Sunteți pe pagina 1din 5

Proiect

ORDINEA DE ZI
a ședințelor în plen ale Parlamentului
din 24 - 31 martie 2022

Sediul Parlamentului Republicii Moldova, ora 10.00


raport
distribuit
1 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea
deputaților nr.1593/2002 cu privire la mărimea, modul și termenele de achitare a
primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală – anexa nr.2; Legea
nr.270/2008 privind azilul în Republica Moldova – art.33, 35; ș.a.)
nr. 396 din 15.12.2021 lectura II
Lege organică
în lectura a II-a comasat cu:
Proiectul de lege pentru modificarea Legii privind regimul străinilor în Republica Moldova
nr.200/2010 (art.361)
nr. 230 din 08.09.2021
Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 200/2010 privind regimul străinilor în Republica
Moldova (art.55, 56, 60, 63)
nr. 419 din 23.12.2021
Inițiator - Guvernul (responsabil – Ministerul Afacerilor Interne)
Raportor - Comisia securitate națională, apărare și ordine
publică
2 Proiectul de lege privind modificarea unor acte normative (Codul
electoral nr.1381/1997 – art.1, 52, 75; Codul penal nr.985/2002 – art.181,
1811, 1812, ș.a.; ș.a.)
nr. 347 din 11.11.2021 lectura II
Lege organică
Inițiator - Guvernul (responsabil – Ministerul Justiției)
Raportor - Comisia juridică, numiri și imunități
3 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 1100/2000 cu privire la
fabricarea și circulația alcoolului etilic și a producției alcoolice (art.1, 2,
3, ș.a.)
nr. 418 din 23.12.2021 lectura II
Lege organică
Inițiator - Guvernul (responsabil – Ministerul Agriculturii și
Industriei Alimentare)
Raportor - Comisia agricultură și industrie alimentară

1
4 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea
nr.69/2016 cu privire la organizarea activității notarilor – art.11, 22, 24,
ș.a.; Legea nr.246/2018 privind procedura notarială – art.5, 10, 12; ș.a.)
nr. 3 din 14.01.2022 lectura II
Lege organică
Inițiator - Guvernul (responsabil – Ministerul Justiției)
Raportor - Comisia juridică, numiri și imunități
5 Proiectul de lege cu privire la modificarea articolului 1 din Legea
nr.296/1994 pentru interpretarea unor prevederi ale Legii privind
reabilitarea victimelor represiunilor politice
nr. 64 din 03.03.2022 lectura I
Lege organică
Inițiator - Guvernul (responsabil – Ministerul Justiției)
Raportor - Comisia drepturile omului și relații interetnice
6 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea
nr.845/1992 cu privire la antreprenoriat și întreprinderi – art.364; Legea
nr.880/1992 privind Fondul Arhivistic al Republicii Moldova – art.22; ș.a.)
nr. 65 din 03.03.2022 lectura I
Lege organică
Inițiator - Guvernul (responsabil – Cancelaria de Stat)
Raportor - Comisia administrație publică
7 Proiectul de lege cu privire la abrogarea capitolului XIII1 din Codul de
procedură civilă al Republicii Moldova nr.225/2003
nr. 79 din 16.03.2022 lectura I
Lege organică
Inițiator - Guvernul (responsabil – Ministerul Justiției)
Raportor - Comisia juridică, numiri și imunități
raport
distribuit
8 Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre
deputaților Republica Moldova și Banca Europeană pentru Reconstrucție și
Dezvoltare în vederea realizării Proiectului ”Eficiența energetică în
Republica Moldova”, în sumă de 30 de milioane de euro
nr. 77 din 15.03.2022 lectura I
Lege organică
Inițiator - Președintele Republicii Moldova (responsabil – Ministerul
Infrastructurii și Dezvoltării Regionale)
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
Coraportor - Comisia politică externă și integrare europeană

raport
distribuit
9 Proiectul de lege privind funcționarea în condiții de siguranță a
deputaților obiectelor de producție și a instalațiilor tehnice potențial periculoase
nr. 66 din 03.03.2022 lectura I
Lege organică
Inițiator - Guvernul (responsabil – Ministerul Economiei)
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe

2
raport
distribuit
10 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea taxei de
deputaților stat nr.1216/1992 -art.4; Legea nr.1192/2002 privind pregătirea de
mobilizare și mobilizarea – art.7, 9; ș.a.)
nr. 69 din 09.03.2022 lectura I
Lege organică
Inițiator - Guvernul (responsabil - Ministerul Afacerilor Interne)
Raportor - Comisia securitate națională, apărare și ordine
publică

11 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea


nr.514/1995 privind organizarea judecătorească – art.16, 22; Legea
nr.544/1995 cu privire la statutul judecătorului – art.9, 11, 13, ș.a.; ș.a.)
nr. 78 din 16.03.2022 lectura I
Lege organică
Inițiator - Guvernul (responsabil – Ministerul Justiției)
Raportor - Comisia juridică, numiri și imunități

raport
distribuit
12 Proiectul de lege pentru fondarea Parcului Național „Nistrul de Jos” și
deputaților modificarea Legii nr.1538/1998 privind fondul ariilor naturale protejate
de stat
nr. 70 din 09.03.2022 lectura I
Lege ordinară
Inițiator - Guvernul (responsabil - Ministerul Mediului)
Raportor - Comisia mediu și dezvoltare regională
13 Proiectul de lege privind modificarea Codului contravențional al
Republicii Moldova nr.218/2008 (art.18, 19, 201, ș.a.)
nr. 15 din 20.01.2022 lectura I
Lege organică
Inițiator - Guvernul (responsabil – Ministerul Justiției)
Raportor - Comisia juridică, numiri și imunități

14 Proiectul de lege cu privire la modificarea Codului contravențional al


Republicii Moldova nr.218/2008 (art.402)
nr. 428 din 29.12.2021 lectura I
Lege organică
Inițiatori - deputații D.Alaiba, V.Manic, V.Șoimaru, D.Perciun
Raportor - Comisia juridică, numiri și imunități
15 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Codul
contravențional al Republicii Moldova – art.135, 136, 137, 42310; Legea
nr.591/1999 cu privire la spațiile verzi ale localităților urbane și rurale –
art.36; Legea nr.1538/1998 privind fondul ariilor naturale protejate de stat
– art.98)
nr. 24 din 01.02.2022 lectura I
Lege organică
Inițiator - deputatul L.Carp
Raportor - Comisia juridică, numiri și imunități
Coraportor - Comisia mediu și dezvoltare regională

3
16 Proiectul de lege pentru modificarea Codului contravențional al
Republicii Moldova nr.218/2008 (art.3274, 400)
nr. 44 din 16.02.2022 lectura I
Lege organică
Inițiatori - deputații E.Bandalac, M.Pancu, V.Cazacu, M.Gonța,
M.Morozova, P.Frunze, I.Coșeru
Raportor - Comisia juridică, numiri și imunități

17 Proiectul de lege privind modificarea Codului contravențional al


Republicii Moldova nr.218/2008 (art.74, 93, 177, ș.a.)
nr. 46 din 18.02.2022 lectura I
Lege organică
Inițiatori - deputații V.Grădinaru, A.Trubca, V.Jacot, A.Cătănoi,
E.Qatrawi, B.Popa, I.Chiriac, O.Stamate, M.Gonța,
V.Pâslariuc, O.Nantoi, V.Cazacu, B.Marcoci
Raportor - Comisia juridică, numiri și imunități
raport
distribuit
18 Proiectul de lege pentru modificarea Codului fiscal nr.1163/1997
deputaților (art.231)
nr. 350 din 12.11.2021 lectura II
Lege organică
Inițiatori - deputații D.Alaiba, G.Sajin, V.Șoimaru, A.Calinici,
V.Manic
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
raport
distribuit
19 Proiectul de lege pentru modificarea Codului Fiscal al Republicii
deputaților Moldova nr.1163/1997 (Capitolul 104 – art.69)
nr. 18 din 27.01.2022 lectura I
Lege organică
Inițiatori - deputații D.Alaiba, G.Sajin, A.Calinici, I.Șpac
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
20 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Codul fiscal –
art.5, 24, 697, ș.a.; Legea cu privire la contabilitate și raportare financiară
nr.287/15.12.2017 – art.11)
nr. 21 din 01.02.2022 lectura I
Lege organică
Inițiatori - deputații R.Marian, D.Perciun, D.Istratii, D.Iurcu,
A.Calinici, M.Morozova
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe

21 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.243/2021 privind amnistia


în legătură cu aniversarea a XXX-a de la proclamarea independenței
Republicii Moldova (art.1, 4, 6, 7)
nr. 48 din 23.02.2022 lectura II
Lege organică
Inițiator - deputata O.Stamate
Raportor - Comisia juridică, numiri și imunități

4
22 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea
nr.133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale – art.4,
anexa nr.1; Legea nr.130/2021 pentru modificarea unor acte normative –
art.VI)
nr. 49 din 23.02.2022 lectura II
Lege organică
Inițiator - deputata O.Stamate
Raportor - Comisia juridică, numiri și imunități
23 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Codul fiscal
nr.1163/1997 – art.282, 286; Legea nr.1056/2000 cu privire la punerea în
aplicare a titlului VI din Codul fiscal – art.4)
nr. 83 din 17.03.2022 lectura I
Lege organică
Inițiator - deputatul D.Alaiba
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
24 ÎNTREBĂRI

25 INTERPELĂRI

S-ar putea să vă placă și