Sunteți pe pagina 1din 24

COLEGIUL TEHNIC DE ARTE ŞI MESERII „Constantin Brâncuşi”

Craiova

PROIECT

PENTRU EXAMENUL DE CALIFICARE AL COMPEŢENŢELOR


PROFESIONALE

SPECIALIZARE:
TEHNICIAN ÎN TURISM
NIVEL: III

Profesor îndrumator : Elev:


GAVRILA MIRELA Ilie Alexandru Mihai

2011

1
COLEGIUL TEHNIC DE ARTE ŞI MESERII
CONSTANTIN BRANCUŞI

Înfiintarea unei agenţii de turism


Tour-operatoare

Craiova
2011

2
CUPRINS

Cuprins…………………………………………………… ….3
Argument………………………………………………… … .4
Capitolul 1. Etapele înfiinţarii agenţiei de turism.............. ..5
Capitolul 2. Actele necesare înfiinţarii agenţiei de turism. ..7
2.1 Cerere de obţinere a atestatului în turism...................9
2.2 Licenţa în turism........................................... ....10
2.3 Brevetul în turism..............................................14
Capitolul 3. Factorii care determină
organizarea unei agenţii de turism.........................................16
Capitolul 3.1 Birourile agenţiei de turism………………… .18
Capitolul 3.2 Organigrama unei agenţii de turism……… ...19
Anexe……………………………………………………… ….21
Bibliografie……………………………………………………24

3
Argument

Agenţia de turism reprezintă o societate comercială cu rol de


intermediar între agenţia economică, prestatorii direcţi de servicii turistice şi
turişti. Activitatea sa constă în organizarea, oferirea şi comercializarea unor
pachete de servicii sau componente alea acestora.

După modul de realizare şi comercializare a produselor turistice


agenţia de turism se împarte în două categorii: agenţie de turism tour-
operatoare şi agenţie de turism detailistă.

Agenţia de turism tour-operatoare are ca obiect de activitate


organizarea şi vanzarea pe cont propriu a pachetelor de servicii turistice sau
a componentelor acestora, direct sau prin intermediari, pe cand agenţia de
turism detailista vinde sau oferă spre vanzare în contul unei agenţii de
turism tour-operatoare, pachetele de servicii sau componente ale acestora .

Mi-am ales această temă de atestat deoarece pune în evidenţa


înfiinţarea agenţiilor de turism tour-operatoare.În cadrul acestui proiect am
combinat teoria şi practica acumulată pe parcursul celor 4 ani de liceu.

Capitolul 1. Etapele înfiinţarii agenţiei de turism

4
Înfiinţarea agenţiilor de turism în România implică parcurgerea
următorilor paşi:
Obţinerea licenţei de către agenţia de turism: În conformitate cu prevederile
H.G. nr. 238/2001, licenţele de turism se elibereaza de către Direcţia
Generală de Autorizare şi Control din cadrul Autoritaţii Naţionale pentru
Turism care asigură şi evidenţa licenţelor eliberate, respectiv a celor
suspendate sau anulate.

Structura personalului unei agenţii de turism este formată din:


 Personalul administrativ îndeplineşte sarcini de gestiune generală şi
este compus din:
 Personal cu funcţii de conducere;
 Personal ordinar;
 Personal de ordine;
 Personal de îngrijire.
 Personal tehnic
 Personal cu funcţii de conducere;
 Personal destinat vanzarilor;
 Personal de execuţie.
 Personalul specializat (asistenţa turistică) este format din:
 Curierii sunt profesioniştii care îi insotesc pe turişti în voiaje,
punandu-le la dispoziţie serviciile comandate cu anticipaţie de către
agenţie, pentru ca voiajul să se desfăsoare conform programului fixat,
iar clienţii să nu aiba nici o preocupare vizand utilizarea mijloacelor
de transport şi să se bucure de diversele bunuri şi servicii în
localitaţile de tranzit sau de destinatie.
 Hostess sau asistentele turistice sunt femei tinere care îndeplinesc
rolul de gazda perfectă întampinandu-i pe clienti în avioane, în
terenuri, pe nave, în autobuzele de linie ajutandu-i să-şi satisfacă mici

5
necesitaţi, furnizand informatii şi adesea referiri explicative privind
localitaţile parcurse.
 Ghizii turistici sunt profesionişti care îi întampina pe turisti în
localitaţile de destinaţie însoţindu-i în vizitarea acestora, aratandu-le
frumuseţile naturale, obiectivele arheologice, artistice, folclorice şi
istoria localităţilor.
Interpretii sunt profesionişti care îi întampina pe clienţi în localitaţile de
sosire sau de tranzit, punandu-se la dispoziţia lor pentru a-i ajuta în diferite
operaţiuni ce trebuie efectuate pentru a ajunge la locurile unde vor trebui să
utilizeze serviciile receptive sau alte mijloace de transport pentru a continua
voiajul.

Agenţia de turism tour-operatoare - are ca obiect de activitate organizarea


şi vânzarea pe cont propriu a pachetelor de servicii turistice sau a
componentelor acestora, direct sau prin intermediari; cu alte cuvinte se poate
spune că acest tip de agenţie este specializată în alcătuirea produselor,
programelor şi acţiunilor sau numai a unor servicii pe care le
comercializează direct către consumatorii interni sau externi sau prin
intermediul altor agenţii detailiste (pe bază de contracte de comision)

6
Capitolul 2. Actele necesare înfiinţarii agenţiei de turism

Înfiintarea agenţiilor de turism în România implică parcurgerea


urmatorilor paşi:
A. Obţinerea licenţei de către agenţia de turism: În
conformitate cu prevederile H.G. nr. 238/2001, licenţele de turism se
eliberează de către Direcţia Generală de Autorizare şi Control din cadrul
Autoritaţii Naţionale pentru Turism care asigură şi evidenţa licenţelor
eliberate, respectiv a celor suspendate sau anulate.
Documentaţia necesară obţinerii licenţei de turism este următoarea:
(conform Ordinul Ministrului “Turismului” nr. 170/2001):
 Cererea de eliberare a licenţei de turism;
 Certificatul de constatator de la Oficiul Registrului Comerţului
din care să rezulte următoarele informaţii: obiectul de activitate al societaţii,
structura acţionariatului, datele de identificare a societăţii;
 Copie legalizată a brevetului de turism al persoanei care
conduce agenţia;
 Copie de pe contractul de muncă al persoanei ce detine brevetul
de turism;
 Dovada achitării contravalorii prestaţiei efectuate pentru
eliberarea licenţei.
Documentaţia astfel întocmită se transmite reprezentantului teritorial
al Direcţiei Generale de Autorizare şi Control de Turism din cadrul
Ministerului “Turismului”, care o verifică, solicitand eventuale completări.

7
Termenul de solutionare a cererii este de 30 de zile şi curge de la data
înregistrării documentaţiei complete. Eliberarea licenţei se face numai după
verificarea la fata locului a îndeplinirii criteriilor minime de către Direcţia
Generală de Autorizare şi Control din cadrul Ministerului “Turismului” şi
consultarea cu reprezentanţii din teritoriu ai asociaţiei profesionale de profil.
Pentru înscrierea filialei unei agenţii de turism se va întocmi
următoarea documentaţie:
 Cerere;
 Certificatul de constatator de la Oficiul Registrului Comerţului

privind sediul filialei;


 Licenţa de turism a agenţiei de turism, în copie;

 Brevetul de turism şi contractul de turism, în copie, ale

persoanei care conduce filiala din alta localitate decat agenţia


de turism şi contractul de muncă al persoanei care conduce
filiala din aceeaşi localitate cu agenţia de turism;
 Dovada achitării contravalorii prestaţiei efectuate.

8
Capitolul 2.1 Cerere de obţinere a atestatului în turism

Se elibereaza în conformitate cu H.G.R 305/08.03.2001 publicat în


Monitorul Oficial nr.1050/2001 şi conform O.M.T 637/01.04.2004 privind
normelor metodologice pentru selectionarea, scolarizarea, atestarea şi
utilizarea ghizilor de tuism, ordin publicat în Monitorul Oficial 534/2004.

În vederea obţinerii atestatului de ghid local în turism solicitantul va


prezenta următoarea documentaţie:

-cerere: nume, prenume domiciliu, C.I., absolvent al şcolii ..., diploma,


specializarea

-C.V.

-scrisoare de intentie

-certificat de nastere/căsătorie

-2 fotografii tip buletin

-adeverinţa de la medic

-cazier judiciar

-foaie matricola

9
Capitolul 2.2 Licenta în turism

Conform articolului 107/Constitutia României şi articolul 27/H.G.R. 58/


1998 şi H.G.R. 238/2001 se acorda Licenţa de turism agenţiei şi Brevet
persoanelor fizice ce întrunesc condiţiile profesionale de a conduce o agenţie
de turism.

Agenţia de turism functionează în baza Licenţei de turism eliberată


de M.T.C.T. respectiv Departamentul de Autorizaţii şi Control în
Turism.

În conformitate cu legislatia în vigoare agenţiile de turism primesc


licenţe de turism categoria A/B în funcţie de complexitatea obiectului lor de
activitate.

Licenţa de turism eliberată este valabila 3 ani dupa care dacă sunt
îndeplinite condiţiile se eliberează o nouă licenţa.

Pe lânga Licenţa de Turism agenţia de turism poate funcţiona doar


condusă de o persoană de specialitate care posedă Brevet de turism.

10
Documentaţia necesară eliberarii Licenţei de turism de către D.A.C.T. este
următoarea:

-cerere de eliberare a Licenţei de turism

-copia legalizată a statutului/contractului de societate din care să rezulte, că


unitatea are inclus în obiectul de activitate turism intern şi/sau internaţional

-copie legalizată a certificatului de înmatriculare a firmei la Registrul


Comerţului

-dovada constituirii fondului de garanţie în cazul că practică şi turism


internaţional, doveditaă prin ordin de plata/scrisoare de garanţie

-copie a Brevetului de turism

-copie a actului de deţinere a spaţiului

-fişa tehnică de prezentare a agenţiei privind dotarea

-autorizaţia de mediu/sanitară

-certificat de înregistrare la Finanţe Publice

-taxa de eliberare a licenţei, ordin de plată

În vederea obţinerii Brevetului de turism persoana în cauza trebuie să


prezinte următoarea documentaţie:

-copia actului de certificare a cetaţeniei române

-Curriculum Vitae

11
-copii legalizate a actelor de studii şi a actelor care dovedesc calificarea în
domeniu

-copie legalizată după cartea de muncă

-atestat de limbă străina (copie)

-cazier

-caracterizare a activităţii de desfasurare în turism

12
Suspendarea Licenţei de turism

Se suspendă pe o perioadă de pâna la un an, de către Ministerul de


Turism în următoarele situaţii:

-dacă comercializarea pachetelor de servicii se face fară respectarea


legislaţiei în vigoare

-neasigurarea de ghizi atestati pentru derularea în bune condiţii a


programelor turistice conform regulamentelor în vigoare

-utilizarea de autocare neautorizate

-asigurarea de servicii de cazare şi alimentaţie în unităti de primire turistică


care nu deţin certificat de clasificare

-funcţionarea agenţiei de turism sau a filialei acesteia fară ca persona care


asigură conducerea să deţină Brevet de turism

-prestarea de servicii turistice prin filiale ale agenţiei care nu au obţinut


Licenţa de turism

13
Capitolul 2.3 Brevetul în turism

 În funcţie de nivelul şi de complexitatea pregătirii profesionale


şi de îndeplinirea criteriilor minime, se eliberează brevete de turism pentru
urmatoarele funcţii:
 Manager în activitatea de turism;
 Director de agenţie de turism tour-operatoare;
 Director de agenţie de turism detailistă;
 Director de hotel;
 Director de restaurant;
 Cabanier.
 În vederea obţinerii brevetului de turism, persoana în cauză
trebuie să prezinte următoarea documentaţie:
 Cerere;
 Curriculum vitae cu precizarea expresă a pregatirii profesionale
şi a experientei profesionale (însotit de declaraţie pe propria răspundere că
datele sunt reale);
 Copie dupa actul de identitate;
 Copie de pe actele care atestă pregătirea profesională;
 Copii de pe documentele de atestare a perioadei lucrate în
turism;
 Atestat de limbă straină de circulaţie internaţională;
 Certificat de cazier judiciar;
 Dovada achitarii contravalorii prestaţiei efectuate.

14
Criteriile de acreditare IATA
Pentru ca o cerere de acreditare să fie acceptată, există anumite criterii
ce trebuie respectate:
 Sediul agenţiei;
 Securitatea sediului agenţiei;
 Seiful agenţiei;
 Documente necesare pentru acreditare;
 Calificarea personalului;
 Situaţia financiară (Criterii de performantă economico-
financiară);
 Numele agenţiei;
 Standardul afacerii;

15
 Management;
Capitolul 3. Factorii care determină organizarea unei agenţii de
turism

Principalii factori de influenţă implicaţi în modelarea structurii


organizatorice a unei agenţii de turism pot fi grupaţi în două categorii:
a) factori endogeni - interni, care ţin de firmă şi pot fi mai uşor de

controlat;
b) factori exogeni - din afara firmei, factori externi, mai greu de
controlat

Obiectul de activitate
al agenţiei

Dimensiunile gamei de
servicii

Factori endogeni (mediul


intern) Factori exogeni (mediul
extern)
obiectivele majore ale
economici
firmei Structura
organizatorică a demografici
resursele – materiale
agenţiei de geografici
- financiare
turism juridici
- umane
culturali
stilul managerial

Număr de angajaţi
Compet
(dimensiunea agenţiei)
enţ
a
man
age
rial
ă
16
Organizarea agenţiei de turism poate lua două forme:
Organizare procesuală: a unei agenţii de turism, grupează resursele şi
activităţile agenţiilor de turism după principalele categorii de procese
necesare realizării obiectivelor propuse, concretizându-se în departamente cu
funcţiuni şi atribuţii specifice, în cadrul cărora trebuie realizate sarcinile
primite.

Indiferent de tipul agenţiei, principalele funcţiuni derulate în cadrul unei


agenţii de turism de dimensiune medie sunt:

1. funcţia de creare a produsului turistic;

2. funcţia de prestaţii;

3. funcţia comercială şi de marketing-promovare;

4. funcţia financiar-contabilă..

După unii autori, principalele funcţii de coordonare a activităţilor turistice


sunt: funcţia de creaţie (a cărui scop este organizarea şi promovarea de către
agenţia de turism de noi excursii către noi destinaţii), funcţia de promovare
(include diferite acţiuni de propagandă, publicitate şi informare turistică),
funcţia de informare (de acordare a unor informaţii turistice, clienţilor
potenţiali, la sediul acestora), funcţia de distribuţie (a unor servicii ale
prestatorilor: bilete de transport, de spectacole, culturale), funcţia de
realizare (include organizarea de aranjamente, programarea turistică sau
organizarea şi realizarea unor activităţi comerciale proprii cu caracter
turistic).

17
Capitolul 3.1 Birourile agenţiei de turism

În funcţie de factorii amintiţi structura organizatorică a unei agenţii de


turism va cuprinde mai multe sau mai puţine compartimente, birouri sau
oficii.
Astfel, în cazul agenţiei de turism există anumite birouri fără de care aceasta
nu ar putea funcţiona corespunzător, considerate importante şi altele,
opţionale, întâlnite de regulă, la marile agenţii de turism, tour-operatori.
Birourile importante ale agenţiei, ce au rol determinant în derularea
activităţii de turism sunt:

Biroul secretariat;
Biroul turism;
Biroul dezvoltare;
Biroul transporturi

Birouri importante

Biroul Biroul Biroul


Biroul de turism
secretariat dezvoltare transporturi

Compartiment Compartiment Secţia Secţia


producţie recepţie contracte materiale

18
Capitolul 3.2 Organigrama unei agenţii de turism

Organigrama este reprezentarea structurii organizatorice a agenţiei de turism


prin intermediul căsuţelor dreptunghiulare (care vizualizează posturi de
conducere şi compartimente) şi al liniilor de diferite forme (care evidenţiază
relaţiile existente în cadrul întreprinderii turistice).

Rolul unei organigrame constă în:


- explică poziţia şi relaţiile ce apar între: posturi, departamente, birouri
servicii,etc.;
- arată numărul de niveluri manageriale (de conducere), aria autorităţii
managerului şi criteriile pe baza cărora s-au format departamentele;
- cu ajutorul organigramei se determină politica firmei şi adaptarea ei la
mediul extern.
În funcţie de modul de aranjare a elementelor se identifică următoarele tipuri
de organigramă:
¤ organigramă de la stânga la dreapta – care presupune aranjarea posturilor
de conducere şi a compartimentelor de muncă de la stânga la dreapta,
începând cu Adunarea Generală a Acţionarilor/Asociaţilor şi terminând cu
compartimentele operaţionale;
¤ organigramă de tip piramidă – în care compartimentele sunt ordonate pe
verticală;
¤ organigramă circulară – presupune constituirea unor cercuri concentrice
pe care se amplasează compartimentele, iar în centru se află Adunarea
Generală a Acţionarilor/Asociaţilor.

19
Structura clasică de organizare a unei agenţii de turism este cea de tipul
piramidal, prezentată în exemplul de mai jos:

Director

Departament
Secretariat Contabilitate Ticketing Marketing
turism

Agenţi ticketing Agenţi turism

Organigrama unei agenţii mici de turism.

Pentru agenţiile de turism mari se elaborează o structură organizatorică mai


complexă, prezentată în organigrama de mai jos:

Adunarea generală a
acţionarilor

Consiliul de
administraţie

Director

Director economic Director de turism Director resurse umane

u re are
ate ri
nciar at sori g ng are angaja salariz
abilit sm ortu
Fina etari acce etin keti volt tare, re şi
Cont Turi nsp
Secr ic Tick Mar Dez Recru Norma
Tra
Traf

compartiment compartiment secţia secţia


producţie recepţie 20 contracte materiale
Anexe

Model act de deţinere a spaţiului

21
Model de autorizaţie sanitară

22
Model certificat de înregistrare

23
Bibliografie

Stănciulescu Gabriela, managementul operaţiunilor de turism,


ed.al.bek.,Bucureşti

Stănciulescu Gabriela, economie şi gestiune în turism, ed.,C.H.,Bucureşti


2009

Costea Florentina, organizarea agenţiei de turism,ed.C.D., pres., Bucureşti


2007

Lupu N., Hotelul – Economie şi management, Editura All Beck.


Bucureşti, 1999

24