Sunteți pe pagina 1din 7

PROIECT DIDACTIC

DATA:

UNITATEA SCOLARA:

ARIA CURRICULARĂ: MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢELE NATURII

DISCIPLINA: Biologie

CLASA : a V -a

UNITATEA DE INVATARE: Principalele grupe de plante

TEMA : Regnul Fungi-Ciuperci inferioare si superioare

TIPUL LECŢIEI: mixtă-verificare şi predare de noi cunoştinţe.

SCOPUL LECTIEI: explorarea de catre elevi a particulariatilor morfologice,anatomice si fiziologice ale ciupercilor,
in vederea delimitarii conceptului de „fungi”

COMPETENTE DE REFERINŢĂ : 1.1,2.1,2.2,3.1,3.2,4.1,4.3

COMPETENTE OPERAŢIONALE:

-indicarea mediului de viaţă al ciupercilor ;


-recunoasterea principalilor reprezentanţi ai acestui grup de organisme;
-înţelegerea şi observarea alcătuirii, modului de hranire şi de inmultire a ciupercilor;
-explicarea importanţei acestui tip de organisme.
STRATEGIA DIDACTICA:

RESURSE PROCEDURALE: conversaţia,explicaţia,observaţia,povestirea, experimentul.

RESURSE MATERIALE: planşe,atlas botanic,manual,fisa de evaluare, microscop, drojdii, mucegai,ciuperci cu palarie,lupa, cristalizor, apă,
zahăr, preparate microscopice.

FORME DE ORGANIZARE A ACTIVITATII: individuala si pe grupe

MODALITATI DE EVALUARE: proba orala,proba scrisa,proba practica,observarea sistematica a elevilor

RESURSE TEMPORALE: 50 minute

BIBLIOGRAFIE: manualul de biologie pentru clasa a V-a,atlase botanice,internet

ETAPELE LECTIEI:

MOMENTUL Timp ACTIVITATEA ACTIVITATEA RESURSE RESURSE ORGANIZA Evaluare


LECŢIEI PROFESORULUI ELEVULUI PROCEDURALE MATERIALE REA
INSTRUIRII
1.Moment 2’ -verificarea prezenţei - -conversaţia - Frontală -
organizatoric elevilor si a materialelor
necesare

2.Reactualizare 10’ -prin întrebări adresate -răspund la -conversaţia -atlas Frontala Proba
a cunostintelor elevilor se verifică lecţia întrebările euristică zoologic orala
dobandite precedentă „Regnul profesorului pe -explicaţia -plansă
anterior Protiste” baza cunoştinţelor
acumulate
-elevii verifica
-verificarea temei pentru daca au facut Individuală
acasa corect tema
-elevii sunt atenti
-recomandari privind
corectarea unor erori si Frontal
clarificarea unor
notiuni,concepte
3.Anuntarea 3’ -profesorul anunta tema -elevii sunt atenti -explicatia - frontal -
titlului lectiei noii lectii, scopul si
noi si competentele vizate
precizarea
scopului lectiei
si
competentelor
4. Prezentarea 5’ -prezentarea unor mostre -elevii remarca -observatia materiale frontal Oral
materialului de fructe si paine mucegaite materialele mucegaite si
stimul si a unor ciuperci cu palarie mucegaite si -conversatia ciuperci cu
recunosc palarie
ciupercile cu
palarie
5.Comunicarea 20’ -se scrie titlul lectiei pe tabla -scriu in caiete Frontală
noilor -cu ajutorul atlasului
cunostinte si botanic si folosind manualul -observă planşa -atlas botanic
dirijarea se observă grupa din atlas si din -manual
invatarii sistematica care va fii manual -observaţia Individuală
studiată in lecţia de zi -sunt atenţi la
,,Ciuperci inferioare si explicaţiile
superioare” profesorului
-pe baza cunoştinţelor
personale ale elevilor se -noteaza in caiet -conversaţia -atlas botanic Individuală
observa mediul de viaţă al euristica
ciupercilor -explicaţia Frontală
-se descriu principalii -sunt atenţi la -povestirea Oral
reprezentanţi ai ciupercilor explicaţiile -manual
inferioare si superioare profesorului si -conversaţia -atlas botanic
-se explica structura acestor noteaza in caiete euristica Observare
organisme si cu ajutorul Frontal a
microscopului,folosind fisa -sunt atenţi la -atlas botanic sistematic
de lucru din manual, se explicaţia -manual a a
observă celule de drojdii si profesorului si -explicaţia -desen pe elevilor
fragmente de tal de mucegai realizeaza -povestirea tablă Individual
precum si ciuperci cu preparate -conversaţia -microscop si pe grupe Tema de
palarie. microscopice pe euristica -mucegai lucru in
-se observă şi alte preparate care le privesc la -experimentul -drojdii clasa
microscopice fixate. microscop -observatia -ciuperci cu
-noteaza pe caiete palarie Proba
-se explica elevilor ce au vazut Individuală practica
alcătuirea talului acestor
ciuperci, mod de hranire şi -elevii noteaza
inmulţire
-pe baza cunoştinţelor -elevii emit pareri -conversaţia -desen pe
elevilor se stabileşte privind tabla
importanţa ciupercilor. importanta -explicaţia -manual
ciupercilor -povestirea -atlas Frontală
Individual
-se fac exercitii de -elevii recunosc pe
6.Aprofundarea 5’ -li se cere elevilor sa -completeaza fisa -conversaţia -fise de Individuală -proba
si generalizarea completeze fisa de evaluare evaluare scrisa
(fixarea -se formuleaza concluzii -elevii expun
cunostintelor si privind importanta pareri -conversatia Frontal
asigurarea feed- cunoasterii ciupercilor -proba
back-ului) orala

7.Transferul 3’ -se anunta tema:pagina 97 -elevii noteaza -explicatia -manual -individula


cunostintelor exercitiile 1 si 2 tema
prin tema
pentru acasa
8.Incheierea 2’ -se apreciaza calitatea -elevii sunt atenti -conversatia - -individula
activitatii- activitatii ,se noteaza elevii si frontal
aprecierea si se motiveaza notele
calitatii
activitatii si
notarea elevilor
Elev ………………………………..

Fişa de evaluare

Completează următorul tabel:

Caractere observate Drojdia de bere Mucegaiuri Ciuperci cu palarie


Forma talului

Hranire

Inmultire

Importanţă

Elev ………………………………..

Fişa de evaluare

Completează următorul tabel:

Caractere observate Drojdia de bere Mucegaiuri Ciuperci cu palarie


Forma talului

Hranire

Inmultire

Importanţă
Elev ………………………………..

Fişa de evaluare

Completează următorul tabel:

Caractere observate Drojdia de bere Mucegaiuri Ciuperci cu palarie


Forma talului

Hranire

Inmultire

Importanţă