Sunteți pe pagina 1din 12

11.05.

2011

Simulare la limba şi literatura română


Varianta I

Subiectul I ( 42 de puncte )
Citeşte cu atenţie:

“ Leul de multă vreme ridicase oştire


Să se bată cu riga ce se numea Pardos;
Căci era între dânşii o veche prigonire
Şi gâlcevire mare pentru un mic folos.
Vrea, adică, să ştie,
Cui mai mult se cuvine
Să ţie pentru sine
Un petic de câmpie
Şi-un colţ de pădure de tot nensemnător,
Ce despărţea ţinutul şi staturile lor.
Acum sânge mult curse, şi multe luni trecură,
Făr-a se putea şti
Cine va birui.
Elefantul năsos,
Şi bivolul pieptos,
Cu lupul coadă-lungă
Multe izbânzi făcură.” ( Grigore Alexandrescu, Dreptatea leului – fragment )

A. Scrie, pe foia de examen, răspunsul pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos:

1.Precizează numărul de sunete şi de litere în cuvintele: veche, gâlcevire, cine. (6p)


2.Scrie trei temeni din famila lexicală a cuvântului sânge. (6p)
3.Alcătuieşte un enunţ , în care cuvântul mult să aibă altă valoare morfologică decât cea din
text; numeşte această valoare, precizând şi funcţia sintactică. (6p)
4.Menţionează modul de expunere prezent în text.(6p)
5.Explică, în 5 – 8 rânduri, titlul textului suport. (6p)

B. Scrie o compunere, de 10 – 15 rânduri, în care să demonstrezi ca “Dreptatea


leului” de Grigore Alexandrescu este o fabula. (12p)
În compunerea ta, trebuie:
-să enumeri minim 3 caracteristici ale fabulei;
-să-ti sustii afirmatia cu exemple adecvate, selectate din textul dat;
-să utilizezi un conţinut adecvat tipului de text şi cerinţei formulate;
-să respecţi limita minimă de spaţiu indicată.
Subiectul al II-lea (36p)
Citeşte cu atenţie:

“ Parcul Naţional Munţii Măcinului ocupă zona centrală, cea mai reprezentativă, a lanţului
muntos omonim, fiind constituit din Culmea Pricopanului, Culmea Măcinului şi Culmea Luncaviţa.
Elementele de ordin geologic, geografic şi ecologic fac din Munţii Măcinului unul dintre arealele
cele mai originale din ţară, nenumărate caractere de unicat fiind întâlnite în cadrul parcului.
Munţii Măcinului se situează într-un climat accentuat continental, cu influenţe
submediteraneene în zonele mai înalte şi cu evidente caracteristici stepice în sud. Clima se
caracterizează prin veri foarte călduroase şi uscate, toamne lungi şi secetoase, iernile fiind geroase şi
cu puţină zăpadă. Temperaturile medii anuale variază între 9 grade C şi 10,8 grade C, iar
precipitaţiile între 480 mm şi 600 mm pe an, fiind cei mai arizi munţi din România. Condiţiile de
vegetaţie sunt favorabile în zona central-nordică a parcului şi în arealul dominat de pădure. Aici
precipitaţiile sunt mai abundente, fiind însă mai scăzute în sud-est, unde se întâlneşte zona stepei,
subzona silvostepei.” ( Dănuţ Călin, Parcul Naţional Munţii Măcinului – Vechi, divers, unic, în
revista Terra Magazin )

A.1.Formulează câte un enunţ în care să numeşti următoarele elemente care privesc articolul
citat: (6p)
-autorul;
-revista din care a fost selectat fragmentul;
-componenţa Parcului Naţional Munţii Măcinului.
2.Selectează fragmentul care oferă informaţii legate de caracteristicile climei din Munţii
Măcinului. (6p)
3.Realizează sintaxa următoarei fraze: “Aici precipitaţiile sunt mai abundente, fiind însă
mai scăzute în sud-est, unde se întâlneşte zona stepei, subzona silvostepei.” (6p)
4.Precizează cazul şi funcţia sintactică pentru cuvintele subliniate în text. (6p)

B.Scrie o compunere, de 10 – 15 rânduri, în care să relatezi o întâmplare (reală sau imaginară)


petrecută în timpul unei drumeţii în Munţii Măcinului. (12p)
În compunerea ta, trebuie:
-să prezinţi, pe scurt, întâmplarea;
-să-ţi exprimi opinia despre cele văzute în drumeţie;
-să ai un conţinut adecvat tipului de text şi cerinţei formulate;
-să te înscrii în limita de spaţiu.

! Vei primi 12 puncte pentru: unitatea compoziţiei- 1p; coerenţa textului- 2p; registrul de
comunicare, stilul şi vocabularul adecvate conţinutului-2p; ortografia-3p; punctuaţia-2p;
aşezarea corectă a textului în pagină, lizibilitatea-2p.

Succes !!!

Prof. Nicoleta Mocanu


17.05.2011 NR. I

Lucrare scrisa la limba şi literatura română


Varianta II

Subiectul I (42 de puncte)


Citeşte cu atenţie:

“ De la arat un plug C-un aer supărat -


Venea încet spre casă Au nu pricepi ce facem?
Şi, la un bou pe jug, Nu vezi că noi ne-ntoarcem
O muscă se-aşăzasă. Din câmp, de la arat!
Iar ei, spre-ntâmpinare,
O altă muscă-n zbor
Îi face întrebare: Spre laudă deşartă
- De unde, dragă sor’ ? Mulţi zic : noi am lucrat,
- Şi mai întrebi de unde! - Când ei lucrează-n faptă,
Ei musca îi răspunde Ca musca la arat.

( Al. Donici, Musca )

A.1.Indică rolul utilizării apostrofului în sor’. (6p)


2.Precizează funcţia sintactică şi partea de vorbire a cuvintelor subliniate in text. (6p)
3.Menţionează conjugarea şi diateza următoarelor verbe :se-aşăzasă, ne-ntoarcem. (6p)
4.Explică, în minim 2 rânduri, ce defect uman este pus în evidenţă în text. (6p)
5.Explică, în 3 – 5 rânduri, semnificaţia titlului. (6p)

B.Scrie o compunere, de 10 – 15 rânduri, în care să demonstrezi ca « Musca » de Alecu Donici


este o fabula. (12p)
În compunerea ta, trebuie :
-să prezinţi minim 3 caracteristici ale fabulei ;
-să ilustrezi opinia ta cu exemple adecvate, selectate din textul support ;
-să utilizezi un conţinut adecvat tipului de text şi cerinţei formulate ;
-să respecţi limita minimă de spaţiu.
Subiectul al II-lea (36 de puncte)
Citeşte cu atenţie:

“ Grădina Botanică are trei complexe de sere, cu o suprafaţă totală de 5000 m2. Primul
dintre ele este folosit în activităţile de cercetare. Al doilea grup de sere are o suprafaţă mai
mare şi este valorificat pentru producerea de flori tăiate şi plante ornamentale de apartament.
Atracţia cea mai mare pentru vizitatori o prezintă ultimul complex de sere , care se compune
din opt compartimente. În aceste spaţii sunt cultivate plante tropicale şi subtropicale,
repartizate pe specific de cultură. Intrarea în sere se face printr-un hol spaţios.” ( Iosif Daroczi,
Un miracol vegetal, în revista Terra Magazin)

A.1.Formulează câte un enunţ în care să numeşti următoarele elemente care privesc


articolul citat: (6p)
-revista din care a fost selectat fragmentul;
-suprafaţa Grădinii Botanice;
-numărul de sere existente în Grădina Botanică.
2.Menţionează rolul fiecărei sere. (6p)
3.Precizează partea de vorbire prin care sunt exprimate cuvintele subliniate. (6p)
4.Precizează funcţia sintactică a structurii printr-un hol; realizează expansiunea în
propoziţia subordonată corespunzătoare. (6p)

B.Scrie o compunere, de 10 – 15 rânduri, în care să relatezi o întâmplare petrecută în


timpul vizitei la o Grădină Botanică. (12p)
În compunerea ta, trebuie:
-să prezinţi, pe scurt, întâmplarea;
-să-ţi exprimi opinia despre cele văzute;
-să ai un conţinut adecvat tipului de text şi cerinţei formulate;
-să te înscrii în limita de spaţiu.

! Vei primi 12 puncte pentru: unitatea compoziţiei- 1p; coerenţa textului- 2p; registrul de
comunicare, stilul şi vocabularul adecvate conţinutului-2p; ortografia-3p; punctuaţia-2p;
aşezarea corectă a textului în pagină, lizibilitatea-2p.

Succes !!!

Prof. Moldoveanu Mirela


.
17.05.2011 Nr. II

Simulare la limba şi literatura română


Varianta III

Subiectul I (42 de puncte)


Citeşte cu atenţie:

„Bubico îmi ia bomboana; îl iau iar în braţe şi mă dau lângă fereastră, ridicându-l în dreptul
deschizăturii. Aerul răcoros, trecându-i pe la bot, face mare plăcere lui Bubico. Scoate limba şi respiră
din adânc.
- Să nu-l scapi pe fereastră!...pentru Dumn....
Dar n-apucă mamiţica să rostească-ntreg sfântul nume al Creatorului, şi Bubico dispare ca un
porumbel alb în neagra noapte, înapoi spre Bucureşti, zburând la – Zambilica, probabil. Mă-ntorc cu
faţa spre cocoana şi, prezentându-mi mâinile goale, strig exasperat:
- Doamnă!
Un răcnet!...A-nnebunit cocoana!
Repede, doamnă, semnalul de alarmă!
O duc la semnal şi-o învăţ cum să-l tragă. Pierdută de durere, execută mişcarea cu o supremă
energie. Trenul, stop! Pe loc, cletinătură colosală...Emoţie generală-ntre pasageri.
- Cine? Cine a dat alarma?
- Dumneaei! Zic eu către personalul trenului, arătând pe cocoana leşinată.”
( I.L.Caragiale – Bubico)

A.1.Precizează numărul de sunete şi de litere în cuvintele: execută, cine, deschizăturii. (6p)


2.Menţionează: funcţia sintactică şi cazul cuvintelor subliniate în text.(6p)
3.Alcătuieşte un enunţ în care adverbul probabil să aibă valoare predicativă.(6p)
4.Care sunt personajele participante la dialog?(6p)
5.Explică, în 3 – 5 rânduri, titlul operei din care face parte fragmentul suport.(6p)

B.Scrie o compunere, de 10 – 15 rânduri, în care să susţii afirmaţia că textul citat aparţine speciei
literare schiţă.(12p)
În compunerea ta, trebuie:
-să numeşti patru caracteristici ale schiţei, identificate în textul dat;
-să utilizezi strusctura adecvată acestui tip de compunere;
-să ai un conţinut adecvat tipului de text şi cerinţei formulate;
-să te înscrii în limita de spaţiu.
Subiectul al II-lea (36 de puncte)
Citeşte cu atenţie:
„Peisajul foarte variat din arealul Parcului Natural Balta Mică a Brăilei generează un
potenţial turistic apropiat de cel din Delta Dunării, astfel că, în prezent, în perimetrul parcului
poate fi practicat ecoturismul, prin diferitele lui forme: nautic, ecvestru*(=adj. călare),
cicloturism*(= cu bicicleta) şi pedestru, toate sub supravegherea administraţiei parcului. Cea
mai atrăgătoare este „vânătoarea de imagini”, în special a păsărilor (aşa numitul „bird watch”),
profitându-se de experienţa unor foişoare de observaţie. Pe suprafaţa parcului au fost marcate
10 traseeturistice: patru pe apă şi şase pe uscat. De asemenea pescuitul sportiv şi de cherhana a
fost inclus şi el în rândul activităţilor ecoturistice.”
(Dănuţ Călin, O altfel de Deltă, în revista Terra Magazin)

A.1.Formulează câte un enunţ în care să numeşti următoarele elemente care privesc


articolul citat: (6p)
-revista din care a fost selectat fragmentul;
-formele ecosistemului;
-numele celei mai atrăgătoare forme de ecoturism.
2.Selectează structurile care oferă informaţii legate de traseele turistice din Balta Mică
a Brăilei.(6p)
3.Precizează partea de vorbire prin care sunt exprimate cuvintele subliniate în
fragment.(6p)
4.Realizează expansiunea cuvântului apropiat în propoziţia subordonată
corespunzătoare funcţiei lui sintactice.(6p)

B.Scrie o compunere, de 10 – 15 rânduri, în care să relatezi o întâmplare petrecută în


Delta Dunării.(12p)
În compunerea ta, trebuie:
-să prezinţi, pe scurt, întâmplarea;
-să-ţi exprimi opinia despre cele văzute;
-să ai un conţinut adecvat tipului de text şi cerinţei formulate;
-să te înscrii în limita de spaţiu.

! Vei primi 12 puncte pentru: unitatea compoziţiei- 1p; coerenţa textului- 2p; registrul de
comunicare, stilul şi vocabularul adecvate conţinutului-2p; ortografia-3p; punctuaţia-2p;
aşezarea corectă a textului în pagină, lizibilitatea-2p.

Succes !!!

Prof. Moldoveanu Mirela


11.05.2011

Simulare la limba şi literatura română


Varianta IV

Subiectul I (42 de puncte)


Citeşte cu atenţie:
“Cititorul trebuie să ştie că madam Georgescu Caliopi are trei copii – Virgiliu , Horaţiu
şi Ovidiu Georgescu.Virgiliu este în anul al treilea la Facultatea de drept; Horaţiu în al doilea,
şi Ovidiu vrea să intre în anul întâi , la aceeaşi facultate. Ovidiu trece acuma examenul sumar
de şapte clase liceale, şi, cu toată bravura lui, pe cât spune cocoana Caliopi , după ce a biruit
toate obiectele , s-a-nţepenit la morală.
- Închipuieşte-ţi, zice mama emoţionată. Să-l persecute pe băiat!să-i zdrobească băiatului
cariera!...Cum este el simţitor, e în stare să se prăpădească...Ştii ce mi-a zis? “Mamiţo, dacă
pierz un an, mă omor!...” E în stare , cum e el ambiţios...închipuieşte-ţi, să-i dea nota 3, şi lui îi
trebuie 6...Şi la ce?tocmai la morală ...Acu, dumneata îl cunoşti pe Ovidiu de când era
mic...Ştii ce creştere i-am dat!...”
- Ei! bravo!
- Auzi , tocmai la morală...Suie-te , te rog.
Şi , zicând acestea, cucoana îmi face loc lângă dumneaei în trăsură.”
( I. L. Caragiale – Bacalaureat )
A.1.Explică rolul utilizării punctelor de suspensie în structura:”E în stare, cum e el
ambiţios....”(6p)
2.Precizează partea de vorbire şi funcţia sintactică pentru cuvintele subliniate în
text.(6p)
3.Numeşte prima propoziţie secundară din text; contrage-o în partea de propoziţie
corespunzătoare.(6p)
4.Formulează ideea principală din al doilea paragraf.(6p)
5.Scrie două argumente care să susţină afirmaţia că textul suport este o schiţă.(6p)

B.Scrie o compunere, de 10 – 15 rânduri, în care să susţii afirmaţia că textul citat aparţine speciei
literare schiţă.(12p)
În compunerea ta, trebuie:
-să numeşti patru caracteristici ale schiţei, identificate în textul dat;
-să utilizezi strusctura adecvată acestui tip de compunere;
-să ai un conţinut adecvat tipului de text şi cerinţei formulate;
-să te înscrii în limita de spaţiu.
Subiectul al II-lea (36 de puncte)
Citeşte cu atenţie:
« Am avut nevoie de două zile ca să-mi revin după ce am fost recuperat cu elicopterul din mijlocul
deşertului. Suferisem o deshidratare severă, în situaţia extremă şi neprevăzută prin care am trecut.
Tratamentul de rehidratare de la spital m-a pus pe picioare şi, cu analizele medicale bune, am pornit
iarăşi la drum. Durerile de rinichi m-au chinuit puţin în următoarele câteva zile după externare. Însă
aveam înaintea mea lacul Amadeus, precum şi primii munţi australieni de pe traseu, urmând să admir
apoi King Canyon.
Înainte să plec iar la drum, mi-am cumpărat 24 de litri de apă, un minim necesar, calculat pentru
şase zile, plus mâncare. Mergând zi-lumină, ba chiar şi noaptea, pentru a recupera timpul pierdut, mi-am
recuperat repede echipamentul lăsat în apropierea lacului Amadeus. În ziua următoare, am decis să profit
de primele ore ale dimineţii pentru a ajunge pe malurilelui. »

( Alin Totorean, Un continent al surprizelor, în revista Terra Magazin)

A.1.Formulează câte un enunţ în care să numeşti următoarele elemente care privesc


articolul citat: (6p)
-revista din care a fost selectat fragmentul;
-autorul şi titlul;
-continentul unde are loc expediţia.
2.Menţionează care sunt obiectivele pe care Alin Totorean le avea de atins.(6p)
3.Precizează funcţia şi cazul cuvintelor subliniate.(6p)
4.Contrage prima propoziţie secundară din text în partea de propoziţie
corespunzătoare; numeşte-o.(6p)

B.Scrie o compunere, de 10 – 15 rânduri, în care să relatezi o întâmplare petrecută în


deşert.(12p)
În compunerea ta, trebuie:
-să prezinţi, pe scurt, întâmplarea;
-să-ţi exprimi opinia despre cele văzute;
-să ai un conţinut adecvat tipului de text şi cerinţei formulate;
-să te înscrii în limita de spaţiu.

! Vei primi 12 puncte pentru: unitatea compoziţiei- 1p; coerenţa textului- 2p; registrul de
comunicare, stilul şi vocabularul adecvate conţinutului-2p; ortografia-3p; punctuaţia-2p;
aşezarea corectă a textului în pagină, lizibilitatea-2p.

Succes !!!

Prof. Nicoleta Mocanu


11.05.2011

Simulare la limba şi literatura română


Varianta V

Subiectul I (42 de puncte)


Citeşte cu atenţie:
„ De-acum tu...cât va cuprinde Jelească-mă apele Cernii!
Mantaua, deasupra-mi o-ntinde Să-mi bubuie crivăţul iernii,
Şi-apoi cu picioarele-mi sapă Ca-n taberi al cailor tropot;
Mormântul pe margini de apă, Iar veşnicul apelor şopot
Şi-n urmă cu dinţii mă prinde Să-mi pară ca-n ceasul vecernii
Şi-aruncă-mă-n groapă. O rugă de clopot.

.................................................

El zice, şi mâna şi-o strânge


Pe pieptul cel umed de sânge –
Iar calul stă singur de pază
Lui Gelu, şi trist el aşază
La pieptul stăpânului capul
Şi astfel veghează. »
( George Coşbuc – Moartea lui Gelu)

A.1.Identifică, în versurile date, cuvinte în care să apară : un diftong crescător, unul


descrescător şi un triftong.(6p)
2.Menţionează partea de vorbire şi funcţia sintactică pentru cuvintele subliniate în
text.(6p)
3.Scrie trei expresii care să conţină cuvântul mână.(6p)
4.Precizează un moment al subiectul prezentat în versurile date.(6p)
5.Scrie trei caracteristici ale baladei identificate în versurile suport.)6p)

B.Scrie o compunere, de 10 – 15 rânduri, în care să caracterizezi personajul din versurile


baladei “Moartea lui Gelu” (12p)
În compunerea ta, trebuie:
-să încadrezi personajul în operă;
-să ilustrezi cu exemple adecvate, selectate din textul dat, trăsăturile personajului;
-să utilizezi un conţinut adecvat tipului de text şi cerinţei formulate;
-să respecţi limita minimă de spaţiu indicată.
Subiectul al II-lea (36 de puncte)
Citeşte cu atenţie:
“ Într-unul dintre cele mai nordice ţinuturi locuite de oameni, populaţia sami îşi duce lupta
pentru supravieţuire, înfruntând condiţii de mediu greu de imaginat. De-a lungul timpului, un
doar natura i-a supus pe aceşti mamen la încercări, ci şi societatea în carea u trăit. Din păcate,
schimbările din secolul trecut i-au afectat negativ pe băştinaşii sami, cunoscuţi în Europa sub
numele de laponi, pe care, însă, ei nu-l folosesc.
Am avut ocazia să călătoresc în ţinutul Sapmi, mult dincolo de cercul polar, în nordul
extrem al Norvegiei, în plină noapte polară. Ţinta noastră, prin întunericul desăvârşit de la ora
15 după-amiază, a fost micul sat Jergul Asttu. Drumul prin imensa şi pustia tundră scandinavă
ne făcea să simţim că am ajuns într-adevăr la capătul lumii.”
( Alexandru Guţă, Ţinutul Sapmi, în revista Terra Magazin )

A.1.Formulează câte un enunţ în care să numeşti următoarele elemente care privesc


articolul citat: (6p)
-autorul;
-titlul;
-ţara unde se află ţinutul Sapmi.
2.Selectează structurile care fac referire la perioada când autorul a vizitat ţinutul Sapmi.(6p)
3.Menţionează cazul cuvintelor şi funcţia subliniate.(6p)
4.Realizează sintaxa următorului enunţ: “Am avut ocazia să călătoresc în ţinutul Sapmi, mult
dincolo de cercul polar, în nordul extrem al Norvegiei, în plină noapte polară.”(6p)

B.Scrie o compunere, de 10 – 15 rânduri, în care să relatezi o întâmplare petrecută la polul


nord.(12p)
În compunerea ta, trebuie:
-să prezinţi, pe scurt, întâmplarea;
-să-ţi exprimi opinia despre cele văzute;
-să ai un conţinut adecvat tipului de text şi cerinţei formulate;
-să te înscrii în limita de spaţiu.

! Vei primi 12 puncte pentru: unitatea compoziţiei- 1p; coerenţa textului- 2p; registrul de
comunicare, stilul şi vocabularul adecvate conţinutului-2p; ortografia-3p; punctuaţia-2p;
aşezarea corectă a textului în pagină, lizibilitatea-2p.

Succes !!!

Prof. Nicoleta Mocanu


11.05.2011

Simulare la limba şi literatura română


Varianta VI

Subiectul I (42 de puncte)


Citeşte cu atenţie:
„ Pe Mureş în sus, Dară ce mânca?
Câte oi s-au dus, Savai, şiuncă şi postruncă
Toate s-au răpus Şi zeamă de caracudă.
Numai mi-a rămas Iorgu ce-mi zicea?
Iorguţ Iorgovan, -Hi, murgule, hi
Călare pi cal, La munţii cărunţi,
P-un cal dobrogean – La brazii mărunţi!
Coada-i bate chişiţa, Poţi, murgule, poţi,
Coada-i bate pulberea. Poţi la bătrâneţe,
Singur rămânea Ca la tinereţe?
Din gură zicea: -Poci, stăpâne, poci,
-Hi, murgule, hi, -Poci, dar nu prea poci,
La munţii cărunţi, Calea-n codru-mi intră,
La brazii mărunţi, Fără fir de iarbă,
La colţ de cetate, Fără pic de apă,
Unde Mureş bate, Şi-acolo se ţine
Bate şi răzbate, Cinci, şase de mână,
La moara de piatră, Cinci, şase voinici,
Marginile de tisă, Străini de părinţi,
De mulţi boieri mi-e coprinsă. Cu căciule nalte,
Îmi bea şi-mi mânca. Nalte stofoşate,
Lăsate pe spate
De streinătate.”

( Cântec după Mureş, din Nic. Densuşianu – Vechi cântece şi tradiţii populare româneşti)

A.1.Explică folosirea virgulei în structura: „-Hi, murgule, hi...”(6p)


2.Alcătuieşte un enunţ în care cuvântul toate să aibă altă valoare decât cea dintext;
precizeaz-o.(6p)
3.Precizează funcţia sintactică şi partea de vorbire prin care se exprimă cuvintele subliniate
în text.(6p)
4.Justifică folosirea persoanei I a pronumelui în structura:” Iorgu ce-mi zicea?”(6p)
5.Explică, în 3 – 5 rânduri, folosirea personificării în versurile citate.(6p)

B.Scrie o compunere, de 10 – 15 rânduri, în care să demonstrezi că versurile citate fac parte


dintr-o baladă populară.(12p)
În compunerea ta, trebuie:
-să numeşti patru caracteristici ale baladei, identificate în textul dat;
-să utilizezi strusctura adecvată acestui tip de compunere;
-să ai un conţinut adecvat tipului de text şi cerinţei formulate;
-să te înscrii în limita de spaţiu.

Subiectul al II-lea (36 de puncte)


Citeşte cu atenţie:
„ Încă din perioada Evului Mediu, când fabulaţiile privind faptele de glorie ale
cavalerilor erau legate de uciderea făpturilor mitice, descoperirea varanului – cea mai mare şi
mai grea şopârlă actuală (2 – 3 m lungime şi în jur de 70 kg ) – a adus din spaţiul indonezian
imaginea unei creaturi pe care oamenii de ştiinţă au numit-o dragon. Această şopârlă a fost
întâlnită în insula Flores, unde astăzi mai trăieşte doar în trei zone restrânse şi în câteva insuliţe
din jur – Pader, Komodo, Rinca, Gilli Damasi, Gilli Montang. Primul studiu ştiinţific asupra sa
a fost realizat în 1910, completat ulterior cu investigaţii privitoare la mediul său de viaţă. El
este azi protejat de legea mediului din Indonezia, într-un parc naţional din insula Komodo.”
( Adrian Cioacă – Dragonul de Komodo, în revista Terra Magazin )

A.1.Formulează câte un enunţ în care să numeşti următoarele elemente care privesc


articolul citat: (6p)
-revista din care a fost selectat fragmentul;
-zona geografică în care mai trăieşte astăzi dragonul;
-anul în care a fost realizat primul studiu ştiinţific asupra dragonului.
2.Selectează fragmentul care conţine informaţii legate deaspectul varanului.(6p)
3.Precizează părţile de vorbire prin care sunt exprimate cuvintele subliniate.(6p)
4.Menţionează felul propoziţiei „...pe care oamenii de ştiinţă au numit-o dragon”; realizează
contragerea acesteia.(6p)

B.Scrie o compunere, de 10 – 15 rânduri, în care să relatezi o întâmplare petrecută în insula


Komodo.(12p)
În compunerea ta, trebuie:
-să prezinţi, pe scurt, întâmplarea;
-să-ţi exprimi opinia despre cele văzute;
-să ai un conţinut adecvat tipului de text şi cerinţei formulate;
-să te înscrii în limita de spaţiu.

! Vei primi 12 puncte pentru: unitatea compoziţiei- 1p; coerenţa textului- 2p; registrul de
comunicare, stilul şi vocabularul adecvate conţinutului-2p; ortografia-3p; punctuaţia-2p;
aşezarea corectă a textului în pagină, lizibilitatea-2p.

Succes !!!

Prof. Nicoleta Mocanu