Sunteți pe pagina 1din 7

TESTUL NR.

3 ( tot pentru luna septembrie - 2021)

EVALUARE NAŢIONALĂ PENTRU ABSOLVENŢII CLASEI a VIII-a

Anul şcolar 2021 – 2022

Matematică

Toate subiectele sunt obligatorii.


Se acordă 10 puncte din oficiu.
Timpul de lucru efectiv este de 2 ore.

1
SUBIECTUL I
Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect. (30 de puncte)

5p
1. Rezultatul calculului: 6 ⋅ 5 ― 43: 2 + este:

a) − 2;
b) 1 ;
c) − 1 ;
d) 2 .

5p
2 Dacă 4 kg de mere costă 12 lei, atunci 3 kg de mere de aceeași calitate costă:
a) 9 lei;
b) 10 lei;
c) 8 lei ;
d) 16 lei .

5p
3. Dacă = 0,4 atunci valoarea raportului este :

a) ;
b) ;

c) ;

d) .

5p 4. Cel mai mare divizor comun al numerelor 24; 30 și 36 este:


a) 3 ;
b) 6 ;
c) 10;
d) 4.

5p
5. Suma soluțiilor întregi ale ecuației | 2x + 1 | = 3, este egală cu:
a) ―1;
b) 1 ;
c) ― 2 ;
d) 0.
5p
6. Temperaturile înregistrate într-o săptămână a lunii februarie sunt redate în tabelul următor.
Luni Marți Miercuri Joi Vineri Sâmbătă Duminică
―20 C ―40 C ―10 C +10 C +20 C +50 C +30 C
Diferența dintre cea mai mare și cea mai mică temperatură a săptămânii este de :
a) ― 40 C ;
b) 90 C ;
c) 10 C ;
d) ―90 C .

2
SUBIECTUL AL II-lea
Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect. (30 de puncte)

5p 1. Un unghi are măsura de 430 27`51``. Complementul lui are măsura de :


a) 470 62`29`` ;
b) 460 32` 09``;
c) 440 21`19`` ;
d) 460 37`29``.

5p 2. Patru unghiuri în jurul unui punct au măsurile direct proporționale cu 3; 4; 5 și 6. Suma dintre măsura
celui mai mare și a celui mai mic unghi este de :
a) 1200 ;
b) 900 ;
c) 1800 ;
d) 1600 .

5p 3. Un romb ABCD are diagonalele AC = 1,6 dm și BD = 0,12 m. Perimetrul rombului va fi de:


a) 96 cm ; D
b) 30 cm ;
c) 84 cm ;
d) 40 cm . A O C

B
5p 4. O grădină de legume are forma unui pătrat ABCD cu diagonala BD = 6 dam.
Perimetrul grădinii este de :
a) 24 dam ; D C
b) 36 dam ;
c) 36 dam;
d) 24 dam .

A B
5p 5. Cercul C(O ; r ), aria de 49π cm2 . Lungimea cercului este egală cu:

a) 14 π cm; O8
b) 18 π cm;
c) 12 π cm;
d) 24 π cm.

5p 6. . Dacă trapezul dreptunghic ABCD are AB || CD , AB > CD, m(∢BAD) = m(∢ADC) = 900
m(∢ABC) = 600 , AC ⊥ BC și diferența bazelor de 8 cm , atunci aria trapezului este de:
a) 256 cm2 ; D C
2
b) 216 cm ;
c) 224 cm2 ;
d) 180 cm2 .
A B

3
SUBIECTUL AL III-lea
Scrieţi rezolvările complete. (30 de puncte)

5p 1. Într-o clasă,dacă se așează câte doi elevi în bancă rămân 3 elevi în picioare și dacă se așează câte
trei în bancă rămân 2 bănci goale.
( 2p) a) Arătați că în clasă nu pot fi 24 elevi.

(3p) b) Câte bănci și câți elevi sunt în clasă?

5p 2. Se dau punctele A( 3;1) , B( −1;5) C(0; −2) în sistemul ortogonal de axe xOy .
(2p) a) Aflați coordonatele mijlocului M al segmentului AB.

(3p) b) Aflați aria ∆ ABC.

4
5p 3. Fie expresia E(x) = (x + 3) (x + 5) + 1 , x R
(2p) a) Calculaţi valoarea expresiei E(x) pentru x = −4

(3p) b) Arătați că E(n) este pătrat perfect ( )n∈N .

5p 4. În triunghiul ABC dreptunghic cu m(∢A) = 900, AD⊥ BC , D ∈ BC, AB =12 cm, BC = 20 cm.
(3p) a) Aflați lungimile segmentelor AD și BD.

(2p) b) Arătați că sin (∢C) < ctg(∢B).

5
5. Un rond de flori este de forma unui hexagon regulat ABCDEF cu latura de 4 m. Aflați :
(2p) a) apotema hexagonului (OM) ; A F

B O
E

C M D

(3p) b) perimetrul și aria rondului de flori .

6. În figura alăturată este reprezentată schița unui teren în formă de dreptunghi ABCD Cu AB = 600 m și
AD = 400 m. Se știe că M este mijlocul lui AB , N este mijlocul lui CD și P mijlocul lui CM.
(2p) a) Calculați perimetrul dreptunghiului ABCD ; D N C

A M B

(3p) b) Arătați că aria △NPC este jumătate din aria △AMN.

6
7

S-ar putea să vă placă și