Sunteți pe pagina 1din 4

Colegiul” Alexei Mateevici” din Chișinău

Proba practică pentru examen la Pedagogia Preșcolară

Proiect didactic
Organizarea proceselor de regim în grupele de vârstă fragedă
prima jumătate a zilei

Elaborat:

Chișinău 2021
Scopul educațional

Competențe Specifice
 Identificarea și aplicarea regulilor igienico- sanitare în diferite contexte, asigurând menținerea sănătății
 Identificarea relațiilor cu adulții și cu semenii, manifestând politețe în familie și societate

Unități de competență
 Realizarea unor acțiuni de igienă cu sprijinul adultului
 Coordonarea acțiunilor fizice de bază
 Aplicarea celor mai simple formule de politețe în diverse contexte
 Adaptarea comunicării cu adulții și semenii în diverse situații, prin înțelegere și respect

Obiective operaționale

Aici formulați câte 3 obiective

Obiective cognitive

Obiective afectiv-atitudinale (socio-afective)

Obiective Psihomotorii

Bibliografie
Aici plasați Programul zilei conform curiumul-lui
Monitorizare/observare
Procesele de
Activitatea educatorului Deprinderi, abilități sau comportamente
regim
solicitate de la copii
Momentul Descrieți amănunțit, acțiunile dumneavoastră ca educator .......
organizatoric