Sunteți pe pagina 1din 7

Lecţia a doua – Lesson Two

GRAMATICĂ GRAMMAR

Personal Pronoun Pronumele personal

Pronumele personal înlocuieşte substantivul şi are două forme: el este fie


subiectul, fie obiectul acţiunii.

The personal pronoun replaces the noun and it has two forms: it is either
the subject or the object of the action.

Examples Exemple

I am Minnie. It’s about me. Eu sunt Minnie. Este vorba despre mine.
You are Paul. It’s about you. Tu eşti Paul. Este vorba despre tine.
She is Alice. It’s about her. Ea este Alice. Este vorba despre ea.
He is Andrew. It’s about him. El este Andrew. Este vorba despre el.
It is the cat. It’s about it. Ea este pisica. Este vorba despre ea.
We are a family. It’s about us. Noi suntem o familie. Este vorba despre noi.
You are brothers. It’s about you. Voi sunteţi fraţi. Este vorba despre voi.
They are friends. It’s about them. Ei sunt prieteni. Este vorba despre ei.

Pronumele it poate înlocui lucruri, obiecte, sau fiinţe despre care nu avem
informaţii legate de gen sau sex. Poate fi vorba despre o carte, o ţară, un
câine sau chiar despre un bebeluş. Există însă şi excepţii de la această
regulă: acele obiecte care au gen. Spre exemplu, ship = vas, ambarcaţiune
are genul feminin.

The ship is here. She is here. Vasul este aici. El este aici.

La fel se întâmplă şi în cazul unor ţări precum Franţa sau Marea Britanie...

Tot acum vom învăţa şi cum anume putem adresa o întrebare în limba
engleză. When? Când? Where? Unde? What? Ce? Which? Care? Who?
Cine? How? Cum?… Trebuie să mai ştim şi faptul că forma interogativă
răstoarnă construcţia enunţului format din subiect şi predicat. Astfel I am
devine am I , I have devine have I şi tot aşa.

Să luăm câteva exemple:

Where are you born? Unde te-ai născut?


Where is Oradea? Unde este Oradea?
What is your nickname? Care este porecla ta?
What is your job? Care este slujba ta?
What are you doing for a living? Ce faci ca să-ţi câştigi existenţa?
Which cat do you like most? Care dintre pisici iţi place cel mai mult?
Who is Peter? Cine este Peter?
How is your job? Cum este slujba ta?
How many children do you have? Câţi copii ai?
When do you come? Când vii?

General concepts Noţiuni generale

Şi acum trecem din nou la lexic. Avem de învăţat cuvinte noi, foarte utile în
comunicarea obişnuită.

Days of the week Zilele săptămânii


Monday luni
Tuesday marţi
Wednesday miercuri
Thursday joi
Friday vineri
Saturday sâmbătă
Sunday duminică

Seasons Anotimpuri

spring primăvară
summer vară
autumn toamnă
winter iarnă

Months of the year Lunile anului

January Ianuarie
February Februarie
March Martie
April Aprilie
May Mai
June Iunie
July Iulie
August August
September Septembrie
October Octombrie
November Noiembrie
December Decembrie

COUNTRIES, CAPITAL CITIES, LANGUAGES, CITIZENS


ŢĂRI, CAPITALE, LIMBI, CETĂŢENI
Bucharest is in Romania. I speak Romanian. I am Romanian.
Athens is in Greece. I speak Greek. I am Greek.
Sofia is in Bulgaria. I speak Bulgarian. I am Bulgarian.
Ankara is in Turkey. I speak Turkish. I am a Turk.
London is in England. I speak English. I am English.
Paris is in France. I speak French. I am French.
Rome is in Italy. I speak Italian. I am Italian.
Lisbon is in Portugal. I speak Portuguese. I am Portuguese.
Madrid is in Spain. I speak Spanish. I am a Spaniard.
Berlin is in Germany. I speak German. I am German.
Budapest is in Hungary. I speak Hungarian. I am Hungarian.
Warsaw is in Poland. I speak Polish. I am a Pole.
Prague is in Czech Republic. I speak Czech. I am Czech.
Moscow is in Russia. I speak Russian. I am Russian.

Bucureşti este în România. Vorbesc româna. Sunt român.


Atena este în Grecia. Vorbesc greaca. Sunt grec.
Sofia este în Bulgaria. Vorbesc bulgara. Sunt bulgar.
Ankara este în Turcia. Vorbesc turca. Sunt turc.
Londra este în Anglia. Vorbesc engleza. Sunt englez.
Paris este în Franţa. Vorbesc franceza. Sunt francez.
Roma este în Italia. Vorbesc italiana. Sunt italian.
Lisabona este în Portugalia. Vorbesc portugheza. Sunt portughez.
Madrid este în Spania. Vorbesc spaniola. Sunt spaniol.
Berlin este în Germania. Vorbesc germana. Sunt neamţ.
Budapesta este în Ungaria. Vorbesc maghiara. Sunt ungur.
Varşovia este în Polonia. Vorbesc poloneza. Sunt polonez.
Praga este în Cehia. Vorbesc ceha. Sunt ceh.
Moscova este în Rusia. Vorbesc rusa. Sunt rus.

Jim and I are very good friends now. We often meet and talk about many
things.

Jim şi cu mine suntem buni prieteni acum. Ne întâlnim adesea şi stăm de


vorba despre multe lucruri.

Let’s Talk about us Să vorbim despre noi

Jim Patrick: Well, Minnie, tell me something about you. Where are you
from?(Ei bine, Minnie, spune-mi ceva despre tine. De unde eşti de fel?)
Minnie Jones: I was born in Baia Mare. I am from Baia Mare. (M-am născut
la Baia Mare. Sunt din Baia Mare.)
Jim Patrick: Where is Baia Mare? (Unde este Baia Mare?)
Minnie Jones: In Romania, of course. I am a Romanian. (În România,
bineînţeles. Sunt româncă.)
Jim Patrick: How old are you, Minnie? (Câţi ani ai, Minnie?)
Minnie Jones: I am 54 years old. And how old are you, Jim? (Am 54 de ani.
Dar tu câţi ani ai, Jim?)
Jim Patrick: I’m 32 years old and I was born in London. Minnie, where do
you live? (Am 32 şi m-am născut la Londra. Minnie, tu unde locuieşti?)
Minnie Jones: I live in London with my husband, Al. And you? (Locuiesc la
Londra cu soţul meu, Al. Dar tu?)
Jim Patrick: I also live in London with my wife, Paula. Minnie, what are you
doing for a living? (Şi eu locuiesc la Londra cu soţia mea, Paula. Minnie, tu
cum îţi câştigi existenţa?)
Minnie Jones: I am a teacher. I teach French in a private school. And you?
(Sunt profesor. Predau franceza la o şcoală particulară. Dar tu?)
Jim Patrick: Well, I am an architect but I work as a designer in a small
company. Minnie, how many children do you have? (Ei bine, eu sunt
arhitect dar lucrez ca designer la o mică firmă privată. Minnie, tu câţi copii
ai?)
Minnie Jones: We have two children: a daughter and a son. Emily lives in
Cologne, Germany and Peter moved to America recently. Now he lives in
San Francisco with his family. And you, Jim, do you have children? (Avem
doi copii: o fiică şi un fiu. Emily locuieşte în Koln, Germania, iar Peter s-a
mutat de curând în America. El locuieşte acum în San Francisco împreună
cu familia lui. Dar tu, Jim, ai copii?)
Jim Patrick: I have a daughter, Lily. She is four years old. (Am o fetiţă, Lily.
Are patru ani.)

Vocabulary:

let’s = hai să
very = foarte
good = bun, bună
friend = prieten
often = adesea
many things = multe lucruri
to talk about = a vorbi despre
something = ceva
from = de la, din
I was born = m-am născut
to live = a locui
with = cu
wife, wives = soţie, soţii
teacher = profesor
to teach = a preda
private = privat,ă
school = şcoală
architect = arhitect
small company = companie mică
to move = a (se) muta
recently = recent
family, families = familie, familii

Don’t forget! Nu uita!

The personal pronoun replaces the noun and it has two forms: it is either
the subject or the object of the action.

Pronumele personal înlocuieşte substantivul şi are două forme: el este fie


subiectul, fie obiectul acţiunii.

I am Minnie. It’s about me. Eu sunt Minnie. Este vorba despre mine.
You are Paul. It’s about you. Tu eşti Paul. Este vorba despre tine.
She is Alice. It’s about her. Ea este Alice. Este vorba despre ea.
He is Andrew. It’s about him. El este Andrew. Este vorba despre el.
We are a family. It’s about us. Noi suntem o familie. E vorba despre noi.
You are brothers. It’s about you. Voi sunteţi fraţi. Este vorba despre voi.
They are friends. It’s about them. Ei sunt prieteni. Este vorba despre ei.

Pronumele it poate înlocui lucruri, obiecte, sau fiinţe despre care nu avem
informaţii legate de gen sau sex.

It is the cat. It’s about it. Ea este pisica. Este vorba despre ea.

Poate fi vorba despre o carte, o ţară, un câine sau chiar despre un bebeluş.

The baby is in the garden. It is in the garden. Bebeluşul este în grădină. El


este în grădină.

Există însă şi excepţii de la această regulă: acele obiecte care au gen. Spre
exemplu, ship = vas, ambarcaţiune are genul feminin.

The ship is here. She is here. Vasul este aici. El este aici.

La fel se întâmplă şi în cazul unor ţări precum Franţa sau Marea Britanie...

France is an european country. She is european. Franţa este o ţară


europeană. Ea este europeană.
Great Britain is part of the United Kingdom. She is part of the United
Kingdom. Marea Britanie este parte a Regatului Unit. Ea face parte din
Regatul Unit.
În limba engleză întrebăm: When? Când? Where? Unde? What? Ce?
Which? Care? Who? Cine? How? Cum?

Where are you born? Unde te-ai născut?


What are you doing for a living? Ce faci ca să-ţi câştigi existenţa?
What is your job? Care este slujba ta?
How is your job? Cum este slujba ta?
How many children do you have? Câţi copii ai?
When do you come? Când vii?
Who is Peter? Cine este Peter?
Which cat do you like most? Care dintre pisici iţi place cel mai mult?

Let’s remember which are the days of the week! Să ne amintim


care sunt zilele săptămânii!

What day is today? Ce zi este astăzi?

Today is Monday. Astăzi este luni.


Today is Tuesday. Astăzi este marţi.
Today is Wednesday. Astăzi este miercuri.
Today is Thursday. Astăzi este joi.
Today is Friday. Astăzi este vineri.
Today is Saturday. Astăzi este sâmbătă.
Today is Sunday. Astăzi este duminică.

Let’s remember which are the seasons of the year! Să ne


amintim care sunt anotimpurile anului!

spring primăvară
summer vară
autumn toamnă
winter iarnă

Let’s remember which are the months of the year! Să ne amintim


care sunt lunile anului!

January Ianuarie
February Februarie
March Martie
April Aprilie
May Mai
June Iunie
July Iulie
August August
September Septembrie
October Octombrie
November Noiembrie
December Decembrie

What you need to know about England and Great Britain!


Ce trebuie să ştii despre Anglia şi Marea Britanie!

London is in England. Londra este în Anglia.


I speak English. Vorbesc engleza.
I am English. Sunt englez.
I am an Englishman. Sunt un englez.
I am an Englishwoman. Sunt o englezoaică.

England is also called Albion because of her white coasts.


Angliei i se mai spune şi Albion din cauza falezelor sale albe.

The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland consists of


England, Scotland, Wales and Northern Ireland.

Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord este compus din Anglia,
Scoţia, Ţara Galilor şi Irlanda de Nord.