263)
64. (264)
65. Preferă să se joace cu copiii pe care îi cunoaște. (274)
66. Imită comportamentul altui copil. (275)
67. Inițiază interacțiuni sociale cu copiii de aceeași vârstă. (276)
68. Se joacă și se bucură de compania altor copii. (277)
69. Se joacă în prezența altor copii, diferiți ca vârstă, gen, limbă vorbită sau
cu cerințe educaționale specile. (289)
70. Se interesează de alți copii sau adulți din anturaj, punând întrebări
simple. De exemplu: Unde este Ionel? (290)
71. Remarcă diferențele de gen între el/ea și ceilalți. (291)
72. Urmează reguli simple. De exemplu: pune jucăriile la loc, nu strica
construcțiile altor copii, nu lovește și nu mușcă alți copii, are
comportament adecvat la masă etc. (309)
73. Recunoaște consecințele comportamentelor negative. (310)
74. Menționează preferințe și intenții simple. (323)
75. Vorbește cu alt copil pentru a rezolva un conflict, cu ajutorul adultului.
(324)
76. Arată entuziasm pentru compania altora (copiii, adulți). (338)
77. Începe să se joace în paralel cu alți copii. (339)
78. Împarte și returnează jucării altor copii. (340)
79. Conștientizează importanța respectului, își așteaptă rândul etc. (341)
80. Remarcă dacă ceilalți copii sunt triști sau veseli. (357)
81. Demonstrează conștientizarea stărilor emoționale diferite, prin jocul de
rol ( de exemplu: alină păpușa care plânge). (358)
C. DOMENIUL: DEZVOLTAREA LIMBAJULUI, A COMUNICĂRII ȘI Nerealizat În curs Realizat Nerealizat În curs Realizat
PREMISELE CITIRII ȘI SCRIERII de de
realizare realizare
82. Localizează și identifică obiecte, persoane și acțiuni după denumire.
(372)
83. Repetă un mesaj verbal simplu atunci când îl aude. (373)
84. Participă la jocuri/cântece/poezii însoțite, inițial, de gesturi. (374)
85. Ascultă povești și povestiri scurte, simple. (375)
86. Răspunde și îndeplinește o comandă care include substantive, adverbe,
adjective. (376)
87. Folosește cuvinte bisilabice, trisilabice. (391)
88. Utilizează cuvinte noi în experiențele/activitățile zilnice. (392)
89. Verbalizează experiențele senzorial-gustative (acru, dulce, amar,sărat),
auditive (încet, tare) sau vizuale (roșu, mare, mic etc.). (393)
90. Întreabă, se interesează despre denumirea obiectelor, evenimentelor noi,
pentru a le cunoaște. (394)
91. Folosește cuvinte care desemnează animale, jucării, mâncare etc. (395)
92. Utilizează în vorbire structuri gramaticale ( substantiv și verb, substantiv
și adjectiv, substantiv și pronume posesiv, pronume personal și verb
etc. ). (417)
93. Folosește pronumele posesiv al meu/a mea și apoi pronumele personal,
la persoana I, singular – Eu . (418)
94. Folosește negația Nu! în vorbirea spontană. (419)
95. Folosește pluralul substantivelor. (420)
96. Adresează întrebări. (421)
97. Formulează propoziții simple. (422)
98. Folosește verbe la timpul prezent, modul imperativ Dă , timpul trecut,
perfectul compus ( Mama/tata a plecat). (423)
99. Continuă versurile cunoscute. (440)
100. Fredonează fragmente din versuri, având la dispoziție linia melodică.
(441)
101. Recită sau cântă rime familiare. (442)
102. Pronunță clar unele sunete. În alte cazuri omite, substituie, inversează
sunetele etc.(443)
103. Imită ritmul și tempoul unor modele sonore ( bate din palme mai repede
sau mai încet, vorbește mai repede sau mai încet). (444)
104. Este atent, urmărește persoana care vorbește, chiar dacă pentru o
perioadă limitată. (459)
105. Recunoaște după intonație tipul de mesaj transmis (o întrebare, un
îndemn, o bucurie, un ordin etc.). (460)
106. Folosește gesturi și limbajul corpului pentru a-și exprima nevoile și
sentimentele,de exemplu: îmbrățișează spontan membrii familiei. (461)
107. Se adaptează diferitor situații de comunicare în funcție de interlocutor,
de exemplu: unui copil i se adresează pe numele mic. (462)
108. Vorbește și răsfoiește cu plăcere cărți. (495)
109. Alege cărți pentru a fi citite. (496)
110. Dorește ca povestea preferată să fie citită/vizionată de mai multe ori.
(497)
111. Redă cuvinte, expresii simple din povestea, poezia preferată. (498)
112. Înțelege sunetele produse de cărțile sonore și le repetă cu plăcere. (514)
113. Poziționează corect cărțile când le explorează. (530)
114. Descrie ceea ce a desenat/scris sau ce a reprezentat. (540)
D. DOMENIUL: DEZVOLTAREA COGNITIVĂ Nerealizat În curs Realizat Nerealizat În curs Realizat
de de
realizare realizare
115. Observă efectele propriilor acțiuni asupra obiectelor și asupra celorlalți.
(552)
116. Remarcă efectele acțiunilor celorlalți asupra obiectelor și persoanelor.
(553)
117. Se joacă cu anumite obiecte – cu care are voie sau nu are voie știind că
va atrage atenția adultului. (554)
118. Imită acțiuni văzute în alte momente sau contexte. (564)
119. Generalizează idei, pornind de la experiențele anterioare. (572)
120. Distinge, din propria experiență, funcționalitatea/utilizarea unor obiecte
cotidiene. (573)
121. Rezolvă probleme prin încercare și eroare. (578)
122. Folosește obiectele ca mijloc pentru atingerea unui scop. (579)
123. Încearcă/aplică modalități diverse pentru soluționarea unei probleme,
înainte de a cere sprijin. (580)
124. Grupează, la solicitare, obiectele după un criteriu. (588)
125. Identifică, cu sprijin, categorii de obiecte, ființe. (589)
126. Repetă după adult numărarea până la 3. (601)
127. Intonează cântece ți rime cu numere. (602)
128. Compară, cu ajutorul adultului, mărimea unor corpuri, utilizând
cuvintele mare/mic. (616)
129. Ordonează, cu susținerea adultului, cel mult trei obiecte după mărime.
(617)
130. Potrivește, cu insistență, forme simple în puzzle-uri. (626)
131. Determină forma unor obiecte. (627)
132. Determină poziția unor obiecte în spațiu cu ajutorul adultului. (639)
133. Stabileșete succesiunea zilei cu noaptea. (640)
134. Face diferența între corpuri vii și inerte din mediul înconjurător. (654)
135. Identifică 2-3 animale, plante. (655)
136. Caracterizează starea vremii. (656)
137. Observă, îndrumat de adult, corpuri cerești. (657)
138. Numește părțile de bază ale corpului (cap, trunchi, membre) și unele
organe de simț. (658)
139. Observă asemănări și deosebiri între obiecte, fenomene, ființe. (680)
140. Folosește simțurile în examinarea corpurilor și jucăriilor preferate. (681)
141. Formulează întrebări simple despre lumea vie în urma unor observări.
(682)
142. Sesizează diferența între cele 2 genuri: masculin/feminin. (695)
143. Întreține în ordine mediul înconjurător, fiind ajutat de un adult. (696)